Messages

 • దేవుని మర్మమైన మార్గములు!
 • దేవుని మర్మమైన మార్గములు! విశ్వాసులు అయిన మనము మన జ్ఞానమును బట్టి కొన్ని సంగతులు ఇలా జరగాలి, ఆలా జరగాలి అని అనుకుంటాము.  మన ఆలోచన ప్రకారం లేదా మనకు తెలిసినట్లుగా జరగనప్పుడు బాధపడటం అత్యంత సహజం. కానీ దేవుని మార్గములు అత్యంత మర్మమయినవి, మానవ జ్ఞానమునకు అందనివి. అనంత జ్ఞానము కలిగిన...
 • Sayaram Gattu - Gospel Message Ministry
 •  
 • బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
 • మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి?
 • ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి? సంఘము ఎత్తబడడం అనేది ఈ సృష్టిలోనే అత్యంత అద్భుత ఘట్టం, సృష్టి వినాశనానికి తొలిమెట్టు కూడా అదే. ఎందుకంటే, అప్పటి నుండే ఏడేండ్ల శ్రమల కాలము ప్రారంభము అవుతుంది అని బైబిలు ప్రవచనాలు చెబుతున్నాయి. మానవ జాతిని అత్యంత ప్రభావితం చేసే ఈ ప్రవచనాత్మక అంశము యొక్క...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - End of Days
 •  
 • ప్రవర్తనలో పరిపక్వత
 • ప్రవర్తనలో పరిపక్వత Audio: https://youtu.be/C7ueFnsoa3M పక్షపాతాన్ని చూపించడము పిల్లల మధ్య విరోధానికి అతి పెద్ద కారణం అని పిల్లల వైద్య నిపుణులు తల్లిదండ్రులను హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు. ఈ విరోధాలు ఎలా దారి తీస్తాయో మన ఊహలకు అందనివి. తన తండ్రికి ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • ఇరుకు నుండి విశాలం కావాలా?
 • ఇరుకు నుండి విశాలం కావాలా? Audio: https://youtu.be/cLIgMBPKcTs కీర్తన 118:5 ఇరుకునందుండి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టితిని విశాలస్థలమందు యెహోవా నాకు ఉత్తరమిచ్చెను ఇరుకు నుండి విశాలానికి మధ్యలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఇరుకు - బలహీనత,...
 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • విశ్వాస వారసత్వం
 • విశ్వాస వారసత్వంAudio: https://youtu.be/q1hR2-CY3zc ఒకానొక ఊరిలో 8ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు తన ఇంటి వాకిట కూర్చొని; చుట్టి ఉన్న ఒక కాగితపు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని సిగరెట్టు తాగినట్టు నటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యం కలిగిన నాకు అతని తల్లిని ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే?
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే...? Audio: https://youtu.be/Ag9l4mTt0gM ప్రస్తుత దినములలో ఎక్కువగ వినిపించే మాట కొరత. కర్చులెక్కువ జీతం తక్కువ. సగం నెల అయ్యెసరికి ఎమి చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి. చేతి నిండా డబ్బులున్నవారికి ఆరోగ్యం లేదు. డబ్బ...
 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ గారు మరియు నాయ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లు
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లుAudio: https://youtu.be/PMJUIlVTiEY విశ్వాస జీవితములో అతి బాధకరమైన పరిస్థితి ఒకటుంది, అదే అబద్ధ సాక్ష్యం. చేయనివాటిని చేసామని, జరుగనువాటిని జరిగాయని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోతా...
 • Rev Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • సహకారం
 • సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం) Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • విశ్వాస పరిమాణం
 • విశ్వాస పరిమాణం Audio: https://youtu.be/naheKpZITzg ఒక సహోదరుడు, నవమాసాలు పూర్తైన తన భార్యను హాస్పిటల్ కు తీసుకొని వచ్చాడు. మీరు బయటనే వాయిట్ చేయండి మేము ఆపరేషన్ చేసి ఏ విషయమో చెప్తాము అన్నారు డాక్టర్ గారు. అబ్బాయి ప...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • ప్రకటన గ్రంథంలోని ఏడు సంఘాలవివరణ
 • ప్రకటన గ్రంథంలోని ఏడు సంఘాలవివరణ. పరిచయం (Introduction): అప్పుడప్పుడే అంకురిస్తున్న ఆత్మీయ సంఘాలమీద ఆనాటి రోమా సామ్రాజ్యపు సంకెళ్ళు, పసి మొగ్గల విశ్వాస జీవితాలను చిదిమేస్తున్న కొద్దీ... రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న విశ్వాసుల పట్టుదల ఎందరినో హత సాక్షులుగా మిగిల్చింది.&n...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Revelations to Seven Churches
 •  
 • దేవునికి ఎలాంటి ప్రార్థన ఇష్టం?
 • దేవునికి ఎలాంటి ప్రార్థన ఇష్టం? ప్రార్థన ఎలా చెయ్యాలి? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం కొరకు నేను అనేక నెలలు వెదకినప్పుడు మొట్టమొదట నాకు వచ్చిన సందేహం ఏమంటే, నా గురించి నేనెందుకు ప్రార్థన చెయ్యాలి? అని. ఈ సందేహం మా తండ్రి గారిని చూసినప్పుడు కలిగింది. నా చిన్ననాటి నుండి ఏది ...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రస్తుత దినముల లోతు దినముల వంటివి
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. ప్రస్తుతం దినముల గురించి ఎవరి అభిప్రాయము వారు చెప్పుతుంటారు. చాలామంది చెప్పేది ఒకటే. రోజులు బాగా లేవు జాగ్రత్త అంటారు. రోజులు మునుపటిలాగా ఉండవు. అంతా గందరగోళం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అంటారు. ఇవన్ని చూస్తే శాంతి సమాధానాలు కరువ...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించిన దేవుడు
 • “నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది” యోహాను 1:9 క్రీస్తునందు ప్రియ పాఠకులారా! యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు కలుగునుగాక! ఈ మాసములో మొదట ప్రారంభించబడే క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ గురించి ధ్యానం చేసుకుందాం. మనమీలోక...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • మీ దీపములు వెలుగుచుండనియ్యుడి లూకా 12 :35
 •  క్రీస్తునందు ప్రియా పాఠకులారా   క్యాండీల్ లైటింగ్ సర్వీస్ను ఈనాడు అనేక సంఘంలో క్రిస్మస్ ముందు జరిపించుకుంటారు. ఈ కూడికలో తెల్లని బట్టలు ధరించి ఓ సద్భక్తులారా అని పాట పాడుతూ సంఘ కాపరి వెలిగించి పెద్దలకు ఆ తర్వాత సంఘం లో ఉండే వారందరితో   క్రొవొత్తులు వెలిగించి సంతోషముగా...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ఒకరు విడువబడుదురు ఒకరు ఎత్తబడుదురు
 • ఒకరు విడువబడుదురు ఒకరు ఎత్తబడుదురు “ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో వుందురు ఒకడు తీసుకొనిపోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడును, ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసురుచుందురు ఒకతె తీసుకునిపోబడును ఒకతె విడిచిపెట్టబడును. మత్తయి 24:40, 41 క్రీస్తు నందు ప్రియపాఠకులారా! మన రక్షకుడును, మన విమోచకుడును, జీవాధిపతియైనా యేసుక...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని
 • పరలోక స్వరము చెప్పగా వింటిని ప్రకటన – 14:13  ఈ లోకంలో స్వరం అనుమాటను మనం ఆలోచించినప్పుడు దానిని మనుషులలో, జంతువులలో, వాయిద్యాలలో, వాహనాలలో, విమానాలలో, భూకంపములో మనం చూస్తాం. పసిపిల్లల స్వరము కూడా కొన్ని సార్లు మనకు చా...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నిజమైన క్రిస్మస్ ఎప్పుడు?
 • *నిజమైన క్రిస్మస్ ఎప్పుడు ?* ఒక్కసారే ప్రత్యక్షపరచబడెను రెండవసారి ప్రత్యక్షమగును. హెబ్రీ 9:26-28* క్రీస్తునందు ప్రియ పాఠకులారా! యేసుక్రీస్తు నామమున మీకందరికి క్రిస్మస్ శుభములు తెలుపుచున్నాను.  ఈ పర్వదినాన క్రిస్మస్ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు? గత దినాలలో క్రిస్మస్ పండుగ అం...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • యేసును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిన నక్షత్రం
 •  వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండినచోటికి మీదుగా వచ్చి నిలిచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించిరి. తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారు, సాంబ్రాణిని, బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి. మత్తయి 2:9-11 ఈ దినాలలో ప్రజల ఆశలు, కోరికలను విభిన...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నక్షత్రాన్ని చూచి ఆరాధించిన జ్ఞానులు
 • *యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి.* మత్తయి 2:2 క్రీస్తునందు ప్రియ పాఠకులారా! మీకందరికి *క్రిస్మస్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు* తెలుపుతున్నాను. సహజముగా క్రైస్తవులలో చాలామంది ఈ విధముగా ప్రవర్తిస్తారు. ఏ విధముగానో తెలుస...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ఎఫెసిలో వున్న సంఘము
 • క్రీస్తునందు ప్రియపాఠకులారా యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు కలుగును గాక !  ఎఫెసి  సఘంపు చరిత్రను ఇంకా లోతుగా ధ్యానించె ముందు సంఘము, సంఘముయొక్క స్థితిగతులను ధ్యానించుకుందాము. సంఘము అనగా అనేకమంది దేవుని బిడ్డలతో కూడిన  గుంపు ఈ గుంపులో విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు మిలితమైయుందురు.  ఈలా...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • విశ్వాసమే నీ విజయం
 • విశ్వాసంలో మాదిరి నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12 జార్జ్ ముల్లర్ గారి అనాధ ఆశ్రమంలో ఒకరోజు వంటవాడు ఈరాత్రి పిల్లలకు పెట్టడానికి ఏమి లేదని చెప్పాడు...
 • Unknwon - General
 •  
 • పవిత్రతలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12 *దేవుడే స్వయంగా తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన పరిశుద్ధుడని. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద...
 • Unknown - General
 •  
 • నా కృప నీకు చాలును
 • నా కృప నీకు చాలును. 2 కొరింది 12:9 కృప అంటే? "అర్హత లేనివాడు అర్హునిగా ఎంచ బడడమే కృప." దొంగ దోచుకోవడానికి వచ్చి దొరికిపోయాడు. అతనిని ఏమి అనకుండా క్షమించి విడచి పెట్టేస్తే అది జాలి, దయ అని చెప్పొచ్చు. అట్లా కాకుండా అతనికి భోజనం పెట్టి, బస్ చార్జీలు ఇచ్చి పంపిస్తే? అది కృప. ...
 • Unknown - General
 •  
 • ఆరాధనలో పాటించాల్సిన కనీస క్రమశిక్షణ - వస్త్రధారణ
 • స్త్రీ పురుష వేషం వేసుకోనకూడదు. పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేసుకోనకూడదు.ఆలాగు చేయువారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు. ద్వితీ 22:5. గమనిచారా? బైబుల్ గ్రంధం క్లియర్ గా చెబుతుంది స్త్రీ పురుష వేషం వేయకూడదు పురుషుడు స్త్రీ వేషం వేయకూడదు అనగా స్త్రీ పురుషుని వలె వస్త్రధారణ చే...
 • Unknown - General
 •  
 • హృదయ కుమ్మరింపు ప్రార్థన
 • నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొఱ్ఱపెట్టుము నీళ్లు కుమ్మరించునట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణముకొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము ప్రతి వీధిమొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛిల్లుచున్నారు విలాపవాక్యములు 2:19 -నీవు లేవాలి. ఎక్కడ నుండి? ఆధ్యాత్మ...
 • Unknown - General
 •  
 • ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడు కావాల్సిన సిద్ధపాటు- ముసుకు వేసుకొనుట
 • ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసుకొని ప్రార్ధన చేయునో లేక ప్రవచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమాన పర్చును. ఏ స్త్రీ తన తలమీద ముసుకు వేసుకొనక ప్రార్ధనచేయునో లేక ప్రవచించునో, ఆ స్త్రీ తన తలను అవమాన పరచును.1 కొరింధి 11:4-16. గమనించారా! పురుషుడు ఆరాధనలో ముసుకు వేసుకోకూడదు.(టోపీ/cap ...
 • Unknown - General
 •  
 • ఆరాధనకి వెళ్ళినప్పుడు కావాల్సిన సిద్ధపాటు- కనీస క్రమశిక్షణ
 • ప్రియ దేవుని సంఘమా! మనమందరం ఆదివారం ఆరాధనకి వెల్లడానికి ఇష్టపడతాం.(దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారంతా). అయితే ఆరాధనకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆరాధన మీద – వాక్యం మీద మన మనస్సు, ధ్యానం లఘ్నం చేస్తున్నామా లేదా? ఒకవేళ చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం ? కొంచెం ఆలోచిద్దాం. దేవుని సమాజంలో దేవుడు నిల...
 • Unknown - General
 •  
 • సిలువ యాత్రలో సీమోను
 • లూకా 23:26-31 “వారాయనను తీసికొని పోవు చుండగా పల్లెటూరి నుండి వచ్చుచున్న కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకనిని పట్టుకొని యేసు వెంట సిలువను మోయుటకు అతని మీద దానిని పెట్టిరి.” కురేనీయుడైన సీమోనుకు కొంత సమయం యేసు ప్రభువుతో పాటు సిలువను మోసే భాగ్యం కలిగింది. ఇతడు ఆఫ్రికా ఖండం లోని కురేనియ(లిబియ) దేశస్థు...
 • Rev. John Babu K - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
 •  
 • యేసుని శిష్యుడను - 4
 • సుంకరులును వేశ్యలును మీకంటె ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుదురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను (మత్తయి 21:31). సుంకరులును వేశ్యలును పాపముతో నిండిన వారు కదా మరి వారు ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ఎలా ప్రవేశించుదురు? ఈ దినము మనము సుంకరియైన మత్తయి గురించి తెలుసుకుందాము. అల్ఫయి కుమారుడగు లే...
 • Harsha Samrat - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
 •  
 • ఆ వాక్యమే శరీరధారి
 • యోహాను 1:1-18 “ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను, కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్ర...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • యేసుని శిష్యుడను
 • ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయునట్లు మేమాజ్ఞాపించుట నీకిష్టమా అని అడుగగా, ఆయన(యేసు) వారితట్టు తిరిగి వారిని గద్దించెను (లూకా 9:55). అంతటి దుడుకు స్వభావము గలవారు యేసుని శిష్యులలోని సహోదురులైన యోహాను మరియు యాకోబు. వీరిద్దరికి ఆయన బొయనేర్గెసను పెరుపెట్టేను; బొయనేర్గెసు అనగా ఉరిమెడు వారని ...
 • Harsha Samrat - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • రక్షకుడు
 • నేడు రక్షకుడు నా కొరకు పుట్టియున్నాడు(లూక 2:11) యేసు క్రీస్తు ఈ రక్షణను మనకు ఎందుకు కలుగ చేసెను? లూక 1:75 మనము శత్రువుల చేతినుండి విడిపింపబడి మన జీవితకాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగజేసెను. నా రక...
 • N H Pramila Rani - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • దేవునితో నడచిన హనోకు
 • ఆది 5:21-24 “హనోకు అరువదియైదేండ్లు బ్రతికి .. దేవుడతని తీసుకొని పోయెను గనుక అతడు లేకపోయెను”. హనోకు దాదాపు 300 యేండ్లు దేవునితో నడచినాడు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం, హనోకు ఎటువంటి పరిస్థితులలో దేవునితో నడిచాడు? దేవునితో నడవడం అంటే ఏమిటి? ఆది 5:28,29 లో గమనిస్తే, నెమ్మది అనేది ఎరుగన...
 • Anil Andrewz - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • నూతన సంవత్సరం
 • “...యెహోవా, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము...” హబక్కుకు 3:2. ప్రవక్త అయిన హబక్కుకు దేవునికి చేసిన ఈ శ్రేష్టమైన ప్రార్ధన ప్రతి విశ్వాసి నూతన సంవత్సర ఆరంభంలో మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన ప్రార్ధన. డిసంబరు 31వ తా||న మధ్యరాత్రివేళ పాత సంవత్సరపు చివరి ఘడియలలోను, నూతన సంవత...
 • Rev John Babu Kurma - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • క్రిస్మస్ సందేశం
 • “ఇదిగో ప్రజలందరికి కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు.” లూకా 2:10,11 2000 సంవత్సరాల క్రితం బెత్లెహేము నగర ఆకాశ వీధుల్లో దేవదూతల గణముళ చేత ప్రకటింపబడిన ఆనాటి సుమధుర సువార్తమానము నే...
 • Rev John Babu Kurma - Sajeeva Vahini Vol 2 Issue 2
 •  
 • స్తుతి యాగం
 • ఆజ్ఞ: కీర్తన 50:14 దేవునికి స్తుతి యాగము చేయుము, మహోన్నతునికి నీ మ్రొక్కుబడులు చెల్లించుము. యేసు క్రీస్తు ద్వారానే స్తుతి యాగము అర్పించగలము హెబ్రీ 13:15 ఆయన(యేసు క్రీస్తు) ద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతియాగము చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు జిహ్వాఫలము అర్పించుదము. ...
 • Monica Hans - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1
 •  
 • యేసుని శిష్యుడను 2
 • ద్వారమునోద్ద కావలియున్న యొక చిన్నది పెతురుతో నీవును ఈ మనుష్యుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా? అని చెప్పగా అతడు కాననెను (యోహాను 18:17). ప్రభువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని (లూకా 22:33) యేసుతో పలికిన పెతురే ముమ్మారు యేసుని నేను యెరగను అని పలికిన శిష్యుడు. యేసుని శిష...
 • Harsha Samrat - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1
 •  
 • మా కర్త గట్టి దుర్గము
 • శాసనకర్త (Law Giver) యెషయా 33:22 యెహోవా మనకు న్యాయాధిపతి, యెహోవా మన శాసనకర్త, యెహోవా మన రాజు ఆయన మనలను రక్షించును. శాసనములు -> ఆలోచనకర్తలు కీర్తన 119:24 నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకర్తలైయున్నవి. శాసనము వలన -> జ్ఞానము కీర్తన 19:7 యెహోవా శాసనము ...
 • N.H.Pramila Rani - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1
 •  
 • సజీవ వాహిని
 • రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువునైన క్రీస్తు యేసు ఘనమైన నామమున మీకు శుభములు. “ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోష పరచుచున్నవి.” కీర్త 46:4. ఈ నది మరియు కాలువలను గూర్చి కొన్ని వేల సంవత్సరముల క్రితమే ప్రవచింపబడియున్నది. ఈ ప్రవచనము ప్రకారము నది ...
 • Rev. K. John Babu - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1
 •  
 • కృతజ్ఞతార్పణలపండుగ
 • తండ్రి, కుమారా, పరిశుద్ధాత్మ అయిన త్రియేక దేవుడు తన శక్తిగల మాటతో ఈ సర్వ సృష్టిని సృష్ఠించి, ఏకరీతిగా పరిపాలిస్తూ, మానవాళికి అవసరమైన సర్వ సంపదలను సృష్ఠించి వారిని పోషిస్తూ ఆదరిస్తున్న దేవునికి మానవుడు ఏ విధంగా కృతజ్ఞతను కానపర్చుకోవాలో వివరిస్తూ నిర్గమకాండం 23:16 లో “నీవు పొలములో విత్తిన నీ వ్యవసా...
 • Rev. K. John Babu - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2011 Vol 2 - Issue 1
 •  
 • యేసుని శిష్యుడను
 • ఈ లోకములో పుట్టిన ప్రతి మనుషుడికి జ్ఞానము కలిగి వివేకముతో తెలివితో జీవించాలని ఉంటుంది, మరి జ్ఞానము ఎక్కడ నుంచి లభిస్తుంది? మనము చిన్నపటి నుంచి జ్ఞానము సంపాదించటానికి ఒక గురువు/బోధకుడిని ఎంచుకొని అతని దగ్గర శిష్యునిగా చేరి అతని దగ్గర ఉన్న జ్ఞానమును నేర్చుకుంటాము. మరి ఆ బోధకునికి తన దగ్గర...
 • Harsha Samrat - Sajeeva Vahini Aug - Sep 2011 Vol 1 - Issue 6
 •  
 • నిజమైన ద్రాక్షావలి
 • యోహాను సువార్త 15:1.” నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు.2. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 3. నేను మీతో చెప్పిన మాటనుబట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులైయున్నారు. 4. నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Aug - Sep 2011 Vol 1 - Issue 6
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన 3వ మాట
 • యోహాను 19:26,27 “యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి – అమ్మా, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పెను. తరువాత శిష్యుని చూచి యిదిగో నీ తల్లి అని చెప్పెను. ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన యింట చేర్చుకొనెను.” యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువమీద పలికిన ఏడు మాటలలో ...
 • Monica Hans - Sajeeva Vahini Apr - May 2011 Vol 1 - Issue 4
 •  
 • సమాప్తమైనది
 • యోహాను 19:30లో యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని -సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించెను. ఇది యేసు పలికిన మాటలన్నిటిలో చిన్న మాట . మాట చిన్నదైనప్పటికి భావము ఎంతో గొప్పది. ఈ మాటను యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు, యేసు రొమ్మున ఆనుకొను అలవాటు కలిగిన యోహానుగారు మాత్రమే గ్రహించారు. ఎందుకనగా మిగతా సువార్తలలో ఈ మ...
 • Monica Hans - Sajeeva Vahini Apr - May 2011 Vol 1 - Issue 4
 •  
 • నిత్య నిబంధన
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులకు శుభములు, పరిశుద్ధుడు పరమాత్ముడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మనతో చేసిన నిత్య నిబంధన ఏ విధంగా మన జీవితాలలో నెరవేరింది మరియు మన శేష జీవితంలో ఏ విధంగా నెరవేరబోతుంది అనే అంశాలను ఈ వార్తమానం లో గమనిద్దాం. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఒకనాడు వస్తాడు అని, తన నిబంధనను మన యెడల స్థిరపరుస...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Apr - May 2011 Vol 1 - Issue 4
 •  
 • మరణం తర్వాత ఏంటి
 • ఈనాడు ఎక్కడ విన్నా మరణవార్తలే ఎక్కువగా వినబడుతున్నాయి. ప్రతీ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాదిమంది ప్రజలు ఏదోరీతిగా చనిపోతూనే ఉన్నారు. ఏ రోజు ఎవరికి ఏమి సంభవిస్తుందో తెలియదు. ఎక్కడ చూచినా నేరాలు, ఘోరాలు హత్యలు, దోపిడీలు అడ్డు అదుపు లేకుండా జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Feb - Mar 2011 Vol 1 - Issue 3
 •  
 • మిమ్మును అనాధలనుగా విడువను
 • నిర్గమ 3:8 “... పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచ్చియున్నాను”. ఇది అద్వితీయ సత్యదేవుని మనసు. దాదాపు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం, నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరములు కఠిన బానిసత్వములో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులు పెట్టిన మూలుగులు ఆ నీతి స్వరూపుడగు తండ్రి విని, తాను ప్రేమించిన వారిని రక్ష...
 • Anil Andrewz - Sajeeva Vahini Feb - Mar 2011 Vol 1 - Issue 3
 •  
 • ప్రార్ధన
 • ప్రతి క్రైస్తవుడు ప్రార్థన చేస్తాడు కాని, ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరు జవాబు పొందుకొనలేరు. కొందరు ప్రార్థిస్తారు కాని, జవాబు గురించి ఆలోచించరు. కొందరు ప్రార్థించి జవాబు కొరకు ఎదురు చూసి, జవాబు రానందుకు వారి స్వంత నిర్ణయాలతో  ముందుకు వెళ్తారు. ఎందుకు జవాబు రాలేదో ఆలోచించరు. కొందరు ప్రార్థన ఎంత  సమయం ...
 • Anil Andrewz - Sajeeva Vahini Dec - Jan 2010 Vol 1 - Issue 2
 •  
 • నిజమైన క్రిస్మస్
 • డిసంబర్ 25: మానవ చరిత్రలో మరపురాని, మహోన్నతమైన మధురానుభూతిని కలిగించే మహత్తరమైన దినం. ఎందుకనగా దేవుడు మానవ జాతిని అంధకార సంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదల చేసి తన కుమారుని రాజ్య నివాసులనుగా చేయుటకు మరియు ఆ కుమారుని యందు మనకు విమోచనము అనగా పాప క్షమాపణ కలుగ చేయుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఈ భుమి మీదక...
 • Hepzibah Paradesi - Sajeeva Vahini Dec - Jan 2010 Vol 1 - Issue 2
 •  
 • ప్రతీ హృదయంలో క్రిస్మస్
 • దేవుడు లేని గుడి గుడి కాదు. మొదట గుడిలో వెలిసాకే ఏ దేవుడైనా ఏ అవతారమైనా. అవతారం అనగానే దేవుడికి మనమిచ్చే రూపం అనుకుంటే అది ఓ క్షమించరాని పొరపాటు. దేవుడే అవతరించాల్సి వస్తే లేదా అవతరించాలనుకుంటే ఏ రూపంలో ఏ ఆకారంలో అవతరించాలో అది ఆయనకే తెలుసు. కనిపించే ప్రతీ చరా చరములోను యుండి కనిపించకుండా ఉ...
 • Vijaya Kumar G - Sajeeva Vahini Dec - Jan 2010 Vol 1 - Issue 2
 •  
 • పరలోకరాజ్యం వెళ్ళాలంటే ?
 • మత్తయి 4:17 “యేసు ... పరలోక రాజ్యము సమీపించియున్నది. గనుక మారుమనస్సు పొందుడని చెప్పుచు మొదలు పెట్టెను. ప్రియులారా, ప్రభువు సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆ పరలోక రాజ్యమునకు చేరాలంటే మారుమనస్సు మనకు అవసరమై యున్నది. పరలోక రాజ్యమంటే ఆధ్యాత్మిక పరిపాలన, దాని మూలాధారం పరలోకంలో వుంది. మారు మనస్సు పొందుట అనగా మనం ...
 • Hepzibah Paradesi - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2010 Vol 1 - Issue 1
 •  
 • క్రీస్తు తో ప్రయాణం
 • మార్కు 13వ అధ్యాయములో యేసు ప్రభువు ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు తనను వెంబడించిన శిష్యులతో అంత్య దినములలో జరగబోయే విషయాలు తెలియజేసిన సందర్భము. ఈ అధ్యాయములో యేసు ప్రభువు మూడు ప్రముఖ్యమైన విషయములను వివరిస్తున్నారు. 1. ఎవడును మిమ్మును మోసపుచ్చకుండ చూచుకొనుడి (మార్కు 13:5) 2. మిమ్మునుగూర్చి...
 • Anil Andrewz - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2010 Vol 1 - Issue 1
 •