Song of Solomon - పరమగీతము 1 | View All

1. సొలొమోను రచించిన పరమగీతము.

2. నోటిముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దుపెట్టుకొనును గాక నీ ప్రేమ ద్రాక్షారసముకన్న మధురము.

3. నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన పరిమళతైలముతో సమానము కన్యకలు నిన్ను ప్రేమించుదురు.

4. నన్ను ఆకర్షించుము మేము నీయొద్దకు పరుగెత్తి వచ్చెదము రాజు తన అంతఃపురములోనికి నన్ను చేర్చుకొనెను నిన్నుబట్టి మేము సంతోషించి ఉత్సహించెదము ద్రాక్షారసముకన్న నీ ప్రేమను ఎక్కువగా స్మరించె దము యథార్థమైన మనస్సుతో వారు నిన్ను ప్రేమించు చున్నారు.

5. యెరూషలేము కుమార్తెలారా, నేను నల్లనిదాననైనను సౌందర్యవంతురాలను కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందర్యవంతురాలను

6. నల్లనిదాననని నన్ను చిన్న చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా సహోదరులు నామీద కోపించి నన్ను ద్రాక్షతోటకు కావలికత్తెగా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను నేను కాయకపోతిని.

7. నా ప్రాణ ప్రియుడా, నీ మందను నీవెచ్చట మేపుదువో మధ్యాహ్నమున నెచ్చట నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెప్పుము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండ్ల మందలయొద్ద నేనెందుకుండవలెను?

8. నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల యడుగుజాడలనుబట్టి నీవు పొమ్ము మందకాపరుల గుడారములయొద్ద నీ మేకపిల్లలను మేపుము.

9. నా ప్రియురాలా, ఫరోయొక్క రథాశ్వములతో నిన్ను పోల్చెదను.

10. ఆభరణములచేత నీ చెక్కిళ్లును హారములచేత నీ కంఠమును శోభిల్లుచున్నవి.

11. వెండి పువ్వులుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము

12. రాజు విందుకు కూర్చుండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన వ్యాపించెను.

13. నా ప్రియుడు నా రొమ్ముననుండు గోపరసమంత సువాసనగలవాడు

14. నాకు నా ప్రియుడు ఏన్గెదీ ద్రాక్షావనములోని కర్పూరపు పూగుత్తులతో సమానుడు.

15. నా ప్రియురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కన్నులు గువ్వ కండ్లు.

16. నా ప్రియుడా, నీవు సుందరుడవు అతిమనోహరుడవు మన శయనస్థానము పచ్చనిచోటు

17. మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మ్రానులు మన వాసములు సరళపు మ్రానులు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Song of Solomon - పరమగీతము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఈ శీర్షిక. (1) 
ఇది "పాటల పాట", ఇది అన్నింటిని అధిగమించింది, ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా క్రీస్తు యొక్క సద్గుణాలను మరియు అతని మరియు అతని విమోచించబడిన అనుచరుల మధ్య పంచుకున్న ప్రగాఢమైన ప్రేమను చిత్రీకరించడానికి అంకితం చేయబడింది.

చర్చి ఆమె వైకల్యాన్ని ఒప్పుకుంది. (2-6) 
ఇక్కడ, చర్చి, లేదా విశ్వాసి, రాజు, మెస్సీయ జీవిత భాగస్వామి పాత్రను స్వీకరిస్తారు. "అతని నోటి ముద్దులు" విశ్వాసులకు ప్రసాదించబడిన క్షమాపణ యొక్క హామీలను సూచిస్తాయి, విశ్వాసం ద్వారా వారిలో శాంతి మరియు ఆనందం యొక్క లోతైన భావాన్ని నింపి, పవిత్రాత్మ యొక్క దయ ద్వారా వారిలో అపరిమితమైన నిరీక్షణను నింపుతుంది. భక్తిగల ఆత్మలు క్రీస్తును ప్రేమించడంలో మరియు ఆయనకు ప్రియమైనవారిగా ఉండటంలో తమ గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతారు. క్రీస్తు ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ సమర్పణల కంటే గొప్ప విలువ మరియు ఆకర్షణను కలిగి ఉంది. అతని పేరు మూసివున్న లేపనంలా దాచబడదు; బదులుగా, అది సువార్త ద్వారా అతని దయ యొక్క ఉదారమైన మరియు పూర్తి అభివ్యక్తిని సూచిస్తూ, బహిరంగంగా కురిపించింది.
యేసుక్రీస్తును ప్రేమించి, విశ్వాసంగా ఆయనను అనుసరించే కన్యలు, ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినట్లుగా, ఎఫెసీయులకు 6:24లో వివరించినట్లుగా, ఆయన విమోచించి, పవిత్రపరచబడిన వారు. "జెరూసలేం కుమార్తెలు" అనే పదం తమ విశ్వాసాన్ని ఇంకా దృఢంగా స్థాపించుకోని విశ్వాసులని చెప్పవచ్చు.
జీవిత భాగస్వామి, మొదట్లో సంచరించే అరబ్ గుడారాల లాగా ముదురు రంగు చర్మంతో వర్ణించబడినప్పటికీ, సోలమన్ రాజభవనాలలోని అద్భుతమైన తెరల వలె అందంగా చిత్రీకరించబడింది. ఈ ద్వంద్వత్వం వారి అసలు పాపం కారణంగా విశ్వాసి యొక్క స్వాభావిక అసంపూర్ణతను సూచిస్తుంది కానీ వారి ఆధ్యాత్మిక సౌమ్యత దైవిక దయ మరియు దేవుని పవిత్ర ప్రతిరూపానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. వారు ఇప్పటికీ పాపపు గుర్తులను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారు దేవుని దృష్టిలో అందంగా పరిగణించబడతారు. లోకం దృష్టిలో, వారు తరచుగా నిరాధారమైనవి మరియు అమూల్యమైనవిగా పరిగణించబడవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు దేవుని దృష్టిలో అపరిమితమైన విలువను కలిగి ఉన్నారు.
నల్లదనం యొక్క ప్రస్తావన విశ్వాసి భరించిన కష్టాలు మరియు దుర్వినియోగానికి ఆపాదించబడింది. చర్చి పిల్లలు, ఆమె తల్లి, కానీ దేవుని పిల్లలు కాదు, ఆమె తండ్రి, ఆమెకు బాధ మరియు బాధ కలిగించారు. ఈ బాధ ఆమె ఆత్మ సంరక్షణను విస్మరించేలా చేసింది. ఈ విధంగా, యువరాజు ఎంపిక చేసుకున్న భాగస్వామి హోదాకు ఎదిగిన ఒక అధమ స్త్రీ పాత్ర ద్వారా, క్రీస్తు ప్రేమ సాధారణంగా దాని గ్రహీతలను కనుగొనే పరిస్థితులను మనం ఆలోచించమని ప్రాంప్ట్ చేయబడతాము. ఈ వ్యక్తులు ఒకప్పుడు పాపానికి దయనీయమైన బానిసలు, శ్రమ మరియు దుఃఖంతో, అలసిపోయి మరియు భారీ భారాలతో నిండి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, వారి ఆత్మలకు క్రీస్తు ప్రేమ వెల్లడి అయినప్పుడు లోతైన పరివర్తన ఏర్పడుతుంది.

చర్చి తన ప్రజల విశ్రాంతి స్థలానికి ఆమెను నడిపించమని క్రీస్తుని వేడుకుంటుంది. (7,8) 
నా ఆత్మ గాఢంగా ప్రేమించే క్రీస్తుకు ఆపాదించబడిన బిరుదును గమనించండి. అలా చేసేవారు విశ్వాసంతో మరియు వినయపూర్వకమైన పిటిషన్లతో ఆయనను సంప్రదించవచ్చు. దేవుని ప్రజలు బాహ్య పరీక్షలు మరియు అంతర్గత సంఘర్షణల మధ్య తమను తాము కనుగొన్నప్పుడు, క్రీస్తు వారికి విశ్రాంతిని ఇస్తాడు. ఎవరి ఆత్మలు యేసుక్రీస్తుకు అంకితం చేయబడతాయో వారు అతని మంద యొక్క అధికారాలలో పాలుపంచుకోవాలని ఉద్రేకంతో కోరుకుంటారు. క్రీస్తు నుండి వైదొలగడం అనేది భక్తిగల ఆత్మలు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా భయపడే విషయం.
ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందించడానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు. మార్గాన్ని అనుసరించండి, బాగా నడపబడిన మార్గాన్ని వెతుకుము, నీతిమంతుల అడుగుజాడలను గమనించండి. భక్తిగల వ్యక్తుల అభ్యాసాలను చూడండి. వినయపూర్వకమైన గొర్రెల కాపరుల గుడారాల దగ్గర నమ్మకమైన పరిచారకుల మార్గదర్శకత్వంలో కూర్చోండి. మీ ఆందోళనలను మీతో తీసుకురండి; వారందరూ హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించబడతారు. వారి ప్రాపంచిక వ్యవహారాలలో దేవుడు వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని మరియు వారి పరిస్థితులను మరియు ఉపాధిని ఎల్లప్పుడూ తమ ప్రభువు మరియు రక్షకుని దృష్టిలో ఉంచుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని క్రైస్తవుని హృదయపూర్వక కోరిక మరియు ప్రార్థన.

చర్చి యొక్క క్రీస్తు ప్రశంసలు, అతని పట్ల ఆమెకున్న గౌరవం. (9-17)
వరుడు తన ప్రియమైన వధువుపై అధిక ప్రశంసలు అందజేస్తాడు. క్రీస్తు దృష్టిలో, విశ్వాసులు భూమి యొక్క అత్యుత్తమ ఆభరణాలుగా ప్రకాశిస్తారు, ఆయన మహిమను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సాధనంగా సరిపోతారు. ప్రతి నిజమైన విశ్వాసికి క్రీస్తు ప్రసాదించే ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు మరియు సద్గుణాలు ఆ కాలపు అలంకారాలను ఉపయోగించి చిత్రీకరించబడ్డాయి. 16వ వచనంలో, నిజమైన విశ్వాసులు క్రీస్తుతో కమ్యూనికేట్ చేసే పవిత్రమైన ఆచారాలకు ప్రశంసలు ఉన్నాయి.
ప్రభువు పవిత్ర స్థలంలోని పవిత్రమైన మందిరాల్లో, ఏకాంత క్షణాల్లో, రోజువారీ శ్రమల మధ్య, లేదా అనారోగ్యం లేదా ఖైదు పరిమితులలో కూడా ఒక విశ్వాసి కనుగొనబడినా, దేవుని సన్నిధిని గురించిన అవగాహన ఏ ప్రదేశాన్నైనా ఆనంద స్వర్గంగా మార్చగలదు. తత్ఫలితంగా, తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మతో రోజువారీ సహవాసాన్ని పంచుకునే ఆత్మ, పైన నిరీక్షిస్తున్న నశించని, నిష్కళంకమైన మరియు శాశ్వతమైన వారసత్వం యొక్క శక్తివంతమైన నిరీక్షణతో నిండి ఉంటుంది.Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |