Hebrews - హెబ్రీయులకు 3 | View All

1. ఇందువలన, పరలోకసంబంధమైన పిలుపులో పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులారా, మనము ఒప్పుకొనిన దానికి అపొస్తలుడును ప్రధానయాజకుడునైన యేసుమీద లక్ష్యముంచుడి.

2. దేవుని యిల్లంతటిలో మోషే నమ్మకముగా ఉండినట్టు, ఈయనకూడ తన్ను నియమించిన వానికి నమ్మకముగా ఉండెను.
సంఖ్యాకాండము 12:7

3. ప్రతి యిల్లును ఎవడైన ఒకనిచేత కట్టబడును; సమస్తమును కట్టినవాడు దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కట్టిన వాడెక్కువ ఘనతపొందినట్టు,

4. ఈయన మోషేకంటె ఎక్కువ మహిమకు అర్హుడుగా ఎంచబడెను.

5. ముందు చెప్పబోవు సంగతులకు సాక్ష్యార్థముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి దేవుని యిల్లంతటిలో నమ్మకముగా ఉండెను.
సంఖ్యాకాండము 12:7

6. అయితే క్రీస్తు కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమ్మకముగా ఉన్నాడు; ధైర్యమును నిరీక్షణవలని ఉత్సాహమును తుదమట్టుకు స్థిరముగా చేపట్టినయెడల మనమే ఆయన యిల్లు.

7. మరియు పరిశుద్ధాత్మయిట్లు చెప్పుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 95:7-11

8. నేడు మీరాయన శబ్దమును వినినయెడల, అరణ్యములో శోధన దినమందు కోపము పుట్టించినప్పటివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.
నిర్గమకాండము 17:7, సంఖ్యాకాండము 20:2-5

9. నలువది సంవత్సరములు నా కార్యములను చూచి మీ పితరులు నన్ను పరీక్షించి శోధించిరి.

10. కావున నేను ఆ తరమువారివలన విసిగి వీరెల్లప్పుడును తమ హృదయాలోచనలలో తప్పిపోవుచున్నారు నా మార్గములను తెలిసికొనలేదు.

11. గనుక నేను కోపముతో ప్రమాణము చేసినట్టు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరని చెప్పితిని.
సంఖ్యాకాండము 14:21-23

12. సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునట్టి విశ్వాసములేని దుష్టహృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.

13. నేడు మీరాయన శబ్దమును వినినయెడల, కోపము పుట్టించి నప్పటివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెప్పెను గనుక,

14. పాపమువలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునట్లు నేడు అనబడు సమయముండగానే, ప్రతిదినమును ఒకనికొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుడి.

15. ఏలయనగా మొదటనుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతముమట్టుకు గట్టిగా చేపట్టినయెడలనే క్రీస్తులో పాలివారమై యుందుము.

16. విని కోపము పుట్టించినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరి వచ్చినవారందరే గదా
సంఖ్యాకాండము 14:1-35

17. ఎవరిమీద నలువది ఏండ్లు ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి మీదనే గదా? వారి శవములు అరణ్యములో రాలి పోయెను.
సంఖ్యాకాండము 14:29

18. తన విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరని యెవరిని గూర్చి ప్రమాణము చేసెను? అవిధేయులైనవారినిగూర్చియే గదా
సంఖ్యాకాండము 14:22-23

19. కాగా అవిశ్వాసముచేతనే వారు ప్రవేశింపలేక పోయిరని గ్రహించుచున్నాము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మోషే కంటే క్రీస్తు యొక్క ఉన్నతమైన విలువ మరియు గౌరవం చూపబడింది. (1-6) 
క్రీస్తును మన విశ్వాసానికి అపోస్టల్‌గా, దేవుడు మానవాళికి పంపిన దైవిక దూతగా మరియు మనం ప్రకటించే నమ్మకాలు మరియు ఆశలను అంతిమంగా వెల్లడించే వ్యక్తిగా పరిగణించండి. అతన్ని మెస్సీయగా గుర్తించండి, అపొస్తలుడిగా మరియు ప్రధాన యాజకునిగా సేవ చేయడానికి అభిషేకం చేయబడింది. యేసును మన రక్షకునిగా, వైద్యునిగా మరియు ఆత్మల పట్ల దయగల వైద్యునిగా స్వీకరించండి. అతని సారాంశం, మనకు ఆయన ప్రాముఖ్యత మరియు మన జీవితంలో ఆయన పోషించే శాశ్వతమైన పాత్ర గురించి ఆలోచించండి.
క్రీస్తును గూర్చిన లోతైన ధ్యానంలోకి ప్రవేశించండి, అతని గురించి లోతైన అవగాహన పొందండి. యూదులు మోషే యొక్క విశ్వసనీయతను గౌరవించినట్లే, అది క్రీస్తు యొక్క అసమానమైన విశ్వసనీయతకు కేవలం ముందస్తు సూచన మాత్రమేనని అంగీకరించారు. క్రీస్తు కేవలం నమ్మకమైన సేవకుడు కాదు; అతను ఇంటి యజమాని-తన చర్చి మరియు ప్రజలను వారి సృష్టికర్తగా నడిపించడం మరియు పరిపాలించడం. దీనికి విరుద్ధంగా, మోషే విశ్వాసపాత్రుడైనప్పటికీ, దేవుని శాశ్వతమైన కుమారుడైన క్రీస్తును అధిగమించాడు, అతను చర్చిపై యాజమాన్యం మరియు సార్వభౌమాధికారాన్ని న్యాయబద్ధంగా ప్రకటించాడు.
క్రీస్తు మార్గాల్లో బాగా ప్రారంభించడం సరిపోదని గుర్తుంచుకోండి; చివరి వరకు స్థిరత్వం మరియు పట్టుదల కీలకం. క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మరియు అతను తీసుకువచ్చే మోక్షాన్ని ధ్యానించండి, అదనపు జ్ఞానాన్ని కనుగొనండి మరియు ప్రతి ప్రతిబింబంతో ప్రేమ, విశ్వాసం మరియు విధేయత కోసం తాజా ప్రేరణలను కనుగొనండి.

హెబ్రీయులు అవిశ్వాసం యొక్క పాపం మరియు ప్రమాదం గురించి హెచ్చరించబడ్డారు. (7-13) 
విచారణ యొక్క రోజులు తరచుగా రెచ్చగొట్టే క్షణాలతో సమానంగా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మనం పూర్తిగా ఆయనపై ఆధారపడటం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టడం చాలా ఘోరమైన నేరం. హృదయం గట్టిపడటం వివిధ పాపాలకు మూలకారణంగా పనిచేస్తుంది. ఇతరుల అతిక్రమణలు, ముఖ్యంగా మన కుటుంబంలోనివి, హెచ్చరిక కథలుగా ఉపయోగపడాలి.
అన్ని రకాల పాపాలు, ప్రత్యేకించి దేవుడిని అనుసరిస్తున్నామని మరియు ప్రత్యేక ఆధిక్యతలను అనుభవిస్తున్న వారు చేసినట్లయితే, ఆయనను కించపరచడమే కాకుండా ఆయనకు దుఃఖాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. వారి పాపాల కారణంగా వ్యక్తుల నాశనాన్ని తీసుకురావడానికి దేవుడు ఇష్టపడడు; అతను ఓపికగా వేచి ఉన్నాడు, వారికి దయను అందజేస్తాడు. అయితే, నిరంతర పాపం చివరికి పశ్చాత్తాపపడని వారికి శిక్ష రూపంలో దేవుని ఉగ్రత యొక్క అభివ్యక్తికి దారి తీస్తుంది. దేవుని కోపము యొక్క పరిణామాల నుండి ఎటువంటి ఆశ్రయం లేదు.
కాబట్టి, జాగ్రత్తగా ఉండండి: స్వర్గాన్ని చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనం దేవుడిని అనుమానించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, ఆయనను విడిచిపెట్టే మార్గం చాలా సులభం అవుతుంది. తాము సురక్షితంగా ఉన్నామని నమ్మే వారు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రేపు అనిశ్చితమని గుర్తించి, ఈరోజును సద్వినియోగం చేసుకోవడం అత్యవసరం. సంఘంలోని బలమైన సభ్యులకు కూడా తోటి విశ్వాసుల నుండి మద్దతు అవసరం. వారి విశ్వాసం మరియు భద్రతకు సంబంధించిన బాధ్యత అందరికి సంబంధించినది కానంతగా ఎవ్వరూ అణగదొక్కడం లేదా అవమానించడం లేదు.
పాపం వివిధ వేషాలు మరియు వర్ణాలను తీసుకుంటుంది, ఒక వివేచనాత్మక కన్ను అవసరం. దాని అంతమయినట్లుగా చూపబడతాడు ఆకర్షణీయమైన ముఖభాగం ఉన్నప్పటికీ, పాపం అంతర్లీనంగా నీచమైనది మరియు వినాశకరమైనది. ఇది చాలా వాగ్దానం చేయవచ్చు కానీ ఏమీ ఇవ్వదు. పాపం యొక్క మోసపూరితమైనది ఆత్మను కఠినతరం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, ఒక అతిక్రమం మరొకదానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ప్రతి పాపపు పని అలవాటును పదిలపరుస్తుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త వహించాలి మరియు పాపం నుండి దూరంగా ఉండాలి.

మరియు క్రీస్తుపై విశ్వాసం మరియు అతనిని దృఢంగా అనుసరించడం అవసరం. (14-19)
సెయింట్స్ యొక్క ప్రత్యేకత క్రీస్తులో వారి భాగస్వామ్యంలో ఉంది-ఆయన ఆత్మ, స్వభావం, దయ, నీతి మరియు జీవితాన్ని స్వీకరించడం. క్రీస్తు ఉన్న, చేసిన మరియు చేయబోయే ప్రతిదానిలో వారు పాలుపంచుకుంటారు. విశ్వాసులు తమ ప్రయాణంలో మొదట్లో ఏ స్ఫూర్తితో దేవుని మార్గాన్ని ప్రారంభించారో అదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. విశ్వాసం యొక్క ఓర్పు దాని నిజాయితీకి అత్యంత బలవంతపు సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది.
పదాన్ని తరచుగా బహిర్గతం చేయడం మోక్షానికి సాధనం, అయినప్పటికీ దానిని పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేయడం వ్యక్తులను దైవిక కోపానికి గురి చేస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణ రక్షణలో పాలుపంచుకునే ఆనందం మరియు దేవుని ఉగ్రత మరియు శాశ్వతమైన బాధల భయం విధేయతతో కూడిన విశ్వాసంతో కూడిన జీవితంలో పట్టుదలతో ఉండటానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. కేవలం బాహ్య అధికారాలు లేదా వృత్తులపై ఆధారపడకుండా జాగ్రత్త అవసరం, మరియు బదులుగా, అవిశ్వాసం కారణంగా తడబడుతున్న ఇతరుల మాదిరిగా కాకుండా, స్వర్గంలో ప్రవేశించే నిజమైన విశ్వాసులలో మనం పరిగణించబడాలని ప్రార్థించాలి.
మన విధేయత యొక్క స్థాయి మన విశ్వాసం యొక్క బలానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది, అయితే మన పాపాలు మరియు శ్రద్ధ లేకపోవడం మనలోని అవిశ్వాసం యొక్క ప్రాబల్యంతో సమానంగా ఉంటుంది.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |