Job - యోబు 3 | View All

1. ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెట్టి తాను పుట్టిన దినమును శపించెను.

2. యోబు ఈలాగు అనెను

3. నా తల్లి గర్భద్వారములను అది మూయనందుకును నా నేత్రములకు అది బాధను మరుగు చేయనందుకును నేను పుట్టిన దినము లేకపోవును గాక మగపిల్ల పుట్టెనని ఒకడు చెప్పిన రాత్రి లేక పోవును గాక.

4. ఆ దినము అంధకారమగును గాకపైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాకవెలుగు దానిమీద ప్రకాశింపకుండును గాక

5. చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమ యొద్దకు తీసికొనును గాక. మేఘము దాని కమ్మును గాకపగలును కమ్మునట్టి అంధకారముదాని బెదరించును గాక

6. అంధకారము ఆ రాత్రిని పట్టుకొనును గాకసంవత్సరపు దినములలో నేనొకదాననని అది హర్షింపకుండును గాకమాసముల సంఖ్యలో అది చేరకుండును గాక.

7. ఆ రాత్రి యెవడును జననము కాకపోవును గాకదానిలో ఏ ఉత్సాహధ్వని పుట్టకుండును గాక

8. దినములు అశుభదినములని చెప్పువారు దానిని శపించుదురు గాకభుజంగమును రేపుటకు నేర్పుగలవారు దానిని శపించుదురు గాక.

9. అందులో సంధ్యవేళను ప్రకాశించు నక్షత్రములకు అంధకారము కమ్మును గాకవెలుగుకొరకు అది యెదురుచూడగా వెలుగు లేకపోవును గాక

10. అది వేకువ కనురెప్పలను చూడకుండును గాకపుట్టుకలోనే నేనేల చావకపోతిని?

11. గర్భమునుండి బయలుదేరగానే నేనేల ప్రాణము విడువక పోతిని?

12. మోకాళ్లమీద నన్నేల ఉంచుకొనిరి?నేనేల స్తనములను కుడిచితిని?

13. లేనియెడల నేనిప్పుడు పండుకొని నిమ్మళించి యుందును నేను నిద్రించియుందును, నాకు విశ్రాంతి కలిగి యుండును

14. తమకొరకు బీడుభూములయందు భవనములు కట్టించు కొనిన భూరాజులతోను మంత్రులతోను నేను నిద్రించి నిమ్మళించియుందును.

15. బంగారము సంపాదించి తమ యిండ్లను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో నిద్రించి విశ్రమించి యుందును.

16. అకాలసంభవమై కంటబడకయున్న పిండమువంటివాడనై లేకపోయి యుందును. వెలుగు చూడని బిడ్డలవలె లేకపోయి యుందును.

17. అక్కడ దుర్మార్గులు ఇక శ్రమపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశ్రాంతి నొందుదురు

18. బంధింపబడినవారు కార్యనియామకుల శబ్దము వినక యేకముగా కూడి విశ్రమించుదురు

19. అల్పులేమి ఘనులేమి అందరు నచ్చటనున్నారుదాసులు తమ యజమానుల వశమునుండి తప్పించుకొని స్వతంత్రులై యున్నారు.

20. దుర్దశలోనున్న వారికి వెలుగియ్యబడుట ఏల?దుఃఖా క్రాంతులైనవారికి జీవమియ్యబడుట ఏల?

21. వారు మరణము నపేక్షింతురు దాచబడిన ధనముకొరకైనట్టు దానిని కనుగొనుటకైవారు లోతుగా త్రవ్వుచున్నారు గాని అది వారికి దొరకక యున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 9:6

22. సమాధికి చేరినప్పుడు వారు హర్షించి బహుగా సంతోషించెదరు.

23. మరుగుపడిన మార్గముగలవానికిని, దేవుడు చుట్టుకంచె వేసినవానికిని వెలుగు ఇయ్యబడనేల?

24. భోజనమునకు మారుగా నాకు నిట్టూర్పు కలుగుచున్నదినా మొఱ్ఱలు నీళ్లవలె ప్రవహించుచున్నవి.

25. ఏది వచ్చునని నేను బహుగా భయపడితినో అదియేనాకు సంభవించుచున్నదినాకు భీతి పుట్టించినదే నామీదికి వచ్చుచున్నది.

26. నాకు నెమ్మది లేదు సుఖము లేదు విశ్రాంతి లేదు శ్రమయే సంభవించుచున్నది.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు పుట్టాడని ఫిర్యాదు చేశాడు. (1-10) 
ఏడు రోజుల పాటు, యోబు సహచరులు అతనితో నిశ్శబ్ద సహవాసంలో ఉన్నారు, ఓదార్పుని ఇవ్వకుండా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో, సాతాను అతని మనస్సుపై దాడిని ప్రారంభించాడు, అతని విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలని మరియు దేవునిపై సందేహాలను నాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఈ అనుమతి మానసిక వేదన మరియు శారీరక బాధలు రెండింటినీ కలిగి ఉన్నట్లు అనిపించింది, ఇది యోబు యొక్క పరీక్షల పరిధిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
తోటలో మరియు సిలువపై క్రీస్తు అనుభవించిన తీవ్రమైన అంతర్గత పోరాటాలకు సమాంతరంగా, యోబు క్రీస్తు యొక్క పదునైన సూచనగా పనిచేశాడు. ఈ వేదన కలిగించే అంతర్గత పోరాటాలు ప్రధానంగా ఆ చీకటి క్షణాలలో సాతాను యొక్క కనికరంలేని దాడి నుండి ఉద్భవించాయి. ఈ అంతర్గత సంఘర్షణలు యోబు యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పుపై వెలుగునిస్తాయి-దేవుని చిత్తానికి అచంచలమైన లొంగడం నుండి ఇక్కడ మరియు కథనంలోని ఇతర భాగాలలో స్పష్టంగా కనిపించే అసహనం వరకు.
ఈ చేదు కప్పులోని కొన్ని చుక్కలు కూడా పదునైన బాహ్య కష్టాలను అధిగమించగలవని గుర్తించే విశ్వాసులు, ప్రత్యేకించి దేవుని ప్రేమ మరియు సన్నిధి యొక్క లోతైన భావంతో ఆశీర్వదించబడినప్పుడు, యోబు మానవ బలహీనతను ప్రదర్శించడాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోకూడదు. బదులుగా, సాతాను వేషధారిగా అతని ముసుగును విప్పడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమైనందుకు వారు సంతోషించాలి. యోబు తన పుట్టిన రోజు పట్ల అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, అతను తన సృష్టికర్త వైపుకు శాపాలను మళ్లించలేదు.
నిస్సందేహంగా, యోబు తరువాత ఈ కోరికల పట్ల పశ్చాత్తాపపడ్డాడు మరియు ఇప్పుడు అతను శాశ్వతమైన ఆనందంలో నివసిస్తున్నాడు కాబట్టి వాటిపై అతని ప్రస్తుత దృక్పథాన్ని ఊహించవచ్చు.

ఉద్యోగం ఫిర్యాదు. (11-19) 
యోబు తన పుట్టుకతో ఉన్న వారి అధిక శ్రద్ధ మరియు శ్రద్ధ కారణంగా అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు. అన్ని జీవులలో, మానవులు అత్యంత హాని కలిగించే స్థితిలో ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తారు. మన దుర్బలమైన అస్తిత్వం దేవుని శక్తి మరియు ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా స్థిరంగా ఉంటుంది, అతను తన కరుణ మరియు సహనంతో, మనం అర్హులైనప్పటికీ మనలను విడిచిపెడతాడు. తల్లితండ్రులు తమ పిల్లల పట్ల చూపే సహజమైన ప్రేమ దేవునిడు కల్పించిన దైవిక బహుమతి.
క్రీస్తుతో ఐక్యంగా ఉండటానికి మరియు పాపం బారి నుండి తప్పించుకోవడానికి మార్గంగా మరణం కోసం ఆరాటపడటం దయ యొక్క సంకేతం మరియు ఫలితం. అయితే, భూసంబంధమైన జీవిత సమస్యల నుండి తప్పించుకోవడానికి మాత్రమే మరణాన్ని కోరుకోవడం కలుషిత దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మన వివేకం మరియు కర్తవ్యం మన ప్రస్తుత స్థితిని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో ఉంది, అది జీవించడంలో లేదా మరణించడంలో. ఇందులో ప్రభువు కొరకు జీవించడం మరియు ప్రభువు కొరకు మరణించడం ఇమిడి ఉంటుంది, తద్వారా జీవితం మరియు మరణం రెండింటిలోనూ మనం ఆయనకు చెందినవారమై ఉంటాము రోమీయులకు 14:8లో చెప్పినట్లు).
యోబు సమాధి యొక్క ప్రశాంతతను స్పష్టంగా వర్ణించాడు-దుష్టులు ఇక కల్లోలం కలిగించని ప్రదేశం, మరియు అలసిపోయినవారు విశ్రాంతి పొందే ప్రదేశం. మరణంలో, శ్రమ, పాపం, టెంప్టేషన్, సంఘర్షణ మరియు దుఃఖం నుండి ఉపశమనం ఉంటుంది, ఇది దేవుని సన్నిధిలో శాంతి మరియు సంతృప్తి యొక్క శాశ్వత స్థితికి దారి తీస్తుంది. విశ్వాసులు తమ విశ్రాంతిని యేసులో కనుగొంటారు, మరియు మనం ప్రభువును విశ్వసించి, ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించినంత కాలం, ప్రపంచంలోని కష్టాల మధ్య కూడా మనం కొంత ఆత్మ-విశ్రాంతిని అనుభవించగలము.

అతను తన జీవితం గురించి ఫిర్యాదు చేస్తాడు. (20-26)
యోబు తప్పిపోయిన ప్రయాణికుడిని పోలి ఉన్నాడు, తప్పించుకోవడానికి మార్గం లేకుండా చిక్కుకున్నాడు మరియు రాబోయే మంచి రోజుల కోసం ఆశ లేకుండా ఉన్నాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అతను తన కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ జీవితాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండటం వలన, మరణం పట్ల అతని వైఖరి సరిగ్గా సరిపోలేదు. మన నిరంతర దృష్టి తదుపరి జీవితానికి సిద్ధపడటంపైనే ఉండాలి, అదే సమయంలో మన పరివర్తన సమయాన్ని దేవునికి అప్పగిస్తూ, అతను తగినట్లుగా భావించాలి.
జీవితం యొక్క గొప్ప సుఖాల మధ్య చనిపోవడానికి మరియు దాని అత్యంత సవాలుగా ఉన్న పరీక్షల మధ్య జీవించడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి గ్రేస్ జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. యోబు వలె, అతని మార్గం అస్పష్టంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది, దేవుడు మనతో వ్యవహరించడానికి గల కారణాలను మనం తరచుగా గుర్తించలేము. వారి విశ్వాసంలో బాధపడేవారు మరియు పరీక్షించబడినవారు ఇదే విధమైన భారాన్ని అనుభవిస్తారు. కనిపించే ప్రపంచాన్ని చాలా నిశితంగా చూడటం అనేది జీవితంలోని చేదును బహిర్గతం చేసే మరియు దాని నిర్జనమైన లోతుల్లోకి ఒక సంగ్రహావలోకనం అందించే దైవిక దిద్దుబాటుకు దారి తీస్తుంది.
దేవునినిచే మోక్షం యొక్క ఆనందాన్ని పునరుద్ధరించడం ఏకైక పరిష్కారం, బాధిత ఆత్మకు ఆశను అందిస్తుంది. మానవత్వం యొక్క దుష్టత్వం ఉన్నప్పటికీ, భూమి దేవుని మంచితనంలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. జీవిత కర్తవ్యాల మధ్య, సహన భావం సాధించవచ్చు. మన కళ్ళు శాశ్వతమైన దయపై ఉంచబడ్డాయి, క్రీస్తును మన రక్షకునిగా అంగీకరించడం ద్వారా సాధించవచ్చు.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |