Job - యోబు 36 | View All

1. మరియఎలీహు ఇంక యిట్లనెను

2. కొంతసేపు నన్ను ఓర్చుకొనుము ఈ సంగతి నీకు తెలియజేసెదను. ఏలయనగా దేవునిపక్షముగా నేనింకను మాటలాడ వలసి యున్నది.

3. దూరమునుండి నేను జ్ఞానము తెచ్చుకొందును నన్ను సృజించినవానికి నీతిని ఆరోపించెదను.

4. నా మాటలు ఏమాత్రమును అబద్ధములు కావు పూర్ణజ్ఞాని యొకడు నీ యెదుట నున్నాడు.

5. ఆలోచించుము దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవనిని తిరస్కారము చేయడు ఆయన వివేచనాశక్తి బహు బలమైనది.

6. భక్తిహీనుల ప్రాణమును ఆయన కాపాడడు ఆయన దీనులకు న్యాయము జరిగించును.

7. నీతిమంతులను ఆయన చూడకపోడు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజులతో ఆయన వారిని నిత్యమును కూర్చుండబెట్టును వారు ఘనపరచబడుదురు.

8. వారు సంకెళ్లతో కట్టబడినయెడలను బాధాపాశములచేత పట్టబడినయెడలను

9. అప్పుడు వారు గర్వముగా ప్రవర్తించిరని ఆయన వారి వారి కార్యములను వారి వారి దోషములను వారికి తెలియజేయును.

10. ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును.

11. వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించినయెడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్లబుచ్చెదరు.

12. వారు ఆలకింపనియెడల వారు బాణములచేత కూలి నశించెదరు. జ్ఞానములేక చనిపోయెదరు.

13. అయినను లోలోపల హృదయపూర్వకమైన భక్తిలేని వారు క్రోధము నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునప్పుడు వారు మొఱ్ఱపెట్టరు.

14. కావున వారు ¸యౌవనమందే మృతినొందుదురు వారి బ్రదుకు పురుషగాముల బ్రదుకువంటిదగును.

15. శ్రమపడువారిని వారికి కలిగిన శ్రమవలన ఆయన విడిపించును. బాధవలన వారిని విధేయులుగా చేయును.

16. అంతియేకాక బాధలోనుండి ఆయన నిన్ను తప్పిం చును. ఇరుకులేని విశాలస్థలమునకు నిన్ను తోడుకొని పోవును నీ ఆహారమును క్రొవ్వుతో నింపును.

17. దుష్టుల తీర్పు నీలో పూర్తిగా కనబడుచున్నది న్యాయవిమర్శయు తీర్పును కూడుకొనియున్నవి.

18. నీకు క్రోధము పుట్టుచున్నది గనుక నీవు ఒక వేళ తిరస్కారము చేయుదువేమో జాగ్రత్తపడుము నీవు చేయవలసిన ప్రాయశ్చిత్తము గొప్పదని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగ్రత్తపడుము.

19. నీవు మొఱ్ఱపెట్టుటయు బలప్రయత్నములు చేయుటయు బాధనొందకుండ నిన్ను తప్పించునా?

20. జనులను తమ స్థలములలోనుండి కొట్టివేయు రాత్రి రావలెనని కోరుకొనకుము.

21. జాగ్రత్తపడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకన్న అది మంచిదని నీవు వాని కోరు కొనియున్నావు.

22. ఆలోచించుము, దేవుడు శక్తిమంతుడై ఘనత వహించినవాడు ఆయనను పోలిన బోధకుడెవడు?

23. ఆయనకు మార్గము నియమించినవాడెవడు? నీవు దుర్మార్గపు పనులు చేయుచున్నావని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును?

24. మనుష్యులు కీర్తించిన ఆయన కార్యమును మహిమపరచుటకై నీవు జాగ్రత్తపడుము.

25. మనుష్యులందరు దాని చూచెదరు నరులు దూరమున నిలిచి దాని చూచెదరు.

26. ఆలోచించుము, దేవుడు మహోన్నతుడు మనము ఆయనను ఎరుగము ఆయన సంవత్సరముల సంఖ్య మితిలేనిది.

27. ఆయన ఉదకబిందువులను పైనుండి కురిపించును మంచుతోకూడిన వర్షమువలె అవి పడును

28. మేఘములు వాటిని కుమ్మరించును మనుష్యులమీదికి అవి సమృద్ధిగా దిగును.

29. మేఘములు వ్యాపించు విధమును ఆయన మందిరములోనుండి ఉరుములు వచ్చు విధమును ఎవడైనను గ్రహింపజాలునా?

30. ఆయన తనచుట్టు తన మెరుపును వ్యాపింపజేయును సముద్రపు అడుగుభాగమును ఆయన కప్పును.

31. వీటివలన ఆయన ఆ యా ప్రజలకు తీర్పుతీర్చును. ఆయన ఆహారమును సమృద్ధిగా ఇచ్చువాడు

32. ఇరుప్రక్కలను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన దానికి ఆజ్ఞాపించును

33. ఆయన గర్జనము ఆయనను ప్రసిద్ధిచేయును తాను వచ్చుచున్నాడని ఆయన పశువులకును తెలుపును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 36 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎలీహు యోబు దృష్టిని కోరుకున్నాడు. (1-4) 
ఎలీహు యొక్క వైఖరి ఏమిటంటే, బాధలు ఉద్యోగానికి పరీక్షగా పంపబడ్డాయి మరియు యోబు దానికి ఇంకా పూర్తిగా సమర్పించనందున దాని వ్యవధి పొడిగించబడింది. దేవుడు తన చర్యలన్నిటిలో న్యాయంగా ఉంటాడనే కీలకమైన సత్యాన్ని నొక్కి చెబుతూ, సృష్టికర్తకు ధర్మాన్ని ఆపాదించాలని అతను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఈ అవగాహన మనకు సహజంగా రాదు కాబట్టి, దైవిక బోధనలు మరియు ఆధ్యాత్మిక అంతర్దృష్టి ద్వారా పొందాలి. యోబు మరియు అతని సహచరుల మధ్య చర్చకు ఎలీహు ప్రసంగం యొక్క సముచితత స్పష్టంగా ఉంది. అతను ఎదుర్కొన్న పరీక్షల వెనుక ఉన్న నిజమైన కారణాన్ని ఇది యోబుకు ప్రకాశవంతం చేసింది, దేవుడు కనికరంతో మరియు అతనిని ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను తీసుకురావాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రవర్తించాడని వెల్లడి చేసింది. ఎలీహు మాటలు అతని స్నేహితుల అపోహలను సరిదిద్దాయి మరియు యోబు యొక్క ప్రతికూలతలు చివరికి అతని ప్రయోజనం కోసమేనని నిరూపించాయి.

దేవుడు మనుషులతో వ్యవహరించే పద్ధతులు. (5-14) 
దేవుడు న్యాయమైన పరిపాలకుడిగా పనిచేస్తాడని, హానిని ఎదుర్కొన్న వారి కోసం వాదించడానికి స్థిరంగా సిద్ధంగా ఉన్నాడని ఎలీహు ఇక్కడ ప్రదర్శించాడు. మన బాధ్యతలలో మనం నిరంతరం దేవుని వైపు దృష్టిని మరల్చినట్లయితే, ఆయన శ్రద్దగల కన్ను నిరంతరం మనపై దయతో ఉంటుంది. మనం అత్యల్పంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మనల్ని పట్టించుకోడు. మనల్ని బాధపెట్టడంలో దేవుని ఉద్దేశం రెండు రెట్లు: మొదటిది, గత అతిక్రమణలను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి మనల్ని ప్రేరేపించడం; రెండవది, మన హృదయాలలో బోధనకు గ్రహణశక్తిని పెంపొందించడం. బాధకు దానితో పాటు పనిచేసే దేవుని దయ ద్వారా ప్రజలను నేర్చుకునేలా చేసే శక్తి ఉంది. ఇంకా, బాధ భవిష్యత్తులో జరిగే తప్పుల నుండి నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది. పాపంతో బంధాన్ని తెంచుకోమని ఆజ్ఞాపిస్తుంది.
మనం దేవునికి నమ్మకంగా సేవ చేసినప్పుడు, దేవుని మహిమ మరియు మన శ్రేయస్సుకు అనుగుణంగా ప్రస్తుత జీవితపు ఆశీర్వాదాలు మరియు దానితో కూడిన సుఖాల యొక్క హామీని పొందుతాము. ఇంతకు మించి ఎవరు కోరుకోగలరు? మనము అంతర్గత ఆనందాలను, దేవుని ధర్మశాస్త్రం పట్ల ప్రేమతో కూడిన ప్రగాఢ శాంతిని అనుభవిస్తాము. బాధ దాని ప్రయోజనాన్ని సాధించడంలో విఫలమైతే, వ్యక్తులు తమ లోపాలను వినియోగించే వరకు కొలిమి వేడి చేయబడుతుందని ఊహించాలి.
అవగాహన లేకుండా మరణించే వారి విధి శాశ్వతమైన వినాశనం, ఎప్పటికీ దయ లేనిది. కపటత్వం యొక్క సారాంశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది: ఇది హృదయంలో ఉంటుంది. బాహ్య స్వరూపం దేవుడు మరియు మతం పట్ల భక్తిని సూచిస్తున్నప్పటికీ, హృదయం ప్రాపంచిక కోరికలు మరియు భూసంబంధమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. పాపులు తమ యవ్వనంలో మరణించినా లేదా దీర్ఘకాలం జీవించినా, కోపాన్ని పోగుచేసుకున్నా, వారి పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుంది. దుర్మార్గుల ఆత్మలు మరణానికి మించి కొనసాగుతాయి, కానీ అవి అంతులేని వేదనలో ఉంటాయి.

ఎలీహు యోబుకు సలహా ఇచ్చాడు. (15-23) 
యోబు స్వయంగా తన బాధను పొడిగించుకున్నాడని ఎలీహు నొక్కిచెప్పాడు. అతను మొండితనం కొనసాగించకుండా యోబు‌కు సలహా ఇస్తాడు. నీతిమంతులకు కూడా నీతి మార్గంలో ఉండేందుకు దేవుని సంభావ్య కోపాన్ని గుర్తుచేయడం అవసరం. మనలో అత్యంత తెలివైన మరియు అత్యంత సద్గురువులు ఇప్పటికీ అపరిపూర్ణతలను కలిగి ఉన్నారు, అది వారిని దైవిక దిద్దుబాటుకు అర్హులుగా చేస్తుంది. యోబు దేవునితో మరియు అతని దైవిక ప్రణాళికతో తన అన్యాయమైన వివాదాన్ని పొడిగించుకోకుండా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడూ పాపం గురించి సానుకూల ఆలోచనలను కలిగి ఉండకూడదు లేదా దానిలో మునిగిపోకూడదు లేదా సహించకూడదు.
యోబుకు ఈ ఉపదేశం అవసరమని ఎలిహు నమ్ముతాడు, ఎందుకంటే అతను తన గర్వం మరియు కోరికలను సమర్పణ మరియు పర్యవసానాలను అంగీకరించడం ద్వారా వాటిని అణచివేయడం కంటే దేవునితో పోరాడడం ద్వారా వాటిని పెంపొందించుకోవాలని ఎంచుకున్నాడు. కాంతి, సత్యం, జ్ఞానం మరియు మార్గదర్శకత్వం యొక్క అంతిమ మూలమైన వ్యక్తిని మనం ఉపదేశించగలమని భావించడం అశాస్త్రీయం. అతను బైబిల్ ద్వారా బోధనలను అందజేస్తాడు, ఇది అత్యంత అసాధారణమైన గ్రంథం, మరియు అత్యున్నత బోధకుడైన తన కుమారుని ద్వారా బోధిస్తాడు. అతని చర్యలు స్థిరంగా న్యాయంగా మరియు ధర్మబద్ధంగా ఉంటాయి.

సృష్టి కార్యాలలో అద్భుతాలు. (24-33)
ఎలీహు ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, యోబు‌లో దేవుని పట్ల ప్రగాఢమైన భక్తిని కలిగించడం, దైవిక ప్రావిడెన్స్‌కు సంతోషకరమైన లొంగిపోయేలా అతనిని మార్గనిర్దేశం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జంతువులకు భిన్నంగా, మానవులు దేవుని చర్యలను గ్రహించి, వాటిలో అతని ప్రమేయాన్ని గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ అవగాహన అతనికి అర్హమైన క్రెడిట్ ఇవ్వడం అవసరం. తప్పు చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు వణుకు పుట్టాల్సి ఉండగా, నిజమైన విశ్వాసులు సంతోషించడానికి కారణం ఉంది. తన విరోధులకు హెచ్చరిక స్వరంతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా, తండ్రి స్వరం ఆయన పిల్లలకు ఓదార్పునిస్తుంది. కొన్నిసార్లు, మేఘం ప్రకాశవంతమైన కాంతిని కూడా అస్పష్టం చేస్తుంది. ఇది దేవుని అనుగ్రహం యొక్క ప్రకాశానికి, ఆయన సన్నిధి యొక్క ప్రకాశానికి వర్తిస్తుంది-అన్నిటిలో అత్యంత మహోన్నతమైన ఆశీర్వాద ప్రకాశం. ఈ కాంతి కూడా అనేక మేఘాల ద్వారా మసకబారుతుంది. మన పాపాలచే కప్పబడిన మేఘాలు దేవుడు తన ముఖాన్ని తిప్పికొట్టేలా చేస్తాయి మరియు అతని ప్రేమపూర్వక దయ యొక్క ప్రకాశం మన ఆత్మలను ప్రకాశవంతం చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |