Job - యోబు 37 | View All

1. దీనినిబట్టి నా హృదయము వణకుచున్నదిదాని స్థలములోనుండి అది కదలింపబడుచున్నది.

2. ఆయన స్వరగర్జనమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళ్లు ధ్వని నాలకించుడి.

3. ఆకాశవైశాల్యమంతటి క్రింద ఆయనదాని వినిపించును భూమ్యంతములవరకు తన మెరుపును కనబడజేయును.

4. దాని తరువాత ఉరుముధ్వని గర్జించును ఆయన తన గంభీరమైన స్వరముతో గర్జించును ఆయన ధ్వని వినబడునప్పుడు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు

5. దేవుడు ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

6. నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వర్షముతోను మహా వర్షముతోను ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు.

7. మనుష్యులందరు ఆయన సృష్టికార్యమును తెలిసికొనునట్లు ప్రతి మనుష్యుని చేతినిబిగించి ఆయన ముద్రవేసి యున్నాడు.

8. జంతువులు వాటి వాటి గుహలలో చొచ్చి వాటి వాటి బిలములలో వసించును.

9. మరుగుస్థానములోనుండి తుఫాను వచ్చును ఉత్తరదిక్కునుండి చలి వచ్చును

10. దేవుని ఊపిరివలన మంచు పుట్టును జలముల పైభాగమంతయు గట్టిపడును.

11. మరియు ఆయన దట్టమైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల మేఘమును వ్యాపింపజేయును.

12. ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగ్య మైన భూగోళము మీద మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజ్ఞాపించునది యావత్తును అవి నెరవేర్చును

13. శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన ఆజ్ఞాపించినదానిని అవి నెరవేర్చును.

14. యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అద్భుతక్రియలను ఆలోచింపుము.

15. దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు ప్రకాశింపవలెనని యెట్లు తీర్మానముచేయునో నీకు తెలియునా?

16. మేఘములను తేలచేయుటయు పరిపూర్ణజ్ఞానము గలవాని మహా కార్యములును నీకు తెలియునా?

17. దక్షిణపుగాలి వీచుటచేత ఉబ్బవేయునప్పుడు నీ వస్త్రములెట్లు వెచ్చబడినది నీకు తెలియునా?

18. పోతపోసిన అద్దమంత దట్టమైనదగు ఆకాశమును ఆయన వ్యాపింపజేసినట్లు నీవు వ్యాపింపజేయగలవా?

19. మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున మాకేమియు తోచక యున్నది

20. నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెప్పదగునా? ఒకడు తాను నిర్మూలము కావలెనని కోరునా?

21. ఉన్నతమైన మేఘములలో ప్రకాశించు ఎండ యిప్పుడు కనబడకయున్నను గాలి మేఘములను పోగొట్టి దాని తేటగా కనుపరచును.

22. ఉత్తరదిక్కున సువర్ణప్రకాశము పుట్టును దేవుడు భీకరమైన మహిమను ధరించుకొని యున్నాడు.

23. సర్వశక్తుడగు దేవుడు మహాత్మ్యముగలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. న్యాయమును నీతిని ఆయన ఏమాత్రమును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు భయభక్తులు కలిగియుందురు.

24. తాము జ్ఞానులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాత్రమును లక్ష్యపెట్టడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 37 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎలీహు దేవుని శక్తిని గమనిస్తాడు. (1-13) 
వాతావరణంలోని హెచ్చుతగ్గులు మన ఆలోచనలు మరియు సంభాషణలలో చాలా వరకు ఆక్రమించబడతాయి, అయినప్పటికీ ఎలిహు చేసినట్లుగా మనం ఈ దృగ్విషయాలను చాలా అరుదుగా ఆలోచిస్తాము మరియు చర్చిస్తాము - దేవుడిని వారి ఆర్కెస్ట్రేటర్‌గా అంగీకరిస్తాము. ఉరుములు మరియు మెరుపుల సమయంలో మాత్రమే కాకుండా, హిమపాతం మరియు వర్షం వంటి తక్కువ గంభీరమైన మార్పుల సమయంలో కూడా దైవిక మహిమను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. తుఫాను నేపథ్యంలో, ప్రకృతి అంతా ఆశ్రయం పొందుతుంది; మానవాళికి కూడా అభయారణ్యం ఉండకూడదా? ప్రజలు రాబోయే వినాశనం నుండి తప్పించుకోవడానికి మరియు ఆనందకరమైన ఉనికి కోసం మోక్షాన్ని స్వీకరించమని వారిని వివిధ మార్గాల ద్వారా తెలియజేసే దేవుని సందేశాలను వినండి. అటువంటి మనోవేదనల వ్యర్థతను సంవత్సరం మొత్తంగా బహిర్గతం చేసినప్పటికీ, వాతావరణం గురించి ప్రజల గొణుగుడులో దైవిక మార్గదర్శకత్వం పట్ల ప్రబలంగా ఉన్న సందేహం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విశ్వాసులు ఈ వైఖరికి దూరంగా ఉండాలి; దేవుడు రూపొందించినట్లుగా ఏ రోజు అంతర్లీనంగా అననుకూలమైనది కాదు, అయినప్పటికీ మన అతిక్రమణలు చాలా మందికి పుల్లనిస్తాయి.

ప్రకృతి క్రియలను వివరించడానికి ఉద్యోగం అవసరం. (14-20) 
దేవుని సృష్టిని ప్రతిబింబించడం మన కోసం ఆయన ఏర్పాట్లన్నీ ఆమోదించడంలో సహాయపడుతుంది. దేవుడు శక్తివంతమైన, చల్లగా ఉండే ఉత్తర గాలిని ఆజ్ఞాపించినట్లే, వేడెక్కించే, ఓదార్పునిచ్చే దక్షిణ గాలిని కూడా ఇస్తాడు. పరమగీతము 4:16 లో చూసినట్లుగా, ఆత్మను రెండింటితో పోల్చారు, అతను దోషిగా నిర్ధారించి, ఓదార్చాడు. దైవిక సారాంశం మరియు పాలన యొక్క అద్భుతమైన లక్షణాలను గ్రహించే విషయంలో అత్యంత సద్గుణవంతులైన వ్యక్తులు కూడా చాలా వరకు నీడలో ఉంటారు. కృప ద్వారా, దేవుని గురించి లోతైన అవగాహన కలిగి ఉన్నవారు, పరిపూర్ణత వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకునే మరియు తెలుసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇప్పటికీ కేవలం కొంత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు.

దేవుడు గొప్పవాడు మరియు భయపడవలసినవాడు. (21-24)
ఎలీహు దేవుని మహిమ గురించి లోతైన ప్రకటనలతో తన ప్రసంగాన్ని ముగించాడు. కాంతి అనేది స్థిరమైన ఉనికి, అయినప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ గ్రహించబడదు. మేఘాలు జోక్యం చేసుకున్నప్పుడు, స్పష్టమైన రోజులో కూడా, సూర్యుని ప్రకాశం అస్పష్టంగా ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష పరిశీలనకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుని అనుగ్రహం అతని అంకితభావం కలిగిన సేవకుల వైపు నిరంతరం ప్రసరిస్తుంది. పాపాలు మేఘాల వలె పనిచేస్తాయి, తరచుగా దేవుని ముఖం నుండి వెలువడే ప్రకాశవంతమైన కాంతిని మన దృష్టికి అడ్డుకుంటాయి. అలాగే, దట్టమైన దుఃఖపు మేఘాలు మన మనస్సులపై నీడలు కమ్మినప్పుడు, దేవుడు వాటిని తుడిచివేయగల గాలిని కలిగి ఉంటాడు. ఈ గాలి ఏమిటి? అది ఆయన పరిశుద్ధాత్మ. ఆకాశంలో పేరుకుపోయిన మేఘాలను గాలి ఎలా చెదరగొడుతుందో మరియు క్లియర్ చేస్తుందో అదే విధంగా, దేవుని ఆత్మ మన ఆత్మల నుండి అజ్ఞానం, అపనమ్మకం, పాపం మరియు కోరికల యొక్క మేఘాలు మరియు పొగమంచులను తొలగిస్తుంది. పునరుత్పత్తి పని ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ ఈ అస్పష్టమైన మేఘాల నుండి మనలను విడిపిస్తాడు. మరియు ఓదార్పు పనిలో, మన మనస్సాక్షికి ఇబ్బంది కలిగించే మేఘాల నుండి ఆత్మ మనలను విడుదల చేస్తుంది. దేవుడు ప్రసంగించబోతున్నప్పుడు, ఎలిహు తన ప్రసంగాన్ని అన్నింటిని సంగ్రహించే కొన్ని పదాలలో సంగ్రహించాడు. దేవునిలో భయాన్ని కలిగించే విస్మయం కలిగించే మహిమ నివసిస్తుంది, అనివార్యంగా ప్రజలందరినీ త్వరగా లేదా తరువాత ఆయనను గౌరవించమని బలవంతం చేస్తుంది.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |