Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 2

 • నరకం నుండి నిరీక్షణకు విముక్తి
 • విముక్తి69 రోజులుగా భూగర్భంలో చిక్కుకున్న 33 మంది చిలీ దేశంలో మైన్ లో పనిచేసే వారు రక్షించబడ్డారు. వీరిని రక్షించడాన్ని ప్రపంచమంతా చూసింది. చివరి వ్యక్తి మాత్రం గురువారం, అక్టోబర్ 14, 2010న క్షేమంగా బయటకు తీసుకొని రాగలిగారు. ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేడుకలతో ఆనందంతో గ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నువ్వు అడిగితే దేవుడు ఇవ్వడా?
 • తండ్రి – మన రక్షకుడు, సమస్తము దయజేయువాడుకీర్తనల గ్రంథము 147:14 నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే“ఒక మహిళ రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా వెళుతుండగా, ఒక వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు..” అని ఒక వార్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • మన బ్రదుకు దినాలు ఎలా ఉన్నాయి?
 • సర్వజ్ఞానంచురుగ్గా ఉండే చిన్న బిడ్డలను ప్రశ్నలు అడిగితె సమాధానం వెంటనే చెప్పేయగలరు. సమాధానం సరైనదా లేదా అనే ఆలోచన వారికి ఉండదు కాని వారి ఉద్దేశం “నా కన్నీ తెలుసు”. వాస్తవానికి చిన్న బిడ్డల కంటే పెద్దవారికే బాగా తెలుసు. తరుచు మన దగ్గర జవాబుల కంటే ప్రశ్నలే ఎక్కువగా ఉంట...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని యెదుట మన జ్ఞానం ఎంత?
 • సర్వజ్ఞానంచురుగ్గా ఉండే చిన్న బిడ్డలను ప్రశ్నలు అడిగితె సమాధానం వెంటనే చెప్పేయగలరు. సమాధానం సరైనదా లేదా అనే ఆలోచన వారికి ఉండదు కాని వారి ఉద్దేశం “నా కన్నీ తెలుసు”. వాస్తవానికి చిన్న బిడ్డల కంటే పెద్దవారికే బాగా తెలుసు. తరుచు మన దగ్గర జవాబుల కంటే ప్రశ్నలే ఎక్కువగా ఉంట...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీవు ఒంటరివి కావు
 • నీవు ఒంటరివి కావుచంద్రుణ్ణి దగ్గరగా చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అంతరిక్ష విమానం అపోలో 15 వ్యోమగామి ఆల్ఫ్రెడ్ వోర్డన్ ఒక ఇంటర్వ్యూ లో పేర్కొన్నారు. 1971 లో మూడు రోజుల ముందే తనకు ఏర్పాటు చెయ్యబడిన అంతరిక్ష విమాన భాగంలోకి వెళ్ళాడు. అయితే తన తోటి ఇద్దరు వ్యోమగాములు చంద్రుని ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నావా?
 • అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవునికి కృతఙ్ఞతలు నేను దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఏ సందర్భాలోనైనా స్తుతిస్తాను అని ఒక స్నేహితునికి చెప్తూ ఉండేవాణ్ణి. అనుకోకుండా ఒకరోజు వేరే ఊరికి వెళుతున్నానని వీడ్కోలు చెప్పి బస్టాండ్ కు వెళ్ళాను. నేను ఆలస్యంగా వెళ్లేసరికి బస్సు ముందే వెళ్ళిపోయిం...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సమస్తమును చూచుచున్న దేవుడు
 • దేవునికి మరుగైనది ఏదైనా ఉన్నదా?మీకు తెలుసా? 2015 నాటికి ప్రపంచమంతా 245 మిలియన్ల cctv కెమెరాలు అమర్చబడియున్నాయని అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ వెల్లడిచేసింది. ప్రతీ సంవత్సరం 15 శాతం పెరుగుతూ 2020 నాటికి ఆ సంఖ్యా కొన్ని బిలియన్ల కెమరాలు మనలను పతీరోజు గమనిస్తూనే ఉన్నాయి. హోట...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీ శత్రువుతో ఎలా పోరాడుతునావు?
 • పక్షిరాజు వలే పోరాడుతున్నావా?నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యెహోవా సన్నుతింపబడును గాక ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడైయున్నాడు. కీర్తనలు 144:1పక్షిరాజు సర్పముతో నేలపై పోరాటం చేయదు. అది దానిని ఆకాశంలోకి ఎత్తి యుద్ధ మైదానాన్ని మార్చేస్తుంది, ఆ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రార్ధన యొక్క ప్రాధాన్యత
 • ప్రార్ధన యొక్క ప్రాధాన్యత"దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?" లూకా 18:7DL మూడి అనే దైవజనుని కొంత మంది ప్రశ్నించారట మీ విజయ రహస్యమేమిటని? దానికి ఆయన 7 కారణాలున్నాయి అని చెప్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సంపద-నిర్మాణ రహస్యం
 • సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • రహస్య ప్రార్థన
 • రహస్య ప్రార్థననీవు ప్రార్థన చేయునపుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్య మందున్న నీతండ్రికి ప్రార్థన చేయుము అప్పుడు రహస్య మందు -చూచు- నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.మత్తయి 6:6రహస్య ప్రార్థన లో దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటాడు అని వ్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అవసరమా? కోరికా?
 • అవసరమా? కోరికా? విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించే ఒక రాజు ఉండేవాడు. తన జీవితంలో ఆ రాజు సంతోషం లేదా సంతృప్తి చెందలేకపోయాడు. ఒకరోజు తన సేవకుడు ఆనందంగా పాటలు పాడుతూ పని చేయడం చూశాడు. ఆ రాజు తన సేవకుడు ఎలా సంతోషంగా జీవుస్తున్నాడో అడిగి తెలుసుకున్నాడు. ఆ సేవకుడు ఇలా సమా...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో మనం దేవునికిసజీవయాగంగా సమర్పించుకోవాలి
 • సజీవయాగంనేను కాలేజి చదువుకుంటున్న రోజుల్లో అత్యాధునికంగా విడుదలవుతున్న కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలను నేర్చుకోవాలని ఆలోచించాను. ఇటువంటి కోర్సులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చే వారిని కలిసి, కొంత సమయం వారి శిక్షణలో నేర్చుకుంటే రాబోయే దినాల్లో కొంతైనా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావించాను. ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవునికి ప్రధమస్థానం, సమయం ఇస్తున్నామా?
 • ఇంకొంత సమయంఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెల మొదట్లో ఉన్న స్థితి కంటే నెల ఆఖరికి వచ్చేసరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గితే బాగుండు, వ్యాపారంలో ఇంకొంచం లాభం, కనీసం మంచి ఉద్యోగం ఇలా అ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిజమైన సందేహం
 • నిజమైన సందేహంతోమా అనే పేరు గురించి ప్రస్తావిస్తే అన్నిటికంటే ముందు మనకు గుర్తువచ్చేది “సందేహించేవాడు”. మరణమొంది, సమాధి చేయబడి, పునరుత్థానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనపుడు ఆ సమయంలో మనమక్కడ వుండివుంటే మనలో ఎంత మందిమి సందేహించకుండా నమ్మియుండే వాళ్ళం?....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిరాశకు గురైనప్పుడు!
 • నిరాశకు గురైనప్పుడు!కీర్తనల గ్రంథము 77:6 - నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకము చేసి కొందును హృదయమున ధ్యానించుకొందును. దేవా, నా ఆత్మ నీ తీర్పుమార్గము శ్రద్ధగా వెదకెను.శ్రమల రోజులన్నీ ప్రార్థన రోజులుగా ఉండాలి; తీవ్రమైన కష్టాల కొలిమిలో ఉన్నప్ప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు
 • పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుగలతియులకు 5:16నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. అనుదినం మన జీవితాలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడాలని గుర్తుంచుకోవాలి. మనల్ని నడిపించడానికి మనం దేవుని ఆత్మపై ఆధారప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • తిరిగి నిర్మించుకుందాం
 • తిరిగి నిర్మించుకుందాంనేను 10వ తగతి చదువుకునే రోజుల్లో ఒక టౌన్ లో ఉండేవాళ్ళం. నాన్నగారికి బదిలీ అవ్వడం మా పైచదువులకోసం హైదరాబాదు చేరుకున్నాం. దాదాపు 20సంవత్సరాలు ఆ టౌన్ లో గడిపిన నాకు ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఆ ప్రదేశంలో ఉండేవి. అలా రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచాయి. తిరిగి మరల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నా జీవితం ఎలా ఉండాలి?
 • నా జీవితం ఎలా ఉండాలి? “నీవు ఎందుకు పనికి రాని వాడవని” తండ్రి గద్ధిస్తే, ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో రవి అనుదినం నిరాశ పడిపోయేవాడు. తన తండ్రి మాటలు అతని హృదయంలో లోతుగా గుచ్చుకున్నాయి. నీ స్నేహితులను చూడు వారు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మన బంధువుల ముందు నేను తలెత్తుకోలేక పో...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిష్కళంకమునైన భక్తి
 • నిష్కళంకమునైన భక్తిఆస్ట్రేలియా దేశంలో సిడ్నీలో ఒక చిన్న చర్చి ఉంది. ఆ సంఘ సభ్యురాలు కేజియా... నర్సుగా పనిచేస్తూ దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తూ ఉండేది. అనుకోకుండా ఒక రోజు అదే సంఘంలో విశ్వాసియైన ఒక సహోదరికి తెలియని ఒక వ్యాధి కలిగిందని గుర్తించింది కేజియా. నరాలను కండరాలను బ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • తలదించకు
 • తలదించకుజీవితం ఎప్పుడు మనం ఊహించినట్ల ఉండదు. ఊహించని విధముగా పరిస్థితులు మారిపోతుంటాయి. విశ్వాస జీవితములోనైతే అలా ఎలా జరిగిందో కూడా ఊహకే అంతుచిక్కదు. ఈ రోజు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్పుతున్నానంటే? (నిర్గమా 2:13,14; అ.పో 7:26-35) ఒక రోజు హెబ్...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • శ్రమ నుండి విడుదల
 • శ్రమ నుండి విడుదలకీర్తన 40:1-5 యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టు కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను.ఏదోక సమస్య ప్రతి ఇంట్లో ఉంది. ఒక ఇంట్లో కుటుంబం సమస్యలు. మరోక ఇంట్లో ఆర్ధిక సమస్యలు. ఇంకొక ఇంట్లో ఆరోగ్య సమస్యలు. వివాహాలు కావ...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీ గురి ఏమిటి...?
 • నీ గురి ఏమిటి...?3 1/2 సం।।లు సంతోషముగ గడిచిపోయాయి. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చిన క్రీస్తు ముందుండి శిష్యులకు ఏమి కాకుండ నడిపించాడు. క్రీస్తు మరణం తరువాత ఏమి చెయ్యాలో తెలియక క్రీస్తు చూపిన మార్గం విడిచి పాత మార్గం వైపునకు బయలుదేరారు.యోహాను 21:3 సీమ...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఏది విశ్వాసికి విజయం?
 • ఏది విశ్వాసికి విజయం?ఈ లోకంలోని విజయానికి విశ్వాస జీవితములోని విజయానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ లోకంలో మంచి ఉద్యోగం, పెళ్ళి, పిల్లలు, ఇల్లు సంపాదిస్తే జీవితంలో విజయం సాధించాడు అంటారు. ఎదుటి వ్యక్తిని జయిస్తే విజయం, శత్రువును చంపితే విజయం అంటారు.కానీ, విశ్వా...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లు
 • శత్రువుపై విజయానికి 3 మెట్లువిశ్వాస జీవితములో అతి బాధకరమైన పరిస్థితి ఒకటుంది, అదే అబద్ధ సాక్ష్యం. చేయనివాటిని చేసామని, జరుగనువాటిని జరిగాయని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోతాము. అర్థం చేసుకొనేవారు లేక, అర్థమయ్యేలా చెప్పలేక కృంగిపోయే పరిస...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆలోచనల్లో మార్పు
 • ఆలోచనల్లో మార్పుఅట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకొను వాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయములోనుండి వచ్చు మాట కాదు. సామెతలు 23:7నేను అనేక సంవత్సరాలు నా స్వంత ఆలోచనలు నా స్వంత నిర్ణయాలతో జీవిస్తూ ఉండేవాడిని. నేనెప్పు...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • భయం ఎందుకు...?
 • భయం ఎందుకు...?యెషయా 35:3,4 సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొట్రిల్లు మోకాళ్లను దృఢపరచుడి. తత్తరిల్లు హృదయులతో ఇట్లనుడి భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి?.మనిషిలో భయం లేకపోతే ఓటమి దరిదాపులో కనిపించదు. మనిషి బలహీనత భయం, సాతాను ఆయుధం భయం. మనం చ...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని సన్నిధి
 • దేవుని సన్నిధి నిర్గమ 33:14 నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చునుపట్టణాలలో కరోనా విస్తరిస్తున్న సమయంలో వార్తా ఛానల్లు, మరి కొంతమంది పట్టణాలు సురక్షితం కాదు పల్లెలకు వెళ్ళిపొమని హెచ్చరించారు.ఇప్పుడు కరోనా పట్టణాలతో...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • బలపరచే కృప
 • బలపరచే కృపకీర్తన 94:17,18 యెహోవా నాకు సహాయము చేసియుండని యెడల నా ప్రాణము శీఘ్రముగా మౌనమందు నివసించి యుండును, నా కాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది. ఈ భాగంలో కీర్తనాకారుడు ఒక చీకటి అనుభవం గుండా వెళ్ళిన సంధర్భాన్న...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • గొప్ప ఆదరణ
 • గొప్ప ఆదరణకీర్తన 94:19 నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.మనిషి ఎదైన దాచిపెట్టగలడు కాని తనలోని విచారము దాచిపెట్టలేడు. విచారము అనగా ఆందోళన కలిగించే ఆలోచనలు. హృదయము దుఖఃముతో నిండియుండినప్పుడు...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అధికమైన కృప
 • అధికమైన కృపకీర్తనలు 86:13 ప్రభువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు అగాధమునుండి నా ప్రాణమును తప్పించియున్నావు.కృప అంటే అర్హతలేని పాపులకు దేవుడు - పాపక్షమాపణ, నూతన జీవితమును, ఆత్మీయ జీవితమును అవసరమైన ప్రతిదీ ఉచ్చితముగా ఇవ్వడ...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే...?
 • కొరత సమృద్ధిగా మారాలంటే...?ప్రస్తుత దినములలో ఎక్కువగ వినిపించే మాట కొరత. కర్చులెక్కువ జీతం తక్కువ. సగం నెల అయ్యెసరికి ఎమి చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి. చేతి నిండా డబ్బులున్నవారికి ఆరోగ్యం లేదు. డబ్బు ఆరోగ్యం ఉన్నవారికి , అందరితో ఆనందముగా గడపలేక బాధ. ఏ ఇంటిలో చూసిన ఏదోక...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఈ నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు.
 • ఈ నిరీక్షణ నిన్ను సిగ్గుపరచదు.కీర్తన 25:3 నీకొరకు కనిపెట్టువారిలో ఎవడును సిగ్గునొందడు. హేతువులేకుండనే ద్రోహము చేయువారు సిగ్గు నొందుదురు. రోమా 5:5 ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు.జీవితములో బాధకరమైన పరిస్థితి ఆశాభంగం, సిగ్గుపడే పరిస్థి...
 • Anudina Vahini | Pas. Anil Andrewz | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • శ్రమలు ఎందుకు?
 • శ్రమలు ఎందుకు?ఒక శాస్త్రవేత్త సీతాకోకచిలుకకి చెందిన ఒక ప్యూపాను దాదాపు సంవత్సరం పాటు దాచిపెట్టాడు. ప్యూపా చూడ్డానికి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అది కూజా ఆకారంలో ఉంటుంది. దాని మెడ దగ్గర చిన్న రంధ్రంగుండా లోపల తయారయిన కీటకం దానిని చీల్చుకొని తెలియకుండా బయటకి వెళ్ళిపోయింద...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రతిస్పందన
 • ప్రతిస్పందనమనలను అతిగా ప్రేమించేవాళ్ళు లేదా మనం బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేసినప్పుడు, వారితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఎన్నో సంగతులను మాట్లాడుకుంటాం. ఎక్కడలేని సంగతులు ఎక్కడనుండో పుట్టుకొచ్చి సమయం వృధా అయిపొతుంది అని అనిపించపోగా, ఇష్టమైన వాళ్ళతో కాస్త సమయం గడిపామ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని.
 • క్రీస్తు కొరకు చేసే పని. నూతన నాయకత్వాన్ని నియమించడానికి ఎన్నుకోబడిన ఒక దైవ సేవకుడు తన పరిచర్యలో జత పనివారైన వారిని, వారి వారి సేవక-నాయకత్వ పాత్రలను గుర్తు చేయడానికి ఒక పని చేశాడు. ఆ సంఘంలోని నాయకులందరికీ గుర్తుండిపోయేలా వారి పాదాలను కడిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • శ్రేష్ఠమైన పేరు
 • శ్రేష్ఠమైన పేరు యెషయా 56:5నా యింటను నా ప్రాకారములలోను ఒక భాగ మును వారికిచ్చెదను కొడుకులు కూతుళ్లు అని యనిపించుకొనుటకంటె శ్రేష్ఠమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నానుదేవుడు మూడు విషయ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అమూల్యమైన వాగ్దానాలు
 • అమూల్యమైన వాగ్దానాలుఒకానొక రోజు ఈ అమూల్యమైన వాగ్దానాలన్నిటిని నీతిమంతులపై కుమ్మరిస్తాడని, అది జరిగేంతవరకు దేవుడు తన పనిని పూర్తి చేయడని దేవుని వాక్యం ప్రకారం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం పొరపాటు చేసిన వారికి శిక్ష తప్పదు - అయితే ఆయన వాక్యాన్న...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాస వారసత్వం
 • విశ్వాస వారసత్వంఒకానొక ఊరిలో 8ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు తన ఇంటి వాకిట కూర్చొని; చుట్టి ఉన్న ఒక కాగితపు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని సిగరెట్టు తాగినట్టు నటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యం కలిగిన నాకు అతని తల్లిని అడిగాను, తన పిల్లవాడు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడా అని. ఆ తల్ల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి
 • మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడికష్ట సమయాలు ఎల్లప్పుడూ జీవితంలో ఒక పెద్ద నష్టం లేదా విపత్తు పరిణామాలుగా ఎంచవలసిన అవసరం లేదు. ఇవి చాలా చిన్నవి కూడా కావచ్చు, నిర్ణయం తీసుకోవడంలో కష్టం కావచ్చు, జీవితంలో మార్పులకు అనుగుణంగా మారడం కష్టం కావచ్చు లేదా ఉద్దేశ్యంతో నడిచే జీవితం కో...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తము
 • అత్యుత్తమమైన దేవుని చిత్తముదేవుని వాగ్దానములెప్పుడూ మనుష్యుల జ్ఞానము కంటే ఘనమైనవిగా ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా మనం సాధించాము అనుకున్న మన విజయాలన్నీ మన వ్యక్తిగత సాధన వలన కలిగినవి కానే కాదు, అవన్నీ ఉచితంగా దేవుడు మనకు దయజేసిన బహుమానాలేనని జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి. ”నేను చేయలేను”...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రతిఫలమిచ్చు దేవుడు
 • ప్రతిఫలమిచ్చు దేవుడుకొంచం సమయం కూడా ఖాళీ లేని ఈ ప్రపంచంలో, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏది చేసినా మొత్తం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి అంతా తేలిసేలా సామాజిక మాధ్యమాలు. మనం ఏమి చేస్తున్నాం అన్నది చాలా మందికి చూపించాలనేది మన జీవితంలో భాగమైపోయింది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో, మనుష్యుల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి?
 • క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి?నూతనంగా క్రైస్తవ విశ్వాసం గూర్చి తెలుసుకున్న ఒక సహోదరుడు నాన్నో ప్రశ్న అడిగాడు “నేను జీవితంలో చేయరాని పొరపాట్లు చేశాను, దేవునికి అయిష్టంగా జీవించాను. నా పాపాలకు క్షమాపణ పొందాలంటే నేను ఏమి చేయాలి? ఉపవాసం ఉండాలా, దీక్ష...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • పగిలిన పాత్రలు
 • పగిలిన పాత్రలుపగిలిన కుండలను బాగుచేయడమనేది దశాబ్దాల క్రితం జపాను దేశపు కళ. దానిని కిన్సూజి(Kintsugi) అంటారు. జిగురు కలిపిన బంగారు ఇసుకను, పగిలిన పాత్రల ముక్కలను తిరిగి అతికించడానికి ఉపయోగిస్తారు (golden repair). ఫలితంగా ఒక అందమైన బంధం ఏర్పడుతుంది. బాగుచేసిన ప్రాంతం క...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • కొంచెం కష్టం, కాస్త సంతోషం
 • కొంచెం కష్టం, కాస్త సంతోషందేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము. రోమా 8:28మనకు ఎల్లప్పుడూ మంచే జరుగుతుంది అని అపో.పౌలు ఈ వాక్యంలో వ్రాయలేదు కాని, సమస్తము సమ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రైస్తవ్యం మతమా? నాకొద్దు!!
 • క్రైస్తవ్యం మతమా? నాకొద్దు!!క్రైస్తవ విశ్వాసం అంటే మతం కాదు మార్గం - అని అనేక సార్లు బోధించాను. ఈ మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ, మన చుట్టూ ఉన్నవారికి వివరించాలంటే చాలా కష్టం. ఫలానా వ్యక్తి, క్రైస్తవ మతంలో దిగాడంటా, ఆమె క్రైస్తవ మతం పుచ్చుకుందంటా అనే మాటలు మనం ఎప్పుడు వినే...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తి
 • సమస్యను అధిగమించగలిగే శక్తినన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీయులకు 4:13ఉరుములు, వర్షం ఉన్నప్పుడు ప్రతీ పక్షి దాచుకోడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. కానీ, గ్రద్ధ మాత్రం మేఘాలకంటే పైకెగిరి సమస్యను అధిగమిస్తుంది.  
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సమాదానమను బంధం
 • సమాదానమను బంధంమన ప్రియుల మధ్య లేదా మన స్నేహితుల మధ్య అనుకోని సందర్భాల్లో   మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు లేదా విభేదించినప్పుడు మన హృదయంలో నిరాశ మొదలవుతుంది. ఏ బంధం లేని సంబంధం స్నేహబంధంగా మారిన అనుభవాలు మనందరికీ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆ బంధం ఏర్పడ్డాక తమ సంతోషాలే మన సంతో...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీవు సిగ్గుపడనక్కర లేదు!
 • నీవు సిగ్గుపడనక్కర లేదు!మనం క్రీస్తులో శాశ్వతంగా స్థిరపరచబడ్డామని మరియు అనుదినం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జీవిస్తున్నామని పౌలు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు! ఇది మనకు ఇవ్వబడిన భయం లేదా పిరికితనం గల ఆత్మ కాదు కానీ, శక్తి మరియు ప్రేమ యొక్క దేవుని ఆత్మ. ఈ ఆత్మ స్వీయ-క్రమశిక్షణ మరి...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సమాధానము పొందుకోవడం ఎలా?
 • సమాధానము పొందుకోవడం ఎలా? జీవితంలో సెటిల్ అవ్వాలి అని ఎవరికీ ఉండదూ? వాస్తవంగా సెటిల్ అవ్వడం అనే మాటను ఈ లోకరీతిగా ఆలోచిస్తే అన్ని విషయాల్లో సహకరించే జీవిత భాగస్వామి, ఎక్కువ సంపాదించ గలిగే ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం, పెద్ద ఇల్లు, ఖరీదైన జీవనశైలి. ఇవన్నీ సంతోషాన్ని కలుగ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • స్వస్థపరచు దేవుడు
 • స్వస్థపరచు దేవుడునిర్గమ 15:26 ...నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనేకొంతమంది రోగం, సమస్యలు అనేవి పాపము వలన వస్తాయని, అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేవారిని హీనముగా చూస్తుంటారు. కాని విశ్వాస జీవితములో ఎవరైన ఎక్కువ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాడంటే రాబోయే ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విమోచన ప్రణాళిక
 • విమోచన ప్రణాళికయిర్మియా 30:17వారు ఎవరును లక్ష్యపెట్టని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరుపెట్టుచున్నారు; అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మాన్పెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.ప్రపంచంతో పాటు ఇశ్రాయేలు దేశం కూడా మానవ చరి...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆదరణ
 • ఆదరణకొందరు స్నేహితులందరు కలిసి బహుమానంగా ఒక గాజు పాత్రలను పోస్టు ద్వారా పంపించారు. అనుకోని రీతిలో ఖరీదైన ఆ పాత్ర  రవాణాలో పగిలిపోయినట్లు నేను గమనించాను. వాటిల్లో ఒక కప్పు పగిలిపోయి ఎన్నో ముక్కల్లా, పెంకుల్లా, గందరగోళంగా అయ్యింది. విరిగిన ఆ ముక్కలన్నీ తిరిగి సమకూ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • మీరు ఆశీర్వాదంగా ఉండడానికే ఆశీర్వదించబడ్డారు
 • మీరు ఆశీర్వాదంగా ఉండడానికే ఆశీర్వదించబడ్డారుయెషయా 61:6 మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని మనుష్యులు మిమ్మును గూర్చి చెప్పుదురు జనముల ఐశ్వర్యమును మీరు అనుభవింతురు వారి ప్రభావమును పొంది అతిశయింతురుయేసు సిలువపై మరణించినప్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీవు చేయగలవు
 • నీవు చేయగలవువిలాపవాక్యములు 3:22 - 23 “ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది.”దినమంతా శ్రమ పడి, ఆ రోజు గడచి పోయాక...ఈ రోజంతా మనమేమి చేసామని ఆలోచిస్తే? అలా చేసియుండకుండా ఉంటే బాగుండు...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సహకారం
 • సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం)నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు సాధిస్తేనే కదా చేరుకోవాలన్న లక్ష్యాన్ని సుళువుగా చేరుకోగలరు. అయ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఐదు వేళ్ళ ప్రార్ధన
 • ఐదు వేళ్ళ ప్రార్ధనప్రార్ధన అనేది ఒక సూత్రము, కాదు అది దేవునితో సంభాషణ. అయితే కొన్ని సార్లు మన ప్రార్ధనసమయాన్ని నూతనపరచుకోవటం కొరకు మనమొక “పద్దతిని” ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉంది. కీర్తనలతో లేదా వాక్యభాగాలతో లేదా ప్రభువు మనకు నేర్పిన ప్రార్ధన మాదిరిగా, లేదా ఆరాధనా, పశ్చాత్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • కటిక చీకటి వంటి శ్రమ
 • కటిక చీకటి వంటి శ్రమసముద్రంపై రేగిన తుపాను తమను యేసునుండి వేరుచేసిందని శిష్యులు భయపడ్డారు. అంతేకాదు, యేసు తమ గురించి బొత్తిగా మర్చిపోయాడనుకున్నారు. ఇలాటి సమయాల్లోనే కష్టాల ముల్లు గుచ్చుకుంటుంది. "ప్రభువు మాతో ఉంటే ఇది మాకు ఎందుకు సంభవించింది?" మనం అనేక సార్లు ఇటువంటి...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • మన పోలికలు!
 • మన పోలికలు!మనుషులను పోలిన మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారు అనే మాట వింటూ ఉంటాం కదా. అది వాస్తమో కాదో నాకు తెలియదు గాని, ఎవరినైతే మనం అభిమానిస్తుంటామో వారిని పోలి నడుచుకుంటూ ఉండడం సహజం. ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన గాయకుడిని అభిమానిస్తే అతనిలా పాడాలని, అటగాడిని అభిమానిస్తే ఆ వ్యక్తిలా నై...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాసాన్ని జీవించి చూపిద్దాం!
 • విశ్వాసాన్ని జీవించి చూపిద్దాం!అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసమున్నది, నాకు క్రియలున్నవి; క్రియలు లేకుండ నీ విశ్వాసము నాకు కనుపరచుము, నేను నా క్రియలచేత నా విశ్వాసము నీకు కనుపరతునని చెప్పును. (యాకోబు 2:18).ఒక పేద కుటుంబంలోని చిన్న బిడ్డకు అకస్మాత్త...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తు ప్రేమ ప్రతిబింబాలు
 • క్రీస్తు ప్రేమ ప్రతిబింబాలు అవి భారత దేశాన్ని బ్రిటీష్ పరిపరిపాలిస్తున్న రోజులు. ఒకవైపు ధిక్కార స్వరాన్ని ఆ ప్రభుత్వం అణగదొక్కుతుంటే మరోవైపు ప్రాణాలను కూడా లెక్కచేయని స్వతంత్రం కోసం మనం పోరాడుతున్న సందర్భంలో నిరుపేదవైపు జాలిచూపించే వారు కనుమరుగైపోయారు. స్వతంత్రమ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • పాటలు పాడే అలవాటు
 • పాటలు పాడే అలవాటుపాటలు పాడడం అనేది మన మనసును ఆహ్లాదపరిస్తూ మన మెదడును మార్చుతుంది. మనం పాటలు పాడినప్పుడు అది చింతను, ఒత్తిడిని ఉపశమనం కలుగజేస్తుంది. అదే కొంతమంది కలిసి పాటలు పాడినప్పుడు, వారి గుండె చప్పుడ్లు ఒకరినోకరికి ఏకీభవిస్తాయని కొందరి పరిశోధకుల అభిప్రాయం....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అనుభవజ్ఞానం
 • అనుభవజ్ఞానందేవుని పరిచర్య చేయడానికి మనకెన్నో అవకాశాలు వస్తుంటాయి. వ్యక్తిగతంగా నా అనుభవాన్ని వివరించాలంటే. వాక్య పరిచర్య చేయడానికి, బైబిల్ స్టడీ, యవనస్తుల పరిచర్య వంటి ఎన్నో పరిచర్యల్లో పాలుపొందడానికి అవకాశాలు వచ్చిన ప్రతి సారి, నాకు నిజంగా అంతటి అర్హత ఉందా అని తరచూ ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నూతన జీవితాన్ని ఆస్వాదిద్దాం.
 • నూతన జీవితాన్ని ఆస్వాదిద్దాం.1 పేతురు 1,2 అధ్యయనం.పొద్దున్నే లేవగానే అందరు సహజంగా చేసే పని,  ఇంటిని శుభ్రపరచుకోవడం. ప్రతి గదిని శుభ్రపరచి, ఎక్కడైతే చిందర వందరగా వస్తువులు పడియున్నాయో వాటిని సరైన రీతిలో సర్దుకొని అనుదినము మన ఇంటిని సిద...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని పైనే ఆధారం
 • దేవుని పైనే ఆధారంమనం ఒకటి గ్రహించాలి, మనవద్ద ఉన్నవి మనం పొందేవి అన్ని కేవలం ఒకే చోటునుండి పొందుతున్నాము. అది కేవలం మన దేవుని నుండియే. మన జీవితంలో ప్రతీ విషయంలో ఆయన మీద ఆధారపడాలి మరియు దేవుడే పునాదిగా ఉండాలి ఆ పునాదే లేనట్లయితే మనం పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాసపాత్రమైన సంబంధాలు.
 • విశ్వాసపాత్రమైన సంబంధాలు.స్నేహితులు, బంధువుల మధ్య విబేధాలు కలిగినప్పుడు ప్రశాంతతను మనం కోల్పోతూ ఉంటాము. ప్రత్యేకంగా మన కుటుంబ సభ్యులతో విబేధాలు లేదా ఘర్షణలు గనుక ఉంటె కోపతాపాలు తప్పనిసరి. ఈ విబేధాలు మన రోజు వారి జీవితంపై ప్రభావితం చూపిస్తాయి. అంతేకాదు, భార్యాభర్తలు వ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • పగిలిన పాత్ర గొప్పదనం
 • పగిలిన పాత్ర గొప్పదనంనీళ్ళు మోసే ఒక వ్యక్తి వద్ద రెండు పెద్ద కుండలు ఉన్నాయి. కావిడి చెరివైపుల ఒక్కొక్కటి వేసుకొని మెడపై మోస్తున్నాడు. కుండలలో ఒక దానిలో పగుళ్లు ఉండగా, మరొకటి మంచిగా ఉండి ఎప్పుడూ నీటితో నిండుగా ఉండేది. నది నుండి కుండలను మోసుకుంటూ అతను ఇంటికి వచ్చే సరిక...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిస్సందేహం
 • నిస్సందేహంరెండు పొడవైన స్తంభాల మధ్య కట్టిన తాడు మీద ఒక వ్యక్తి నడవడం ప్రారంభించాడు. అతని చేతుల్లో పొడవైన కర్రతో అటూ ఇటూ పడకుండా సమతుల్యం చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు. అతను తన కొడుకును భుజాలపై కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఉత్కంఠతతో మైదానంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఊపిరి బిగబట...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది...!
 • గంతులు వేసే జీవితము నీ ముందుంది...!కుంటితనముతో పుట్టిన ఒకనిని కొందరు ప్రతిదినము మోసుకొని దేవాలయము బయట భిక్షమడుగుటకు కూర్చుండబెట్టేవారు.ఈ భిక్షగాడు పుట్టిననది మొదలు కొందరి మీద ఆధారపడి బ్రతకడమే. తను సొంతంగా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి. అడుకున్నప్ప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • రహస్య ప్రార్థన
 • రహస్య ప్రార్థననీవు ప్రార్థన చేయునపుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్య మందున్న నీతండ్రికి ప్రార్థన చేయుము అప్పుడు రహస్య మందు -చూచు- నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.మత్తయి 6:6రహస్య ప్రార్థన లో దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటాడు అని వ్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఇంకొంత సమయం
 • ఇంకొంత సమయంఉదయమున లేచామంటే రాత్రి పడుకునే వరకు ఎదో ఒక పనిలో ఒత్తిడి, భారం, బిజీ జీవితం. జీతం సరిపోటల్లేదు, నెల మొదట్లో ఉన్న స్థితి కంటే నెల ఆఖరికి వచ్చేసరికి చాలీ చాలినంత డబ్బు, ఉద్యోగంలో కొంత ఒత్తిడి తగ్గితే బాగుండు, వ్యాపారంలో ఇంకొంచం లాభం, కనీసం మంచి ఉద్యోగం ఇలా అ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విజయ రహస్యం
 • విజయ రహస్యం"దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?" లూకా 18:7DL మూడి అనే దైవజనుని కొంత మంది ప్రశ్నించారట మీ విజయ రహస్యమేమిటని? దానికి ఆయన 7 కారణాలున్నాయి అని చె...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా
 • ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా కీర్తన 100:3 “యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుట్టించెను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొఱ్ఱెలము.”మనలో ప్రతి ఒకరము దేవునిచే నిర్మించబడినవారము. ఎక్కడ కూడా స్వనిర్మిత పురుషులు గాని స్త్రీలు గాని ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • యెడతెగక చేసే ప్రార్ధన
 • యెడతెగక చేసే ప్రార్ధన“యెడతెగక ప్రార్థనచేయుడి” అని అపో.పౌలు థెస్సలోనికయ సంఘానికి (1 థెస్స 5:17) లో నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ మాటను చదివినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. యెడతెగక అంటే? ఎల్లప్పుడూ? ప్రతి నిమిషం?. ఇది ఎలా సాధ్యం? ఎవరైనా అలా చేయగలరా?. మన పనులన్నీ పక్కనబెట్టి రో...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఈ రోజు, ఇలా ప్రారంభించు...
 • ఈ రోజు, ఇలా ప్రారంభించు...యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బల మొందుదురు. నెహెమ్యా 8:10శమల ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మన ఆనందాన్ని చురుకుగా ఉంచుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఒత్తిడి లేదా భారం పెరుగుతున్నప్పుడు మనం మాట్లాడే ప్రతీ మాట విషయమై జాగ్ర...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నేను దాసుడను కాను
 • నేను దాసుడను కానుదేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; ఆది 1:27రెండవ సమూయేలు 9వ అధ్యాయం మెఫీబోషెతు ను గూర్చి వ్రాయబడింది. మెఫీబోషెతు అంటే సిగ్గుకరము లేదా నాశనకరమైన అవమానము అని అర్ధం. రాజైన సౌలు మనవడును యోనాతాను కుమారుడును యవనస్తుడైన ఈ మెఫీ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాస రహస్యం
 • విశ్వాస రహస్యంనేను కాలేజీ చదువుకునే రోజుల్లో మా ఉపాధ్యాయుడు ఒక విషయం చెప్తూ ఉండేవాడు - జీవితం అంటే జిలేబి కాదు, ముళ్ళున్న గులాబి అని. వాస్తవమే కదా! అందమైన గులాబి పువ్వుకు ముళ్ళు ఎలా ఉంటాయో, అందమైన జీవితంలో శ్రమలు కూడా తప్పవు. చిన్న చిన్న సమస్యలు కలిగినప్పుడు నాకే ఎంద...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • మనపై మన గెలుపు
 • మనపై మన గెలుపుఎఫెసీ 6:12 "ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకారసంబంధులగు లోక నాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము."అపవాది తంత్రములు ఎప్పుడైనా మనలో మనల్ని బలహీనపరచడాన...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఎక్కడ వెదకుచున్నావు...?
 • ఎక్కడ వెదకుచున్నావు...?...సజీవుడైన వానిని మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచున్నారు?  (లూకా 24:5) ఇది పరలోకం నుండి వచ్చిన దూత స్త్రీలతో మాట్లాడిన సందర్భం యేసు ప్రభువు తిరిగి లేస్తానని చెప్పిన మాట మర్చిపోయిన  స్త్రీలు, యేసు దేహమునకు సు...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఒకటి బంధిస్తే మరొకటి విడుదల!
 • ఒకటి బంధిస్తే మరొకటి విడుదల!పరలోకరాజ్యముయొక్క తాళపుచెవులు నీ కిచ్చెదను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోక మందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని అతనితో చెప్పెను. మత్తయి 16:19మనం కేవలం శరీర సంబంధమై...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీవు దేవుని బంగారం
 • నీవు దేవుని బంగారంయోబు 23:10 నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియును ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణమువలె కనబడుదును.ఒకసారి ఇంటికి అతిథులు వస్తున్నారని ఆ కుటుంబికులంతా ఇంటిని శుభ్రపరిచే పనిలో ఉన్నారు. ఒకొక్కరు ఒకొక్క గదిని శుభ్రపరుస్తున్నారు....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • పొగ త్రాగరాదు
 • పొగ త్రాగరాదుఏంట్రా సిగరెట్టూ తాగి ఇంటికి వచ్చావా అని కొడుకును ప్రశ్నించాడు తండ్రి. అవును అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు పెద్ద వయసొచ్చిన తన ఏకైన కుమారుడు. పాస్టర్ కొడుకువైయుండి ఎంటా పాడు అలవాటులు అంటూ గద్దించడం ప్రారంభించాడు; తండ్రి మాటలను కొట్టి పారేస్తూ అసలు "ప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • విజయం నీ దగ్గరే ఉంది.
 • విజయం నీ దగ్గరే ఉంది.సామెతలు 18:21 జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తిందురుప్రతి ప్రార్థనలో ఎక్కువగా కనిపించేది ఆశీర్వాదం. ఎవరు ప్రార్థించిన ఆశీర్వదించమనే ప్రార్థిస్తారు. కాని ఆశీర్వాదం రావాలా లేదా నిర్ణయించవలసింది వె...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీ పొరుగువాడు ఎవడు?
 • నీ పొరుగువాడు ఎవడు?మంచి సమయరయుడు అనే ఉపమానం మనందరికీ తెలుసు.  ఈ ఉపమానం చెప్పిన తరువాత యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తన శిష్యులతో ఒక ప్రశ్న వేశారు. నీ పొరుగువాడు ఎవడు? ఇదే ప్రశ్న ఈ రోజు మనల్ని మనం ఒకసారి వేసుకుందాం "నా పొరుగువాడు ఎవడు?".భక్తుడ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • సాహస ప్రయాణం
 • సాహస ప్రయాణంయెషయా 43:2 నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై యుందును నదులలో బడి వెళ్లునప్పుడు అవి నీమీద పొర్లిపారవు. నీవు అగ్నిమధ్యను నడచునప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవుక్రైస్తవ విశ్వాస జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఈ వాక్యంలో కనిపిస్త...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆదరించు దేవుడు.
 • ఆదరించు దేవుడు. కీర్తనల గ్రంథము 146:7బాధపరచబడువారికి ఆయన న్యాయము తీర్చును ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. కటిక బాధల్లో, శ్రమలు, కష్టాలలో, అవసరంలో ఉన్న వారి పట్ల దేవుడు శ్రద్ధ వహిస్తాడని దేవున...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆదర్శవంతమైన జీవితం
 • ఆదర్శవంతమైన జీవితం లూకా 24:19 ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినప్పుడు వారునజరేయుడైన యేసును గూర్చిన సంగతులే; ఆయన దేవునియెదుటను ప్రజలందరియెదుటను క్రియలోను వాక్యములోను శక్తి గల ప్రవక్తయై యుండెను.ఒక వ్యక్తిని ఏది నమ్మకమైన వానిగా చేస్తుందని ఆలోచన...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆహ్వానం
 • ఆహ్వానంప్రకటన గ్రంథం 22:17 ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పు చున్నారు; వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను; దప్పి గొనిన వానిని రానిమ్ము; ఇచ్ఛయించువానిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ము.మనిషిగా ఉండడం అంటే కోరికలు కలిగి ఉండడం. మన ప్ర...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుడే మీ గురువైతే?
 • దేవుడే మీ గురువైతే? దేవుని ప్రణాళికలు మన వ్యక్తిగత ప్రణాళికల కంటే ఉన్నతమైనవని మనందరికీ తెలుసు. ఆయన ప్రణాలికలు మనల్ని అభివృద్ధిపరచి మనకు నిరీక్షణను కలుగజేస్తుంది.చాలా సార్లు మనం కోరుకున్న గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోయినప్పుడు మనం భయాందోళనలకు ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు
 • దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడునిర్గమకాండము 32:29 ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిమ్మును ఆశీర్వదించునట్లు మీలో ప్రతివాడు తన కుమారుని మీద పడియేగాని తన సహోదరుని మీద పడియేగాని యెహోవాకు మిమ్మును మీరే ప్రతిష్ఠ చేసికొనుడనెను. మన దేవుడు క్షమ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని నుండి ఒక స్పర్శ
 • దేవుని నుండి ఒక స్పర్శమన చుట్టూ ఉన్న సవాళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం చేయలేని పనులను మనం తరచుగా చూస్తాము మరియు నిరుత్సాహపడతాము. ఈ అభద్రతాభావాలు మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి ఆటంకంగా ఉంటాయి. యిర్మీయా తాను యాజకుడైనప్పటికీ తాను మాట్లాడలేనని దేవునికి చెప్పడానికి ప్రయత్ని...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీవు సిద్ధపడుతున్నావా?
 • నీవు సిద్ధపడుతున్నావా?నేను కాలేజి చదువుకుంటున్న రోజుల్లో మూడు సంవత్సరాలు ఆ కాలేజీ కి సంబంధించిన కంపూటర్ విభాగంలో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాడిని. చేసే ఆ పనికి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అవసరం ఉంటుందో తెలియకుండానే ప్రతీ రోజు ఎదో ఒక క్రొత్త అన్వేషణలో నిమజ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అనిత్యమైన దేవుని ప్రణాళికలు
 • అనిత్యమైన దేవుని ప్రణాళికలుకీర్తన 33:11 - యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును.మన ఎడలదేవుని ఆలోచనలు ఎన్నడు మారవు. ఎందుకంటే ఆయన మారని మార్పు చెందని దేవుడు.అయితే, పరిశుద్ధ గ్రంధంలోని కొన్ని వాక్యభాగాలను ధ్యానిస్తూ ఉ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని సార్వభౌమత్వం
 • దేవుని సార్వభౌమత్వంయెషయా 48:21ఎడారి స్థలములలో ఆయన వారిని నడిపించెను వారు దప్పిగొనలేదు రాతికొండలోనుండి వారికొరకు ఆయన నీళ్లు ఉబుక జేసెను ఆయన కొండను చీల్చగా నీళ్లు ప్రవాహముగా బయలుదేరెను. ఈరోజు, మనం ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుడు మనతోనే ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • స్నేహితుడు...!
 • స్నేహితుడు...!యోహాను 15:14 నేను మీ కాజ్ఞాపించువాటిని చేసిన యెడల, మీరు నా స్నేహితులై యుందురు.ఇక్కడ యేసు ప్రభువు లోకంలో ఉన్న ఏ బంధం గురించి మాట్లాడలేదు కాని స్నేహ బంధం గురించే మాట్లాడుచున్నారు. ఇక్కడ ఒకరు పరలోకం నుండి వచ్చిన రక్షకుడు, మరొకరు...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆతిథ్యం
 • ఆతిథ్యంమత్తయి 25:35నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి; దప్పి గొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై యుంటిని నన్ను చేర్చుకొంటిరి;మనచుట్టూ ఉన్నవారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా మనం వారికి సేవ చేయడానికే దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని వాక్యానికి విధేయత
 • దేవుని వాక్యానికి విధేయతయాకోబు 1:21 - అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి. మనం దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపడానికి మరియు మన హృదయాలను మ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini
 •  
 • అవసరమా? కోరికా?
 • అవసరమా? కోరికా? విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించే ఒక రాజు ఉండేవాడు. తన జీవితంలో ఆ రాజు సంతోషం లేదా సంతృప్తి చెందలేకపోయాడు. ఒకరోజు తన సేవకుడు ఆనందంగా పాటలు పాడుతూ పని చేయడం చూశాడు. ఆ రాజు తన సేవకుడు ఎలా సంతోషంగా జీవుస్తున్నాడో అడిగి తెలుసుకున్నాడు. ఆ సేవకుడు ఇలా సమా...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుణ్ణి కోరుకునేది?
 • దేవుణ్ణి కోరుకునేది?నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలెనని పరిశుద్ధాలయమందు నే నెంతో ఆశతో నీతట్టు కనిపెట్టియున్నాను. నీళ్లు లేకయెండియున్న దేశమందు నా ప్రాణము నీకొరకు తృష్ణగొనియున్నది నీమీది ఆశచేత నిన్ను చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచున్నది. కీర్తన 93:2<...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఏదో ఒక రోజు మనం అర్థం చేసుకుంటాం
 • ఏదో ఒక రోజు మనం అర్థం చేసుకుంటాంయోహాను 13:7అందుకు యేసు నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట తెలిసికొందువని అతనితో చెప్పగాజీవితంలో జరిగే ప్రతీ విషయం ఈరోజు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ దేవునికి మనయెడల ఒక ప్రణాళిక ఉందని మరియు ఆయన ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •