Genesis - ఆదికాండము 1 | View All

1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
హెబ్రీయులకు 1:10, హెబ్రీయులకు 11:3

1. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்.

2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.

2. பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது; ஆழத்தின்மேல் இருள் இருந்தது; தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்மேல் அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்.

3. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
2 కోరింథీయులకు 4:9

3. தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது என்றார். வெளிச்சம் உண்டாயிற்று.

4. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

4. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார்; வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாகப் பிரித்தார்.

5. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.

5. தேவன் வெளிச்சத்துக்குப் பகல் என்று பேரிட்டார், இருளுக்கு இரவு என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று.

6. మరియదేవుడు జలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను.
2 పేతురు 3:5

6. பின்பு தேவன்; ஜலத்தின் மத்தியில் ஆகாயவிரிவு உண்டாகக்கடவது என்றும், அது ஜலத்தினின்று ஜலத்தைப் பிரிக்கக்கடவது என்றும் சொன்னார்.

7. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.

7. தேவன் ஆகாயவிரிவை உண்டுபண்ணி, ஆகாயவிரிவுக்குக் கீழே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுண்டாக்கினார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

8. దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.

8. தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி, இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.

9. దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.

9. பின்பு தேவன்: வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும், வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

10. దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

10. தேவன் வெட்டாந்தரைக்குப் பூமி என்றும், சேர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

11. దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకార మాయెను.
1 కోరింథీయులకు 15:38

11. அப்பொழுது தேவன்: பூமியானது புல்லையும், விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும், பூமியின்மேல் தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைத் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே கொடுக்கும் கனிவிருட்சங்களையும் முளைப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

12. భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను

12. பூமியானது புல்லையும், தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும், தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையையுடைய கனிகளைக் கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

13. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.

13. சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி மூன்றாம் நாள் ஆயிற்று.

14. దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండు గాకనియు,

14. பின்பு தேவன்: பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே சுடர்கள் உண்டாகக்கடவது, அவைகள் அடையாளங்களுக்காகவும், காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்கக்கடவது என்றார்.

15. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండు గాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.

15. அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கும்படிக்கு வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே சுடர்களாயிருக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

16. దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.

16. தேவன், பகலை ஆளப் பெரிய சுடரும், இரவை ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும், நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார்.

17. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును

17. அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கவும்,

18. పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

18. பகலையும் இரவையும் ஆளவும், வெளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்கவும், தேவன் அவைகளை வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே வைத்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

19. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.

19. சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.

20. దేవుడు జీవము కలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.

20. பின்பு தேவன்: நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும், பூமியின்மேல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும், ஜலமானது திரளாய் ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார்.

21. దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవము కలిగి చలించు వాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

21. தேவன், மகா மச்சங்களையும், ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும், சிறகுள்ள ஜாதிஜாதியான சகலவிதப் பட்சிகளையும் சிருஷ்டித்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

22. దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించును గాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.

22. தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும், பறவைகள் பூமியில் பெருகக்கடவது என்றும் சொன்னார்.

23. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.

23. சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று.

24. దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆప్రకారమాయెను.

24. பின்பு தேவன்: பூமியானது ஜாதிஜாதியான ஜீவஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும், ஊரும் பிராணிகளையும், காட்டுமிருகங்களையும், ஜாதிஜாதியாகப் பிறப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

25. దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను.

25. தேவன் பூமியிலுள்ள ஜாதிஜாதியான காட்டுமிருகங்களையும், ஜாதிஜாதியான நாட்டுமிருகங்களையும், பூமியில் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.

26. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
ఎఫెసీయులకు 4:24, యాకోబు 3:9

26. பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.

27. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను.
మత్తయి 19:4, మార్కు 10:6, అపో. కార్యములు 17:29, 1 కోరింథీయులకు 11:7, కొలొస్సయులకు 3:10, 1 తిమోతికి 2:13

27. தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.

28. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.

28. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, பூமியை நிரப்பி, அதைக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், பூமியின்மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துக்களையும் ஆண்டுகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி, தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.

29. దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్షమును మీ కిచ్చి యున్నాను; అవి మీ కాహారమగును.
రోమీయులకు 14:2

29. பின்னும் தேவன்: இதோ, பூமியின்மேல் எங்கும் விதைதரும் சகலவிதப் பூண்டுகளையும், விதைதரும் கனிமரங்களாகிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்குக் கொடுத்தேன், அவைகள் உங்களுக்கு ஆகாரமாயிருக்கக்கடவது;

30. భూమి మీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.

30. பூமியிலுள்ள சகல மிருகஜீவன்களுக்கும், ஆகாயத்திலுள்ள சகல பறவைகளுக்கும், பூமியின்மேல் ஊரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிற்கும் பசுமையான சகல பூண்டுகளையும் ஆகாரமாகக் கொடுத்தேன் என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.

31. దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాల మంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.
1 తిమోతికి 4:4

31. அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు ఆకాశమును మరియు భూమిని సృష్టిస్తాడు. (1,2) 

బైబిల్ మొదటి భాగం ప్రపంచాన్ని శక్తివంతమైన దేవుడు ఎలా సృష్టించాడని చెబుతుంది. తెలివైన వ్యక్తులకు దాని గురించి భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ, వినయపూర్వకమైన క్రైస్తవులు దానిని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. మనం ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు, దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనవాడు మరియు బలవంతుడో మనం చూడవచ్చు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆకాశముగురించి ఆలోచించాలని మరియు క్రైస్తవులుగా సరైనది చేయాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది. దేవుని కుమారుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించడంలో సహాయం చేసాడు మరియు మనం ప్రార్థించే వ్యక్తి ఆయనే. ప్రజలు మంచిగా మారడానికి సహాయపడే ప్రత్యేక ఆత్మ గురించి కూడా బైబిలు మాట్లాడుతుంది. మొదట, ప్రపంచం ఖాళీగా మరియు గందరగోళంగా ఉంది, కానీ దేవుడు దానిని అందంగా మార్చాడు. అదే విధంగా, దేవుణ్ణి నమ్మని వ్యక్తులు కోల్పోయినట్లు మరియు సంతోషంగా ఉండగలరు. కానీ దేవుని సహాయంతో, వారు మంచిగా మరియు ఆనందాన్ని పొందవచ్చు.

కాంతి సృష్టి. (3-5)

దేవుడు, "వెలుగు ఉండనివ్వండి" అని చెప్పాడు, ఆపై వెలుగు వచ్చింది! దేవుని మాటలు ఎంత శక్తివంతంగా ఉన్నాయో ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం విశ్వాసులుగా మారినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మనలో పని చేస్తుంది మరియు విషయాలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మనము దేవుణ్ణి తెలుసుకోకముందు, మనం చీకటిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడు యేసు కారణంగా మనకు వెలుగు ఉంది. 1 యోహాను 5:20 దేవుడు వెలుగును ఇష్టపడి చీకటి నుండి వేరు చేసాడు ఎందుకంటే అవి కలిసి ఉండవు. ఆకాశము కాంతితో నిండి ఉంది మరియు చీకటి లేదు, నరకం పూర్తిగా చీకటిగా ఉంది. దేవుడు పగలు మరియు రాత్రి రెండింటినీ సృష్టించాడు మరియు మనం పగటిపూట అతనికి మంచి పనులు చేయడానికి మరియు అతని బోధనల గురించి ఆలోచిస్తూ రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి.

దేవుడు భూమిని నీటి నుండి వేరు చేసి, దానిని ఫలవంతం చేస్తాడు. (6-13) 

ప్రారంభంలో, భూమి ఖాళీగా ఉంది. కానీ దేవుడు మాట్లాడాడు మరియు అతనికి చెందిన అద్భుతమైన విషయాలతో దానిని నింపాడు. మొక్కలు మరియు పండ్ల వంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ మనం దేవుణ్ణి గౌరవించడానికి మరియు ఆయనను సేవించడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి. యేసు (దేవుడు) మనం ఆనందించడానికి భూమిని ఈ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాడు, అయితే అవి ఆయన నుండి వచ్చాయని మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. మన దగ్గర ఈ విషయాలు లేకపోయినా, మనం దేవుడిని ప్రేమిస్తే మనం ఇంకా సంతోషంగా ఉండగలం ఎందుకంటే ఆయన అన్ని మంచి విషయాలకు మూలం.

దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను ఏర్పరుస్తాడు. (14-19) 

సృష్టి యొక్క నాల్గవ రోజున, దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను సృష్టించాడు. ఇవన్నీ మనకు ఆకాశంలో కనిపించేవి. అవి దేవునిచే సృష్టించబడ్డాయి మరియు అవి మనకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. మనం కూడా దేవునికి సేవ చేయాలి, కానీ కొన్నిసార్లు మనం మంచి పని చేయలేము. మనము నక్షత్రములవలె ఉండి దేవుని కొరకు ప్రకాశవంతముగా ప్రకాశింపజేయుటకు ప్రయత్నించవలెను.

జంతువులు సృష్టించబడ్డాయి. (20-25) 

చేపలు, పక్షులు ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు, వాటిని తానే సృష్టించాడు. అతను కీటకాలను కూడా చేసాడు, అవి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి మరియు వాటిలో చాలా ఉన్నాయి. దేవుడు చాలా తెలివైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు, మరియు అతను ప్రపంచంలోని ప్రతిదీ చూసుకుంటాడు. విషయాలు ఫలవంతమైతే, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి.

మనిషి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డాడు. (26-28) 

దేవుడు మానవులను చివరిగా చేసాడు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన మరియు ప్రత్యేకమైన విషయం. అయితే, మానవులు జంతువులతో ఒకే రోజున సృష్టించబడ్డారు మరియు అదే భూమి నుండి సృష్టించబడ్డారు. మనం ఒకే భూమిని మరియు శరీరాన్ని జంతువులతో పంచుకున్నప్పటికీ, మన శారీరక కోరికలను మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని జంతువులలాగా ప్రవర్తించకూడదు. భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అంశాలను కలపడం ద్వారా మానవులు తాను సృష్టించిన అన్నిటికంటే భిన్నంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. దేవుడు, "మనం మనిషిని తయారు చేద్దాం" అని చెప్పినప్పుడు, మానవులు తండ్రిని, కుమారుడిని మరియు పరిశుద్ధాత్మను మహిమపరచాలని ఆయన ఉద్దేశించారు. మన ఆత్మలు మనలను ప్రత్యేకమైనవిగా మరియు దేవుని పోలినవిగా చేస్తాయి. మానవులు మంచి మరియు నిటారుగా ఉండేలా సృష్టించబడ్డారు. ప్రసంగి 7:29. ఆదాము మరియు హవ్వ పరిపూర్ణంగా మరియు పవిత్రంగా ఉండేలా దేవుడు సృష్టించాడు. వారు దేవుని మార్గాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారు మరియు తెలుసుకున్నారు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు విధేయత చూపారు. వారు మంచి భావాలు మరియు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు మరియు ఎప్పుడూ చెడు చేయాలని కోరుకోలేదు. వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు దేవునితో ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. కానీ పాపం, పాపం కారణంగా, మనలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఈ పరిపూర్ణ చిత్రం ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నమైంది. మనల్ని మళ్లీ పవిత్రంగా మార్చడానికి దేవుని సహాయం కావాలి.

ఆహారం నియమించబడింది. (29,30) 

భూమి నుండి వచ్చే మొక్కలు, పండ్లు మరియు మొక్కజొన్న వంటి వాటిని ప్రజలు తినాలి. మనం ఏమి తింటామో అని చింతించనవసరం లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు పక్షులను ఎలా చూసుకుంటాడో అలాగే మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మరియు మనకు అందిస్తాడు.

సృష్టి యొక్క పని ముగిసింది మరియు ఆమోదించబడింది. (31)

మనం చేసిన పనులను పరిశీలిస్తే, మనం తప్పులు చేశామని తరచుగా తెలుసుకుంటాం. కానీ దేవుడు తాను సృష్టించిన ప్రతిదానిని చూసినప్పుడు, అతను ప్రతిదీ చాలా మంచిదని భావించాడు. అతను ప్రతిదీ తనకు కావలసిన విధంగా చేసాడు. అతను పాలించే అన్ని ప్రదేశాలలో ప్రతిదీ అతనిని స్తుతిస్తుంది. కాబట్టి మనం కూడా యేసు గురించిన శుభవార్త కోసం దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో మనం ఆలోచించినప్పుడు, మనం చెడు పనుల నుండి దూరంగా ఉండాలి మరియు బదులుగా ఆయనలా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. మనం దేవునిలా పవిత్రులమైతే, చివరికి అంతా మంచి మరియు సరైనది అయిన కొత్త ప్రపంచంలో జీవించగలుగుతాము.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |