Proverbs - సామెతలు 12 | View All

1. శిక్షను ప్రేమించువాడు జ్ఞానమును ప్రేమించువాడు గద్దింపును అసహ్యించుకొనువాడు పశుప్రాయుడు

2. సత్పురుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలుగలవాడు నేరస్థుడని ఆయన తీర్పు తీర్చును.

3. భక్తిహీనతవలన ఎవరును స్థిరపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు

4. యోగ్యురాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగ్గు తెచ్చునది వాని యెముకలకు కుళ్లు.

5. నీతిమంతుల తలంపులు న్యాయయుక్తములు భక్తిహీనులు చెప్పు ఆలోచనలు మోసకరములు.

6. భక్తిహీనుల మాటలు నరహత్య చేయ పొంచువారి వంటివి యథార్థవంతుల నోరు వారిని విడిపించును.

7. భక్తిహీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిల్లు నిలుచును.

8. ఒక్కొక్క మనుష్యుడు తన వివేకముకొలది పొగడబడును కుటిలచిత్తుడు తృణీకరింపబడును.

9. ఆహారము లేకయున్నను తనను తాను పొగడుకొను వానికంటె దాసుడుగల అల్పుడు గొప్పవాడు.

10. నీతిమంతుడు తన పశువుల ప్రాణమును దయతో చూచును భక్తిహీనుల వాత్సల్యము క్రూరత్వమే.

11. తన భూమిని సేద్యపరచుకొనువానికి ఆహారము సమృద్ధిగా కలుగును వ్యర్థమైనవాటిని అనుసరించువాడు బుద్ధిలేనివాడు.

12. భక్తిహీనులు చెడ్డవారికి దొరుకు దోపుడుసొమ్మును అపేక్షించుదురు నీతిమంతుల వేరు చిగుర్చును.

13. పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను తప్పించుకొనును.

14. ఒకడు తన నోటి ఫలము చేత తృప్తిగా మేలుపొందును ఎవని క్రియల ఫలము వానికి వచ్చును.

15. మూఢుని మార్గము వాని దృష్టికి సరియైనది జ్ఞానముగలవాడు ఆలోచన నంగీకరించును.

16. మూఢుడు కోపపడునది నిమిషములోనే బయలుపడును వివేకి నిందను వెల్లడిపరచక యూరకుండును.

17. సత్యవాద ప్రియుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాక్షి మోసపు మాటలు చెప్పును.

18. కత్తిపోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము.

19. నిజమాడు పెదవులు నిత్యము స్థిరమై యుండును అబద్ధమాడు నాలుక క్షణమాత్రమే యుండును.

20. కీడు కల్పించువారి హృదయములో మోసముకలదు సమాధానపరచుటకై ఆలోచన చెప్పువారు సంతోష భరితులగుదురు.

21. నీతిమంతునికి ఏ ఆపదయు సంభవింపదు. భక్తిహీనులు కీడుతో నిండియుందురు.

22. అబద్దమాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సత్యవర్తనులు ఆయనకిష్టులు.

23. వివేకియైనవాడు తన విద్యను దాచి పెట్టును అవివేక హృదయులు తమ మూఢత్వము వెల్లడి చేయుదురు.

24. శ్రద్ధగా పని చేయువారు ఏలుబడి చేయుదురు సోమరులు వెట్టి పనులు చేయవలసి వచ్చును.

25. ఒకని హృదయములోని విచారము దాని క్రుంగ జేయును దయగల మాట దాని సంతోషపెట్టును.

26. నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భక్తిహీనుల ప్రవర్తన వారిని దారి తప్పించును.

27. సోమరి వేటాడినను పట్టుకొనడు చురుకుగా నుండుట గొప్ప భాగ్యము.

28. నీతిమార్గమునందు జీవము కలదు దాని త్రోవలో మరణమే లేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
దయ ఉన్న వ్యక్తులు వారికి అందించిన మార్గదర్శకత్వంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు, అయితే వారి నమ్మకాలను అణచివేసే వారు జంతువులను పోలి ఉంటారు.

2
మతం లేదా స్నేహం యొక్క ముఖభాగం వెనుక స్వార్థ మరియు హానికరమైన ఉద్దేశాలను దాచిపెట్టే వ్యక్తి ఖండించబడతాడు.

3
వ్యక్తులు పాపపు పద్ధతుల ద్వారా తమను తాము ఉన్నతీకరించుకోవచ్చు, వారు శాశ్వతమైన మరియు సురక్షితమైన పునాదులను స్థాపించలేరు. మరోవైపున, విశ్వాసం ఉన్నవారు మరియు క్రీస్తులో లోతుగా పాతుకుపోయిన వారు అచంచలంగా స్థిరపడతారు.

4
భక్తురాలు, వివేకం, ఇంటి వ్యవహారాల పట్ల శ్రద్ధ, విధి నిర్వహణలో చిత్తశుద్ధి, కష్టనష్టాలను సహించే సామర్థ్యం ఉన్న భార్య తన భర్తకు గౌరవం మరియు ఓదార్పునిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఈ లక్షణాలు లేని వ్యక్తి అతనిని భారం చేస్తాడు మరియు హరిస్తాడు.

5
పరిశీలన నుండి ఆలోచనలు మినహాయించబడవు; అవి దైవిక జ్ఞానం యొక్క పరిధిలో ఉన్నాయి, అందువలన అవి దైవిక అధికారానికి లోబడి ఉంటాయి. మోసం, మోసం మరియు మోసపూరిత పథకాలలో నిమగ్నమవడం ఒక వ్యక్తికి అవమానాన్ని తెస్తుంది.

6
హానికరమైన వ్యక్తులు తమ పొరుగువారి మధ్య హానిని వ్యాప్తి చేస్తారు, అయితే ఒక వ్యక్తి నుండి ఒక మంచి మాట అప్పుడప్పుడు మంచి పనిని సాధించగలదు.

7
నీతిమంతుల కుటుంబాలు తరచూ దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందుతాయి, అయితే దుష్టులు పతనాన్ని ఎదుర్కొంటారు.

8
అపొస్తలులు క్రీస్తు నామం కోసం అవమానాన్ని ఆలింగనం చేసుకోవడంలో గౌరవాన్ని కనుగొనడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించారు.

9
సహాయం కోసం ఇతరులపై ఆధారపడకుండా, నిరాడంబరంగా జీవించే వారు మరియు వారి స్వంత పని ద్వారా జీవనోపాధి పొందేవారు, వారి గొప్ప వంశం లేదా ఫ్యాషన్ దుస్తుల గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే వారి కంటే ఎక్కువ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు, కానీ అవసరమైన అవసరాలు లేవు.

10
నీతిమంతుడైన వ్యక్తి ఏ ప్రాణికి అనవసరమైన బాధ కలిగించకుండా ఉంటాడు, అయితే దుష్టులు ఇతరులు ఎలా దయతో ప్రవర్తిస్తారో ప్రశంసించవచ్చు, అయినప్పటికీ వారు అలాంటి చికిత్సను ఒక రోజు కూడా భరించరు.

11
తన స్వంత విషయాలపై దృష్టి పెట్టడం మరియు గౌరవప్రదమైన వృత్తిని కొనసాగించడంలో నిజమైన జ్ఞానం ఉంది. ఒకరి బాధ్యతలను విస్మరించడం మూర్ఖత్వం, మరియు దేవుని యొక్క దైవిక దయ పాపం తప్ప ప్రతిదానిని తిరస్కరించమని వ్యక్తులను నిర్దేశిస్తుంది.

12
ఇతరులు పాపాత్మకమైన మార్గాల ద్వారా విజయాన్ని సాధిస్తున్నట్లు సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు, వారు అలాంటి చర్యలను అనుకరించాలని కోరుకుంటారు. దీనికి విరుద్ధంగా, నీతిమంతులలో ఉన్న దైవిక దయ యొక్క ప్రధాన భాగం విభిన్న ఆకాంక్షలు మరియు ఉద్దేశాలను పెంచుతుంది.

13
వారు మాట్లాడిన తప్పుడు మాటల ఫలితంగా అనేక మంది వ్యక్తులు ఈ జీవితంలో గణనీయమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నారు.

14
వ్యక్తులు ఇతరులకు బోధించడానికి మరియు ఓదార్చడానికి వారి మాటలను తెలివిగా ఉపయోగించినప్పుడు, వారు క్రీస్తు యేసు ద్వారా అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు మరియు వారు తమ ఉద్దేశాన్ని కొంత మేరకు నెరవేరుస్తున్నారని వారి మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిస్తుంది.

15
స్క్రిప్చర్ సందర్భంలో, ఒక మూర్ఖుడు పాపాత్మకమైన వ్యక్తిని సూచిస్తుంది, పై నుండి వచ్చిన దైవిక జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి యొక్క మార్గదర్శక సూత్రం సరైనది అనే వారి స్వంత ఆత్మాశ్రయ భావాన్ని అనుసరించడం.

16
వివేకం లేని వ్యక్తి త్వరగా ఆగ్రహానికి గురవుతాడు మరియు హఠాత్తుగా వారి కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు; వారు తరచుగా తమను తాము నిరంతర గందరగోళంలో మరియు సమస్యాత్మక పరిస్థితులలో పాల్గొంటారు. గాయాలు మరియు అవమానాలను వాటి ప్రభావాన్ని పెంచడం కంటే తక్కువ చేసి చూపడం అనేది స్వీయ-సంరక్షణ యొక్క ఒక రూపం.

17
నిజాయితీ సూత్రం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడినప్పుడు అబద్ధం చెప్పే చర్య పట్ల బలమైన విరక్తి మరియు అసహ్యత కలిగి ఉండటం ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

18
పుకార్లు మరియు ప్రతికూల అంచనాలు, ఒక పదునైన బ్లేడ్ లాగా, ఒకప్పుడు ప్రియమైన బంధాలను కలిగి ఉన్నవారిలో విభజనలను సృష్టిస్తాయి. జ్ఞానుల మాటలు అన్ని గాయాలను బాగు చేస్తాయి, వైద్యం చేస్తాయి.

19
నిజం మాట్లాడినప్పుడు, అది సహిస్తుంది; ఎవరు అసంతృప్తికి లోనైనప్పటికీ, అది స్థిరంగా ఉంటుంది.

20
మోసం మరియు నిజాయితీ భయం మరియు గందరగోళాన్ని తెస్తుంది. అయితే, ఇతరుల శ్రేయస్సు మరియు ఆనందానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వారు తమలో తాము ఆనందాన్ని పొందుతారు.

21
వ్యక్తులు యథార్థంగా నీతిని సమర్థించినప్పుడు, న్యాయమైన దేవుడు తమను హాని నుండి రక్షిస్తాడనే వాగ్దానాన్ని వారు విశ్వసించగలరు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తప్పు చేయడంలో ఆనందాన్ని పొందే వారు చివరికి వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను అనుభవిస్తారు.

22
మాటల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, మీ చర్యల ద్వారా కూడా సత్యాన్ని స్పృహతో స్వీకరించండి.

23
తెలివితక్కువ వ్యక్తులు తమ ఆలోచనల నిస్సారతను మరియు శూన్యతను అందరికీ బహిరంగంగా వెల్లడిస్తారు.

24
నిజాయితీగల వృత్తిలో ప్రయత్నాన్ని నిరాకరిస్తూ, బదులుగా మోసం మరియు నిజాయితీని ఆశ్రయించే వారు చాలా తక్కువ మరియు నిరుపేదలు.

25
ఆందోళన, భయము మరియు విచారం ఒక వ్యక్తి యొక్క పని కోసం శక్తిని హరించివేస్తాయి మరియు కష్టాలను భరించే వారి సంకల్పాన్ని బలహీనపరుస్తాయి. అయితే, విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించబడిన దేవుని నుండి సానుకూల సందేశం హృదయానికి ఆనందాన్ని తెస్తుంది.

26
నీతిమంతులు సమృద్ధిగా ఉంటారు, ప్రాపంచిక ఆస్తులలో తప్పనిసరిగా కాదు, కానీ నిజమైన సంపదగా ఉండే ఆత్మ యొక్క సద్గుణాలు మరియు ఓదార్పులో ఉంటారు. ఇంతలో, దుష్ట వ్యక్తులు తమ చర్యలు తప్పుదారి పట్టించలేదని నిరాధారమైన హామీలతో తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు.

27
ఉదాసీనత లేని వ్యక్తి విధి అందించిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడంలో విఫలమవుతాడు మరియు వాటిలో సాంత్వన పొందలేడు. మరోవైపు, శ్రద్ధగల వ్యక్తి, వారి సంపద గణనీయంగా లేకపోయినా, అది వారికి మరియు వారి కుటుంబానికి తెచ్చే ప్రయోజనాలను అనుభవిస్తుంది. వారి ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందనగా దేవుడు దానిని వారికి ప్రసాదిస్తాడని వారు గుర్తిస్తారు.

28
విశ్వాసం యొక్క మార్గం సూటిగా మరియు సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది; అది నైతిక సమగ్రతకు మార్గం. ఇది ముగింపులో జీవితాన్ని మాత్రమే కాకుండా, నిజమైన సౌకర్యంతో పాటు ప్రయాణం అంతటా జీవితాన్ని కూడా అందిస్తుంది.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |