Isaiah - యెషయా 2 | View All

1. యూదాను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు దర్శనమువలన కలిగిన దేవోక్తి

2. అంత్యదినములలో పర్వతములపైన యెహోవా మందిర పర్వతము పర్వత శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటె ఎత్తుగా ఎత్తబడును ప్రవాహము వచ్చినట్లు సమస్త అన్యజనులు దానిలోనికి వచ్చెదరు

3. ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధర్మశాస్త్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా వాక్కు బయలు వెళ్లును. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి యాకోబు దేవుని మందిరమునకు యెహోవా పర్వతమునకు మనము వెళ్లుదము రండి ఆయన తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధించును మనము ఆయన త్రోవలలో నడుతము అని చెప్పుకొందురు.
యోహాను 4:22

4. ఆయన మధ్యవర్తియై అన్యజనులకు న్యాయము తీర్చును అనేక జనములకు తీర్పుతీర్చును వారు తమ ఖడ్గములను నాగటి నక్కులుగాను తమ యీటెలను మచ్చుకత్తులుగాను సాగగొట్టుదురు జనముమీదికి జనము ఖడ్గమెత్తక యుండును యుద్ధముచేయ నేర్చుకొనుట ఇక మానివేయును.
యోహాను 16:8-11, అపో. కార్యములు 17:31, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

5. యాకోబు వంశస్థులారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము.
1 యోహాను 1:7

6. యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూర్పున నుండిన జనుల సంప్రదాయములతో నిండుకొనియున్నారు వారు ఫిలిష్తీయులవలెమంత్ర ప్రయోగము చేయుదురు అన్యులతో సహవాసము చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసర్జించి యున్నావు.

7. వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియున్నది వారి ఆస్తి సంపాద్యమునకు మితిలేదు వారి దేశము గుఱ్ఱములతో నిండియున్నది వారి రథములకు మితిలేదు.

8. వారి దేశము విగ్రహములతో నిండియున్నది వారు తమ చేతిపనికి తాము వ్రేళ్లతో చేసిన దానికి నమస్కారము చేయుదురు

9. అల్పులు అణగద్రొక్కబడుదురు ఘనులు తగ్గింప బడు దురు కాబట్టి వారిని క్షమింపకుము.

10. యెహోవా భీకరసన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మహాత్మ్యమునుండియు బండ బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగి యుండుము.
ప్రకటన గ్రంథం 6:15, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

11. నరుల అహంకారదృష్టి తగ్గింపబడును మనుష్యుల గర్వము అణగద్రొక్కబడును ఆ దినమున యెహోవా మాత్రమే ఘనత వహించును.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

12. అహంకారాతిశయముగల ప్రతిదానికిని ఔన్నత్యము గల ప్రతిదానికిని విమర్శించు దినమొకటి సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియున్నాడు అవి అణగద్రొక్కబడును.

13. ఔన్నత్యము కలిగి అతిశయించు లెబానోను దేవదారు వృక్షములకన్నిటికిని బాషాను సిందూర వృక్షములకన్నిటికిని

14. ఉన్నతపర్వతములకన్నిటికిని ఎత్తయిన మెట్లకన్నిటికిని

15. ఉన్నతమైన ప్రతిగోపురమునకును బురుజులుగల ప్రతి కోటకును

16. తర్షీషు ఓడలకన్నిటికిని రమ్యమైన విచిత్ర వస్తువుల కన్నిటికిని ఆ దినము నియమింపబడియున్నది.

17. అప్పుడు నరుల అహంకారము అణగద్రొక్కబడును మనుష్యుల గర్వము తగ్గింపబడును ఆ దినమున యెహోవామాత్రమే ఘనత వహించును.

18. విగ్రహములు బొత్తిగా నశించిపోవును.

19. యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునప్పుడు ఆయన భీకర సన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మాహాత్మ్యమునుండియు మనుష్యులు కొండల గుహలలో దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

20. ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునప్పుడు ఆయన భీకర సన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మాహాత్మ్యమునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను

21. దూరవలెనన్న ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి విగ్రహములను సువర్ణ విగ్రహ ములను ఎలుకలకును గబ్బిలములకును పారవేయుదురు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

22. తన నాసికారంధ్రములలో ప్రాణముకలిగిన నరుని లక్ష్యపెట్టకుము; వానిని ఏవిషయములో ఎన్నిక చేయవచ్చును?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అన్యజనుల మార్పిడి, ఇజ్రాయెల్ యొక్క పాపపు వివరణ. (1-9) 
ప్రవచనం అన్యులను చేర్చుకోవడం, సువార్త విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయడం మరియు భవిష్యత్తులో మరింత విస్తృతమైన బోధన కోసం ఎదురుచూడడం గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇది క్రైస్తవులు ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు బలపరచడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది, దేవుడు తన ప్రజలకు తన వాక్యం మరియు పరిశుద్ధాత్మ మార్గదర్శకత్వం ద్వారా జ్ఞానాన్ని అందిస్తాడని గుర్తించాడు. క్రీస్తు పవిత్రతను పెంపొందించడమే కాకుండా శాంతిని కూడా పెంపొందించాడు. వ్యక్తులందరూ క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులుగా ఉన్న ఆదర్శ దృష్టాంతంలో, సంఘర్షణ మరియు యుద్ధం నిలిచిపోతాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, భూమిపై అటువంటి అందమైన స్థితి ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు.
ఇతరులు తమ సొంత మార్గాలను అనుసరించవచ్చు, ఈ దైవిక శాంతి వెలుగులో మనం నడుద్దాం. నిజమైన విశ్వాసం వర్ధిల్లుతున్న సమయాల్లో, ప్రజలు ఆసక్తిగా ప్రభువు మందిరానికి గుమిగూడి, తమతో చేరమని ఇతరులను ఆహ్వానిస్తారని మనం గుర్తుంచుకోండి. దేవునికి దూరమైన వారి సహవాసంలో ఆనందించే వారు తమను తాము ప్రమాదంలో పడేస్తారు, ఎందుకంటే మనం ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నామో వారి మార్గాలనే మనం అవలంబిస్తాము.
వెండి, బంగారం, గుర్రాలు లేదా రథాలు వంటి భౌతిక సంపదను కలిగి ఉండటం సహజంగా తప్పు కాదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని అసహ్యకరమైనది ఏమిటంటే, ఈ ప్రాపంచిక ఆస్తులపై ఆధారపడటం, మన భద్రత, సౌలభ్యం మరియు ఆనందం వాటిపై మాత్రమే ఆధారపడినట్లుగా మరియు అటువంటి భౌతిక సమృద్ధి లేకుండా మనం వీటిని అనుభవించలేనట్లుగా. వారి సామాజిక లేదా ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా పాపం అందరికీ అవమానకరం. క్రైస్తవ దేశాలు అని పిలవబడే ప్రాంతాలలో కూడా, అక్షరార్థ విగ్రహాలను కనుగొనలేకపోవచ్చు, కానీ ప్రజలు తరచుగా తమ సంపద మరియు సంపదలను ఆరాధించడం నిజం కాదా? వారు దేవుని, ఆయన సత్యాలను మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను విస్మరించే లేదా తృణీకరించే స్థాయికి భౌతిక లాభాలు మరియు వ్యక్తిగత భోగాల కోసం వారి అన్వేషణలో నిమగ్నమై లేరా?

అవిశ్వాసుల భయంకర శిక్ష. (10-22)
ఈ భాగం మొదట్లో కల్దీయులచే జెరూసలేంను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది, ఇది యూదులలో విగ్రహారాధన యొక్క ముగింపును సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది క్రీస్తు యొక్క అన్ని విరోధుల అంతిమ పతనం వైపు మన ఆలోచనలను నిర్దేశిస్తుంది. దేవుని ఉగ్రతకు లోనైన వారు దాక్కోవచ్చు లేదా దాన్నుంచి తమను తాము రక్షించుకోగలరని విశ్వసించడం తప్పుదారి పట్టించే భావన. ప్రాపంచిక విషయాలపై మనసుపెట్టిన వారికి భూమి యొక్క కల్లోలం భయంకరంగా ఉంటుంది. దేవుని దయ ద్వారా అహంకారం యొక్క పాపాన్ని దోషులుగా నిర్ధారించడం ద్వారా లేదా దేవుని రక్షణ ద్వారా వారు గర్వించదగిన వాటిని తొలగించడం ద్వారా వ్యక్తుల అహంకారం తగ్గించబడుతుంది. ఈ భూసంబంధమైన వాటిపై నమ్మకం ఉంచేవారికి లెక్కింపు రోజు వస్తుంది. . తమ పాపాలను విడిచిపెట్టమని ఒప్పించటానికి నిరాకరించే వారు చివరికి భయంతో వాటిని త్యజించటానికి పురికొల్పబడతారు.
చాలా మంది అత్యాశగల వ్యక్తులు సంపదను తమ దేవుడిగా చేసుకుంటారు, కానీ వారు దానిని భారీ భారంగా భావించే సమయం వస్తుంది. మోక్షం కొరకు అన్నింటినీ విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పశ్చాత్తాపపడిన పాపి యొక్క అనుభవానికి కూడా ఈ మొత్తం భాగాన్ని అన్వయించవచ్చు. యూదులు తమ అన్యమత పొరుగువారిపై ఆధారపడడానికి మొగ్గు చూపినట్లే, మనమందరం ఒకే పాపానికి గురవుతాము. కాబట్టి, మనం మనుషులకు భయపడకూడదు లేదా వారిపై మన ఆశను ఉంచకూడదు; బదులుగా, మన నిరీక్షణ మన దేవుడైన ప్రభువుపై స్థిరంగా ఉండనివ్వండి. ఇది మన ప్రధాన ఆందోళనగా ఉండాలి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |