Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 28 | View All

1. యెహోవా, నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను నా ఆశ్రయదుర్గమా, మౌనముగా ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె అగుదును.

2. నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నీ పరిశుద్ధాలయము వైపునకు నా చేతుల నెత్తునప్పుడు నా విజ్ఞాపన ధ్వని ఆలకింపుము.

3. భక్తిహీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునట్టు నన్ను లాగి వేయకుము. వారు దుష్టాలోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో సమాధానముగా మాటలాడుదురు

4. వారి క్రియలనుబట్టి వారి దుష్టక్రియలనుబట్టి వారికి ప్రతికారము చేయుము. వారు చేసిన పనినిబట్టి వారికి ప్రతికారము చేయుము వారికి తగిన ప్రతిఫలమిమ్ము.

మత్తయి 16:27 మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.

2 తిమో 4:14 అలెక్సంద్రు అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని క్రియలచొప్పున ప్రభువతనికి ప్రతిఫలమిచ్చును;

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

ప్రకటన 20:12-13 మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి.సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి వశముననున్న మృతుల నప్పగించెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పుపొందెను.

ప్రకటన 22:12 ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

5. యెహోవా కార్యములను వారు లక్ష్యపెట్టరు ఆయన హస్త కృత్యములను వారు లక్ష్యపెట్టరు కావున ఆయన వారిని వృద్ధిపరచక నిర్మూలము చేయును.

6. యెహోవా నా విజ్ఞాపనధ్వని ఆలకించియున్నాడు ఆయనకు స్తోత్రము కలుగును గాక.

7. యెహోవా నా ఆశ్రయము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు నమ్మికయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము ప్రహర్షించుచున్నది కీర్తనలతో నేను ఆయనను స్తుతించుచున్నాను.

8. యెహోవా తన జనులకు ఆశ్రయము ఆయన తన అభిషిక్తునికి రక్షణదుర్గము.

9. నీ జనులను రక్షింపుము, నీ స్వాస్థ్యమును ఆశీర్వదింపుము వారికి కాపరివై నిత్యము వారిని ఉద్ధరింపుము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

బాధలో ఒక ప్రార్థన. (1-5) 
దావీదు అత్యంత చిత్తశుద్ధితో ప్రార్థనను సంప్రదించాడు. ప్రార్థనలో అతని అచంచలమైన విశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, "దేవుడు నా స్థిరమైన పునాది, అతనిపై నేను నా నిరీక్షణను ఉంచుతాను." విశ్వాసులు తమ ప్రార్థనలు స్వర్గానికి చేరుకున్నాయనే సంకేతాలను పొందే వరకు వారి ప్రార్థనలను ఆపవద్దని ఆయన వేడుకుంటున్నాడు.
తన ప్రార్థనలో, అతను చెడ్డవారిలో లెక్కించబడకుండా కాపాడమని దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. తన పతనాన్ని కోరుకునే వారు మోసపూరితంగా పన్నిన ఉచ్చుల నుండి విముక్తి కోసం అతను వేడుకున్నాడు, వారి అతిక్రమణల కాలుష్యం నుండి మరియు వారి చర్యలకు అద్దం పడకుండా కాపాడమని ప్రార్థించాడు. దావీదు తన శత్రువులు తమ హానికరమైన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించే మోసపూరిత మరియు ద్రోహపూరిత మార్గాల్లో తనను ఎన్నడూ నడిపించవద్దని ప్రభువును హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాడు.
విశ్వాసులు, దావీదు వంటివారు, తప్పు చేసేవారి పాపపు మార్గాల్లోకి దారి తప్పిపోతారనే తీవ్ర భయాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఉచ్చులో చిక్కుకునే ఆసన్నమైన ప్రమాదాన్ని వారు గుర్తిస్తారు, అందువలన, వారు తమను రక్షించమని దేవుని దయ కోసం తీవ్రంగా వేడుకుంటున్నారు. దుర్మార్గుల పాపాలలో పాలుపంచుకోకుండా అప్రమత్తంగా ఉన్నవారు అదే శిక్షలను అనుభవించరని విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు.
దావీదు అధర్మానికి పాల్పడే వారిపై ప్రభువు యొక్క నీతియుక్తమైన తీర్పులను ప్రవచించాడు, ప్రతీకారంతో కాకుండా భవిష్యత్తు గణన యొక్క గంభీరమైన ప్రకటనగా. చెడుతనాన్ని కొనసాగించే ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు జవాబుదారీగా ఉండే రోజును అతను ముందుగానే చూస్తాడు, అవి కలిగించిన హాని కోసం మాత్రమే కాకుండా వారు ఆశ్రయించిన మరియు శ్రద్ధగా అనుసరించిన దుర్మార్గపు ఉద్దేశ్యాలకు.
అంతిమంగా, దేవుని పనుల పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయడం తప్పు చేసేవారి పాపపు చర్యలకు ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది, చివరికి వారి పతనానికి మరియు నాశనానికి దారి తీస్తుంది.

విమోచన కోసం థాంక్స్ గివింగ్. (6-9)
మన విన్నపాలు దేవుని చెవికి చేరాయా? అలాగైతే ఆయన నామాన్ని ఆశీర్వదిద్దాం. ప్రభువు నా అచంచలమైన శక్తి మూలంగా పనిచేస్తాడు, నా ప్రయత్నాలు మరియు పరీక్షలన్నిటిలో నన్ను సమర్థిస్తూ మరియు తీసుకువెళతాడు. నిజంగా విశ్వసించే వారు తగిన సమయంలో అపారమైన ఆనందాన్ని ఊహించగలరు; నిజానికి, మన విశ్వాసం ద్వారా మనం ఆనందం మరియు శాంతిని ఆశించాలి. మనం మన కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తపరచాలి, దేవుడు ఆయనకు అర్హమైన ప్రశంసలను అందుకుంటాడు.
సాధువులు తమ సుఖాల్లోనే కాకుండా ఇతరుల సౌఖ్యంలో కూడా ఆనందాన్ని పొందుతారు. సూర్యుని యొక్క వెచ్చదనం నుండి మనం ప్రయోజనం పొందినట్లే, ఇతరులు దేవుని ముఖకాంతిలో పాలుపంచుకున్నప్పుడు మనం కూడా ప్రయోజనం పొందుతాము.
కీర్తనకర్త క్లుప్తమైన ఇంకా సమగ్రమైన ప్రార్థనతో ముగించాడు. దేవుని ప్రజలు ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆస్తి, ఆయన దృష్టిలో విలువైనవారు. అతను వారిని రక్షించమని దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు, అన్ని మంచి వాటిని ఆశీర్వదిస్తాడు, ముఖ్యంగా ఆత్మను పోషించే అతని శాసనాల సమృద్ధి. వారి చర్యలలో దైవిక మార్గనిర్దేశం మరియు వారి వ్యవహారాల యొక్క విస్తృతమైన ప్రొవిడెన్స్ కోసం అతను ప్రార్థిస్తాడు.
అంతేగాక, తన కాలపు ప్రజలనే కాకుండా రాబోయే తరాలన్నిటినీ శాశ్వతంగా ఉద్ధరించమని, వారిని స్వర్గపు ఎత్తుకు పెంచాలని దేవుడిని వేడుకుంటున్నాడు. అక్కడ, మరియు అక్కడ మాత్రమే, సాధువులు ఎప్పటికీ ఉన్నతంగా ఉంటారు, ఎప్పటికీ మునిగిపోరు లేదా పడగొట్టబడరు.
ప్రభువైన యేసు, మా పాపాల నుండి మమ్మల్ని రక్షించమని మేము నిన్ను వేడుకుంటున్నాము. అబ్రాహాము వంశస్థులమైన మాకు నీతి వరము అనుగ్రహించుము. నీ సంరక్షణలో ఉన్న మందమైన మమ్ములను కాపుము మరియు దుమ్ము నుండి నిత్యము లేపుము. పునరుత్థానము మరియు జీవము అయిన నీవే మా నిరీక్షణ మరియు రక్షణ.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |