Proverbs - సామెతలు 26 | View All

1. ఎండకాలమునకు మంచు గిట్టదు కోతకాలమునకు వర్షము గిట్టదు అటువలె బుద్ధిహీనునికి ఘనత గిట్టదు.

2. రెక్కలు కొట్టుకొనుచు తారాడుచున్న పిచ్చుకయు దాటుచుండు వానకోవెలయు దిగకుండునట్లు హేతువులేని శాపము తగులకపోవును.

3. గుఱ్ఱమునకు చబుకు గాడిదకు కళ్లెము మూర్ఖుల వీపునకు బెత్తము.

4. వాని మూఢతచొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుత్తర మియ్య కుము ఇచ్చినయెడల నీవును వాని పోలియుందువు.

5. వాని మూఢతచొప్పున మూర్ఖునికి ప్రత్యుత్తర మిమ్ము ఆలాగు చేయనియెడల వాడు తన దృష్టికి తాను జ్ఞానిననుకొనును.

6. మూర్ఖునిచేత వర్తమానము పంపువాడు కాళ్లు తెగగొట్టుకొని విషము త్రాగినవానితో సమానుడు.

7. కుంటివాని కాళ్లు పట్టులేక యున్నట్లు మూర్ఖుల నోట సామెత పాటి లేకుండును

8. బుద్ధిహీనుని ఘనపరచువాడు వడిసెలలోని రాయి కదలకుండ కట్టువానితో సమానుడు.

9. మూర్ఖుల నోట సామెత మత్తునుగొనువాని చేతిలో ముల్లు గుచ్చుకొన్న ట్లుండును.

10. అధికముగా నొందినవాడు సమస్తము చేయవచ్చును మూర్ఖునివలన కలుగు లాభము నిలువదు కూలికి వానిని పిలిచినవాడును చెడిపోవును.

11. తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూర్ఖుడు కక్కినదానికి తిరుగు కుక్కతో సమానుడు.
2 పేతురు 2:22

12. తన దృష్టికి జ్ఞానిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూర్ఖుని గుణపరచుట సుళువు.

13. సోమరిదారిలో సింహమున్నదనును వీధిలో సింహమున్నదనును.

14. ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును.

15. సోమరి పాత్రలో తన చెయ్యి ముంచును నోటియొద్దకు దాని తిరిగి యెత్తుట కష్టమనుకొనును.

16. హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృష్టికి తానే జ్ఞానిననుకొనును

17. తనకు పట్టని జగడమునుబట్టి రేగువాడు దాటిపోవుచున్న కుక్క చెవులు పట్టుకొనువానితో సమానుడు.

18. తెగులు అమ్ములు కొరవులు విసరు వెఱ్ఱివాడు

19. తన పొరుగువాని మోసపుచ్చి నేను నవ్వులాటకు చేసితినని పలుకువానితో సమానుడు.

20. కట్టెలు లేనియెడల అగ్ని ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము చల్లారును.

21. వేడిబూడిదెకు బొగ్గులు అగ్నికి కట్టెలు కలహములు పుట్టించుటకు కలహప్రియుడు.

22. కొండెగాని మాటలు రుచిగల పదార్థములవంటివి అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును.

23. చెడు హృదయమును ప్రేమగల మాటలాడు పెద వులును కలిగియుండుట మంటి పెంకుమీది వెండి పూతతో సమానము.

24. పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము దాచుకొనును.

25. వాడు దయగా మాటలాడినప్పుడు వాని మాట నమ్మకుము వాని హృదయములో ఏడు హేయవిషయములు కలవు.

26. వాడు తనద్వేషమును కపటవేషముచేత దాచుకొనును సమాజములో వాని చెడుతనము బయలుపరచబడును.

27. గుంటను త్రవ్వువాడే దానిలో పడును రాతిని పొర్లించువానిమీదికి అది తిరిగి వచ్చును.

28. అబద్ధములాడువాడు తాను నలుగగొట్టినవారిని ద్వేషించును ఇచ్చకపు మాటలాడు నోరు నష్టము కలుగజేయును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
గౌరవం అనేది అర్హత లేని లేదా దాని కోసం సిద్ధంగా లేని వారిని తప్పించే ఒక భావన.

2
ఒక శాపం, అన్యాయంగా ఉంచబడినప్పుడు, గ్రహీతకు తలపై ఎగురుతున్న పక్షి కంటే ఎక్కువ హాని కలిగించదు.

3
ప్రతి జీవి దాని స్వాభావిక లక్షణాలకు అనుగుణంగా నిర్వహించబడాలి, అయితే అజాగ్రత్తగా మరియు నైతికంగా వదులుగా ఉన్న వ్యక్తులు తర్కం మరియు సున్నితమైన ఒప్పందానికి అరుదుగా ప్రతిస్పందిస్తారు. నిజానికి, మానవత్వం ప్రారంభంలో అడవి గాడిద యొక్క మచ్చలేని ఫోల్‌తో సమానంగా ఉంటుంది; ఇంకా, దేవుని దయతో, కొందరు రూపాంతరం చెందారు.

4-5
మన మాటలు వ్యక్తికి అనుగుణంగా ఉండాలి మరియు చర్చను అత్యంత ప్రభావవంతంగా ముగించాలనే లక్ష్యంతో వారి మనస్సాక్షికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

6-9
జ్ఞానం లేని వ్యక్తులపై ఆధారపడకూడదు లేదా అధిక గౌరవం పొందకూడదు. తెలివితక్కువ వ్యక్తి జ్ఞానయుక్తమైన సూక్తులను తెలియజేసి, వాటిని అన్వయించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, వాటి విలువ తగ్గిపోతుంది.

10
ఈ పద్యం రెండు విధాలుగా అన్వయించబడవచ్చు: ప్రజలందరి సృష్టికర్త అయిన ప్రభువు పాపుల పట్ల వారి తప్పుల ఆధారంగా ఎలా స్పందిస్తాడో లేదా ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు దుష్టులను ఎలా సిగ్గుపరచాలి మరియు శిక్షించాలి అనే దాని గురించి ఇది వివరించవచ్చు.

11
2 పేతురు 2:22లో పేర్కొన్నట్లుగా, తమ అనైతిక మార్గాలకు తిరిగి వచ్చే పాపులకు కుక్క అసహ్యకరమైన చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది.


12
నిరాడంబరమైన అంతర్దృష్టి కలిగిన వ్యక్తులను మనం తరచుగా ఎదుర్కొంటాము, వారు గొప్పగా గర్వపడతారు. ఈ లక్షణం వారి ఆధ్యాత్మిక స్థితి మెచ్చుకోదగినదని విశ్వసించే వారికి వర్తిస్తుంది, వాస్తవానికి ఇది చాలా పేదది.

13
సోమరి వ్యక్తి శ్రమ మరియు శ్రమను కోరే దేనినైనా తృణీకరించుతాడు. అయితే, అధిగమించలేని సవాళ్లను ఊహించుకోవడం ద్వారా నిజమైన బాధ్యతల నుండి మనల్ని మనం నిరోధించుకోవడం తెలివితక్కువ పని. దీనిని తమ మతపరమైన విధుల్లో అలసత్వం వహించే వ్యక్తితో కూడా పోల్చవచ్చు.

14
బద్ధకస్థుడైన వ్యక్తి తన పనుల గురించి భయపడుతున్నాడని గమనించిన తర్వాత, అతను ఓదార్పుతో ఆకర్షితుడయ్యాడని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. శారీరక సౌఖ్యం తరచుగా అనేక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలకు దురదృష్టకర ఉత్ప్రేరకం వలె పనిచేస్తుంది. అతను తన బాధ్యతలతో ముందుకు సాగడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపడు. సోమరితనం ఉన్నవారు తరచుగా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. వారు ప్రాపంచిక సుఖాలు మరియు దేహసంబంధమైన కోరికల అక్షం మీద దృష్టి పెడతారు మరియు భక్తి యొక్క బాహ్య చర్యలలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ, వారు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల వైపు గణనీయమైన పురోగతిని సాధించలేరు.

15
సోమరి వ్యక్తి చివరకు తన మంచం మీద నుండి లేచాడు, అయినప్పటికీ అతను తన పనులలో సాధించాలని ఆశించిన కొద్దిపాటి కారణంగా అతను అక్కడే ఉండి ఉండవచ్చు. తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి నిరాకరించే వ్యక్తులు అసమర్థతని ప్రదర్శించడం తరచుగా జరిగే సంఘటన. విశ్వాస విషయాలలో సోమరితనం ప్రదర్శించేవారు తమ ఆత్మలను ఆధ్యాత్మిక పోషణతో పోషించే ప్రయత్నం చేయరు లేదా ప్రార్థన ద్వారా వాగ్దానం చేసిన ఆశీర్వాదాలను పొందరు.

16
తమ విశ్వాసాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించే వారు, వారు దయగల మాస్టర్‌కు సేవ చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకుంటారు మరియు వారి ప్రయత్నాలు ప్రతిఫలించబడవని వారు హామీ ఇవ్వగలరు.

17
అనవసరంగా ఇతరుల వ్యవహారాల్లో నిమగ్నమవ్వడం మన జీవితాల్లోకి ప్రలోభాలను ఆహ్వానించినట్లే.

18-19
హాస్యాస్పదంగా పాపం చేసే వ్యక్తి నిజంగా పశ్చాత్తాపపడాలి, లేదా వారి అతిక్రమం చివరికి వారి పతనానికి దారి తీస్తుంది.

20-22
అసమ్మతి భావోద్వేగాలను రేకెత్తిస్తుంది, కుటుంబాలు మరియు సంఘాలలో సంఘర్షణను రేకెత్తిస్తుంది. గాసిపర్లు మరియు అపవాదులచే ఈ అగ్ని తరచుగా మండించబడుతుంది మరియు కొనసాగుతుంది.

23
మారువేషంలో ఉన్న మోసపూరిత హృదయం చెడిపోయిన వెండి పొర క్రింద దాచబడిన విరిగిన ముక్కతో సమానంగా ఉంటుంది.

24-26
ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆహ్లాదకరమైన మాటలలో అతని పాత్ర గురించి మీకు సన్నిహితంగా తెలియనంత వరకు ఎప్పుడూ అచంచలమైన నమ్మకాన్ని ఉంచవద్దు. సాతాను తన ప్రలోభాలలో మధురమైన పదాలను ఎలా ఉపయోగించాడో, హవ్వతో చేసినట్లే; అతనికి నమ్మకం కల్పించడం అవివేకం.

27
పురుషులు ఇతరులకు హాని కలిగించడంలో గణనీయమైన కృషి చేస్తారు, అయినప్పటికీ ఇది గొయ్యి త్రవ్వడం లేదా బరువైన రాయిని దొర్లించడం వంటిది - శ్రమను కోరడం. అలా చేయడం ద్వారా, వారు తెలియకుండానే తమ విధ్వంసానికి బీజాలు వేస్తారు.

28
రెండు రకాల అబద్ధాలు సమానంగా అసహ్యకరమైనవి. ఒక అపవాదు అబద్ధం, దీని హాని అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఒక పొగిడే అబద్ధం, ఇది నిశ్శబ్దంగా నాశనాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. వివేకం గల వ్యక్తి అపవాది కంటే పొగిడేవారి పట్ల ఎక్కువ భయాన్ని కలిగి ఉంటాడు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |