Proverbs - సామెతలు 30 | View All

1. దేవోక్తి, అనగా యాకె కుమారుడైన ఆగూరు పలికిన మాటలు. ఆ మనుష్యుడు ఈతీయేలునకును, ఈతీయేలునకును ఉక్కాలునకును చెప్పినమాట.

2. నిశ్చయముగా మనుష్యులలో నావంటి పశుప్రాయుడు లేడు నరులకున్న వివేచన నాకు లేదు.

3. నేను జ్ఞానాభ్యాసము చేసికొన్నవాడను కాను పరిశుద్ధ దేవునిగూర్చిన జ్ఞానము పొందలేదు.

4. ఆకాశమునకెక్కి మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళ్లతో గాలిని పట్టుకొన్నవాడెవడు? బట్టలో నీళ్లు మూటకట్టినవాడెవడు? భూమియొక్క దిక్కులన్నిటిని స్థాపించిన వాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియున్నదా?
మత్తయి 11:27, యోహాను 3:13

5. దేవుని మాటలన్నియు పుటము పెట్టబడినవే ఆయనను ఆశ్రయించువారికి ఆయన కేడెము.

6. ఆయన మాటలతో ఏమియు చేర్చకుము ఆయన నిన్ను గద్దించునేమో అప్పుడు నీవు అబద్ధికుడవగుదువు.

7. దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసికొను చున్నాను నేను చనిపోకముందు వాటిని నాకనుగ్రహింపుము;

8. వ్యర్థమైనవాటిని ఆబద్ధములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నాకు దయ చేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగ్రహింపుము.
1 తిమోతికి 6:8

9. ఎక్కువైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నిన్ను విసర్జించి యెహోవా యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతు నేమో.

10. దాసునిగూర్చి వాని యజమానునితో కొండెములు చెప్పకుము వాడు నిన్ను శపించును ఒకవేళ నీవు శిక్షార్హుడ వగుదువు.

11. తమ తండ్రిని శపించుచు తల్లిని దీవించని తరము కలదు.

12. తమ దృష్టికి తాము శుద్ధులై తమ మాలిన్యమునుండి కడుగబడని వారి తరము కలదు.

13. కన్నులు నెత్తికి వచ్చినవారి తరము కలదు. వారి కనురెప్పలు ఎంత పైకెత్తబడియున్నవి!

14. దేశములో ఉండకుండ వారు దరిద్రులను మింగు నట్లును మనుష్యులలో ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయు నట్లును ఖడ్గమువంటి పళ్లును కత్తులవంటి దవడపళ్లును గల వారి తరము కలదు.

15. జలగకు ఇమ్ము ఇమ్ము అను కూతురులిద్దరు కలరు తృప్తిపడనివి మూడు కలవుచాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు.

16. అవేవనగా పాతాళము, కనని గర్భము, నీరు చాలును అనని భూమి, చాలును అనని అగ్ని.

17. తండ్రిని అపహసించి తల్లి మాట విననొల్లని వాని కన్ను లోయ కాకులు పీకును పక్షిరాజు పిల్లలు దానిని తినును.

18. నా బుద్ధికి మించినవి మూడు కలవు నేను గ్రహింపలేనివి నాలుగు కలవు. అవేవనగా, అంతరిక్షమున పక్షిరాజు జాడ,

19. బండమీద సర్పము జాడ, నడిసముద్రమున ఓడ నడచుజాడ, కన్యకతో పురుషుని జాడ.

20. జారిణియొక్క చర్యయును అట్టిదే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ దోషము ఎరుగననును.

21. భూమిని వణకించునవి మూడు కలవు, అది మోయ లేనివి నాలుగు కలవు.

22. అవేవనగా, రాజరికమునకు వచ్చిన దాసుడు, కడుపు నిండ అన్నము కలిగిన మూర్ఖుడు,

23. కంటకురాలై యుండి పెండ్లియైన స్త్రీ, యజమాను రాలికి హక్కు దారురాలైన దాసి.

24. భూమిమీద చిన్నవి నాలుగు కలవు అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానముగలవి.

25. చీమలు బలములేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారమును సిద్ధపరచుకొనును.

26. చిన్న కుందేళ్లు బలములేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొనును.

27. మిడుతలకు రాజు లేడు అయినను అవన్నియు పంక్తులు తీరి సాగిపోవును.

28. బల్లిని చేతితో నీవు పట్టుకొనగలవు అయినను రాజుల గృహములలో అది యుండును.

29. డంబముగా నడుచునవి మూడు కలవు ఠీవితో నడుచునవి నాలుగు కలవు

30. అవేవనగా ఎల్లమృగములలో పరాక్రమముగలదై ఎవనికైన భయపడి వెనుకకు తిరుగని సింహము

31. శోణంగి కుక్క, మేకపోతు, తన సైన్యమునకు ముందు నడుచుచున్న రాజు.

32. నీవు బుద్ధిహీనుడవై అతిశయపడి యుండినయెడల కీడు యోచించి యుండినయెడల నీ చేతితో నోరు మూసికొనుము.

33. పాలు తరచగా వెన్న పుట్టును, ముక్కు పిండగా రక్తము వచ్చును, కోపము రేపగా కలహము పుట్టునుPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 30 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1-6
అగుర్ నీతి కోసం అతని కోరికను వినయంగా అంగీకరించాడు మరియు అతని గత మూర్ఖత్వాన్ని గుర్తించాడు. మన స్వీయ-అంచనాలో వినయాన్ని కొనసాగించాలని మనందరికీ ఇది ఒక రిమైండర్. సత్యం మరియు జ్ఞానం యొక్క మార్గాల్లో నావిగేట్ చేయడానికి దైవిక మార్గదర్శకత్వం తన అవసరాన్ని అతను అంగీకరించాడు. మరింత జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తులు, వారి స్వంత అజ్ఞానం గురించి మరింతగా విలపిస్తారు మరియు క్రీస్తు యేసు ద్వారా దేవుని మరియు అతని సమృద్ధిగా ఉన్న కృప గురించి లోతైన ద్యోతకాలను తీవ్రంగా కోరుకుంటారు. ఈ భావమే పద్యంలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది...

7-14
చరిత్ర అంతటా, కృతజ్ఞత లేని వ్యక్తులు, వారి స్వంత తల్లిదండ్రులను దుర్వినియోగం చేసే వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారు. కొందరు తమ హృదయాలలో దాగివున్న పాపాలను ఉంచుకుంటూ తమ పవిత్రతను తాము ఒప్పించుకుంటారు. అదనంగా, తమ మితిమీరిన అహంకారాన్ని బహిరంగంగా ప్రదర్శించే వారు కూడా ఉన్నారు. ప్రతి యుగంలో, క్రూరత్వానికి పాల్పడే వ్యక్తులను కూడా మేము ఎదుర్కొంటాము, వారికి రాక్షసుల లేబుల్‌ని సంపాదిస్తాము.

15-17
క్రూరత్వం మరియు దురాశ, జలగ యొక్క రెండు సంతానం వలె, నిరంతరం ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తాయి మరియు ఎప్పుడూ సంతృప్తి చెందవు, అంతర్గత కల్లోలం కలిగిస్తాయి. అవి నాలుగు తృప్తి చెందని అస్తిత్వాలను పోలి ఉంటాయి. నిరంతరం కోరుకునే వారు నిజంగా ధనవంతులు కారు. దురదృష్టకర విధిని ఎదుర్కొన్న చాలామంది తమ తల్లిదండ్రుల అధికారాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంతో తమ విధ్వంసక మార్గాలు ప్రారంభమయ్యాయని అంగీకరించడం గమనించదగ్గ విషయం.

18-20
మిస్టరీగా మిగిలిపోయిన నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి. ప్రకృతి యొక్క రాజ్యం అద్భుతాలతో నిండి ఉంది. నాల్గవ ఎనిగ్మా దుర్మార్గపు పరిధిలో ఉంది: ఒక దుష్ట సమ్మోహనపరుడు స్త్రీ హృదయాన్ని ఆకర్షించడానికి ఉపయోగించే చీకటి కళలు మరియు ఆమె దుర్మార్గాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి ఒక దుర్మార్గపు స్త్రీ ఉపయోగించే మోసపూరిత కళలు.

21-28
నాలుగు వినయపూర్వకమైన విషయాలు మన ప్రశంసలకు అర్హమైనవి. కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రాపంచిక సంపదలో మరియు నిరాడంబరమైన స్థితిలో ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు వేరే రాజ్యంలో తమ ఆత్మల మెరుగుదల కోసం గొప్ప జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు.

29-33
రెచ్చగొట్టే సమయంలో మన ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం వంటి ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడంలో జంతువులు మనకు విలువైన పాఠాలు నేర్పుతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు హానికరమైన పదాలుగా మారకుండా నిరోధించడం మరియు ఇతరుల కోపాన్ని ప్రేరేపించకుండా ఉండటం చాలా అవసరం. ప్రతి చర్య మరియు ఉచ్చారణ హింసకు దూరంగా, సౌమ్యత మరియు ప్రశాంతతతో గుర్తించబడాలి. విచారకరంగా, మన దైవిక రాజుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం ద్వారా మనం తరచుగా తప్పు చేస్తున్నాం. ఆయన ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం, శాంతిని కనుగొని, ఆ శాంతిని మానవాళికి అందజేద్దాం.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |