Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 40 | View All

1. యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టు కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొఱ్ఱ ఆలకించెను.

2. నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండియు. ఆయన నన్ను పైకెత్తెను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు స్థిర పరచెను.

3. తనకు స్తోత్రరూపమగు క్రొత్తగీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు దాని చూచి భయభక్తులుగలిగి యెహోవా యందు నమ్మికయుంచెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 5:9, ప్రకటన గ్రంథం 14:3

4. గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధములతట్టు తిరుగు వారినైనను లక్ష్యపెట్టక యెహోవాను నమ్ముకొనువాడు ధన్యుడు.

5. యెహోవా నా దేవా, నీవు మా యెడల జరిగించిన ఆశ్చర్యక్రియలును మాయెడల నీకున్న తలంపులును బహు విస్తారములు. వాటిని వివరించి చెప్పెదననుకొంటినా అవి లెక్కకు మించియున్నవి నీకు సాటియైన వాడొకడును లేడు.

6. బలులనైనను నైవేద్యములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు నిర్మించియున్నావు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారార్థ బలులనైనను నీవు తెమ్మనలేదు.
ఎఫెసీయులకు 5:2, హెబ్రీయులకు 10:5-10

7. అప్పుడు పుస్తకపుచుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము నేను వచ్చియున్నాను.

8. నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములోనున్నది.

9. నా పెదవులు మూసికొనక మహాసమాజములో నీతి సువార్తను నేను ప్రకటించియున్నానని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయున్నది.

10. నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊర కుండలేదు. నీ సత్యమును నీ రక్షణను నేను వెల్లడిచేసి యున్నాను నీ కృపను నీ సత్యమును మహాసమాజమునకు తెలుపక నేను వాటికి మరుగుచేయలేదు.

11. యెహోవా, నీవు నీ వాత్సల్యమును నాకు దూరము చేయవు నీ కృపాసత్యములు ఎప్పుడును నన్ను కాపాడునుగాక

12. లెక్కలేని అపాయములు నన్ను చుట్టుకొనియున్నవి నా దోషములు నన్ను తరిమి పట్టుకొనగా నేను తల యెత్తి చూడలేకపోతిని లెక్కకు అవి నా తలవెండ్రుకలను మించియున్నవి నా హృదయము అధైర్యపడి యున్నది.

13. యెహోవా, దయచేసి నన్ను రక్షించుము యెహోవా, నా సహాయమునకు త్వరగా రమ్ము.

14. నా ప్రాణము తీయుటకై యత్నించువారు సిగ్గుపడి బొత్తిగా భ్రమసియుందురు గాక నాకు కీడు చేయ గోరువారు వెనుకకు మళ్లింపబడి సిగ్గునొందుదురు గాక.

15. నన్ను చూచి ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలుగు అవమానమును చూచి విస్మయ మొందుదురు గాక.

16. నిన్ను వెదకువారందరు నిన్నుగూర్చి ఉత్సహించి సంతోషించుదురు గాక నీ రక్షణ ప్రేమించువారు యెహోవా మహిమ పరచబడును గాక అని నిత్యము చెప్పుకొందురు గాక.

17. నేను శ్రమలపాలై దీనుడనైతిని ప్రభువు నన్ను తలంచుకొనుచున్నాడు. నాకు సహాయము నీవే నా రక్షణకర్తవు నీవే. నా దేవా, ఆలస్యము చేయకుము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 40 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విముక్తి కోసం విశ్వాసం. (1-5) 
మన శాశ్వతమైన విధికి సంబంధించిన సందేహాలు మరియు ఆందోళనలు భయంకరమైన చెరలో మునిగిపోవడం లాంటివి కావచ్చు, ఆ స్థలంలో భక్తిపరులైన విశ్వాసులు కూడా తమను తాము వలలో పడేస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మనలో అత్యంత బలహీనులకు కూడా సహాయం చేసే శక్తి మరియు అత్యంత అనర్హులను ఉద్ధరించే దయ దేవుడు కలిగి ఉన్నాడని గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, వారు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచినంత కాలం.
కీర్తనకర్త విశ్వాసాన్ని, నిరీక్షణను మరియు ప్రార్థనను కొనసాగిస్తూ ఓపికగా ఎదురుచూసినట్లే, ఈ సూత్రం క్రీస్తుకు కూడా వర్తిస్తుంది. తోటలో మరియు శిలువపై అతని వేదన నిరాశ మరియు నిర్జనమైన భయంకరమైన గొయ్యిని ప్రతిబింబిస్తుంది. అయినప్పటికీ, దేవుని కోసం ఓపికగా వేచి ఉండేవారు ఉద్దేశ్యంతో అలా చేస్తారు; వారి నిరీక్షణ ఫలించదు. మతపరమైన విచారం యొక్క చీకటిని అనుభవించిన వారు మరియు దేవుని దయతో విముక్తి పొందిన వారు 2వ వచనంతో లోతుగా ప్రతిధ్వనించగలరు - వారు నిజంగా భయంకరమైన గొయ్యి నుండి బయటపడతారు.
పోరాడుతున్న ఆత్మ కోసం, క్రీస్తు లొంగని రాయిలా పనిచేస్తాడు, దానిపై వారు స్థిరంగా నిలబడగలరు. దేవుడు స్థిరమైన నిరీక్షణను ప్రసాదించిన చోట, స్థిరమైన మరియు నిటారుగా ఉండే జీవన విధానాన్ని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. కీర్తనకర్త, శాంతితో మాత్రమే కాకుండా విశ్వాసం ద్వారా ఆనందంతో కూడా నిండి ఉన్నాడు, క్రీస్తు యొక్క బాధలు మరియు మహిమలను చూస్తూ, అనేకులు దేవుని న్యాయాన్ని గౌరవించటానికి మరియు క్రీస్తు ద్వారా అతని దయపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచడానికి వచ్చారని మనకు బోధించాడు.
దేవుని ప్రావిడెన్స్ మరియు అతని దయ ద్వారా మనకు ప్రతిరోజూ అనేక ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి.

క్రీస్తు విమోచన పని. (6-10) 
కీర్తనకర్త ఒక అద్భుతమైన పనిని ప్రవచించాడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా జరిగిన విమోచన. ఈ నెరవేర్పుకు దేవునికి మహిమ కలిగించే మరియు మానవాళికి కృపను అందించే క్రీస్తు రాక అవసరం, ఇది త్యాగాల ద్వారా మాత్రమే సాధించబడదు. మధ్యవర్తి పాత్ర మరియు మిషన్‌కు మన ప్రభువైన యేసు యొక్క సమర్పణను గమనించండి. అతని విధి దైవిక ప్రణాళిక యొక్క పేజీలలో వ్రాయబడింది, దేవుని శాసనాలు మరియు సలహాల యొక్క పవిత్ర స్క్రోల్స్‌లో నమోదు చేయబడిన విమోచన ఒడంబడిక. అంతేకాకుండా, పాత నిబంధన సంపుటాల అంతటా, యోహాను 19:28లో చూసినట్లుగా, అతని గురించి సూచనలు మరియు ప్రవచనాలు చెక్కబడ్డాయి.
ఇప్పుడు మా మోక్షానికి మూల్యం చెల్లించబడింది, ఈ బహుమతిని స్వీకరించడానికి రండి అని మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ప్రకటన జారీ చేయబడింది. ఈ సందేశం బహిరంగంగా మరియు స్వేచ్ఛగా బోధించబడుతుంది. క్రీస్తు సువార్త బోధకులు దానిని దాచి ఉంచడానికి బలమైన ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటారు, అయితే క్రీస్తు మరియు ఆయన ఈ పని కోసం నియమించిన వారు తమ మిషన్‌లో దృఢంగా ఉంటారు. మనం ఆయన సాక్ష్యంలో విశ్వాసం ఉంచుదాం, ఆయన వాగ్దానాలపై నమ్మకం ఉంచి, ఆయన అధికారానికి ఇష్టపూర్వకంగా లోబడుదాం.

దయ మరియు దయ కోసం ప్రార్థన. (11-17)
అత్యంత భక్తిపరులైన సాధువులు తమ స్వంత దుర్బలత్వాన్ని గుర్తిస్తారు, దేవుని దయ యొక్క నిరంతర సంరక్షణ లేకుండా వారు నష్టపోతారని అర్థం చేసుకుంటారు. పాపం గురించి కీర్తనకర్తకు ఉన్న లోతైన అవగాహనను పరిగణించండి; అది భయపెట్టే ద్యోతకం. ఇది రిడీమర్‌ను కనుగొనడంలో ఆనందాన్ని పెంచింది. అతను తన జీవితంలోని ప్రతి అధ్యాయం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, అతను లోపాలను గుర్తించాడు. మనము ఏకకాలంలో రక్షకుని చూడనంత వరకు మన పాపాల యొక్క అస్పష్టమైన దృక్పథం అధికంగా ఉంటుంది. క్రీస్తు మన ఆధ్యాత్మిక విరోధులపై విజయం సాధించినట్లయితే, అతని ద్వారా మనం కూడా విజేతలుగా ఉంటాము. ఇది దేవుని సన్నిధిని కోరుకునే మరియు ఆయన మోక్షాన్ని ఆరాధించే వారందరికీ ప్రోత్సాహకరంగా ఉపయోగపడుతుంది, వారిని సంతోషపెట్టడానికి మరియు స్తుతించడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తుంది. దేవుని పట్ల భయభక్తులు ఉన్నవారిని దుఃఖం లేదా పేదరికం దయనీయంగా మార్చలేవు. వారి ఆనందానికి మూలం వారి దేవునిలో మరియు ఆయన ఉన్న మరియు చేసే ప్రతిదానిలో కనుగొనబడింది. విశ్వాసం యొక్క ప్రార్థన అతని సమృద్ధిని అన్‌లాక్ చేయగలదు, వారి అన్ని అవసరాలను తీర్చడానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. వాగ్దానాలు దృఢంగా ఉన్నాయి, వాటి నెరవేర్పు సమయం దగ్గరపడుతోంది. ఒకప్పుడు ఎంతో వినయంతో వచ్చినవాడు అద్భుతమైన మహిమతో తిరిగి వస్తాడు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |