Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 147 | View All

1. యెహోవాను స్తుతించుడి. యెహోవాను స్తుతించుడి మన దేవునికి స్తోత్రగానము చేయుట మంచిది అది మనోహరము స్తోత్రముచేయుట ఒప్పిదము.

2. యెహోవాయే యెరూషలేమును కట్టువాడు చెదరిన ఇశ్రాయేలీయులను పోగుచేయువాడు

3. గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కట్టువాడు.

4. నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయన నియమించియున్నాడు వాటికన్నిటికి పేరులు పెట్టుచున్నాడు.

5. మన ప్రభువు గొప్పవాడు ఆయన అధిక శక్తిగలవాడు ఆయన జ్ఞానమునకు మితిలేదు.

6. యెహోవా దీనులను లేవనెత్తువాడు భక్తిహీనులను ఆయన నేలను కూల్చును.

7. కృతజ్ఞతాస్తుతులతో యెహోవాను కీర్తించుడి. సితారాతో మన దేవుని కీర్తించుడి.

8. ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కప్పువాడు భూమికొరకు వర్షము సిద్ధపరచువాడు పర్వతములమీద గడ్డి మొలిపించువాడు

అపో 14:17 అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్నుగూర్చి సాక్ష్యములేకుండ చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి. ¸

9. పశువులకును అరచుచుండు పిల్ల కాకులకును ఆయన ఆహారమిచ్చువాడు.

లూకా 12:24 కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, కొట్టులేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు పక్షులకంటె ఎంతో శ్రేష్ఠులు.

10. గుఱ్ఱముల బలమునందు ఆయన సంతోషించడు నరులకాలిసత్తువయందు ఆయన ఆనందించడు.

11. తనయందు భయభక్తులుగలవారియందు తన కృపకొరకు కనిపెట్టువారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయున్నాడు.

12. యెరూషలేమా, యెహోవాను కొనియాడుము సీయోనూ, నీ దేవుని కొనియాడుము.

13. ఆయన నీ గుమ్మముల గడియలు బలపరచి యున్నాడు నీ మధ్యను నీ పిల్లలను ఆశీర్వదించి యున్నాడు.

14. నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే

15. భూమికి ఆజ్ఞనిచ్చువాడు ఆయనే ఆయన వాక్యము బహు వేగముగా పరుగెత్తును.

16. గొఱ్ఱెబొచ్చువంటి హిమము కురిపించువాడు ఆయనే బూడిదవంటి మంచు కణములు చల్లువాడు ఆయనే.

17. ముక్కముక్కలుగా వడగండ్లు విసరువాడు ఆయనే. ఆయన పుట్టించు చలికి ఎవరు నిలువగలరు?

18. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అవన్నియు కరిగిపోవును ఆయన తనగాలి విసరజేయగా నీళ్లు ప్రవహించును,

అపో 10:36 యేసుక్రీస్తు అందరికి ప్రభువు. ఆయనద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన సువార్తను ప్రకటించి ఇశ్రాయేలీయులకు పంపిన వర్తమానము మీరెరుగు దురు.

19. ఆయన తన వాక్యము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కట్టడలను తన న్యాయవిధులను ఇశ్రాయేలునకు తెలియజేసెను.

రోమా 3:2 ప్రతివిషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను.

20. ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన న్యాయవిధులు వారికి తెలియకయే యున్నవి. యెహోవాను స్తుతించుడి.

రోమా 3:2 ప్రతివిషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 147 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని ప్రజలు అతని దయ మరియు శ్రద్ధ కోసం ఆయనను స్తుతించమని ఉద్బోధించారు. (1-11) 
దేవుణ్ణి స్తుతించడం అనేది దాని స్వంత ప్రతిఫలాన్ని అందించే శ్రమ. ఇది యుక్తమైనది మాత్రమే కాదు, హేతుబద్ధమైన జీవులుగా, ప్రత్యేకించి దేవునితో ఒడంబడికలో ఉన్నవారికి కూడా సరిపోతుంది. ఆయన కృప ద్వారా, బహిష్కరించబడిన పాపులను విమోచించి, వారిని తన పవిత్ర నివాసానికి నడిపిస్తాడు. దేవుడు తన ఆత్మ యొక్క ఓదార్పుతో ఎవరిని ఓదార్చుతున్నాడో, అతను శాంతిని ఇస్తాడు మరియు వారి పాపాలకు క్షమాపణను ఇస్తాడు. ఇతరులు కూడా ఆయనను స్తుతించుటకు ఇది ఒక కారణముగా ఉండనివ్వండి.
మానవ జ్ఞానానికి పరిమితులు ఉన్నాయి, కానీ దేవుని జ్ఞానం అనేది కొలవలేని లోతు. అతను నక్షత్రాలను లెక్కించేటప్పుడు కూడా, విరిగిన హృదయం ఉన్న పాపిని వినడానికి అతను వంగి ఉంటాడు. అతను యువ కాకిలను అందించినట్లుగా, అతను తన ప్రార్థన ప్రజలను విడిచిపెట్టడు.
మేఘాలు దిగులుగా మరియు ముందస్తుగా కనిపించవచ్చు, అయినప్పటికీ అవి వర్షం కోసం చాలా అవసరం, ఇది పండ్ల పెరుగుదలకు అవసరం. అదేవిధంగా, బాధలు చీకటిగా మరియు అసహ్యకరమైనవిగా అనిపించవచ్చు, కానీ అవి అంతిమంగా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి యొక్క వర్షాలను అందిస్తాయి, ఆత్మలో నీతి యొక్క శాంతి ఫలాలను అందిస్తాయి.
కీర్తనకర్త పాపులు విశ్వసించే మరియు ప్రగల్భాలు పలికే విషయాలలో ఆనందాన్ని పొందడు. బదులుగా, అతను దేవుని పట్ల నిజాయితీగా మరియు సముచితమైన భక్తికి గొప్ప విలువను ఇస్తాడు. మనం ఆశ మరియు భయాల మధ్య ఊగిసలాడకూడదు కానీ ఆశ మరియు భయం రెండింటి యొక్క దయగల ప్రభావంతో మన హృదయాలలో ఐక్యంగా ప్రవర్తించాలి.

చర్చి యొక్క మోక్షం మరియు శ్రేయస్సు కోసం. (12-20)
దేవుని జ్ఞానం, శక్తి మరియు దయతో నిర్మించబడిన మరియు రక్షించబడిన పురాతన జెరూసలేం వలె చర్చి, ఆమె పొందిన అన్ని ప్రయోజనాలు మరియు దీవెనల కోసం ఆయనకు స్తుతించమని ప్రోత్సహించబడింది. ఈ ఆశీర్వాదాలు ప్రపంచంలోని సహజ ప్రక్రియలతో పోల్చబడ్డాయి. "థావింగ్ వర్డ్" అనే పదం క్రీస్తు సువార్తను సూచిస్తుంది, అయితే "థావింగ్ గాలి" క్రీస్తు ఆత్మను సూచిస్తుంది. ఈ సారూప్యత యోహాను 3:8లో చూసినట్లుగా, ఆత్మను గాలితో పోల్చడం నుండి తీసుకోబడింది.
మార్పిడి యొక్క రూపాంతర దయ ఒకప్పుడు కాఠిన్యంతో ఘనీభవించిన హృదయాన్ని మృదువుగా చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది పశ్చాత్తాపం యొక్క కన్నీళ్లలో కరిగిపోయేలా చేస్తుంది మరియు గతంలో చల్లబడి మరియు అడ్డంకిగా ఉన్న సానుకూల ప్రతిబింబాల ఉచిత ప్రవాహాన్ని అనుమతిస్తుంది. ద్రవీభవన సమయంలో సంభవించే గమనించదగ్గ పరివర్తన చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, అయినప్పటికీ ఈ ప్రక్రియ యొక్క ఖచ్చితమైన మెకానిక్స్ రహస్యంగా మిగిలిపోయింది. అదేవిధంగా, ఒక ఆత్మ మార్పిడికి గురైనప్పుడు, దేవుని వాక్యం మరియు ఆత్మ దానిని కరిగించి దాని నిజమైన స్వభావానికి పునరుద్ధరించడంలో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మార్పు స్పష్టంగా ఉండదు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |