Genesis - ఆదికాండము 13 | View All

1. అబ్రాము తనకు కలిగిన సమస్తమును తన భార్యను తనతో కూడనున్న లోతును వెంటబెట్టుకొని ఐగుప్తులో నుండి నెగెబునకు వెళ్లెను.

2. అబ్రాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను.

3. అతడు ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణమునుండి బేతేలువరకు, అనగా బేతేలుకును హాయికిని మధ్య తన గుడారము మొదట ఉండిన స్థలమువరకు వెళ్లి

4. తాను మొదట బలిపీఠమును కట్టినచోట చేరెను. అక్కడ అబ్రాము యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను.

5. అబ్రాముతో కూడ వెళ్లిన లోతుకును గొఱ్ఱెలు గొడ్లు గుడారములు ఉండెను గనుక

6. వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలక పోయెను; ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమైయుండెను.

7. అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును కలహము పుట్టెను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజ్జీయులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి.

8. కాబట్టి అబ్రాము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండ కూడదు.

9. ఈ దేశమంతయు నీ యెదుట నున్నదిగదా, దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండుము. నీవు ఎడమతట్టునకు వెళ్లిన యెడల నేను కుడితట్టుకును, నీవు కుడితట్టునకు వెళ్లినయెడల నేను యెడమ తట్టునకును వెళ్లుదునని లోతుతో చెప్పగా

10. లోతు తన కన్నులెత్తి యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొఱ్ఱా అను పట్టణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచ్చువరకు అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుప్తు దేశమువలెను నీళ్లు పారు దేశమైయుండెను.

11. కాబట్టి లోతు తనకు యొర్దాను ప్రాంతమంతటిని ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణము చేసెను. అట్లు వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి.

12. అబ్రాము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందున్న పట్టణముల ప్రదేశములలో కాపురముండి సొదొమదగ్గర తన గుడారము వేసికొనెను.

13. సొదొమ మనుష్యులు దుష్టులును, యెహోవా దృష్టికి బహు పాపులునై యుండిరి.

14. లోతు అబ్రామును విడిచి పోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్నచోట నుండి ఉత్తరపుతట్టు దక్షిణపుతట్టు తూర్పు తట్టు పడమరతట్టును చూడుము;

15. ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న యీ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చెదను.
అపో. కార్యములు 7:5, గలతియులకు 3:16

16. మరియు నీ సంతానమును భూమి మీదనుండు రేణువులవలె విస్తరింపచేసెదను; ఎట్లనగా ఒకడు భూమిమీదనుండు రేణువులను లెక్కింప గలిగినయెడల నీ సంతానమును కూడ లెక్కింపవచ్చును.

17. నీవు లేచి యీ దేశముయొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించుము; అది నీకిచ్చెదనని అబ్రాముతో చెప్పెను.

18. అప్పుడు అబ్రాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోను లోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్ష వనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
అబ్రాము గొప్ప సంపదతో ఈజిప్ట్ నుండి తిరిగి వస్తాడు. (1-4) 
అబ్రాము దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది, కానీ చాలా డబ్బు ఉంటే మందపాటి మట్టిని మోయడం లాంటిది. Mar 10:23-24 మీరు దానిని దయగా మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ఉపయోగించినట్లయితే జీవితంలో విజయం సాధించడం మంచి విషయం. అబ్రాము కొత్త ప్రదేశానికి మారాడు మరియు అతను మునుపటిలా పూజించలేకపోయాడు, కానీ అతను ఇప్పటికీ దేవునితో మాట్లాడాడు. జీవించడానికి శ్వాస ఎంత ముఖ్యమో, దేవుని అనుచరులు ప్రార్థన చేయడం చాలా ముఖ్యం.

అబ్రాము మరియు లోతు పశువుల కాపరుల మధ్య కలహాలు. అబ్రాము లాట్‌కు తన దేశాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు. (5-9) 
చాలా డబ్బును కలిగి ఉండటం సమస్యలను కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలు తరచుగా దాని గురించి పోరాడుతారు. ఇది వారిని గర్వంగా మరియు అత్యాశకు గురి చేస్తుంది, ఇది వాదనలకు దారి తీస్తుంది. ఎవరికి సంబంధించినది అనే దానిపై ప్రజలు వాదించినప్పుడు, అది చాలా సమస్యలను కలిగిస్తుంది. అబ్రాము మరియు లోతు పేదవారైనప్పటికీ, వారు బాగా కలిసిపోయారు. కానీ ధనవంతులయ్యాక గొడవలు మొదలయ్యాయి. కొన్నిసార్లు, సేవకులు కూడా అబద్ధాలు చెప్పడం లేదా కబుర్లు చెప్పడం ద్వారా వాదనలకు కారణం కావచ్చు. అబ్రాము పోరాటాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించాడు ఎందుకంటే దేవుడిని నమ్మే వ్యక్తులు పోరాడటం మంచిది కాదు. శాంతిని పాటించడం లేదా విభేదాలు ఉంటే త్వరగా సర్దుకోవడం మంచిది. అబ్రాము తన కోపాన్ని నియంత్రించనివ్వకుండా మరియు శాంతింపజేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తికి మంచి ఉదాహరణ. దేవుడిని నమ్మే వ్యక్తులు శాంతియుతంగా ఉండాలి మరియు వాదించకూడదు. దేవుడు అబ్రాముకు భూమిని వాగ్దానం చేసినప్పటికీ, శాంతిని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అతను దానిని లోతుతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. శాంతి భద్రతల కోసం రాజీకి సిద్ధపడటం మంచిది.


లోతు సొదొమలో నివసించడానికి ఎంచుకున్నాడు. (10-13)
అబ్రాము లాట్‌ను ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎంచుకోవడానికి అనుమతించాడు మరియు లాట్ ఉత్తమంగా కనిపించే భూమిని ఎంచుకున్నాడు. కానీ కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమకు ఏది కావాలో మాత్రమే ఆలోచించి, వారికి ఏది ఉత్తమమైనది అని ఆలోచించకుండా, వారు సంతోషంగా మరియు ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలు ఎంత చెడ్డవారో లోతు ఆలోచించలేదు మరియు వారు చాలా చెడ్డవారు. వారు గర్వం మరియు సోమరితనం మరియు చెడు పనులు చేశారు. మనం నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మన హృదయాలకు మరియు ఆత్మలకు ఏది మంచిదో ఆలోచించడం ముఖ్యం. యెహెఙ్కేలు 16:49 కొన్నిసార్లు చెడ్డ పనులు చేసేవారికి దేవుడు చాలా మంచి విషయాలను ఇస్తాడు. మంచి వ్యక్తులు చెడ్డ వ్యక్తుల చుట్టూ జీవించడం చాలా కష్టం, ప్రత్యేకించి వారు లాట్ లాగా వారి చుట్టూ ఉండాలని ఎంచుకుంటే.


దేవుడు అబ్రాముకు తన వాగ్దానాన్ని పునరుద్ధరించాడు, అతను హెబ్రోనుకు వెళ్లాడు. (14-18)
మనము ప్రశాంతంగా మరియు కలత చెందనప్పుడు, మన జీవితాలలో దేవుని ప్రేమ మరియు మంచితనాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో మన సంబంధాలు సరిగా లేనప్పటికీ, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటాడు. అబ్రాము‌కు నివసించడానికి మంచి స్థలం ఉంటుందని మరియు దానితో ఆనందించడానికి చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. మనం కళ్లతో చూడగలిగే వాటి కంటే విశ్వాసంతో మనం ఊహించుకోగలిగే విషయాలు ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అబ్రాము దేవుని వాగ్దానాలకు కృతజ్ఞతతో ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించడం ద్వారా తన కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. దేవుడు మనకు మంచిగా ఉన్నప్పుడు, మనం కృతజ్ఞతతో మరియు వినయంగా ఉండాలి. మనం కష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, దేవుడు మన కోసం ప్లాన్ చేసిన అద్భుతమైన భవిష్యత్తును గుర్తుంచుకోవడం సహాయకరంగా ఉంటుంది.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |