Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 3 | View All

1. మెట్టుకు నా సహోదరులారా, ప్రభువునందు ఆనందించుడి. అదేసంగతులను మీకు వ్రాయుట నాకు కష్టమైనది కాదు, మీకు అది క్షేమకరము.

2. కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి. దుష్టులైన పని వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:16, కీర్తనల గ్రంథము 22:20

3. ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనక దేవునియొక్క ఆత్మవలన ఆరాధించుచు, క్రీస్తుయేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించువారము.

4. కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనవచ్చును; మరి ఎవడైనను శరీరమును ఆస్పదము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెక్కువగా చేసికొనవచ్చును.

5. ఎనిమిదవదినమున సున్నతి పొందితిని, ఇశ్రాయేలు వంశపువాడనై, బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై, ధర్మశాస్త్రవిషయము పరిసయ్యుడనై,

6. ఆసక్తివిషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధర్మ శాస్త్రమువలని నీతివిషయము అనింద్యుడనై యుంటిని.

7. అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని క్రీస్తునిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని.

8. నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను.

9. క్రీస్తును సంపాదించుకొని, ధర్మశాస్త్రమూలమైన నా నీతినిగాక, క్రీస్తునందలి విశ్వాసమువలననైన నీతి, అనగా విశ్వాసమునుబట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతిగలవాడనై ఆయనయందు అగపడు నిమిత్తమును,

10. ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుత్థానము కలుగవలెనని, ఆయన మరణవిషయ ములో సమానానుభవముగలవాడనై, ఆయనను ఆయన పునరుత్థానబలమును ఎరుగు నిమిత్తమును,

11. ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట యెట్టిదో యెరుగు నిమిత్తమును, సమస్తమును నష్టపరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను.

12. ఇదివరకే నేను గెలిచితి ననియైనను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితిననియైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసుచేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకొనవలెనని పరుగెత్తు చున్నాను.

13. సహోదరులారా, నేనిదివరకే పట్టుకొని యున్నానని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను; వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుచు

14. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని, గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను.

15. కాబట్టి మనలో సంపూర్ణులమైన వారమందరము ఈ తాత్పర్యమే కలిగియుందము. అప్పుడు దేనిగూర్చియైనను మీకు వేరు తాత్పర్యము కలిగియున్నయెడల, అదియు దేవుడు మీకు బయలు పరచును.

16. అయినను ఇప్పటివరకు మనకు లభించిన దానినిబట్టియే క్రమముగా నడుచుకొందము.

17. సహోదరులారా, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు మాదిరియైయున్న ప్రకారము నడుచుకొను వారిని గురిపెట్టి చూడుడి.

18. అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు; వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి యిప్పుడును ఏడ్చుచు చెప్పు చున్నాను.

19. నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచున్నారు, భూసంబంధమైనవాటి యందే మనస్సు నుంచుచున్నారు.

20. మన పౌరస్థితి పరలోకమునందున్నది; అక్కడనుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనియున్నాము.

21. సమస్తమును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శక్తినిబట్టి ఆయన మన దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమ రూపము గలదానిగా మార్చును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు ఫిలిప్పియన్లను జుడాయిస్ చేసే తప్పుడు బోధకులకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించాడు మరియు తన పూర్వపు అధికారాలను వదులుకున్నాడు. (1-11) 
క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులు ఆయనతో వారి అనుబంధంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. యెషయా 56:10లో, ప్రవక్త తప్పుడు ప్రవక్తలను "మూగ కుక్కలు" అని నిందించాడు, ఈ సూచనను అపొస్తలుడు ప్రతిధ్వనించాడు. ఈ వ్యక్తులు నమ్మకమైన విశ్వాసుల పట్ల హానికరమైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శిస్తారు, వారిపై మొరిగే మరియు కొరుకుతారు. వారు మానవ పనుల కోసం వాదిస్తారు, క్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు, కానీ పాల్ వారిని చెడు-పనిదారులుగా ముద్రించాడు. క్రీస్తు శరీరాన్ని చీల్చివేసి, వారి విభజన చర్యలకు అతను వారిని "క్లుప్తత"గా పేర్కొన్నాడు. హృదయపూర్వక నిబద్ధత లేకుండా నిజమైన మతపరమైన భక్తి అర్థరహితమైనది, దైవిక ఆత్మ యొక్క బలం మరియు దయతో ఆరాధన అవసరం.
నిష్కపటమైన విశ్వాసులు క్రీస్తు యేసులో ఆనందిస్తారు, కేవలం బాహ్య ఆనందాలు లేదా ప్రదర్శనలలో మాత్రమే కాదు. స్వేచ్ఛా మోక్ష సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించే లేదా వక్రీకరించే వారి పట్ల జాగ్రత్త వహించడం చాలా ముఖ్యం. అపొస్తలుడు తన భూసంబంధమైన విజయాలను గురించి గొప్పగా చెప్పుకోగలిగినప్పటికీ, అతను వాటిని క్రీస్తు కొరకు నష్టంగా పరిగణించాడు. అతను ఒకప్పుడు పరిసయ్యునిగా విలువైనదిగా భావించాడు, అతని వ్యక్తిత్వం మరియు మోక్షంపై విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు జ్ఞానంతో పోలిస్తే అతను ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా పరిగణించబడ్డాడు.
అపొస్తలుడు తాను చేయనిది చేయమని లేదా తన శాశ్వతమైన ఆత్మతో తీసుకోని రిస్క్‌లను తీసుకోమని ఇతరులను ప్రోత్సహించడు. అతను ప్రాపంచిక ఆనందాలను మరియు అధికారాలను, క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా సెట్ చేసినప్పుడు, విలువ లేనివిగా మరియు ధిక్కారంగా కూడా భావిస్తాడు. క్రీస్తును గూర్చిన నిజమైన జ్ఞానం వ్యక్తులను మారుస్తుంది, వారి తీర్పులు మరియు ప్రవర్తనలను కొత్తగా జన్మించినట్లుగా మారుస్తుంది. విశ్వాసులు క్రీస్తును ఎన్నుకుంటారు, అన్ని ప్రాపంచిక సంపదలు లేకుండా ఉండటం క్రీస్తు మరియు అతని మాట లేకుండా ఉండటం ఉత్తమం అని గుర్తిస్తారు.
అపొస్తలుడి నిబద్ధత అచంచలమైనది - అతను క్రీస్తును మరియు స్వర్గం యొక్క వాగ్దానాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటాడు. మన అపరాధాన్ని మరియు దేవుని ముందు నీతి కనిపించవలసిన అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ, యేసుక్రీస్తులో అందించబడిన సంపూర్ణమైన మరియు పరిపూర్ణమైన నీతిని అతను నొక్కిచెప్పాడు. ఈ నీతి విశ్వాసం ద్వారా, ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు రక్తంలో విశ్వసించే వారికి మాత్రమే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. విశ్వాసులు క్రీస్తు మరణానికి అనుగుణంగా పాపానికి చనిపోగా, ప్రపంచం వారిపై పట్టును కోల్పోతుంది, మరియు వారు క్రీస్తు సిలువ వేయడం ద్వారా ప్రపంచంపై పట్టు కోల్పోతారు.
పౌలు దేనినైనా సహించాలనే సుముఖత, పరిశుద్ధుల మహిమాన్వితమైన పునరుత్థానంపై అతని ఆశ నుండి ఉద్భవించింది, వ్యక్తిగత యోగ్యత ద్వారా కాదు, యేసుక్రీస్తు యొక్క నీతి ద్వారా. ఈ నిరీక్షణ అతని పరిచర్యలో సవాళ్ల ద్వారా అతనిని ముందుకు నడిపిస్తుంది, తన స్వంతదానిపై కాకుండా క్రీస్తు యోగ్యతపై ఆధారపడుతుంది.

క్రీస్తులో కనుగొనబడాలనే తీవ్రమైన కోరికను వ్యక్తపరుస్తుంది; అతను పరిపూర్ణత వైపు నొక్కడం కూడా; మరియు ఇతర విశ్వాసులకు తన స్వంత ఉదాహరణను సిఫార్సు చేస్తాడు. (12-21)
అతను ఇప్పటికే పరిపూర్ణతను సాధించాడని లేదా రక్షకుని పోలికను పొందాడని చెప్పుకోవడానికి అపొస్తలుడి సరళత మరియు నిష్కపటమైన భక్తి గురించి ప్రస్తావించబడలేదు. అతను ఉద్దేశపూర్వకంగా గత విజయాలను మరచిపోతాడు, మునుపటి ప్రయత్నాలు లేదా ప్రస్తుత స్థాయి దయతో సంతృప్తిని నిరాకరిస్తాడు. అతని భాష క్రీస్తును ఎక్కువగా పోలి ఉండాలనే ప్రగాఢమైన కోరికను ప్రతిబింబిస్తుంది. పరుగు పందెంలో పరుగు పందెగాడు ముగింపు రేఖను నిర్విరామంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ, వారి దృష్టిలో స్వర్గాన్ని కలిగి ఉన్న విశ్వాసులు పవిత్రమైన కోరికలు, ఆశాజనకమైన అంచనాలు మరియు నిరంతర ప్రయత్నాలలో కొనసాగాలి.
నిత్యజీవము దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమానం, అయినప్పటికీ అది క్రీస్తుయేసు ద్వారా వస్తుంది-ఆయన మన పక్షాన దానిని సంపాదించి, మన రక్షణకు వాహిక. పరలోకానికి మార్గం, మన అంతిమ ఇల్లు, మన మార్గంగా క్రీస్తు ద్వారా. హామీని వెదకడం మరియు ఆయనను మహిమపరచాలని కోరుకోవడంలో, నిజమైన విశ్వాసులు పాపానికి మరణిస్తూ, మాంసాన్ని, దాని ప్రేమను మరియు దాని కోరికలను సిలువ వేయడం ద్వారా క్రీస్తు బాధలు మరియు మరణాన్ని ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ విషయాలలో నిజమైన క్రైస్తవుల మధ్య వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, అందరూ వాటి గురించి కొంత అవగాహన కలిగి ఉన్నారు.
విశ్వాసులు అన్నిటికంటే క్రీస్తుకు ప్రాధాన్యతనిస్తారు మరియు వారి హృదయాలను పరలోక రాజ్యంపై ఉంచుతారు. చిన్నచిన్న సమస్యలపై తీర్పులో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నా, ఒకరిపై ఒకరు తీర్పు చెప్పుకోవడం మానుకోవాలి. వారి ఐక్యత క్రీస్తులో కనుగొనబడింది, భవిష్యత్తులో పరలోకంలో సమావేశాన్ని ఆశించారు. వారు తమ భాగస్వామ్య నమ్మకాలపై దృష్టి పెట్టాలి మరియు చిన్న చిన్న విభేదాలపై మరింత అవగాహన కోసం ఓపికగా వేచి ఉండాలి.
క్రీస్తు శిలువ యొక్క విరోధులు వారి ఇంద్రియ కోరికలపై స్థిరపడ్డారు. పాపం, ముఖ్యంగా కీర్తించబడినప్పుడు, పాపికి అవమానం వస్తుంది. భూసంబంధమైన విషయాలలో మునిగిపోయిన వారి మార్గం ఆహ్లాదకరంగా అనిపించినప్పటికీ, అది మరణానికి మరియు నరకానికి దారి తీస్తుంది. అటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అంటే దాని అనివార్య పరిణామాలలో భాగస్వామ్యం చేయడం. ఒక క్రైస్తవుని యొక్క నిజమైన జీవితం స్వర్గంలో ఉంటుంది, అక్కడ వారి తల మరియు ఇల్లు నివసిస్తాయి మరియు వారు త్వరలో ఉంటారని వారు ఎదురుచూస్తారు. వారి ప్రేమలు పరలోక విషయాలపై ఉంచబడ్డాయి మరియు వారి ప్రవర్తన ఈ ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
పునరుత్థానం వద్ద సాధువుల శరీరాల కోసం కీర్తి వేచి ఉంది, వాటిని అద్భుతమైన స్థితిగా మారుస్తుంది. దేవుని శక్తివంతమైన హస్తం ద్వారా ఈ మార్పు వస్తుంది. విశ్వాసులు తమ న్యాయాధిపతి రాక కోసం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి, అతని సర్వశక్తిమంతమైన శక్తి ద్వారా వారి శరీరాల పరివర్తనను ఆశించండి. వారు ప్రతిరోజూ వారి ఆత్మల పునరుద్ధరణను, విరోధుల నుండి విముక్తిని మరియు వారి శరీరాలను మరియు ఆత్మలను ఆయన సేవలో ధర్మానికి సాధనంగా పరిశుద్ధపరచాలని కోరుకుంటారు.Shortcut Links
ఫిలిప్పీయులకు - Philippians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |