Job - యోబు 28 | View All

1. వెండికి గని గలదు పుటమువేయు సువర్ణమునకు స్థలము గలదు.

2. ఇనుమును మంటిలోనుండి తీయుదురు రాళ్లు కరగించి రాగి తీయుదురు.

3. మనుష్యులు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను మరణాంధకారములోను ఉండు రత్నములను వెదకుచు వారు భూమ్యంతముల వరకు సంచరింతురు.

4. జనులు తిరుగు స్థలములకు చాల దిగువగా మనుష్యులు సొరంగము త్రవ్వుదురు వారు పైసంచరించువారిచేత మరువబడుదురు అచ్చట వారు మానవులకు దూరముగానుండి ఇటు అటు అల్లాడుచుందురు.

5. భూమినుండి ఆహారము పుట్టును దాని లోపలిభాగము అగ్నిమయమైనట్లుండును.

6. దాని రాళ్లు నీలరత్నములకు స్థానము దానిలో సువర్ణమయమైన రాళ్లున్నవి.

7. ఆ త్రోవ యే క్రూరపక్షికైనను తెలియదు డేగ కన్నులు దాని చూడలేదు

8. గర్వముగల క్రూర జంతువులు దాని త్రొక్కలేదు. సింహము ఆ మార్గమున నడవలేదు

9. మనుష్యులు స్ఫటికమువంటి బండను పట్టుకొందురు పర్వతములను వాటి కుదుళ్ల సహితముగా బోర్ల ద్రోయుదురు.

10. బండలలో వారు బాటలు కొట్టుదురు వారి కన్ను అమూల్యమైన ప్రతి వస్తువును చూచును.

11. నీళ్లు ఓడిగిలిపోకుండ వారు జలధారలకు గట్టు కట్టు దురు మరుగైయున్న వస్తువును వారు వెలుగులోనికి తెప్పించు దురు

12. అయితే జ్ఞానము ఎక్కడ దొరకును? వివేచన దొరకు స్థలము ఎక్కడ నున్నది?

13. నరులు దాని విలువను ఎరుగరు ప్రాణులున్న దేశములో అది దొరకదు.

14. అగాధము అది నాలో లేదనును సముద్రమునాయొద్ద లేదనును.

15. సువర్ణము దానికి సాటియైనది కాదు దాని విలువకొరకై వెండి తూచరాదు.

16. అది ఓఫీరు బంగారమునకైనను విలువగల గోమేధికమునకైనను నీలమునకైనను కొనబడునది కాదు.

17. సువర్ణమైనను స్ఫటికమైనను దానితో సాటికావు ప్రశస్తమైన బంగారు నగలకు ప్రతిగా అది ఇయ్యబడదు.

18. పగడముల పేరు ముత్యముల పేరు దానియెదుట ఎత్తనేకూడదు. జ్ఞానసంపాద్యము కెంపులకన్న కోరతగినది

19. కూషుదేశపు పుష్యరాగము దానితో సాటికాదు. శుద్ధసువర్ణమునకు కొనబడునది కాదు.

20. అట్లైన జ్ఞానము ఎక్కడనుండి వచ్చును? వివేచన దొరకు స్థలమెక్కడ నున్నది?

21. అది సజీవులందరి కన్నులకు మరుగై యున్నది ఆకాశపక్షులకు మరుగుచేయబడి యున్నది.

22. మేము చెవులార దానిగూర్చిన వార్త వింటిమని నాశన మును మరణమును అనును.
ప్రకటన గ్రంథం 9:11

23. దేవుడే దాని మార్గమును గ్రహించును దాని స్థలము ఆయనకే తెలియును.

24. ఆయన భూమ్యంతములవరకు చూచుచున్నాడు. ఆకాశము క్రింది దానినంతటిని తెలిసికొనుచున్నాడు.

25. గాలికి ఇంత బరువు ఉండవలెనని ఆయన నియమించి నప్పుడు ప్రమాణమునుబట్టి జలములకు ఇంత కొలతయని ఆయన వాటిని కొలిచి చూచినప్పుడు

26. వర్షమునకు కట్టడ నియమించినప్పుడు ఉరుముతో కూడిన మెరుపునకు మార్గము ఏర్పరచినప్పుడు

27. ఆయన దాని చూచి బయలుపరచెను దానిని స్థాపనచేసి దాని పరిశోధించెను.

28. మరియయెహోవాయందలి భయభక్తులే జ్ఞాన మనియు దుష్టత్వము విడచుటయే వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రాపంచిక సంపద గురించి. (1-11) 
దైవిక ఏర్పాట్లు అత్యంత తెలివిగా నిర్వహించబడుతున్నాయని జాబ్ నొక్కిచెప్పాడు. సాక్ష్యంగా, వ్యక్తులు గణనీయమైన జ్ఞానాన్ని మరియు సంపదను ఎలా కూడగట్టుకోవచ్చో అతను వివరించాడు. భూమి యొక్క లోతులను అన్వేషించగలిగినప్పటికీ, స్వర్గం యొక్క ఉద్దేశాలు అస్పష్టంగానే ఉన్నాయి. మతపరమైన బద్ధకాన్ని ప్రదర్శించే మైనర్‌ల వైపు మీ దృష్టిని మరల్చండి; వారి అభ్యాసాలను ప్రతిబింబించండి మరియు జ్ఞానాన్ని పొందండి. నశ్వరమైన సంపదను వెంబడించడంలో వారి ధైర్యసాహసాలు మరియు పట్టుదల శాశ్వతమైన సంపద కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మన ఉదాసీనత మరియు బలహీనమైన హృదయం నుండి మనలను అవమానించనివ్వండి. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం బంగారాన్ని సేకరించడం కంటే సాటిలేని గొప్పది – ఇది మరింత సూటిగా మరియు సురక్షితంగా ఉంటుంది! అయినప్పటికీ, దయ విస్మరించబడినప్పుడు బంగారం ఉత్సాహంగా వెంబడించబడుతుంది. అమూల్యమైన కానీ అంతిమంగా అల్పమైన భూసంబంధమైన ఆస్తుల ఆకర్షణ శ్రమశక్తిని ప్రేరేపించగలిగితే, నిజమైన అమూల్యమైన ఖగోళ బహుమతుల యొక్క ఖచ్చితమైన అవకాశం అనంతంగా మరింత ప్రేరేపించబడదా?

జ్ఞానం అనేది అమూల్యమైన విలువ. (12-19) 
ఈ ప్రకరణంలో, జాబ్ జ్ఞానం మరియు గ్రహణశక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చిస్తాడు - దేవుడు మరియు మన గురించిన లోతైన అవగాహన. దాని విలువ ఈ ప్రపంచంలోని సంపదలన్నిటినీ మించిపోయింది. ఈ జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రసాదించబడింది మరియు ద్రవ్య మార్గాలతో పొందలేము. దేవుని అంచనాలో ఏది అత్యున్నతమైన విలువను కలిగి ఉందో మనలో కూడా అలాంటి విలువను కలిగి ఉండనివ్వండి. జాబ్ దాని గురించి నిజమైన కోరికతో ఆరా తీస్తాడు, అతను దానిని దేవుని లోపల మరియు దైవిక ప్రత్యక్షత ద్వారా మాత్రమే కనుగొనగలడని గుర్తించి, ఇతర అన్వేషణ మార్గాలను విడిచిపెట్టాడు.

జ్ఞానం దేవుని బహుమతి. (20-28)
జ్ఞానాన్ని రెండు విభిన్న మార్గాల్లో అర్థం చేసుకోవచ్చు: ఒకటి దేవుని లోతుల్లో దాగి ఉంది, రహస్యంగా మరియు మన పట్టుకు మించినది; మరొకటి దేవునిచే ఆవిష్కరించబడినది, మానవాళికి వెల్లడి చేయబడింది. ఒకే రోజులోని సంఘటనలు మరియు ఒకే వ్యక్తి యొక్క వ్యవహారాల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి, పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే, మొత్తం ఒకేసారి గ్రహించగలడు, ప్రతి మూలకాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయగలడు. అయినప్పటికీ, దేవుడు వెల్లడించిన ఉద్దేశాల గురించిన జ్ఞానం మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ప్రయోజనకరమైన చిక్కులను కలిగి ఉంటుంది.
మానవాళి దీనిని వారి జ్ఞానంగా గుర్తించాలి: ప్రభువును గౌరవించడం మరియు తప్పు చేయకుండా ఉండటం. ఈ భావనను గ్రహించడం తగినంత జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎక్కడ కనుగొనవచ్చు? దాని సంపదలు క్రీస్తులో కప్పబడి ఉన్నాయి, లేఖనాల ద్వారా ఆవిష్కరించబడ్డాయి, విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించబడ్డాయి, అన్నీ పరిశుద్ధాత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డాయి. ఈ జ్ఞానం అహంకారాన్ని లేదా వ్యర్థమైన ఉత్సుకతను పెంపొందించదు, బదులుగా పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసం యొక్క అభ్యాసం ద్వారా ప్రభువును గౌరవించమని మరియు చెడు నుండి తమను తాము దూరం చేసుకోవాలని పాపులను నిర్దేశిస్తుంది మరియు ధైర్యాన్నిస్తుంది. ఇది జీవితంలోని సంఘటనలతో ముడిపడి ఉన్న అన్ని సంక్లిష్టతల పరిష్కారాన్ని డిమాండ్ చేయదు; బదులుగా, ఇది నిజంగా ముఖ్యమైన వాటిపై దృష్టిని పెంపొందిస్తుంది.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |