Zechariah - జెకర్యా 13 | View All

1. ఆ దినమున పాపమును అపవిత్రతను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారికొరకును, యెరూషలేము నివాసులకొరకును ఊట యొకటి తియ్యబడును.

2. ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఆ దినమున విగ్రహముపేళ్లు ఇకను జ్ఞాపకమురాకుండ దేశములో నుండి నేను వాటిని కొట్టివేతును; మరియు ప్రవక్తలను అపవిత్రాత్మను దేశములో లేకుండచేతును.

3. ఎవడైనను ఇక ప్రవచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కన్న తలి దండ్రులు నీవు యెహోవా నామమున అబద్ధము పలుకు చున్నావే; నీవికను బ్రదుకతగదని వానితో చెప్పుదురు; వాడు ప్రవచనము పలుకగా వానిని కన్న తలిదండ్రులే వాని పొడుచుదురు.

4. ఆ దినమున తాము పలికిన ప్రవచనములనుబట్టియు, తమకు కలిగిన దర్శనమునుబట్టియు ప్రవక్తలు సిగ్గుపడి ఇకను మోసపుచ్చకూడదని గొంగళి ధరించుట మానివేయుదురు.
మార్కు 1:6

5. వాడునేను ప్రవక్తను కాను, బాల్యముననే నన్ను కొనిన యొకనియొద్ద సేద్యపు పని చేయువాడనై యున్నాననును.

6. నీ చేతులకు గాయము లేమని వారడుగగా వాడు ఇవి నన్ను ప్రేమించినవారి యింట నేనుండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెప్పును.
యోహాను 18:35

7. ఖడ్గమా, నా గొఱ్ఱెల కాపరిమీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు గొఱ్ఱెలు చెదరిపోవునట్లు కాపరిని హతము చేయుము, చిన్నవారిమీద నేను నా హస్తమునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 26:31-56, మార్కు 14:27-50, యోహాను 16:32

8. దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చత్తురు, మూడవ భాగము వారు శేషింతురు.

9. ఆ మూడవ భాగమును నేను అగ్నిలోనుండి వెండిని తీసి శుద్ధపరచినట్లు శుద్ధపరతును. బంగారమును శోధించినట్లు వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబట్టి మొఱ్ఱపెట్టగా నేను వారి మొఱ్ఱను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెప్పుదును, యెహోవా మా దేవుడని వారు చెప్పుదురు.
1 పేతురు 1:7Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాప విముక్తికి ఫౌంటెన్, తప్పుడు ప్రవక్తల విశ్వాసం. (1-6) 
మునుపటి అధ్యాయంలో సూచించిన కాలంలో, యూదు సమాజంలోని పాలకులు మరియు ప్రజల కోసం ఒక ఫౌంటెన్‌ని ఆవిష్కరించడానికి ఉద్దేశించబడింది, వారి పాపాల నుండి తమను తాము ప్రక్షాళన చేసే మార్గాలను అందిస్తుంది. ఈ ఫౌంటెన్, క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త రక్తము మరియు పవిత్రమైన దయ యొక్క కలయిక, ఇది మునుపు నమ్మని ఇజ్రాయెల్‌కు మూసివేయబడింది. అయినప్పటికీ, దయ యొక్క ఆత్మ వారి హృదయాలను తగ్గించి, మృదువుగా చేసినప్పుడు, అది వారికి కూడా తెరవబడుతుంది. ఈ ఫౌంటెన్ కుట్టిన క్రీస్తు వైపు తప్ప మరొకటి కాదు. మనమందరం కలుషితం మరియు అపవిత్రులం, కానీ ఇదిగో, మనల్ని మనం శుభ్రపరచుకోవడానికి ఒక ఓపెన్ ఫౌంటెన్ ఉంది, దాని నుండి ప్రవాహాలు ప్రవహిస్తాయి. కొత్త ఒడంబడికలో వెల్లడి చేయబడినట్లుగా, క్రీస్తు రక్తం, ఆ రక్తంలో దేవుని క్షమించే దయతో కలిసి, ఎప్పటికీ ఎండిపోలేని శాశ్వతంగా ప్రవహించే వసంతం. క్రీస్తు యొక్క ఆధ్యాత్మిక వారసులు మరియు అతని చర్చి సభ్యులు, జెరూసలేం పౌరులు మరియు డేవిడ్ ఇంటిలో భాగమైన విశ్వాసులందరికీ ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. క్రీస్తు దయ ద్వారా, పాపం యొక్క ఆధిపత్యం, ప్రతిష్టాత్మకమైన పాపాలు కూడా నిర్మూలించబడతాయి. ఈ ఓపెన్ ఫౌంటెన్‌లో కొట్టుకుపోయిన వారు సమర్థించబడతారు మరియు పవిత్రంగా ఉంటారు. వారి ఆత్మలు ప్రపంచం మరియు మాంసం, రెండు ప్రముఖ విగ్రహాల నుండి విముక్తి పొందాయి, తద్వారా వారు దేవునికి మాత్రమే అంకితం చేయబడతారు.
ఇజ్రాయెల్ క్రీస్తు వైపు తిరిగినప్పుడు సంభవించే సమగ్ర పరివర్తనను ఈ ప్రకరణం ముందే తెలియజేస్తుంది. అబద్ధ ప్రవక్తలు తమ తప్పులను మరియు మూర్ఖత్వాలను గుర్తించి వారి సరైన వృత్తులకు తిరిగి వస్తారు. మేము మా విధుల నుండి తప్పుకున్నామని అంగీకరించినప్పుడు, వారి వద్దకు తిరిగి రావడం ద్వారా మన పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రామాణికతను మనం ప్రదర్శించాలి. కఠోరమైన క్రమశిక్షణ ద్వారా, మన తప్పులను గుర్తించడంలో సహాయపడే వారిని స్నేహితులుగా గుర్తించడం తెలివైన పని, ఎందుకంటే నమ్మకమైన స్నేహితుడు చేసిన గాయాలు విలువైనవి (సామెతలు 27:6). మరియు, మన రక్షకుని గాయాలను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవడం విలువైనదే. అతను తరచుగా తన బోధలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు అతని నిజమైన శిష్యులు అని చెప్పుకునే స్నేహితులచే మరియు కొన్ని సమయాల్లో వారిచే కూడా గాయపడతాడు.

క్రీస్తు మరణం, మరియు ప్రజల శేషాన్ని రక్షించడం. (7-9)
ఇది క్రీస్తు బాధలకు సంబంధించిన ప్రవచనం. తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారునికి వ్యతిరేకంగా తన న్యాయాన్ని ప్రేరేపించమని ఆజ్ఞాపించాడు, అతను తన ఆత్మను పాపానికి బలిగా అర్పించాడు. అతని దైవత్వంలో, అతను "నా తోటి" అని సూచించబడ్డాడు, ఇది క్రీస్తు మరియు తండ్రి యొక్క ఐక్యతను వివరిస్తుంది. క్రీస్తు, గొఱ్ఱెల కాపరిగా, తన మంద కొరకు తన ప్రాణాలను అర్పించాలని నిర్ణయించబడ్డాడు. పాప క్షమాపణ కోసం అతని ప్రాణ-రక్తాన్ని చిందించడం అవసరం కాబట్టి అతను త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది. ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి తన స్వంత పాపాలు లేనప్పటికీ, ఈ దైవిక న్యాయం అతనికి వ్యతిరేకంగా చర్య తీసుకోవలసి వచ్చింది. ఇది క్రీస్తు యొక్క అన్ని బాధలను కలిగి ఉంటుంది, ముఖ్యంగా తోటలో మరియు సిలువలో అతని వేదనలు, దైవిక న్యాయం పూర్తిగా సంతృప్తి చెందే వరకు అతను వర్ణించలేని వేదనను భరించాడు. "గొర్రెల కాపరిని కొట్టండి, గొర్రెలు చెదరగొట్టబడతాయి" - మన ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులు ఆయనను విడిచిపెట్టి, అతను మోసం చేసిన రాత్రి పారిపోయినప్పుడు ఇది నెరవేరిందని ధృవీకరించాడు. ఈ ప్రవచనం చర్చి యొక్క అవినీతి మరియు కపట విభాగాల తీర్పులో దాని సాక్షాత్కారాన్ని కూడా కనుగొంటుంది. యూదులు క్రీస్తును తిరస్కరించడం మరియు శిలువ వేయడం మరియు అతని సువార్త పట్ల వారి వ్యతిరేకత కారణంగా, రోమన్లు గణనీయమైన భాగాన్ని నాశనం చేస్తారు. అయినప్పటికీ, ఒక అవశేషం భద్రపరచబడుతుంది. ఆయనకు చెందిన వారికి, వారి విశ్వాసం బంగారంలా శుద్ధి చేయబడుతుంది మరియు దేవుడు వారికి ఆశ్రయం చేస్తాడు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పునరాగమనంలో వారి అన్ని పరీక్షలు మరియు కష్టాల యొక్క అంతిమ ఫలితం ప్రశంసలు, గౌరవం మరియు కీర్తి.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |