James - యాకోబు 5 | View All

1. ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచ్చెడి ఉపద్రవములను గూర్చి ప్రలాపించి యేడువుడి.

1. You rich people, listen! Cry and be very sad because of the troubles that are coming to you.

2. మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వస్త్రములు చిమ్మటలు కొట్టినవాయెను.

2. Your riches have rotted, and your clothes have been eaten by moths.

3. మీ బంగారమును మీ వెండియు తుప్పుపట్టినవి; వాటి తుప్పు మీమీద సాక్ష్యముగా ఉండి అగ్నివలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంత్యదినములయందు ధనము కూర్చు కొంటిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 21:9

3. Your gold and silver have rusted, and that rust will be a proof that you were wrong. It will eat your bodies like fire. You saved your treasure for the last days.

4. ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియ్యక, మీరు మోసముగా బిగపట్టిన కూలి మొఱ్ఱపెట్టుచున్నది. మీ కోతవారి కేకలు సైన్యములకు అధిపతియగు ప్రభువు యొక్క చెవులలో చొచ్చియున్నవి.
ఆదికాండము 4:10, లేవీయకాండము 19:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:15, కీర్తనల గ్రంథము 18:6, యెషయా 5:9, మలాకీ 3:5

4. The pay you did not give the workers who mowed your fields cries out against you, and the cries of the workers have been heard by the Lord All-Powerful.

5. మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసక్తులై వధదినమునందు మీ హృదయములను పోషించుకొంటిరి.
యిర్మియా 12:3, యిర్మియా 25:34

5. Your life on earth was full of rich living and pleasing yourselves with everything you wanted. You made yourselves fat, like an animal ready to be killed.

6. మీరు నీతి మంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిమ్మును ఎదిరింపడు.

6. You have judged guilty and then murdered innocent people, who were not against you.

7. సహోదరులారా, ప్రభువు రాకడవరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెట్టును గదా
ద్వితీయోపదేశకాండము 11:14, యిర్మియా 5:24, యోవేలు 2:23

7. Brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. A farmer patiently waits for his valuable crop to grow from the earth and for it to receive the autumn and spring rains.

8. ప్రభువురాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ హృదయములను స్థిరపరచు కొనుడి.

8. You, too, must be patient. Do not give up hope, because the Lord is coming soon.

9. సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండు నిమిత్తము ఒకనిమీదనొకడు సణగకుడి; ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచియున్నాడు.

9. Brothers and sisters, do not complain against each other or you will be judged guilty. And the Judge is ready to come!

10. నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి.

10. Brothers and sisters, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They suffered many hard things, but they were patient.

11. సహించిన వారిని ధన్యులనుకొనుచున్నాము గదా? మీరు యోబు యొక్క సహనమునుగూర్చి వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని యున్నారు.
నిర్గమకాండము 34:6, కీర్తనల గ్రంథము 103:8, కీర్తనల గ్రంథము 111:4, దానియేలు 12:12

11. We say they are happy because they did not give up. You have heard about Job's patience, and you know the Lord's purpose for him in the end. You know the Lord is full of mercy and is kind.

12. నా సహోదరులారా, ముఖ్యమైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశముతోడనిగాని భూమితోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒట్టుపెట్టుకొనక, మీరు తీర్పుపాలు కాకుండునట్లు అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను.

12. My brothers and sisters, above all, do not use an oath when you make a promise. Don't use the name of heaven, earth, or anything else to prove what you say. When you mean yes, say only yes, and when you mean no, say only no so you will not be judged guilty.

13. మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థనచేయవలెను; ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీర్తనలు పాడవలెను.

13. Anyone who is having troubles should pray. Anyone who is happy should sing praises.

14. మీలో ఎవడైనను రోగియై యున్నాడా? అతడు సంఘపు పెద్దలను పిలిపింపవలెను; వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతనికొరకు ప్రార్థనచేయవలెను.

14. Anyone who is sick should call the church's elders. They should pray for and pour oil on the personn in the name of the Lord.

15. విశ్వాససహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును, ప్రభువు అతని లేపును; అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.

15. And the prayer that is said with faith will make the sick person well; the Lord will heal that person. And if the person has sinned, the sins will be forgiven.

16. మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒప్పుకొనుడి; మీరు స్వస్థతపొందునట్లు ఒకనికొరకు ఒకడు ప్రార్థనచేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై యుండును.

16. Confess your sins to each other and pray for each other so God can heal you. When a believing person prays, great things happen.

17. ఏలీయా మనవంటి స్వభావముగల మనుష్యుడే; వర్షింపకుండునట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరములవరకు భూమిమీద వర్షింపలేదు.
1 రాజులు 17:1

17. Elijah was a human being just like us. He prayed that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years!

18. అతడు మరల ప్రార్థనచేయగా ఆకాశము వర్షమిచ్చెను, భూమి తన ఫలము ఇచ్చెను.
1 రాజులు 18:42-45

18. Then Elijah prayed again, and the rain came down from the sky, and the land produced crops again.

19. నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సత్యము నుండి తొలగిపోయినప్పుడు మరియొకడు అతనిని సత్య మునకు మళ్లించినయెడల

19. My brothers and sisters, if one of you wanders away from the truth, and someone helps that person come back,

20. పాపిని వాని తప్పుమార్గమునుండి మళ్లించువాడు మరణమునుండి యొక ఆత్మను రక్షించి అనేక పాపములను కప్పివేయునని తాను తెలిసికొనవలెను.
సామెతలు 10:12

20. remember this: Anyone who brings a sinner back from the wrong way will save that sinner's soul from death and will cause many sins to be forgiven.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ధనిక అవిశ్వాసులకు వ్యతిరేకంగా దేవుని తీర్పులు ఖండించాయి. (1-6) 
విలాసవంతమైన మరియు ఆత్మసంతృప్తితో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతున్న వారు ప్రజా సమస్యల వల్ల చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతారు, అయినప్పటికీ అన్ని సామాజిక తరగతులు అటువంటి సమయాల్లో తీవ్ర కష్టాలను భరిస్తాయి. భౌతిక ఆస్తులు, తరచుగా విగ్రహారాధన చేయడం, నశ్వరమైనది, నశించడానికి ఉద్దేశించబడింది మరియు చివరికి వాటి యజమానులకు వ్యతిరేకంగా ఒక నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది. మోసం మరియు అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం, ఏదైనా తప్పు యొక్క సారూప్యతను స్పష్టంగా చూపుతుంది. చట్టబద్ధమైన ఆనందాలను అనుభవించడాన్ని దేవుడు నిషేధించనప్పటికీ, మితిమీరిన మరియు ముఖ్యంగా పాపభరితమైన భోగాలతో జీవించడం రెచ్చగొట్టే పాపం. శారీరక కోరికలకు లొంగిపోవడం ద్వారా వ్యక్తులు తమ ఆత్మల అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి తమను తాము అనర్హులుగా మార్చుకోవడం హానికరం కాదా? నీతిమంతులు ఖండన మరియు మరణాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు, కానీ వారు అణచివేతదారుల చేతిలో బాధపడినప్పుడు, అది దైవిక గణన. యూదుల అసంఖ్యాకమైన అతిక్రమణలలో, వారి మధ్యకు నీతిమంతుడైన రక్షకునిగా వచ్చిన జస్ట్ వన్, జీసస్ క్రైస్ట్‌ను ఖండించడం మరియు సిలువవేయడం అత్యంత ఘోరమైనది.

కష్టాల సమయంలో సహనం మరియు సౌమ్యతను ప్రబోధించడం. (7-11) 
తన పంట ఎదుగుదల కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తున్న రైతును పరిగణించండి; మహిమాన్వితమైన కిరీటం కోసం మీరు కూడా సహించరా? మీ నిరీక్షణ రైతును మించిపోయినప్పటికీ, అంతకన్నా విలువైనది మీ కోసం ఎదురుచూస్తోంది కదా? ప్రభువు యొక్క ఆసన్న రాక ప్రతి కోణంలో సమీపిస్తోంది, అతని ప్రజలు భరించిన అన్ని నష్టాలు, కష్టాలు మరియు బాధలను తిరిగి ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. సమయం సుదీర్ఘమైనదిగా మానవుని గ్రహింపు వారి స్వంత జీవిత కాలానికి సంబంధించినది, అయినప్పటికీ దేవుని దృష్టిలో, సమయం అంతా నశ్వరమైన క్షణం మాత్రమే. క్లుప్త ఆయుర్దాయం ఉన్న జీవులకు కొన్ని సంవత్సరాలు యుగంలా అనిపించినప్పటికీ, దేవుని శాశ్వతమైన ఉనికికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిదానిని కొలిచే గ్రంథం, వేల సంవత్సరాలను కేవలం రోజులుగా పరిగణిస్తుంది. దేవుడు సమృద్ధిగా కనికరం మరియు దయగలవాడని యోబు అనుభవాలు రుజువు చేశాయి, ఈ సత్యం అతని పరీక్షల సమయంలో వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించదు కానీ చివరికి ఫలితంలో వ్యక్తమవుతుంది. విశ్వాసులు తమ పరీక్షలకు సంతోషకరమైన పరిష్కారం లభిస్తుందన్న హామీతో ఓదార్పును పొందవచ్చు. మన దేవునికి నమ్మకంగా సేవ చేద్దాం మరియు పరాకాష్ట అంతిమ ప్రతిఫలాన్ని తెస్తుందనే నమ్మకంతో పరీక్షలను సహిద్దాం. మన శాశ్వతమైన ఆనందం ఆయనలో సురక్షితమైనది; మిగతావన్నీ తాత్కాలికమైనవి మరియు త్వరలో ముగుస్తాయి.

దురదృష్టకర మరియు సంపన్న పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన సిఫార్సు చేయబడింది, క్రైస్తవులు తమ తప్పులను ఒకరికొకరు అంగీకరించాలి. (12-18) 
ప్రమాణం చేసిన పాపాన్ని ఖండించడం స్పష్టంగా ఉంది, అయినప్పటికీ చాలా మంది సాధారణ అపవిత్ర ప్రమాణాలను చిన్నవిషయం చేస్తారు. అలాంటి ప్రమాణం నేరుగా దేవుని పేరు మరియు అధికారాన్ని అగౌరవపరుస్తుంది. ఈ పాపం లాభం, ఆనందం లేదా కీర్తిని ఇవ్వదు; అది కారణం లేదా ప్రయోజనం లేకుండా కేవలం దేవుని పట్ల శత్రుత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది దేవునికి వ్యక్తి యొక్క శత్రుత్వాన్ని వెల్లడిస్తుంది, అతని పేరుతో వారి స్వీయ-అనుబంధ అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా లేదా ఆరాధనలో అప్పుడప్పుడు పాల్గొనడం. అయితే, ప్రభువు తన పేరును దుర్వినియోగం చేసేవారిని నిర్దోషులుగా పరిగణించడు. కష్ట సమయాల్లో, ప్రార్థన చాలా సరైనది. ఆత్మ మరింత వినయపూర్వకంగా మారుతుంది మరియు అలాంటి కాలాల్లో హృదయం పశ్చాత్తాపం చెందుతుంది మరియు మృదువుగా మారుతుంది. విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ కష్టాల మధ్య ఉండాలి మరియు ప్రార్థన ఈ సద్గుణాలను సంపాదించడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి నియమించబడిన సాధనం. ముఖ్యంగా, జబ్బుపడిన వారి వైద్యం నూనె పూయడం వల్ల కాకుండా ప్రార్థనకు ఆపాదించబడింది. అనారోగ్య సమయాల్లో, ఇది ప్రభావవంతమైనదని రుజువు చేసే అధికారిక మరియు పనికిమాలిన ప్రార్థన కాదు, కానీ నిజమైన విశ్వాసం యొక్క ప్రార్థన. అనారోగ్యం సమయంలో మన కోసం మరియు ఇతరుల కోసం మనం దేవునికి చేయవలసిన ప్రాథమిక అభ్యర్థన పాప క్షమాపణ. దైవభక్తితో కూడిన జీవితం నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పుడు ఒప్పుకోలు, ప్రార్థన, మంత్రవిమోచనం లేదా మతకర్మ ప్రతిదీ సరిదిద్దగలదనే తప్పుడు విశ్వాసం నిరాధారమైనది కాబట్టి, వాయిదా వేయడాన్ని ఏదీ ప్రోత్సహించకూడదు. ఒకరి తప్పులను ఒకరు ఒప్పుకోవడం శాంతిని మరియు సోదర ప్రేమను పెంపొందిస్తుంది. ఒక నీతిమంతుడు, క్రీస్తులో నీతిమంతుడైన నిజమైన విశ్వాసి, పరిశుద్ధాత్మచే ప్రేరేపింపబడి, పవిత్రమైన ప్రేమతో మరియు నమ్మకమైన నిరీక్షణలతో, దయా పీఠం వద్ద దేవుని వాగ్దానాలను హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నప్పుడు, అది శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ప్రార్థన యొక్క సమర్థత ఎలిజా చరిత్ర ద్వారా వివరించబడింది. ప్రార్థనలో, శ్రద్ధ మానవ యోగ్యతపై కాకుండా దేవుని దయపై ఉండాలి. కేవలం ప్రార్థనను ఉచ్చరించడం సరిపోదు; నిజమైన ప్రార్థనకు కేంద్రీకృత ఆలోచనలు, దృఢమైన కోరికలు మరియు సద్గుణాల సాధన అవసరం. ప్రార్థన యొక్క శక్తి యొక్క ఈ ఉదాహరణ ప్రతి క్రైస్తవుని వారి ప్రార్థనలలో ఉత్సాహంగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తుంది. యాకోబు వంశస్థుల్లో ఎవరికీ తన ముఖాన్ని వృధాగా వెతకమని దేవుడు చెప్పడు. మన ప్రార్థనలకు దేవుని సమాధానాలు ఎల్లప్పుడూ అద్భుతాలను కలిగి ఉండకపోవచ్చు, అవి ఎల్లప్పుడూ ఆయన దయ యొక్క వ్యక్తీకరణలు.

పాపాత్ముని పరివర్తన సాధనంగా ఉండడం వల్ల కలిగే ఆనందం. (19,20)
ఎవరైనా తప్పు చేయలేదని గొప్పగా చెప్పుకోవడం లేదా తప్పు చేసినప్పుడు అంగీకరించడానికి నిరాకరించడం జ్ఞానానికి లేదా పవిత్రతకు చిహ్నం కాదు. ప్రతి ఆచరణాత్మక తప్పు సాధారణంగా దాని ప్రధాన భాగంలో సిద్ధాంతపరమైన లోపం ఉంటుంది. కొన్ని లోపభూయిష్ట సూత్రానికి సభ్యత్వం లేకుండా ఎవరూ స్థిరంగా చెడు ప్రవర్తనలో పాల్గొనరు. నిజమైన మార్పిడి అనేది పాపిని వారి మార్గాల తప్పు నుండి దూరం చేయడం, కేవలం విధేయతను ఒక పార్టీ లేదా సిద్ధాంతం నుండి మరొక పార్టీకి మార్చడం కాదు. పాపాన్ని దాచడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మరియు శాశ్వతమైన మార్గం దానిని వదిలివేయడం. ఒక వ్యక్తి యొక్క మార్పిడి ఆ వ్యక్తిలో పాపాలను నిరోధించవచ్చు మరియు అది వారి చుట్టూ ఉన్న ఇతరులను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. ఒకే ఆత్మ యొక్క మోక్షం చాలా మంది జీవితాలను కాపాడటం లేదా మొత్తం సమాజం యొక్క శ్రేయస్సును అభివృద్ధి చేయడం కంటే అనంతమైన గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. మనం, మన పాత్రలలో, ఈ పరిగణనలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, దేవుని సేవలో పెట్టుబడి పెడదాం. ప్రభువులో మన శ్రమ వ్యర్థం కాదని ఫలితం నిరూపిస్తుంది. ఆరు వేల సంవత్సరాలుగా, దేవుడు ఉదారంగా క్షమాపణలు ఇస్తున్నాడు మరియు అతని ఉచిత దయ తరగని మరియు అస్థిరంగా ఉంది. నిజానికి, దైవిక దయ అనేది ఎప్పుడూ నిండిన మరియు ప్రవహించే సముద్రం. క్రీస్తు రక్తం మరియు ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ ద్వారా ఈ సమృద్ధిగా ఉన్న దయలో ప్రభువు మనకు వాటాను ప్రసాదించుగాక.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |