Articles

 • సమాజంలో స్త్రీల పాత్రను కొత్త నిబంధన ఎలా చూస్తుంది?
 • కొత్త నిబంధన ఆనాటి సామాజిక నిబంధనలతో పోలిస్తే సమాజంలో మహిళల పాత్ర గురించి మరింత ప్రగతిశీల దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. పురాతన ప్రపంచంలో స్త్రీలు సాధారణంగా పురుషుల కంటే తక్కువగా పరిగణించబడుతున్నారు మరియు విద్య మరియు ఉపాధికి పరిమిత అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, కొత్త నిబంధన స్త్రీలను క్రైస్తవ సమాజంలో వి...
 • How does the New Testament view the role of women in society? - Sajeeva Vahini
 •  
 • పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఏమిటి?
 • బైబిల్ యొక్క పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు అనేక ముఖ్యమైన మార్గాల్లో విభిన్నమైన క్రైస్తవ గ్రంథాలలో రెండు విభిన్న భాగాలు. పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనల మధ్య కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:1. కాల వ్యవధి: పాత నిబంధన ప్రపంచ సృష్టి నుండి 586 BCలో జరిగిన బాబిలోనియన్ బందిఖానా...
 • What are some of the key differences between the Old and New Testaments? - Sajeeva Vahini
 •  
 • 10 ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు
 • అనేక ప్రసిద్ధ బైబిల్ కథనాలు సాహిత్యం, కళ మరియు మీడియా యొక్క వివిధ రూపాల్లో తిరిగి చెప్పబడ్డాయి మరియు స్వీకరించబడ్డాయి. ఇక్కడ అత్యంత ప్రసిద్ధ మరియు ప్రియమైన కొన్ని ఉన్నాయి:సృష్టి - ఆదికాండము పుస్తకంలో వివరించిన విధంగా దేవుడు ఆరు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని...
 • Bible Popular Stories - Sajeeva Vahini
 •  
 • Top 7 Events in the Bible
 • There are many notable events in the Bible, but here are a few:Creation - The Bible begins with the story of God creating the world and everything in it, including Adam and Eve, in six days (Genesis 1-2).The Flood - God sent a flood to destroy the ea...
 • Events of Bible - Sajeeva Vahini
 •  
 • 9 People and their death was recorded in the bible
 • Here are some other notable deaths in the Bible:Adam and Eve-s descendants - The Bible records the deaths of many of Adam and Eve-s descendants, including Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Methuselah, and Noah-s sons and their descendants.<...
 • Notable deaths in bible - Sajeeva Vahini
 •  
 • 10 People who were killed or murded in the bible
 • There are many people in the Bible who were killed. Here are some examples:Abel - killed by his brother Cain (Genesis 4:8)Uriah the Hittite - killed on the orders of King David (2 Samuel 11:15)Naboth - killed on the orders of King Ahab (1 Ki...
 • instances of violence and killing in the Bible - Sajeeva Vahini
 •  
 • వివరణ : యేహెజ్కేలు 16 లో యేరూషలేము నిమగ్నమైన అసహ్యమైన ఆచారాలు
 • What are the detestable practices made by Jerusalem as per Ezekiel 16 - Bible Commentary
 •  
 • యేసయ్య నీకు ఎవరు?
 • యేసయ్య నీకు ఎవరు? మనలో కొంతమంది "నేను యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్నానండి " అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు! లేదా ఇతరుల అభిప్రాయాలకు భయపడి చెప్పుకోకపోవచ్చు. ఎవరికీ భయపడకుండా చెప్పుకోవటం గొప్ప విశ్వాసమే! ఇతరుల అభిపాయలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చెప్పుకోక పోవటం ఖచ్చితంగా అల్ప విశ్వాసమే. కానీ యేసు క్రీస్తును ...
 • Sairam Gattu - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుడంటే విసుగు కలిగిందా?
 • దేవుడంటే విసుగు కలిగిందా? శీర్షిక (టైటిల్) చూసి బహుశా కొందరికి కోపం కలుగ వచ్చు! కానీ ఇది ముమ్మాటికీ నిజము. చాల మంది విశ్వాసులు ప్రార్థించి, ప్రార్థించి విసిగి పోయి దేవుడు తమను వదిలేసాడు, లేదంటే దేవుడే లేడు అని ఆలోచించటానికి దైర్యం చేస్తారు. అటు పైన ఇదివరకు అసహ్యంగా చూసిన లోక రీతులను కూడా ...
 • Message By: Sayaram Gattu & Voice over By: Vishali Sayaram - www.gospelmessageministry.com
 •  
 • బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత
 • మొదటి భాగము - ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? యేసు క్రీస్తు శిష్యునిగా ఉండాలంటే ప్రప్రధమంగా బాప్తిస్మము అత్యంత ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంధం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధన కాలంలో బాప్తిస్మము అనే అంశం లేదు, పాత నిబంధన గ్రంధములో వున్నది క్రొత్త నిబంధనలో లేనిది – సున్నతి.&n...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి?
 • ఎత్తబడడం మరియు రెండవ రాకడ అంటే ఏమిటి? సంఘము ఎత్తబడడం అనేది ఈ సృష్టిలోనే అత్యంత అద్భుత ఘట్టం, సృష్టి వినాశనానికి తొలిమెట్టు కూడా అదే. ఎందుకంటే, అప్పటి నుండే ఏడేండ్ల శ్రమల కాలము ప్రారంభము అవుతుంది అని బైబిలు ప్రవచనాలు చెబుతున్నాయి. మానవ జాతిని అత్యంత ప్రభావితం చేసే ఈ ప్రవచనాత్మక అంశము యొక్క...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - End of Days
 •  
 • Happy Republic Day 2021 | Message from Sajeeva Vahini, India
 • Pray for India. స్వతంత్ర పోరాటాల మధ్య నలిగిపోయిన ఎందరో సమరయోధుల ప్రాణాలు, తమ దేశపు మట్టితో కలిసిపోయిన త్యాగాలే ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న స్వతంత్ర భారతదేశం. ఎందరో గొప్ప నాయకులు! మన దేశ భవిష్యత్తు కోసం వారు కన్న కలలు, మాతృ భూమి పై మక్కువతో వారు రాల్చిన స్వేదరక్త బిందువులే ఈనాడు ప్రపంచ పటంలో ఒ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Inspiration
 •  
 • స్వేచ్ఛ
 • స్వేచ్ఛ Audio: https://youtu.be/YrPVrHnk524 గత కొన్ని వారాల క్రితం హైదరాబాదులో భారీవర్షం కారణంగా వరద భీభత్సంలో కొందరు చిక్కుకొనిపోయారు. వేగవంతమైన నీటితో కొట్టుకోనిపోతూ కొన్ని గంటలు చిక్కుకొని, చివరకు సహాయ సిబ్బంధీచే విడుదల పొందిన నా స్నేహ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • విశ్వాస వారసత్వం
 • విశ్వాస వారసత్వంAudio: https://youtu.be/q1hR2-CY3zc ఒకానొక ఊరిలో 8ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఒక పిల్లవాడు తన ఇంటి వాకిట కూర్చొని; చుట్టి ఉన్న ఒక కాగితపు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొని సిగరెట్టు తాగినట్టు నటిస్తూ ఉన్నాడు. ఆశ్చర్యం కలిగిన నాకు అతని తల్లిని ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • సహకారం
 • సహకారం (రోమా 12:5-10 సంక్షిప్త అధ్యయనం) Audio: https://youtu.be/rmV6hWSEw2Q నేటి దినములలో మనం పోటీ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. మనలోని శక్తి సామర్ద్యాలు, నైపుణ్యాల కొలమానం ఇతరులకంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించగలం. మంచి మార్కులు, ర్...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • మౌనం
 • మౌనం Audio: https://youtu.be/HEU8kYhOVaA ఒక గ్రామం లో ఒక స్వార్ధపరుడును ధనవంతుడునైన మేయర్ ఉండేవాడు. ఎల్లప్పుడు తన క్షేమము మరియు తన సౌకర్యాలకోసం గ్రామంలో ఉన్న పేదవారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవాడు. ధనవంతుని బంగళాకు వచ్చి పోయే కారులు, లారీ...
 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Motivation
 •  
 • దాటిపోనివ్వను
 • వీధులగుండా మార్మోగుతున్నధ్వనిప్రతినోట తారాడుతున్న మహిమల మాటలువస్త్రపు చెంగు తాకితే స్వస్థతమాట సెలవిస్తే జీవమువుమ్మికలిపిన మట్టిరాస్తే నేత్రహీనత మాయంఊచకాలు బలంపొందిన వయనంపక్షవాయువు, కుష్టుపీడించిన ఆత్మలు పరుగుల పలాయనంఎన్నో మరెన్నోఅన్నిటికీ కర్త...
 • John Hyde - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం
 • దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞను పాటించుట, ఆయనను ప్రేమించుటకు నిదర్శనం. ఇచ్చుట అనేది దైవ లక్షణం. సర్వమానవాళి రక్షణార్ధం దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడగు క్రీస్తు యేసును పాప పరిహారార్ధబలిగా ఇచ్చి వేసియున్నాడు.. దేవుడు లోకమును ఏంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివా...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • కయీను హేబేలు
 • సృష్ఠిలో మొదటి సహోదరులు కయీను, హేబేలు. వారు సమర్పించిన కృతజ్ఞతార్పణలలో ఏంతో వ్యత్యాసముంది. కయీను భూమిని సేద్యపరచువాడు. అతడు కొంతకాలమైన తరువాత పొలము పంటలో కొంత యెహోవాకు అర్పణగా తెచ్చెను. హేబేలు గొఱ్ఱెలకాపరి, తన మందలో తోలిచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని కృతజ్ఞతార్పణగా త...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • జక్కయ్యను నేనైతే
 • ధనవంతుడే కావచ్చుపొట్టివడే కావొచ్చుసుంకం వసూలు అతని వృత్తి ఎప్పుడు విన్నాడోఏమి విన్నాడోయేసు ఎవరోయని చూడగోరిలోలోపల రగిలింది ఆశ యేసును చూడటమంటేసత్యాన్ని, జీవాన్ని, మార్గాన్ని కనుగొన్నట్లేవెలుగును ప్రకాశింపచేసుకున్నట్లేఇక జీవితం మునుపున్...
 • ???? ???? ??????? - Sajeeva Vahini
 •  
 • యోబు
 • ఊజు దేశస్తుడైన యోబు యథార్ధవంతుడు, న్యాయవంతుడు దైవభక్తిగలవాడు. చెడుతనమును విసర్జించినవాడు. భూమి మీద అతనివంటి వాడు లేడని దేవునితో మెప్పుపొందాడు. అతని భార్య పేరు ఎక్కడ వ్రాయబడలేదు. కేవలం యోబు భార్య గానే పిలవబడింది. వీరికి ఏడుగురు కొడుకులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. ఏడువేల గొర్రెలు, మూడువే...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా...
 • మత్త 8:2 ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కిప్రభువా, నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవనెను. మత్తయి సువార్త 5నుండి 7 అధ్యాయాలు ఏసుక్రీస్తు కొండమీద సుదీర్ఘ ప్రసంగం. ఆయన చుట్టూ వున్న జనసమూహమూ విన్నారు, కొండ దిగువన వున్న ఒక కుష్టరోగీ విన్నాడు. కొండ దిగుతున్న యేసును అతడు ‘ఎదుర...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • రెండు పెద్ద కుండలు
 • నీళ్ళు మోసే ఒక వ్యక్తి వద్ద రెండు పెద్ద కుండలు ఉన్నాయి. కావిడి చెరివైపుల ఒక్కొక్కటి వేసుకొని మెడపై మోస్తున్నాడు. కుండలలో ఒక దానిలో పగుళ్లు ఉండగా, మరొకటి మంచిగా ఉండి ఎప్పుడూ నీటితో నిండుగా ఉండేది. నది నుండి కుండలను మోసుకుంటూ అతను ఇంటికి వచ్చే సరికి పగిలిన కుండ సగం మాత్రమే నీటితో నిండి ఉండే...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేశమా! కోల్పోయిన ఆనందాన్ని తిరిగి పొందు
 • అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తూవుంటుంది మనిషి ఆనందమార్గాలు అన్వేషిస్తూ ఆనందానికి నిర్వచనాన్ని మరచిపోయాడేమోనని. అసలు ఆనందాన్ని వెదకాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు మొదలయ్యింది? ఏదైనా పోగొట్టుకుంటే కదా వెదకాల్సిన అవసరం. ఏదో పోగొట్టుకొన్న మనిషి వెదకుతూ వెదకుతూ విబిన్న వైరుద్యాల నడుమ యిరుక్కుపోయాడు. తనను వెతుక్కుంటున్న అ...
 • ???? ???? ??????? - Sajeeva Vahini
 •  
 • యేసు మూల్యం చెల్లించాడు
 • పట్టణపు వీదులగుండా నేను నడుస్తున్నప్పుడు చేతిలో పక్షులున్న పంజరాన్ని ఊపుకుంటూ నావైపుగా నడిచివస్తున్న ఒక బాలుడిని చూచాను. ఆ పంజరంలో మూడు చిన్న పిట్టలు చలితోను, భయముతోను వణుకుతూ ఉన్నాయి. నేనా బాలుడుని ఆపి అడిగాను "ఏమి పట్టుకున్నావు బాబు?" అని. "ఏవో మామూలు పిట్టలు" అని జవాబిచ్చాడా పి...
 • - Sajeeva Vahini
 •  
 • యోనా ఇది నీకు తగునా?
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా! యేసుక్రీస్తునామములో మీకు శుభములు కలుగును గాక. జలప్రళయం, కేరళ రాష్ట్రాన్ని డీ కొట్టినప్పుడు ప్రజలు విలవిలలాడి కొట్టుకుపోతున్నారు. చెట్టుకు ఒకరు, గుట్టుకు ఒకరు, రోడ్డుకు ఒకరు ఇలా అక్కడక్కడ చెల్లా చెదురై పోయారు. ఇలాంటి ఘోరమైన విపత్తులో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతుల్లో పెట్టు...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • విధవరాలి పక్షమున న్యాయము తీర్చే దేవుడు
 • ఆయన తండ్రిలేనివారికిని విధవరాలికిని న్యాయము తీర్చి పరదేశియందు దయయుంచి అన్నవస్త్రములు అనుగ్రహించువాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 10:18 ప్రభువునందు ప్రియమైన పాఠకులకు ఆశ్చర్యకరుడు యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు.ఈ లోకములో భూమి మీద జీవించే మనుషులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అనేకమంది పేదవ...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రకటన గ్రంథము యొక్క మర్మము
 •   ప్రవచనాత్మకమైన ప్రకటన గ్రంథము బైబిలు గ్రంథములోనే చిట్టచివరి పుస్తకము. ఈ పుస్తకంలో 22 అధ్యాయాలు, 404 వచనాలు కలవు. ఈ గ్రంథమంతా ప్రవచనములతో నింపబడియున్నది. ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాసినది యోహాను భక్తుడు. తాను వ్రాసిన ఈ పుస్తకము మొదట ఏడు సంఘములకు ఇవ్వబడెను. ఆ తదుపరి ఆ ప్రతులు రోమా ప్రభుత్వము...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నీ ఇంటిని చక్కబెట్టుకో
 • నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు  చక్కబెట్టుకొనుమని యోహోవా సెలవిచ్చెను. 2 రాజులు 20:1-5        క్రీస్తునందు ప్రియ ప్రియపాఠకులారా  యేసు నామమున  శుభము కలుగును గాక ! మరొక నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించుటకు కృప చూపిన దేవునికి స్తోత్రములు కలుగున...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రకటన గ్రంథము వ్రాసిన భక్తుడైన యోహాను సజీవ సాక్ష్యం
 • జెబెదాయి, సలోమి కుమారులు యోహాను, యాకోబులు వీరు యోసేపుకు మనుమలు, యోసేపుకు మరియ ప్రధానము చేయబడినప్పుడు వీరిద్దరు అక్కడే వున్నారు. అప్పటికి యోహాను వయస్సు 12 సంవత్సరాలు సలోమి మరియకు అంతరంగికురాలు. కావున క్రీస్తు తన తల్లిని చూచుకొనుము అని యోహానుకు చెప్పడం సహజమే. యోహాను 19:25-27. తనను గూర్చి యేసు ప్రేమ...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి కోడులు మరియు గుర్తింపు వ్యవస్థలు
 • 1. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వ్యవస్థలో జరుగుతున్న సన్నాహాలు మరింత ఊపందుకుంటాయని మనము తెలుసుకున్నాం. 2. గుర్తింపు కార్డులను తమ ప్రజలకు ఎన్నో దేశాలు ఇప్పటికే అందజేశాయి మరియు ఇతర దేశాలు కూడా అదే మార్గంలో ఇప్పుడు పయనిస్తున్నాయి.
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • అణు యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
 • క్రీస్తునందు ప్రియమైన పాఠకులారా యేసు నామమున మీకు శుభములు కలుగును గాక ! అణు యుద్ధం గురించి ధ్యానించుటకు ప్రభువు ఇచ్చిన సమయమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. యుద్ధం అనే మాట విని విని  మనందరికీ బోర్ గా అనిపిస్తుంది.మరి యుద్ధం చేయాలని ఆశ పడుతున్న    వారి కథ ఏమిటి? వారు కూడా నిరాశలో మునిగ...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • భూమి కంపించదా?
 • ప్రస్తుతము మనము ఏ రోజుల్లో ఉన్నామో చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యమేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా, హత్యలు, కిడ్నపులు, దారుణహింసలు, దాడులు ప్రతిదాడులు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇవి చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు అని ఆలోచన మనకురావచ్చు. వాటిని ఆపడా? ఎంతవరకు ఇవి కొనసాగుతుంటాయి, ముగింపు ఎప్పుడని అందరము ఎదురుచూస్తుంటాము.<...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • నేటి ప్రపంచములో ప్రకృతి బీభత్సలకు, విలయాలకు కారణం
 • ప్రస్తుత దినములు అపాయకరమైన కాలములని 2 తిమోతి పత్రిక 3:1 లో మనము చూస్తాము.KJV  *తర్జుమలో know it the coming days are very dangerous.* అని చూస్తాము. ఇలాంటి దినాలలో ఏమి జరగబోతుంది? ఎలా ఉండబోతుంది? మనుష్యులు ఎలా వుండబోతున్నారు? అంతము ఎప్పుడు అనే విషయాలను జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం. ప్రస్త...
 • Bro. Samuel Kamal Kumar - Jesus Coming Soon Ministries
 •  
 • క్రీస్తును సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడమే క్రైస్తవ జీవిత గమ్యం
 • మనుష్యులు సాధారణంగా చేసే పొరపాటు ఏంటంటే “తాను ఏది సాధించాలి అని అనుకున్తున్నాడో దానిని మరచిపోవడం”. ఇది నిజం. ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మనం గమనించ వచ్చు. ఇలా మరచి పోవడం మనకు మామూలే. ఎప్పుడు మనం మన జీవిత గమ్యం ఉద్దేశం ఏంటో, దాని కోసం ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి. క్రైస్తవ గమ్యం ఏంటి? ఓ ...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini
 •  
 • విగ్రహారాధన
 • యేసు ప్రభువు వారు మనకు బదులుగా భారమైన సిలువను మోసారు. అవి కరుకైన నిలువు, అడ్డు దుంగలు మాత్రమే. ఇక ఆ సిలువ రూపమును(విగ్రహమును) మనము మెడలో వేసుకొని మోయాల్సిన అవసరం లేదు. "దేనిరూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. నిర్గమ 20:4 ఆయన సిలువ...
 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •  
 • నీ నడత నిన్నెక్కడికి నడిపిస్తుంది? ...... ప్రవర్తనలో మాదిరి
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12 ప్రవర్తన అంటే? చూపులు, తలంపులు,మాటలు, క్రియలు అన్నింటి సమూహమే ప్రవర్తన. చూపులలో పరిశుద్ధతను కోల్పోతే? తలంపులలో పరి...
 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •  
 • పదిమంది కుష్టురోగుల ప్రార్ధన
 • యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. లూకా 17:13 కుష్టు పాపమునకు సాదృశ్యము • కుష్టు సోకిన వారు, పాలెం వెలుపల జీవించాలి. వారినెవరూ తాక కూడదు. • ఒకవేళ వారు బాగుపడితే, యాజకులకు తమ దేహాలను కనుపరచుకొని, మోషే నిర్ణయించిన కానుక సమర్పించి, ఆ తరువాత సమాజములో చేరాలి. •...
 • Sis. Vijaya Sammetla - General
 •  
 • లవ్ & ట్రూ లవ్ ...... (ప్రేమలో మాదిరి)
 • నీ ¸యౌవనమునుబట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింపనియ్యకుము గాని, మాటలోను, ప్రవర్తనలోను, ప్రేమలోను, విశ్వాసములోను, పవిత్రతలోను, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండుము. 1తిమోతి 4:12 "ప్రేమ" ప్రపంచ భాషల్లో అత్యంత శక్తివంత మైన పదం. నేటికినీ మనిషి ప్రేమను నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే వున్నాడు. దాని అర్ధమ...
 • Unknown - General
 •  
 • విసుగక పట్టుదలతో చేయు ప్రార్ధన
 • "దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొను చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా?" లూకా 18:7 DL మూడి అనే దైవజనుని కొంత మంది ప్రశ్నించారట మీ విజయ రహస్యమేమిటని? దానికి ఆయన 7 కారణాలున్నాయి అని చెప్తూ... 1. ప్రార్ధన 2. ప్రార్ధన 3. ప్రార్ధన 4. ప్రార్ధన 5. ప్రార్ధన ...
 • Unknown - General
 •  
 • ప్రార్ధన, వాక్యము
 • ప్రార్ధన ప్రాముఖ్యమైనదా? వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనదా? ఏది ప్రాముఖ్యమైనది? నీకున్న రెండు కన్నులలో ఏది ప్రాముఖ్యమైనది అంటే? ఏమి చెప్తావు? ప్రార్ధన, వాక్యము రెండూ రెండు కళ్ళ వంటివి. రెండూ అత్యంత ప్రధానమైనవే. దేనినీ అశ్రద్ధ చెయ్యడానికి వీలులేదు. "వాక్యము" ద్వారా ...
 • Unknown - General
 •  
 • నేడు క్రైస్తవ సంఘములో ఉన్న మూఢాచారాలు
 • - మొదటి నుండి ప్రార్థనలో లేకపోయినా పర్వాలేదుగాని ముగింపు ప్ర్రార్థనలో ఆశీర్వాదం ఇచ్చే సమయానికి వచ్చి కళ్ళు మూసుకుని ఆమెన్ అంటే చాలు ఆశీర్వాదాలు వచ్చేస్తాయి. (దేవునికి తెలియదా ఎవరికి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి అని?) - Church నుండి నేరుగా మీ ఇంటికే వెళ్ళాలి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నీకు...
 • Unknown - General
 •  
 • దేవునికే సలహాలిచ్చే ప్రార్ధన
 • ఇట్లాంటి ప్రార్ధనా ఫలాలు తాత్కాళికమైన మేలులు, శాశ్వతమైన కీడుకు కారణమవుతాయి. ఇటువంటి ప్రార్ధనలు మన జీవితాలకు ఎంత మాత్రమూ క్షేమకరం కాదు. "నేను ఆ పర్వతమునకు తప్పించుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచ్చిపోవుదు నేమో ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉన్నది, అది చిన్నది, నన్నక్కడికి త...
 • Unknown - General
 •  
 • తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ
 • మన ప్రభువు, రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికి వందనములు. నేడు అనేక మంది ఒకటి పాపం, తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ దానిని విడిచిపెట్టకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తామంటూ, యవ్వనస్తులు కొన్ని పనులు చెయ్యడం పాపం అని తెలిసినా కూడా వాటిని విడ...
 • Unknown - General
 •  
 • One Million Dollar
 • ప్రతిమనిషి తెలుసుకోవాల్సిన ఒక అద్భుతమైన సందేశం..!! బ్రెజిల్ దేశంలో ఒక కోటీశ్వరుడు...తన One Million Dollar ఖరీదుగల బెంట్లీ కారుని పలానా రోజు పాతిపెడుతున్నాను అని పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చాడు..!! నేను ఈ కారుని ఎందుకు పాతి పెడుతున్నానంటే.. నా మరణానంతరం కూడా ఈ కారు నాకు పనికి...
 • Unknown - General
 •  
 • ఆత్మీయంగా చనిపోయిన మరియు వెనుకబడిపోయిన కొన్ని లక్షణాలు
 • 1. ఒకప్పుడు ప్రార్థన వీరులుగా, విజ్ఞాపన చేసేవారు. ఇప్పుడు 15ని!! మించి ప్రార్థన చేయలేకపోవడం, దేవుని తో సమయాన్ని గడపడం ఎంతో కష్టంగా, భారంగా, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. 2. ఒకప్పుడు దేవుని గురించిన విషయాలు, ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు సంబంధించిన విషయాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు లోక సంబంధమైన వ...
 • Unknown - General
 •  
 • విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్
 • దేవుని వాక్యం మీద విశ్వాసముతో విమానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించిన రైట్ బ్రదర్స్ విమానమును కనిపెట్టిన వ్యక్తులు, ఒర్విల్ రైట్ (Orville Wright - August 19, 1871 – January 30, 1948) మరియు విల్బర్ రైట్ (Wilbur Wright - April 16, 1867 – May 30, 1912). వీరిద్దరిని రైట్ బ్రదర్స్ అంటారు. వీరి తండ్ర...
 • Unknown - General
 •  
 • ఇశ్రాయేలీయుల పతనానికి కారణాలు
 • (కీర్తనలు 78, 106 అధ్యాయాలు) 1 ) దేవుని శక్తిని గ్రహించక పోవటం (78:19,20) (106:7) 2 ) దేవుని యందు విశ్వాసముంచకపోవడం (78:19,20) (106:7) 3 ) చేసిన మేలులు మరచిపోవడం (78:42,43) (106:13) 4 ) బహుగా ఆశించుట - దేవుని శోధించుట (78:18) (106:14) ...
 • Unknown - General
 •  
 • సరిచేసుకొనుట - దిద్దుకొనుట
 • పితృపారంపర్యమైన మీ ప్రవర్తనను విడచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింప బడలేదు గాని, అమూల్యమైన గొర్రెపిల్ల వంటి క్ర్రీస్తురక్తముచేత విమోచింపబడితిరి (1 పేతురు 1:18,19) మనము పోకిరిచేష్టలు, దురాశలు, మద్యపానం, అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు, త్రాగుబోతుల విందులు, చేయదగని...
 • Unknown - General
 •  
 • ఏదేనులో యుద్ధం
 • మీకు తెలుసా ? ఏదేను తోటలో సాతాను అవ్వను, ఆదామును మోసం చేసి దేవుని నుండి దేవుని ప్రతి రూపమైన మనిషిని వేరు చెయ్యటానికి ఉపయోగించిన ప్రదాన ఆయుధాలు ఏంటో?? (ఆదికాండము 3:6) స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు( ఇది శరీర ఆశ ) కన్నులకు అ...
 • Unknown - General
 •  
 • ఆదరించు మాటలు
 • నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? నాలో నీవేల తొందరపడుచున్నావు? దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. కీర్తనలు 42:5 "నా ప్రాణమా, నీవు ఏల క్రుంగియున్నావు? .......దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము" ఈమాటలు *ఎవరు చెప్పగలరు? ఒక విశ్వాసి చెప్పగలడు. *ఎప్పుడు చెప...
 • Unknown - General
 •  
 • కావలెను...కావలెను...
 • కావలెను...కావలెను... సమూయేలు వంటి దేవుని సన్నిధిలో గడిపే బాలుడు యోసేపు వంటి తన పవిత్రతను కాపాడుకొనిన దేవుని భయము గలిగిన యోవ్వనుడు దావీదు వంటి దేవునికి 7సార్లు ప్రార్ధించే మధ్య వయస్కుడు అబ్రాహాము వంటి దేవునికి స్నేహితుడైన వృద్ధుడు కావలెను...కావలెను... కాని ఎక్కడ ...
 • Bro. Pradeep Kumar - Bro. Pradeep Kumar
 •  
 • The Bible
 • The aim of the bible is not to Christianize people, But to spiritualize people as Adams ate the forbidden Apple. The aim is not to show religious path, But...
 • Kondepogu.Daniel Prabhakar - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
 •  
 • ప్రవచనములు - నెరవేర్పు
 • 1. కన్యక గర్భంలో జన్మించడం ప్రవచనం : యెషయా 7:14 “కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.” నేరవేర్పు: మత్తయి 1:18-25 “యేసు క్రీస్తు జననవిధ మెట్లనగా, ఆయన తల్లియైన మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారే...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
 •  
 • ఈ జీవితానికి 4 ప్రశ్నలు
 • ఈ లోకంలో జీవము కలిగినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఉత్తమమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు మానవుడే. ఈ జ్ఞానం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది. అనాది కాలం నుండి ఈ 21వ శతాబ్దపు మానవుని జీవనా విధానంలొ ఆధునికతకు అవధులు లేని ఎన్నో మార్పులు. సామాజిక సామాన్య తత్వ శాస్త్రాలలొ మానవుని జ్ఞానం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ విజ్ఞాన తత్వశాస్త...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Volume 2 Issue 3 Feb-Mar 2012
 •  
 • నిత్య భధ్రత పాపము చేయడానికి అనుమతిని ధృవీకరిస్తుందా?
 • నిత్య భధ్రత సిధ్దాంతమునకు తరచుగా వచ్చే ఆక్షేపణ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి తన కిష్టమువచ్చినట్లు పాపం చేసి మరియు రక్షింపబడటుకు ప్రజలకు అనుమతినిచ్చినట్లు కన్పడుతుంది. సాంకేతికంగా ఆలోచించినట్లయితే ఇది సత్యమే, వాస్తవికంగా అది సత్యం కాదు. ఒక వ్యక్తి నిజంగా యేసుక్రీస్తుచేత విమోచింపబడినట్లయితే ఆ వ్యక్తి తన ఇష్ట్ట...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-license-sin.html
 •  
 • దేవుని సార్వభౌమత్వము మన స్వచిత్తం రెండు కలిసి రక్షణ కార్యములో ఏ విధంగా పనిచేయును?
 • దేవుని సార్వభౌమత్వం, మానవుల స్వచిత్తం వాటి మధ్య సంభంధాన్ని మరియు భాద్యతను పూర్తిగా అవగాహనను చేసికోవటం అసాధ్యం. కేవలం దేవునికి ఒక్కరికి మాత్రమే రక్షణ ప్రణాళిక అది ఏ విధంగా కలిసి పనిచేయునో తెలియును. సుమారు మిగిలిన సిధ్ధాంతాలతో, ఈ సంధర్భంను పోల్చినట్లయితే ఆయనతో కలిగియుండే సంభంధంగురుంచి గాని దేవుని స...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-sovereignty-free-will.html
 •  
 • ప్రత్యామ్నాయ ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఏంటి?
 • ప్రత్యామ్నాయ ప్రాయశ్చిత్తం యేసుక్రీస్తు పాపులకు బదులుగా మరణించుట సూచిస్తుంది. లేక్ఝానాలు భోధిస్తున్నాయి మానవులందరు పాపులని (రోమా 3:9-18, 23).పాపమునకు శిక్ష మరణము. రోమా 6:23 చదివినట్లయితే ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్యజీవము.
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-substitutionary-atonement.html
 •  
 • యేసు మన పాపములనిమిత్తము మరణించకముందే ప్రజలు ఏవిధంగా రక్షింపబడ్డారు?
 • మానవుడు పడిపోయిన స్థితినుండి రక్షణకు ఆధారము యేసుక్రీస్తుప్రభువుయొక్క మరణమే. ఎవరూ లేరు. అయితే సిలువ వేయబడకముందు లేక సిలువవేసినదగ్గరనుండి, చారిత్రాత్మకంగా జరిగిన ఆ ఒక్క సన్నివేశంకాకుండా ఎవరైనా రక్షించబడగలరా? పాతనిబంధన పరిశుధ్ధుల గతించిన పాపాలకు మరియు క్రొత్త నిబంధన పరిశుధ్ధుల పాపాల నిమిత్తము క్రీస్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-before-Jesus.html
 •  
 • యేసునుగూర్చి ఎన్నడూ వినని వారికి ఏమి జరుగుతుంది? యేసునుగూర్చి ఎన్నడూ వినుటకు అవకాశం లభించని వ్యక్తిని దేవుడు ఖండించునా?
 • ప్రజలందరూ యేసును గూర్చి వినిన లేక వినకపోయిన వారు దేవునికి జవాబుదారులు. బైబిలు స్పష్టముగా విశదపరుస్తుంది దేవుడు సృష్టిద్వారా తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు (రోమా 1:20) మరియు ప్రజల హృదయములో (పరమగీతములు 3:11) ఇక్కడ సమస్య మానవజాతియే పాపముతో నిండినవారు; మనమందరం దేవుని గూర్చిన ఙ్ఞామును తిరస్కరించి ఆయ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-never-heard.html
 •  
 • రక్షణ విశ్వాసము వలనే కలుగుతుందా? లేక క్రియలుకూడా అవసరమా?
 • క్రైస్తవ సిధ్దాంతములోనే బహుశా యిది అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశంకావచ్చు. ఈ ప్రశ్న ప్రొటెస్టెంటు, ఖథోలిక్ సంఘాలకు మధ్యన విభజనకు, మరియు దిద్దుబాటుకు (రిఫర్మేషన్- మతోథ్దారణకు) దారితీసింది. బైబిలుకేంద్రిత క్రైస్తవత్వానికి, అబద్ద భోధనలకు మద్యన తారతమ్యం చూపించే ప్రాముఖ్యమైన అంశం కూడా ఇదే. రక్షణ విశ్వాసమువలనే ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-faith-alone.html
 •  
 • రక్షణ ఫ్రణాళిక/ రక్షణమార్గమంటే ఏమిటి?
 • నీవు ఆకలిగొనియున్నావా? శరీరానుసారమైనది ఆకలి కాదు. అ౦తకంటే నీ జీవితంలో ఎక్కువగా దేనికొరకైనా ఆకలి గొనియున్నావా? నీ అంతరంగంలో తృప్తిపరచబడనిది ఏదైనా వున్నదా? అలాగైతే యేసే మార్గము. యేసు చెప్పెను “జీవాహారమును నేనే; నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు, మరియు నా యందు విశ్వాసముంచువాడు దప్పిక గొనడు” ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-way-salvation.html
 •  
 • భాషలలో మాట్లాడుట అనే వరం అంటే ఏంటి?
 • భాషలలో మాట్లాడుటం అన్నది తొలిసారిగా జరిగింది. (అపొస్తలుల కార్యములు 2:14 పెంతెకోస్తు దినాన్న అపొస్తలులు బయటకు వెళ్ళి ప్రజలకు వారి భాషలలోనే సువార్తను అందించారు క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మన మందరమును, వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట వినుచున్నామని చెప్పుకొనిరి (అపొస్తలుల కార్యములు 2:...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-gift-tongues.html
 •  
 • ఆత్మచే నడిపించబడే ఈ అధ్భుతవరాలు ఈ దినాలలోయున్నాయా?
 • దేవుడు ఈ దినాలలో అధ్భుతాలు ఇంకను చేయుచున్నాడా అని ప్రశ్నించటం సబబు కాదని మొదటిగా గుర్తించుకోవాల్సింది. అది అవివేకము మరియు బైబిలుపరమైనది కాదు, దేవుడు ప్రజలను స్వస్థపరచడని, ప్రజలతో మాట్లాడడని, అధ్భుత సూచకక్రియలు చేయడని , ఆశ్చర్యాలు చేయడని అనుకోవటం. మనం ప్రశ్నించవలసిందేటంటే 1కొరింథీ 12-14 లో వివరించ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-miraculous-gifts.html
 •  
 • నా ఆత్మీయవరాలు ఏంటో నేనేవిధంగా తెలిసికోగలను?
 • మన ఆత్మీయ వరాలేంటో అని కనుగొనటానికి ఒక నిర్ధిష్టమైన మంత్ర సూత్రాలు గాని ఖచ్చితమైన పరీక్షలు గాని లేవు. పరిశుధ్ధాత్మ దేవుడు నిర్ణయించిన ప్రకారము అందరికి వరాలు పంచుతాడు ( 1 కొరింథీ 12:7-11). సామాన్యంగా క్రైస్తవులకు వచ్చే సమస్య ఏంటంటే మనలను దేవుడు ఏ వరములతో నింపాడో అని గ్రహిస్తామో ఆ వరాన్ని మాత్రమే వ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-spiritual-gift.html
 •  
 • పరిశుధ్ధాత్మునికి వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ అంటే ఏంటి?
 • మార్కు 2: 22-30 లో మరియు మత్తయి 12:22-32 లో ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ ఈ ప్రత్యయం చెప్పబడింది.దేదూషణ అనే పదం సామాన్యముగా ఈ రీతిగా తిరస్కారపూర్వకంగా అగౌరవించుట వివరించబడింది. ఈ పదము సామాన్యముగా దేవునిని శపించుట చిత్తపూర్వకంగా దేవునికి సంభంధించిన విషయాలను చిన్నచూపు చూచుటకు ఉపయోగిస్తారు. దేవునిలో చె...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-blasphemy-Spirit.html
 •  
 • పరిశుధ్ధాత్మ బాప్తిస్మము అంటే ఏంటి?
 • పరిశుధ్ధాత్ముని యొక్క బాప్తిస్మము ఈ విధంగా నిర్వచించబడింది అదేమనగా పరిశుధ్ధాత్మ దేవుని కార్యము ఒక విశ్వాసిలో రక్షణ క్రియ జరిగిన క్షణములో ఆ వ్యక్తిని క్రీస్తుతో ఏకము చేయుటకు మరియు క్రీస్తు శరీరములోని ఇతర విశ్వాసులతో ఐక్యముచేయును. ఈ పాఠ్యభాగము మొదటి కొరింథీయులు 12: 12-13 బైబిలులో పరిశుధ్ధాత్మ బాప్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-baptism-Spirit.html
 •  
 • నేను ఏ విధంగా పరిశుధ్ధాత్మ నింపుదలను పొందగలను?
 • పరిశుధ్ధాత్మ నింపుదలను అవగాహన చేసుకొనుటకు ఒక ముఖ్యమైన వచనము యోహాను 14:16 అక్కడ యేసు ప్రభువువారు వాగ్ధానం చేసింది ప్రతీ విశ్వాసిలో పరిశుధ్ధాత్ముడు నివసించును. మరియు నివసించుట శాశ్వతమైనది. ఒకనిలో ఆత్మ నివసించుట నుండి ఆత్మ నింపుదలపొందుట అనేది ప్రత్యేకించుట చాలా ముఖ్యమైనది. శాశ్వతంగా విశ్వాసిలో ఆత్మ ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-filled-Spirit.html
 •  
 • ఎప్పుడు/ ఏవిధంగా పరిశుధ్ధాత్మను పొందుకుంటాం?
 • అపోస్తలుడైన పౌలు స్పష్టముగా భోధిస్తున్నాడు ఏంటంటే మనము యేసుప్రభువునందు విశ్వాసముంచిన క్షణములోనే పరిశుధ్ధాత్మను పొందుకుంటాము. 1 కొరింథి 12:13 ఏలాగనగా యూదులమైనను, గ్రీసుదేశస్థులమైనను, దాసులమైనను, స్వతంత్రులమైనను, మనమందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిస్మము పొందితిమి. మనమందరము ఒక్క ఆత్మను ప...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-receive-Spirit.html
 •  
 • పరిశుధ్దాత్ముడు ఎవరు?
 • పరిశుద్ధాత్ముని గుర్తింపు విషయమై అనేక అపోహాలున్నాయి. కొంతమంది పరిశుద్ధాత్ముని ఒక అతీత శక్తిగా పరిగణిస్తారు. క్రీస్తును వెంబడించువారందరికి దేవుడనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలము శక్తి అని అర్ధమౌతుంది. పరిశుద్ధాత్ముని గురించి బైబిలు ఏమని భోదిస్తుంది? బైబిలు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు అని తెల...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Holy-Spirit.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు తన మరణ పునరుత్థానల మధ్యనున్న మూడు రోజులలో ఎక్కడ గడిపాడు?
 • 1 పేతురు 3:18-19 ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్డకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు, ఆత్మ విషయములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్ర్మపడెను. దేవుని దీర్ఙ్హశాంతము ఇంక కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవహు దినములలో ఓడ సిద్డపరచుచుండగా, అవిధేయులైనవారియొద్దకు అనగా...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-3-days.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు మరణ పునరుత్ధాన మధ్యకాలాం నరకానికి వెళ్ళాడా?
 • ఈ ప్రశ్న విషయంలో తీవ్రమైన గందరగోళమున్నది. ఈ విషయము ప్రాధమిక అపోస్తలుల విశ్వాసప్రమాణములో అదృశ్యలోకములోనికి దిగిపోయెననియు అని పేర్కొంటుంది. లేఖానాలలో కొన్ని వాక్య భాగాలు యేసుక్రీస్తు నరకమునకు వెళ్ళెనని అర్థంవచ్చినట్లు వాదించారు. ఈ అంశంను పరిశోధించకముందు బైబిలు మరణించినవారి లోకము గురించి ఏవిధంగా భోధ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-hell.html
 •  
 • యేసు శుక్రవారమున సిలువవేయబడినారా?
 • యేసయ్య ఏ రోజున సిలువవేశారు అనేది బైబిలు స్పష్టముగా ప్రస్తావించుటలేదు. అతి ఎక్కువగా ప్రాతినిధ్యం వహించిన రెండు దృక్పధాలు. ఒకటి శుక్రవారమని మరొకటి బుధవారమని. మరికొంతమంది ఈ రెండింటిని శుక్ర, బుధవారమును సమ్మేళనము చేసి మరొకరు గురువారమని కూడా ఆలోచించటం జరుగుతుంది. మత్తయి 12:40 యోనా మూ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-three-days.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు పునరుత్ధానము సత్యమేనా?
 • యేసుక్రీస్తు మరణమునుండి పునరుత్ధానమవుట వాస్తవమని లేఖానాలు ఖండితమైన ఆధారాన్ని చూపిస్తుంది. యేసుక్రీస్తు పునరుత్ధాన వృత్తాంతామును మత్తయి 28:1-20;మార్కు16:1-20; లూకా 24:1-53; మరియు యోహాను 20:1–21:25 లో పేర్కోంటుంది. పునరుత్ధానుడైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుల కార్యములు గ్రంధములో కూడ ( అపోస్తలుల కార్యములు ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-resurrection.html
 •  
 • కన్యక గర్భము ధరించుట ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమైంది?
 • కన్యక గర్భము ధరించుట అనే సిధ్ధాంతము చాల కీలకంగా ప్రాముఖ్యమైంది. (యెషయా 7:14; మత్తయి 1:23; లూకా 1:27, 34). మొదటిగా లేఖానాలు ఏవిధంగా ఈ సంఘటనను వివరిస్తుందో పరిశీలిద్దాము. మరియ ప్రశ్నకు యిదెలాగు జరుగును? (లూకా 1:34)అని దూతతో పలుకగా, దానికి ప్రతిస్పందనగా దూత - పరిశుధ్ధాత్మా నీ మీదికి వచ్చును; సర్వోన్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-virgin-birth.html
 •  
 • యేసు నిజంగా ఉనికిలో ఉన్నాడా? యేసు చారిత్రలో నున్నాడనటానికి నిర్హేతుకమైన నిదర్శానాలున్నాయా?
 • ఒక వ్యక్తి ఇలా అడిగినపుడు ఆ ప్రశ్నలో బైబిలు వెలుపట అన్నది ఇమిడి యున్నది. బైబిలు యేసుక్రీస్తు ఉనికిలోనున్నాడు అని అంటానికి బైబిలును వాడకూడదు అనేది మనము అంగీకరించం. క్రొత్తనిబంధనలో యేసుక్రీస్తు విషయమై వందలాది ఋజువులున్నాయి. కొంతమంది సువార్తలు, యేసుక్రీస్తుమరణమునకు వంద సంవత్సారాల తర్వాత రెండో శతాబ్ధ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-did-Jesus-exist.html
 •  
 • యేసు దేవుని కుమారుడు అనగా అర్థం ఏంటి?
 • యేసు దేవుని కుమారుడు అనేది మానవ తండ్రికుమారులవలె కాదు. దేవుడు పెళ్ళి చేసుకోలేదు కుమారుని కలిగి యుండటానికి. దేవుడు మరియను శారీరకంగా కలువలేదు కుమారుని కనటానికి. యేసు దేవుని కుమారుడు అన్నప్పుడు మానవ రూపంలో ఆయనను దేవునికి ప్రత్యక్ష పరచాడు (యోహాను 1:1-14). పరిశుధ్ధాత్ముని ద్వారా మరియ గర్భము ధరించుటను ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-Son-God.html
 •  
 • క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
 • యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-deity-of-Christ.html
 •  
 • యేసు దేవుడా? యేసు ఎప్పుడైనా దేవుడని అన్నారా?
 • బైబిల్ లో ఎక్కడా “నేనే దేవుడను” అని ఖచ్చితమైన పదాలతో యేసు గురించి తెలుపలేదు. ఏమయినప్పటికీ, ఆయన దేవుడని తెలుపలేదని కాదు. ఉదాహరణకి యోహాను 10:30 లో “నేనుయు మరియి తండ్రి ఒకరై ఉన్నాము.” మొదట చూడగానే, ఇది దేవుడని చెప్పినట్లు లేదు. ఏమయినప్పటికీ, (యోహాను 10:33) అతని ప్రవచనానికి యూదుల ప్రతిస్పందనను చూస్తే...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-is-Jesus-God.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు ఎవరు ?
 • యేసుక్రీస్తు ఎవరు ? “అసలు దేవుడున్నాడా?” అసలు యేసుక్రీస్తు ఉన్నారా అని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఇజ్రాయిల్ లో యేసు నిజంగా మానవ రూపంలో ఈ భూమి మీద నడిచారని సాధారణముగా ప్రతిఒక్కరు అంగీకరిస్తారు. యేసును గూర్చిపూర్తి వివరణ అడిగినపుడే వాదన మొదలవుతుంది. దాదాపుగా ప్రతి మ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-who-Jesus.html
 •  
 • మంచివారికి చెడు విషయాలు జరగటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు?
 • క్రైస్తవ ధర్మశాస్త్రపరంగా వున్న క్లిష్టమైన ప్రశ్నలలో ఇది ఒకటి. దేవుడు నిత్యుడు, అనంతుడు, సర్వవ్యామి, సర్వ ఙ్ఞాని మరియు సర్వశక్తుడు. దేవుని మార్గములను పూర్తిమంతముగా అర్థం చేసుకోవాలని మానవుడు (అనినిత్యుడు, అనంతముకాని, అసర్వవ్యామి, అసర్వఙ్ఞాని మరియు అసర్వశక్తుడు)నుండి ఎందుకు ఆశిస్తారు? యోబు గ్రంధం ఈ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-bad-things.html
 •  
 • క్రొత్త నిబంధనలోనున్న ప్రకారము కాక పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎందుకు వేరుగా నున్నాడు?
 • ఈ ప్రశ్నలు మౌళికమైన అపార్థము పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధనలో బహిర్గతమైన దేవుని స్వభావము విషయమై ఈ ఆలోచనను మరో విధంగా వ్యక్తపరుస్తూ ప్రజలు పలికే మాటలు ఏవనగా పాత నిబంధనలో దేవుడు ఉగ్రత కలిగినవాడు. అయితే క్రొత్త నిబంధనలోనున్న దేవుడు ప్రేమకలిగిన దేవుడు. బైబిలు దేవుడు తన్ను తాను చారిత్రక సంఘటనలద్వార, ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-God-different.html
 •  
 • దేవుడు చెడును సృష్టించాడా?
 • దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి చెడునుకూడ ఆయనే సృష్టించివుంటాడని తొలుత అనిపిస్తుంది. అయితే చెడు అనేది ఒక రాయి లేక విద్యుత్తులాగా వస్తువుకాదు.కూజాడు చెడును కలిగిఉండటం అనేది అసాధ్యం. చెడు దానంతట అది ఉనికిలో ఉండలేదు, వాస్తవానికి మంచిలోపించటమే చెడు. ఉదాహరణకు రంధ్రాలు వాస్తవమే కాని అవి ఉనికిలో ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-create-evil.html
 •  
 • దేవునిని ఎవరు సృజించారు? దేవుడు ఎక్కడనుండి నుంచి వచ్చారు?
 • అన్ని విషయాలకు కారకము ఉండాలి కాబట్టి దేవునికి కూడా కారకముండే ఉండి తీరలి అన్న సామన్య వాదనే హేతువాదులు, సంశయవాదులు లేవనెత్తే సాధరణ వాదన. (ఒకవేళ దేవుడు దేవుడుగా కాకుండాకపోతే ఇక దేవుడేలేడు). దేవుడ్ని ఎవరు చేసారు అన్న సాధారణ ప్రశ్నను కొంచెం కృత్రిమ పద్దతులలో అడగటమే. శూన్యంనుంచి ఏ వస్తువువెలువడదని అందర...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-who-created-God.html
 •  
 • ఈ దినాలో కూడ దేవుడు మాట్లాడతాడా?
 • మనుష్యులకు వినబడగలిగేటట్లు దేవుడు మాట్లడినట్లు బైబిలు అనేక మార్లు పేర్కోంటుంది (నిర్గమకాండం 3:14; యెహోషువ 1:1; న్యాయాధిపతులు 6:18; 1 సమూయేలు 3:11; 2 సమూయేలు 2:1; యోబు 40:1; యెష్షయా 7:3; యిర్మియా 1:7; అపోస్తలుల కార్యములు 8:26; 9:15 – ఇది ఒక చిన్న ఉదాహారణకు మాత్ర మే. ఈ దినాలాలో మనుష్యులకు వినబడగలిగ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-God-speak.html
 •  
 • దేవుడు ప్రేమయై యున్నాడు అన్న దానికి అర్ధం ఏంటి?
 • ప్రేమను బైబిలు ఏవిధంగా వివరిస్తుందో చూధ్దాం. ఆ తర్వాత దేవుడు ప్రేమకు ఎలా మూలమయ్యాడో చూద్దాం. ప్రేమకు దేవుడిచ్చే నిర్వచనం ఇది ప్రేమను బైబిలు ఏవిధంగా వివరిస్తుందో చూధ్దాం. ఆ తర్వాత దేవుడు ప్రేమకు ఎలా మూలమయ్యాడో చూద్దాం. ప్రేమకు దేవుడిచ్చే నిర్వచనం ఇది ప్రేమను బైబిలు ఏవిధంగా వివరిస్తుందో చూధ్దాం. ఆ ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-God-is-love.html
 •  
 • దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
 • దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?. మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైన...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-attributes-God.html
 •  
 • దేవుడు సత్యమైనవాడా? దేవుడు సత్యమైనవాడని నేను నిశ్చయంగా ఎలా తెలుసుకోగలను?
 • దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు? దేవుడు తన్ని తాను మనకి మూడు విధానాల్లో వెల్లడిపరిచినందువల్ల ఆయన నిజమైనవాడని మనకి తెలుసుః సృష్టియందు, ఆయన వాక్యంయందు మరియు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందు. దేవుని ఉనికి యొక్క అతి ప్రాధమికమయిన సాక్ష్యం ఆయన చేసినది మాత్రమే.“ఆయన అదృశ్యలక్షణములను, అనగా ఆయన నిత...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-is-God-real.html
 •  
 • దేవుడు ఉన్నాడా ? ఉన్నాడు అనటానికి సాక్ష్యం ఉందా?
 • దేవుడు వున్నాడా? ఈ వాదనకి చాలా ఆసక్తి చూపించబడింది. ఇటీవల చేసిన పరిశోధనలను బట్టి ప్రపంచములోని 90 % ప్రజలు దేవుడు ఉన్నాడని లేదా ఒక మహా శక్తి అని నమ్ముతారు. ఏదైతేనేమి దేవుడున్నాడని నమ్ముతున్నా వాళ్లపై ఇది నిజంగా నిరూపించవలసిన భాద్యత ఉంచబడింది. ఇంకొక రకముగా ఆలోచిస్తే చాలా తర్కముగా అనిపిస్తుంది.
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-does-God-exist.html
 •  
 • బైబిలు ప్రకారము హస్త ప్రయోగము పాపమా?
 • బైబిలు హస్త ప్రయోగము గురించి ఎన్నడు ప్రస్ఫుటముగా ప్రస్తావించదు. అంతేకాదు, అది పాపమో కాదో కూడా పేర్కొనదు. హస్త ప్రయోగము విషయములో లేఖనములనుంచి అతి ఎక్కువగా చూపించబడే భాగము ఆదికాండము 38:9-10 లో వున్న ఓనాను కధాంశము. కొంతమంది భాష్యము ప్రకారము రేతస్సును నేలను విడువుట పాపము . ఏదిఏమైనప్పటికి ఆ వాక్య భాగ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-masturbation-sin.html
 •  
 • బైబిలు స్వలింగ సంపర్కము విషయమై ఏమి చెప్తుంది? స్వలింగ సంపర్కము పాపమా?
 • స్వలింగ సంపర్కము పాపమని బైబిలు సుస్థిరముగా చెప్తుంది (ఆదికాండము 19:1-13; లేవికాండము 18:22; రోమా 1:26-27; 1 కొరింథీయులకు 6:9). దేవునికి అవిధేయత చూపిస్తూ తృణీకరించినదాన్ని పర్యవసానమే స్వలింగ సంపర్కమని రోమా 1:26-27 భోధిస్తుంది. ప్రజలు పాపములో, అపనమ్మకములో కొనసాగినపుడు “దేవుడు వారిని భ్రష్టమనస్సుకు అ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-homosexuality-sin.html
 •  
 • కయీను భార్య ఎవరు? కయీను అతని సహోదరిని భార్యగా చేసుకున్నాడా?
 • బైబిలు కయీను భార్య ఎవరో స్పష్టీకరించలేదు. బహూశా కయీను భార్య తన చెల్లిగాని లేక అతని సోదరుని లేక సోదరి కుమార్తె గాని అయివుండాలి. కయీను హేబేలును చంపినప్పుడు కయీను ఏ వయస్సు వాడో బైబిలులో వ్యక్తపరచలేదు (ఆదికాండం 4:8). ఇరువురు పొలములో పని చేసేవారు కాబట్టి ఖచ్చితముగా ఎదిగిన వారై వుండాలి. బహుశా వ్యక్తిగత...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Cains-wife.html
 •  
 • పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులు పరలోకమునకు వెళతాయా? పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులకు ఆత్మలు వుంటాయా?
 • పెంపుడు జంతువులు/ జంతువులకు “ఆత్మలు” వుంటాయని గాని, అవి పరలోకమునకు వెళతాయనిగాని బైబిలు స్పష్టమైన భోధ చేయదు. అయితే బైబిలు సూత్రాలను ఆధారం చేసుకొని ఈ విషయంపై కొంత అవగాహన కలిగియుండవచ్చు. మనుష్యులకు (ఆదికాండం2:7) జంతువులకు (ఆదికాండం 1:30; 6:17; 7:15, 22) కూడా జీవవాయువు వుంటుందని బైబిలు చెప్తుంది. మను...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-pets-heaven.html
 •  
 • బైబిలు డినోసరస్సులు గురించి ఏమిచెప్తుంది? బైబిలులో డినోసరస్సులున్నాయా?
 • డినోసరస్సులు గురించి బైబిలులో నున్న వివాదము, మరియు ఇతర వివాదములు, క్రైస్తవులు చర్చించుకొనే భూమి వయస్సు ఎంత? ఆదికాండమునకు సరియైన భాష్యం ఏంటి? మన చుట్టూ వున్న భౌతిక నిదర్శానాలకు సరియైన భాష్యం ఏంటి? అనునటి వంటి విభేధాలతో ముడుపడివున్నదే బైబిలులోని డినోసరస్ అనే అంశం.భూమి యొక్క వయస్సు ఎక్కువ అనే ఆలోచిం...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-dinosaurs-Bible.html
 •  
 • జూదము పాపమా? బైబిలు జూదము గురించి ఏమి చెప్తుంది?
 • జూదము, పందెంలో పాల్గొనుట, లాటరీ టిక్కెట్టులు కొనడం వంటివి బైబిలు స్పష్టముగా ఖండించదు. అయితే బైబిలు మాత్రము ఖచ్చితముగా ధనాపేక్షకు దూరంగా వుండమని హెచ్చరిస్తుంది (1 తిమోతి 6:10; హెబ్రీయులకు 13:5). త్వరగా డబ్బు సంపాదించే ప్రయత్నంనుండి దూరంగా వుండమని బైబిలు ప్రోత్సాహిస్తుంది(సామెతలు 13:11; 23:5; ప్రస...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-gambling-sin.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు తన మరణ పునరుత్థానల మధ్యనున్న మూడు రోజులలో ఎక్కడ గడిపాడు?
 • 1 పేతురు 3:18-19 ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్డకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు, ఆత్మ విషయములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్ర్మపడెను. దేవుని దీర్ఙ్హశాంతము ఇంక కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవహు దినములలో ఓడ సిద్డపరచుచుండగా, అవిధేయులైనవారియొద్దకు అనగా ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-3-days.html
 •  
 • భాషలలో మాట్లాడుట అనే వరం అంటే ఏంటి?
 • భాషలలో మాట్లాడుటం అన్నది తొలిసారిగా జరిగింది. (అపొస్తలుల కార్యములు 2:14 పెంతెకోస్తు దినాన్న అపొస్తలులు బయటకు వెళ్ళి ప్రజలకు వారి భాషలలోనే సువార్తను అందించారు క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మన మందరమును, వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట వినుచున్నామని చెప్పుకొనిరి (అపొస్తలుల కార్యములు 2:...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-gift-tongues.html
 •  
 • బైబిలు త్రిత్వము గురించి ఏమి భోధిస్తుంది?
 • క్రైస్తవ అంశమైన త్రిత్వములో అతి కష్టమైనది దాన్ని సమగ్రవంతంగా వివరించలేకపోవటమే. “త్రిత్వము” అనే అంశం అర్థం చేసుకోడానికి చాల కష్టం. దేవుడు అపరిమితముగా ఉన్నతమైనవాడు గొప్పవాడు, కాబట్టి ఆయనను పరిపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకోగలం అని అనికూడ అనుకోవద్దు. క్రీస్తు దేవుడని, తండ్రి దేవుడని పరిశుధ్దాత్ముడు దేవుడని...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Trinity-Bible.html
 •  
 • వివాహామునకు ముందు లైంగిక చర్య విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
 • హీబ్రూలో గాని గ్రీకు భాషలో గాని ఎక్కడ కూడా వ్వివాహామునకు ముందు లైంగిక చర్య విషయమై ప్రత్యేక పదం ఉపయోగించలేదు. బైబిలు నిస్సందేహముగా జారత్వమును, వ్యభిచారమును ఖండిస్తుంది. అయితే వివాహామునకు ముందు లైంగిక చర్య జారత్వమా? 1 కొరింధి 7:2 ప్రకారము అవును అన్నదే స్పష్టమైన జవాబు. అయినను జారత్వములు జరుగుచున్నం...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-sex-before-marriage.html
 •  
 • బైబిలు విడాకులు మరియు తిరిగి వివాహాము చేసికొనుట గురించి ఏమంటుంది?
 • మొదటిదిగా విడాకులకు ఎటువంటి దృక్పధమున్నప్పటికి మలాకీ 2:16 భార్యను పరిత్యజించుట నాకు అసహ్యమైన క్రియ యని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని ఙ్ఞాపకముంచుకోవచ్చు. బైబిలు ప్రకారము వివాహామనేది జీవితకాల ఒప్పాందము. కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-divorce-remarriage.html
 •  
 • క్రైస్తవత్వం దశమభాగం గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
 • చాలామంది క్రైస్తవత్వం దశమభాగం ఇవ్వటం గురించి సతమవుతారు. కొన్ని సంఘాలలో దశమభాగం ఇవ్వటం గురించి ఎక్కువ భోధిస్తారు. కొంతమంది క్రైస్తవులు, ప్రభువుకు అర్పించుటమనే బైబిలు హెచ్చరికకు విధేయత చూపించరు. చందా ఇవ్వటం అనేది సంతోషాన్ని అశీర్వాదాన్ని కలిగించడానికి ఉద్దేశించబడింది. అయితే భాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే స...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Christian-tithing.html
 •  
 • క్రైస్తవ బాప్తిస్మము ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
 • ఒక విశ్వాసి అంతరంగిక జీవితములో జరిగిన వాస్తవతకు బహిర్గత సాక్ష్యమే క్రైస్తవ బాప్తిస్మము అని బైబిలు చెప్పుతుంది. ఒక విశ్వాసి క్రీస్తు ద్వార మరణములో, సమాధిలో మరియు పునరుత్థానములో ఐక్యమగుటకు సాదృశ్యమే క్రైస్తవ బాప్తిస్మము. క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిస్మము పొ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Christian-baptism.html
 •  
 • మద్యపానము/ ద్రాక్షారసము సేవించుట విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? క్రైస్తవులు మద్యపానమును/ ద్రాక్షారసము సేవించుట పాపమా?
 • మద్యపానము సేవించుట విషయమై అనేక లేఖనభాగాలున్నయి(లేవీకాండము 10:9; సంఖ్యాకాండము 6:3; ద్వితియోపదేశకాండము 29:6; న్యాయాధిపతులు 13:4, 7, 14; సామేతలు 20:1; 31:4; యెషయా 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). ఏదిఏమైనప్పటికి లేఖనములు ఓ క్రైస్తవుడ్ని బీరు, ద్రాక్షారసము మద్యమును కలిగిన మరి ఏ ఇతర పానీయములు తాగకూ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-alcohol-sin.html
 •  
 • పచ్చబొట్లు / శరీరమును చీల్చుకొనుట గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
 • పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రము ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన ఆఙ్ఞ, చచ్చినవారికొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచ్చబొట్లు మీ దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను (లేవీకాండము 19:28). నేటి విశ్వాసులకు పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రము వర్తించకపోయిన (రోమా 10:4; గలతీయులకు 3:23-25; ఎఫెసీయులకు 2:15) పచ్చబొట్టుకు వ్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-tattoos-sin.html
 •  
 • తెగాంతర వివాహముపై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
 • తెగాంతర వివాహము వుండకూడదని పాతనిబంధన ధర్మశాస్త్రము ఇశ్రాయేలియులకు ఆఙ్ఞాపించింది (ద్వితియోపదేశకాండము 7:3-4). ఏదిఏమైనప్పటికి ప్రాధమిక కారణము తెగకాదుగాని మతము. తెగాంతర వివాహము చేసుకొనకూడదని దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆఙ్ఞాపించుటకు కారణము ఇతర తెగలకు చెందిన ప్రజలు విగ్రహారాధికులు, మరియు ఇతర దేవతలను ఆరాధించ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-interracial-marriage.html
 •  
 • పాస్టరమ్మలు/ ప్రసంగీకురాలు? స్త్రీలు పరిచర్య చేయుట విషయములో బైబిలు ఏమంటుంది?
 • స్త్రీలు ప్రసంగించడం, సంఘంకాపరులుగా వుండడం అనే అంశం కంటె ఎక్కువగా వాదించగలిగే అంశం సంఘంలో మరోకటి వుండదేమో. కాబట్టి పురుషులకు వ్యత్యాసముగా స్త్రీలను పెట్టి ఈ అంశంను చూడటం మంచిదికాదు. స్త్రీలు సంఘకాపరులుగా వుండకూడదని బైబిలు కొన్ని ఆంక్షలు పెడ్తుందని విశ్వసించే స్త్రీలున్నారు. మరియు కొంతమంది స్త్రీల...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-women-pastors.html
 •  
 • ఆత్మహత్య పై క్రైస్తవ దృక్పధం ఏంటి? ఆత్మహత్య గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
 • ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి అబీమెలెకు (న్యాయాధిపతులు 9:54), సౌలు (1 సమూయేలు 31:4), సౌలు ఆయుధములు మోసేవాడు (1 సమూయేలు 31:4-6), అహీతోఫెలు (2 సమూయేలు 17:23),జిమ్రి (1 రాజులు 16:18), మరియు యూదా (మత్తయి 27:5)ఆరుగురు వ్యక్తులను గురించి బైబిలు ప్రస్తావిస్తుంది.వీరిలో ఐదుగురు దుష్టులు, పాపులు (సౌలు ఆయుధములు...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-suicide-Bible.html
 •  
 • నిత్య భద్రత లేఖానానుసారమా?
 • ఒక వ్యక్తి క్రీస్తుని రక్షకుడుగా తెలుసుకొన్నప్పుడు దేవునితో సంభంధం ఏర్పడుతుంది. మరియు నిత్య భద్రత వున్నదని భరోసా దొరుకుతునంది. యూదా 24:ఈ విధంగా చెప్తుంది. “తొట్ట్రిల్లకుండ మిమ్మును కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో మిమ్మును నిర్ధోషులనుగా నిలువబెట్టుటకును.” దేవుని శక్తి ఒక విశ్వాసిని పడిపోకుండా ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-eternal-security.html
 •  
 • మరణం తర్వాత ఏమౌతాది?
 • మరణం తర్వాత ఏంజరుగుద్ది అనే విషయంపై క్రైస్తవ విశ్వాసంలోనే పలు అనుమానాలున్నాయి. మరణం తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు అంతిమ తీర్పు వరకు నిద్రిస్తారని, ఆ తర్వాత పరలోకమునకుగాని నరకమునకుగాని పంపబడతారని కొంతమంది నమ్ముతారు. మరి కొందరైతే మరణమైన తక్షణమే తీర్పువుంటుందని నిత్య గమ్యానికి పంపింపబడతారని నమ్ముతారు. మరణము త...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-after-death.html
 •  
 • ఒకసారి రక్షింపబడితే ఎప్పటికి రక్షింపబడినట్లేనా?
 • ఒకసారి రక్షింపబడితే ఎప్పటికి రక్షింపబడినట్లేనా? యేసుక్రీస్తును స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించినవారు దేవునితో సంభంధాన్ని ఏర్పరచుకొనుటయే కాక నిత్య భధ్రతను రక్షణ నిశ్చయతను కల్గి యుంటారు. పలు వాక్యభాగాలు ఈ వాస్తావాన్ని ప్రకటిస్తున్నాయి. ఎ) రోమా 8:30 ఈ విధంగా ప్రకటిస్తుంది. “మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-always-saved.html
 •  
 • నేనేందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు?
 • ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనీ ఆలోచించే వారి పట్ల మన హృదయం కలవరపడ్తుంది. నిరాశ, నిస్పృహల మధ్యన సతమతమవుతూ అటువంటి ఆలోచనలకు లోనైన వ్యక్తివి నీవే అయితే నీవు ఒక లోతైన గుంటలో వున్నట్లు, ఇంకా మంచి స్ధితిగతులుంటాయనే నిరీక్షణను అనుమానించవచ్చు. నిన్నెవరు అర్దంచేసుకోవటంలేదని, ఆదరించువారు లేరని అనిపించవచ్చు. ఈ జీవిత...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-why-not-suicide.html
 •  
 • క్రైస్తవ జీవితంలో పాపంపై విజయం అధిగమించటం ఎలా?
 • మనము పాపంను అధిగమించే ప్రయత్నాలను బలోపేతము చేయుటకు బైబిలు అనేక రకములైన వనరులను అందిస్తుంది. మనము ఈ జీవితంలో ఎప్పటికి కూడా పాపంపై విజయాన్ని సాధించలేము ( 1 యోహాను 1:8), అయినప్పటికి అది మన గురిగా వుండాలి. దేవుని సహాయముతో ఆయన వాక్యములోని సూత్రాలను అనుసరించటం ద్వారా పాపాన్ని క్రమేణా అధిగమిస్తూ క్రీస్త...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-victory-over-sin.html
 •  
 • నా జీవితంపట్ల దేవుని చిత్తాన్ని ఏవిధంగా తెల్సుకోవాలి? దేవుని చిత్తం తెల్సుకోవటం విషయంలో బైబిలు ఏమిచెప్తుంది?
 • ఒక విషయంలో దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటానికీ రెండు చిట్కాలు లేక అవసరతలు. 1) నీవేదైతే అడుగుతున్నావో లేక ఆశపడుతున్నావో దానిని బైబిలు తప్పుగా ఎంచినది కాదని ధృవీకరించుకో. 2). నీవేదైతే అడుగుతున్నావో లేక ఆశపడుతున్నావో అది దేవుని మహిమ పరచేదిగాను, నీకు ఆత్మీయ ఎదుగుదల అనుగ్రహించేదిగాను ఉన్నదో లేదో ధృవీకరి...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-know-will-God.html
 •  
 • పరిశుధ్దాత్ముడు ఎవరు?
 • పరిశుద్ధాత్ముని గుర్తింపు విషయమై అనేక అపోహాలున్నాయి. కొంతమంది పరిశుద్ధాత్ముని ఒక అతీత శక్తిగా పరిగణిస్తారు. క్రీస్తును వెంబడించువారందరికి దేవుడనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలము శక్తి అని అర్ధమౌతుంది. పరిశుద్ధాత్ముని గురించి బైబిలు ఏమని భోదిస్తుంది? బైబిలు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు అని తెలి...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Holy-Spirit.html
 •  
 • రక్షణ విశ్వాసము వలనే కలుగుతుందా? లేక క్రియలుకూడా అవసరమా?
 • క్రైస్తవ సిధ్దాంతములోనే బహుశా యిది అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశంకావచ్చు. ఈ ప్రశ్న ప్రొటెస్టెంటు, ఖథోలిక్ సంఘాలకు మధ్యన విభజనకు, మరియు దిద్దుబాటుకు (రిఫర్మేషన్- మతోథ్దారణకు) దారితీసింది. బైబిలుకేంద్రిత క్రైస్తవత్వానికి, అబద్ద భోధనలకు మద్యన తారతమ్యం చూపించే ప్రాముఖ్యమైన అంశం కూడా ఇదే. రక్షణ విశ్వాసమువలనే క...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-faith-alone.html
 •  
 • క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?
 • యేసు తన గురించి చేసుకొన్న ఖచ్చితమైన సవాళ్ళతోపాటు శిష్యులు కూడ క్రీస్తుని దేవత్వమును అంగీకరించారు. యేసు మాత్రమే పాపములు క్షమించుటకు అధికారము కలవాడని వారు సవాలు చేసారు. అది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం (అపోస్తలుల కార్యములు 5:31; కొలస్సీయులకు 3:13; కీర్తన 130:4; యిర్మియా 31:34). ఎందుకంటే పాపంచేత నొప్పింప...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-deity-of-Christ.html
 •  
 • పాతనిబంధనలోని ధర్మశాస్త్రమునకు క్రైస్తవులు విధేయత చూపించాలా?
 • ఈ అంశమును అవగాహన చేసుకొనుటకు మూల కారణము పాతనిబంధనలోని ధర్మశాస్త్రము ప్రాధాన్యముగా ఇశ్రాయేలీయులకే గాని క్రైస్తవులకు కాదుఅన్నది. ఇశ్రాయేలీయులు విధేయత చూపించటం ద్వారా దేవునిని ఏవిధంగా సంతోషపెట్టాలని కొన్ని ఆఙ్ఞలు బహిర్గతము చేస్తున్నాయి (ఉదాహరణకు: పది ఆఙ్ఞలు).మరి కొన్నైతే ఇశ్రాయేలీయులు దేవునిని ఏవిధ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Christian-law.html
 •  
 • రక్షణ విశ్వాసము వలనే కలుగుతుందా? లేక క్రియలుకూడా అవసరమా?
 • క్రైస్తవ సిధ్దాంతములోనే బహుశా యిది అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశంకావచ్చు. ఈ ప్రశ్న ప్రొటెస్టెంటు, ఖథోలిక్ సంఘాలకు మధ్యన విభజనకు, మరియు దిద్దుబాటుకు (రిఫర్మేషన్- మతోథ్దారణకు) దారితీసింది. బైబిలుకేంద్రిత క్రైస్తవత్వానికి, అబద్ద భోధనలకు మద్యన తారతమ్యం చూపించే ప్రాముఖ్యమైన అంశం కూడా ఇదే. రక్షణ విశ్వాసమువలనే క...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-faith-alone.html
 •  
 • క్రైస్తవత్వం అంటే ఏమిటి మరియు క్రైస్తవులు వేటిని నమ్ముతారు?
 • 1 కొరింధీయులు 15:1-4 చెప్తుందిః “మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను. మీరు దానిని అంగీకరించి, దానియందే నిలిచియున్నారు. మీవిశ్వాసము వ్యర్థమైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితినో, ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొనియున్న యెడల, ఆ సువార్త వలననే మ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Christianity.html
 •  
 • జీవితానికి అర్థం ఏమిటి?
 • జీవితానికి ఉన్న అర్థం ఏమిటి? నేను జీవితంలో ఉద్దేశ్యాన్ని, నేరవేర్పుని మరియ సంతోషాన్ని ఎలా పొందగలను? శాస్వతమయిన ప్రాముఖ్యతని పొందే సామర్థ్యత నాకు ఉంటుందా? ఈ ముఖ్యమైన ప్రశ్నలని పరగణించడానికి అధికమంది ఎప్పుడూ ఆగలేదు. సంవత్సరాల పిమ్మట, వారు నెరవేర్చాలకున్నది వారు సాధించినప్పటికీ కూడా, వారు వెనక్కి చూ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-meaning-life.html
 •  
 • దేవుని గుణాలేవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?
 • మేము ఈప్రశ్నకు సమాధానం జవాబు చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, తట్టిన శుభ సమాచారం- దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఉందన్నది. తొలుత దాన్ని యావత్తూ చదివి, తరువాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి, ఎన్నుకోబడిన లేఖనాలని, మరింత ఎక్కువ విశదీకరణ కోసం శోధిస్తే, అది సహాయకరమైనదని ఈ విపులీకరణని పరిశీలించేవారు చూస...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-attributes-God.html
 •  
 • దేవుడు సత్యమైనవాడా? దేవుడు సత్యమైనవాడని నేను నిశ్చయంగా ఎలా తెలుసుకోగలను?
 • దేవుడు తన్ని తాను మనకి మూడు విధానాల్లో వెల్లడిపరిచినందువల్ల ఆయన నిజమైనవాడని మనకి తెలుసుః సృష్టియందు, ఆయన వాక్యంయందు మరియు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందు. దేవుని ఉనికి యొక్క అతి ప్రాధమికమయిన సాక్ష్యం ఆయన చేసినది మాత్రమే. “ఆయన అదృశ్యలక్షణములను, అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు, దేవత్వమును, జగదుత్పత్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-is-God-real.html
 •  
 • యేసు దేవుడా? యేసు ఎప్పుడైనా దేవుడని అన్నారా?
 • బైబిల్ లో ఎక్కడా “నేనే దేవుడను” అని ఖచ్చితమైన పదాలతో యేసు గురించి తెలుపలేదు. ఏమయినప్పటికీ, ఆయన దేవుడని తెలుపలేదని కాదు. ఉదాహరణకి యోహాను 10:30 లో “నేనుయు మరియి తండ్రి ఒకరై ఉన్నాము.” మొదట చూడగానే, ఇది దేవుడని చెప్పినట్లు లేదు. ఏమయినప్పటికీ, (యోహాను 10:33) అతని ప్రవచనానికి యూదుల ప్రతిస్పందనను చూస్తే...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-is-Jesus-God.html
 •  
 • యేసుక్రీస్తు ఎవరు?
 • యేసుక్రీస్తు ఎవరు ? “అసలు దేవుడున్నాడా?” అసలు యేసుక్రీస్తు ఉన్నారా అని చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. దాదాపుగా 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఇజ్రాయిల్ లో యేసు నిజంగా మానవ రూపంలో ఈ భూమి మీద నడిచారని సాధారణముగా ప్రతిఒక్కరు అంగీకరిస్తారు. యేసును గూర్చిపూర్తి వివరణ అడిగినపుడే వాదన మొదలవుతుంది. దాదాపుగా ప్రతి ము...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-who-Jesus.html
 •  
 • దేవుడు ఉన్నాడా ? ఉన్నాడు అనటానికి సాక్ష్యం ఉందా?
 • దేవుడు వున్నాడా? ఈ వాదనకి చాలా ఆసక్తి చూపించబడింది. ఇటీవల చేసిన పరిశోధనలను బట్టి ప్రపంచములోని 90 % ప్రజలు దేవుడు ఉన్నాడని లేదా ఒక మహా శక్తి అని నమ్ముతారు. ఏదైతేనేమి దేవుడున్నాడని నమ్ముతున్నా వాళ్లపై ఇది నిజంగా నిరూపించవలసిన భాద్యత ఉంచబడింది. ఇంకొక రకముగా ఆలోచిస్తే చాలా తర్కముగా అనిపిస్తుంది.
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-does-God-exist.html
 •  
 • యేసు నందు నా విశ్వాసమును ఉంచియున్నాను....ఇప్పుడు ఏమిటి?
 • 1.రక్షణను అర్ధం చేసుకున్నావని నిర్ధారణ చేసుకో. 1 యోహాన్ 5 13 “దేవుని కుమారునిగా మాయ౦దు విశ్వాస ముంచు. మీరు నిత్యజీవము గల వారని తెలిసికొనునట్లు, నేను ఈ సంగతులను మీకు తెలుపుచున్నాను ” రక్షణను అర్థ౦ చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుచున్నారు. మనము రక్షింపబడినామనే ఖచ్చితమైన విషయము నందు గట్టి నమ్మకము క...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-now-what.html
 •  
 • పాపుల ప్రార్థన ఏమిటి?
 • తము పాపులమని అర్థం చేసుకుని ఒక రక్షకుని అవసరం ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ప్రార్థించేదే పాపుల ప్రార్థన. పాపుల ప్రార్థనని పలుకడం వల్ల దానంతట అదే దేన్నీ సాధించదు. ఒక వ్యక్తికి ఏమిటి తెలుసో, అర్థం చేసుకుంటాడో మరియు తమ పాపపు స్వభావం గురించి ఏమిటి నమ్ముతాడో అన్నదాన్ని శుద్ధముగా సూచిస్తే మాత్రమే ఒక పాపుల ప్ర...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-sinners-prayer.html
 •  
 • రక్షణకి రోమీయుల మార్గం ఏమిటి?
 • రక్షణకి రోమీయుల మార్గం అన్నది సువార్త యొక్క శుభ సమాచారాన్ని రోమీయుల గ్రంధంలో ఉన్న వచనాలని ఉపయోగించి వివరించే ఒక విధానం. ఇది సరళమయినదయినప్పటికి మనకి రక్షణ యొక్క అవసరం ఎంత ఉందో అని, దేవుడు రక్షణకి ఎలా వీలు కల్పించేడో అని, మనం రక్షణని ఎలా పొందగలమో అని మరియు రక్షణ యొక్క పర్యవసానాలు ఏమిటో అని వివరించే...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Romans-road.html
 •  
 • నా కొరకు యుక్తమైన ధర్మం ఏది?
 • సరిగ్గా మనకి కావలిసినట్టే ఆనతి చేయడాన్ని అనుమతించే ఈ త్వరగా వడ్డించే ఫలహారశాలలు మనలని ఆకట్టుకుంటాయి. కొన్ని కాఫీబడ్డీలు తమ వద్ద ఒక వందకన్నా ఎక్కువ సువాసన మరియు వైవిధ్యం కల భిన్నమైన కాఫీలు దొరుకుతాయని అతిశయోక్తులు చెప్తారు. మనం ఇళ్లని మరియు కార్లనీ కొన్నప్పుడు కూడా మనకి అభిరుచి ఉన్న తీరు...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-right-religion.html
 •  
 • మరణము పిమ్మట జీవం ఉంటుందా?
 • మరణము పిమ్మట జీవం ఉంటుందనా? బైబిల్ మనకి తెలియచెప్తుంది, “ స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినములవాడై మిక్కిలి బాధనొందును. పువ్వు వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోవును..... మరణమైన తరువాత నరులు బ్రదుకుదురా” ( యోబు 14:1-2,14). యోబువలె మనలో ఇంచుమించు అందరిమీ ఈ ప్రశ్నని ఆక్షేపించేము. మనం మరణించిన పి...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-life-after-death.html
 •  
 • నేను మరణించినప్పుడు నేను పరలోకానికి వెళ్తానని నేను ఎలా నిశ్చయంగా తెలిసికోగలను?
 • మీకు నిత్యజీవితం ఉందని మరియు మీరు మరణించినప్పుడు మీరు పరలోకానికి వెళ్తారని మీకు తెలుసా? మీరు నిశ్చయంగా ఉండాలని దేవుడు కోరతాడు! “దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవము గలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను” అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది (1యోహాను 5:13). సరిగ్గా ఇప్పుడే...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-know-sure.html
 •  
 • పరలోకానికి వెళ్ళడానికి యేసు ఒక్కడే మార్గమా?
 • “నేను ప్రాధమికంగా ఒక మంచి వ్యక్తిని, కాబట్టి నేను పరలోకానికి పోతాను.” సరే. నేను కొన్ని చెడు విషయాలని చేస్తాను కాని నేను మంచి విషయాలని ఎక్కువ చేస్తాను, కాబట్టి నేను పరలోకానికి వెళ్తాను.” “నేను బైబిల్ ప్రకారం జీవించనందువల్ల నన్ను దేవుడు పాతాళలోకానికి పంపించడు. కాలం మారింది!” “చిన్నపిల్లలపైన అత్యాచ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-Jesus-only.html
 •  
 • నేను దేవునితో ఎలా సరిగ్గా అవగలను?
 • దేవునితో “సరిగ్గా” ఉండటానికి “తప్పు” అంటే ఏమిటో అని మనం ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. సమాధానం పాపం. “మేలు చేయువారెవరును లేరు. ఒక్కడైనను లేడు” (కీర్తన 14:3). మనం దేవుని శాసనాల పట్ల తిరగబడ్డాం; మనం దారి తప్పిన గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతిమి” (యెషయా 14:3). చెడు సమాచారం ఏదంటే పాపానికి జీతం మృత్యువు...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-get-right.html
 •  
 • నాలుగు ధర్మశాస్త్రాలు ఏవి?
 • నాలుగు ధర్మశాస్త్రాలు యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసము ద్వారా లభ్యమయే రక్షణ యొక్క శుభ సమాచారాన్ని పంచుకునే ఒక మార్గం. సువార్తలో ఉన్న ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పొందుపరిచే ఒక సరళమయిన విధానం ఇది. “దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు నీ జీవితం కోసమని ఆయన వద్ద ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఉంది” అన్నది నాలుగ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-four-laws.html
 •  
 • క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవుడంటే అర్థం ఏమిటి?
 • క్రొత్తగా జన్మించిన క్రైస్తవుడంటే అర్థం ఏమిటనా? ఈ ప్రశ్నకి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చే ప్రామాణికమైన వచనం బైబిల్లో యోహాను 3:1-21 లో ఉంది. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రఖ్యాతి పొందిన పరిసయ్యుడు మరియు సన్హెద్రిన్ ( యూదుల అధికారి) యొక్క సభ్యుడు అయిన నికొదేముతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ రాత్రి నికొదేము యేసు వద్దకి వచ్...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-born-again.html
 •  
 • క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?
 • వెబ్ స్టర్స్ డిక్షనరీ ప్రకారము “ఒక వ్యక్తి బాహాటంగా యేసుపై తన నమ్మకాన్ని క్రీస్తుగా లేదా యేసుని గూర్చిన బోధనతో మతము లోకి వచ్చుట”. క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటి అని అర్థ౦ చేసుకోవటానికి ఈ మంచి అ౦శ౦ తో మొదలైంది కాని, చాలా లౌకికపు నిర్వచనముల ప్రకారము బైబిల్ ద్వారా మనకు తెలియ చేసే సత్యమేదో వుంది . ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-what-Christian.html
 •  
 • రక్షణ ఫ్రణాళిక/ రక్షణమార్గమంటే ఏమిటి?
 • నీవు ఆకలిగొనియున్నావా? శరీరానుసారమైనది ఆకలి కాదు. అ౦తకంటే నీ జీవితంలో ఎక్కువగా దేనికొరకైనా ఆకలి గొనియున్నావా? నీ అంతరంగంలో తృప్తిపరచబడనిది ఏదైనా వున్నదా? అలాగైతే యేసే మార్గము. యేసు చెప్పెను “జీవాహారమును నేనే; నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలిగొనడు, మరియు నా యందు విశ్వాసముంచువాడు దప్పిక గొనడు” ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-way-salvation.html
 •  
 • యేసును మీ స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించటంలో అర్థ౦ ఏమిటి?
 • యేసుక్రీస్తును మీ స్వరక్షకునిగా అంగీకరించారా ? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము ఇవ్వటానికి ముందు, నాకు వివరించడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ ప్రశ్నను సరిగా అర్థ౦ చేసుకోవాలంటే, ముందు యేసు క్రీస్తు, మీ” స్వంత “మరియు” రక్షకుడని” మీరు సరిగా అర్థ౦ చేసుకోవాలి. యేసు క్రీస్తు ఎవరు? చాలా మంది యేసుక్రీస్తును ఒక మంచ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-personal-Savior.html
 •  
 • క్షమాపణ లభించిందా? మనం దేవుని నుండి క్షమాపణ ఎలా పొందగలం?
 • సమాధానము: అ.కా. 13:38“సహోదరులారా, మీకు తెలియచేసే విషయం ఏమిటంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారానే మీ పాపములు క్షమింపబడుతాయి” అని ప్రకటించబడింది.క్షమాపణ అంటే ఏమిటి మరియు నాకెందుకది అవసరం?“క్షమాపణ” అనే పదానికి అర్థ౦ పలకను శుభ్రంగా తుడిచివేయడం, క్షమించడ౦ , ఋణాన్ని రద్దు చేయటం అన్నమాట. మనము తప్పు చ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-got-forgiveness.html
 •  
 • నిత్యజీవము కలుగుతుందా?
 • దేవునికి వ్యతిరేకముగా: రోమా (3.23) ప్రకారము “అందరూ పాపంచేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పోగొట్టుకున్నారు”. మనమందరము దేవునికి యిష్టము లేని పనులు చేసి శిక్షకు పాత్రులుగా ఉన్నాము. చివరకి మనం శాశ్వతమైన దేవునికి విరుద్ధ౦గా పాపంచేసినందుకు మనకు ఈ శాశ్వతమైన శిక్ష చాలు. రోమా (6:23) “ప్రకారము పాపం వలన వచ్చు ...
 • Christian Tracts - http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-eternal-life.html
 •  
 • ఎన్నిక
 • ప్రతి జీవికి ఒక ఆత్మ కథ వున్నట్టుగా, ప్రతి గ్రామానికీ, ప్రతి పట్టణానికీ ఒక ఆత్మ కథ వున్నది. యేసుని జననమునకు ముందు ఒక కుగ్రామం వుంది. అది చాలా స్వల్పమైన గ్రామం కాబట్టి దానికి ఎలాంటి విలువా లేదు. అదే బెత్లెహేము. అలాంటి బెత్లేహేమును దేవాదిదేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. అందులోనుండే యూదుల రాజును ఉదయింపజేసేం...
 • Asher - Best Collections
 •  
 • This is how my parable begins
 • This is how my parable begins. Let me call him John. John had a double storied house, five plus five rooms. One day there was a gentle knock on the front door. When John opened it was the Lord Jesus. “Please come in”, John pleaded, “I will give you the best room in my house – it is upstairs. We...
 • Facebook - Best of Collections
 •  
 • క్రియల్లో క్రీస్తు ప్రేమ
 • ఓ రోజు ఒక చర్చిలో పెద్ద ప్రేయర్ మీటింగ్ జరుగుతూవుంది. చాలామంది అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా వచ్చి బయటే కూర్చున్నారు. కొద్దిసేపటికి చర్చిలో ఇద్దరు సంఘపెద్దల మధ్య చిన్న అభ్యంతరం తలెత్తింది. వాళ్ళు దానికి తెరదించకుండా వాదించుకుంటూనే వుండటం వల్ల గొడవ చాలా పెద్దదై కొట్లాటలోకి దారితీసింది. చర్చిలో వున్న వార...
 • Ashr - Best of Collections
 •  
 • చిలుక పాట
 • ఒకానొక ఊరిలో ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద ఒక చిలక వుంది. అది తన పిల్లలు పెద్దవవుతుండడంతో బయటకువెళ్లి ఏదైనా అపాయంలోపడతాయేమోనని భయపడి, ఒకరోజు రెపరేపా రెక్కలుకొట్టుకుంటూ ఎగరడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పిల్లల్ని చూసి పిల్లలారా.., రండి మీకొక మంచి పాట నేర్పిస్తాను. అంది. సంతోషంతో ఎగురుకుంటూ వచ్చిన పిల్లలకు, వేటగాడొ...
 • Sreekanth Kola - Best of Collections
 •  
 • కృతజ్ఞత
 • బాబూ ! ప్రార్ధన చేసుకుని, దేవుని స్తుతించి భోజనం చేయి నాయనా ! అని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన వినకుండా ఆహారం ముందుకు రాగానే ఆత్రుతగా తినేస్తున్నాడు జానీ. అమ్మా! ఒక ముద్ద ఉంటే వెయ్యండమ్మ ! అన్న కేక వీధిలో నుండి వినబడింది. భోజనం బల్ల వద్ద నుండి లేచి వెళ్ళిన తల్లి ఆ బిచ్చగాడిని వెంట ...
 • Sreekanth Kola - Best of Collections
 •  
 • దేవుని ప్రేమ
 • ఒక పట్టణమందు ఒక రాజు ఉండెను. ఆయన దగ్గర ఉన్న మంత్రి యేసుక్రీస్తు ప్రేమను గురించి విని, యేసు ప్రభువును నమ్ముకొని క్రైస్తవుడాయెను. అప్పటినుండి, పాపులను రక్షించుటకు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములోనికి వచ్చెనని అందరికి సాక్ష్యమిచ్చుచుండెను. రాజుగారికి కూడా క్రీస్తు ప్రేమను గూర్చి చెప్పగా రాజు, మంత్రీ ! యేసుప్...
 • Sreekanth Kola - Best of Collections
 •  
 • అడుగుజాడలు
 • ఒకరోజు ఇద్దరు అన్నాచెల్లెళ్లు ఆడుకొంటూ అరణ్యంలోనికి వెళ్ళిపోయారు. కొంతసేపటికి దారి తప్పి ఇద్దరూ విడిపోయారు. అన్న ఒకచోట, చెల్లెలు ఒకచోట ఏడుస్తూవున్నారు. చివరకు చెల్లెలికి వాళ్ళ ఇంటిని గుర్తుపట్టగలిగే చిన్న దీపం కనబడింది. చెల్లెలికి దారి తెలిసిపోయింది. కానీ అన్నను వదిలిపెట్టి ఎలా వెళ్ళేది ? మా అన్న...
 • Sreekanth Kola - Best of Collections
 •  
 • సహోదరులు ఐక్యత కలిగి యుండుట ఎంత మేలు
 • ఒకరోజు ఒక అడవిలో నాలుగు ఎద్దులు ఒక చోట గడ్డి మేస్తూ వున్నాయి......... కొంతసేపటికి అక్కడికి ఒక సింహం వచ్చింది. వాటిని చూసి వాటిపై కన్నేసింది.. అయితే అవి ఎంత సేపైనా ఒక్కటిగా ఒకచోటనే మేస్తూ వున్నాయి.. ఏమి చేయలేక సింహం ఆలోచిస్తుండగా అటు వైపు ఒక జిత...
 • Sreekanth Kola - Best of Collections
 •  
 • యెహోవా యొద్ద మాత్రమే దొరుకు అంశములు
 • (క్షమాపణ – కృప – విమోచన) కీర్తన 130:4 యెహోవా...... యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును కీర్తన 130:7 యెహోవా యొద్ద కృప దొరుకును. కీర్తన 130:7 యెహోవా యొద్ద విమోచన దొరుకును. ఇవి మూడు యెహోవా యొద్దనే దొరుకును. కనుక మనము చేయవలసినది ఏమిటంటే యెషయా 55:6 యెహోవా మీకు దొరుకు క...
 • M. Bhanu Prabhudas - Sajeeva Vahini Aug - Sep 2011 Vol 1 - Issue 6
 •  
 • హతసాక్షులు అంటే ఎవరు ?
 • ఎవరనగా తన మతమునకై, స్వధర్మ రక్షణకై అనేక హింసలు పొంది, రాళ్ళతో కొట్టబడి, కాల్చబడి తమ శరీరమును ప్రాణమును సహితం లెక్క చేయకుండా ప్రాణము నిచ్చిన వారు. అయితే వీరు మతానికై చావడము, మత ద్వేషమువల్ల అన్యమతస్థులచేత చంపబడడము లేక స్వమతార్థ ప్రాణత్యాగము చేసేవారు. అసలు వీరు ఎలా ఉంటారు ? వీరు ఎక్కడ జన్మిస్తారు? వ...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Aug - Sep 2011 Vol 1 - Issue 6
 •  
 • ఆరోగ్య సూత్రములు
 • ఎవరికైన ఆరోగ్యముగా జీవించాలి అంటే బైబిలులోనె మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. పాపమునకు దూరముగా ఉండాలి, ప్రవర్తనలో దైవికముగా జీవించాలి, నాలుకపై అధికారము వహించాలి మరియు వాక్యము ధ్యానించి దాని ప్రకారం జీవించాలి. అవసరమైన వ్యాయామము కూడా కలిగి యున్నట్లయితే వాక్యము ధ్యానించడానికి శ్రద్ధ, శరీరంలో సత్తువ కలిగి ...
 • Monica Hans - Sajeeva Vahini Jun - Jul 2011 Vol 1 - Issue 5
 •  
 • అనుదిన జీవితంలో క్రైస్తవ సాంఘిక విలువలను కార్యసిద్ధి కలుగజేయు 20 అంశములు
 • Authority: యెషయా 58:13,14 నా విశ్రాంతిదినమున వ్యాపారము చేయకుండ నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీవు ఊరకుండినయెడల విశ్రాంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితదినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయకయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండినయెడల నీవు యెహోవాయ...
 • Monica Hans - Sajeeva Vahini Jun - Jul 2011 Vol 1 - Issue 5
 •  
 • సర్వాధికారి
 • సర్వాధికారి యొక్క లక్షణాలు: సర్వాధికారి అయిన దేవుడు వర్తమాన భూతభవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడు ప్రకటన 1:8 అల్ఫయు ఓమేగయు నేనే, వర్తమాన భూతభవిష్యత్కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువుసెలవిచ్చుచున్నాడు. సర్వాధికారి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు ప్రకటన 4:8 ఈ న...
 • M. Bhanu Prabhudas - Sajeeva Vahini Jun - Jul 2011 Vol 1 - Issue 5
 •  
 • శోధనలు జయించుటకు 4 బలమైన ఆయుధములు
 • నాకైతే తెలియదు మనలో ఎంతమంది ఈ శోధనను జయించ గలుగుతారో, నీవొక క్రైస్తావుడవో కాదో, నీ వెవరైనా సరే! నీవు ఏమి చేసినా సరే! శోధనపై విజయం పొందాలంటే కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సహాయం ద్వారానే ఇది సాధ్యం. ఈ లోకంలో ఉన్న మానవులు అనేకమంది ఈ శోధనలను జయించలేక ఇబ్బందులు పడుతూ కొంతమంది వాటిని తాళలేక ఆత్మహత్యలకు ప...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Jun - Jul 2011 Vol 1 - Issue 5
 •  
 • ఔదార్యము
 • మనకనుగ్రహింపబడిన కృపచొప్పున వెవ్వేరు కృపావరములు కలిగినవారమై యున్నాము గనుక, ప్రవచనవరమైతే విశ్వాస పరిమాణముచొప్పున ప్రవచింతము; పరిచర్యయైతే పరిచర్యలోను, బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పనికలిగియుందము. పంచిపెట్టువాడు శుద్ధమనస్సుతోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను, కరుణిం...
 • Praveen Kumar G - Sajeeva Vahini Feb - Mar 2011 Vol 1 - Issue 3
 •  
 • దేవుడు కట్టిన ఇళ్ళు (కుటుంబాలు)
 • (యెహోవా ఇల్లు కట్టించనియెడల … కీర్తనలు 127:1) 1:27 ఆది - స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 1:27 లూకా – యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యక (మరియ) 1:27 I దిన – అబ్రాహాము అని పేరు పెట్టబడిన అబ్రాము. 12:7 సంఖ్యా – నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు (మోషే...
 • Jeeva Ratnam - Sajeeva Vahini Feb - Mar 2011 Vol 1 - Issue 3
 •  
 • పరలోక ఆరాధనలు
 • ఆరాధన అనగానే యోహాను 4:24 గుర్తుకు వస్తుంది. ఆరాధకులు అంటే ఎవరు? ఆరాధన అంటే ఏమిటి? ఆరాధించడం ఎలా? ఇత్యాది ప్రశ్నలన్నిటికి ఒకే ఒక జవాబు యోహాను 4:24. సమరయ స్త్రీతో యేసుప్రభువు ఆరాధన గురించి క్లుప్తంగాను స్పష్టంగాను వివరించారు.” దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింప...
 • Vijaya Kumar G - Sajeeva Vahini Oct - Nov 2010 Vol 1 - Issue 1
 •