Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 73 | View All

1. ఇశ్రాయేలుయెడల శుద్ధహృదయులయెడల నిశ్చయముగా దేవుడు దయాళుడై యున్నాడు.

2. నా పాదములు జారుటకు కొంచెమే తప్పెను నా అడుగులు జార సిద్ధమాయెను.

3. భక్తిహీనుల క్షేమము నా కంటబడినప్పుడు గర్వించువారినిబట్టి నేను మత్సరపడితిని.

4. మరణమందు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుష్టిగా నున్నారు.

5. ఇతరులకు కలుగు ఇబ్బందులు వారికి కలుగవు ఇతరులకు పుట్టునట్లు వారికి తెగులు పుట్టదు.

6. కావున గర్వము కంఠహారమువలె వారిని చుట్టుకొను చున్నది వస్త్రమువలె వారు బలాత్కారము ధరించుకొందురు.

7. క్రొవ్వుచేత వారి కన్నులు మెరకలై యున్నవి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి కానవచ్చు చున్నవి

8. ఎగతాళి చేయుచు బలాత్కారముచేత జరుగు కీడును గూర్చి వారు మాటలాడుదురు. గర్వముగా మాటలాడుదురు.

9. ఆకాశముతట్టు వారు ముఖము ఎత్తుదురు వారి నాలుక భూసంచారము చేయును.

10. వారి జనము వారిపక్షము చేరును వారు జలపానము సమృద్ధిగా చేయుదురు.

11. దేవుడు ఎట్లు తెలిసికొనును మహోన్నతునికి తెలివియున్నదా? అని వారను కొందురు.

12. ఇదిగో ఇట్టివారు భక్తిహీనులు. వీరు ఎల్లప్పుడు నిశ్చింతగలవారై ధనవృద్ధి చేసికొందురు.

13. నా హృదయమును నేను శుద్ధిచేసికొని యుండుట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుగుకొని నిర్మలుడనై యుండుట వ్యర్థమే

14. దినమంతయు నాకు బాధ కలుగుచున్నది ప్రతి ఉదయమున నాకు శిక్ష వచ్చుచున్నది.

15. ఈలాగు ముచ్చటింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును మోసపుచ్చినవాడ నగుదును.

16. అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినప్పుడు

17. నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూర్చి ధ్యానించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.

18. నిశ్చయముగా నీవు వారిని కాలుజారు చోటనే ఉంచియున్నావు వారు నశించునట్లు వారిని పడవేయుచున్నావు

19. క్షణమాత్రములోనే వారు పాడై పోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముట్ట నశించుదురు.

20. మేలుకొనినవాడు తాను కన్న కల మరచిపోవునట్లు ప్రభువా, నీవు మేలుకొని వారి బ్రదుకును తృణీకరింతువు.

21. నా హృదయము మత్సరపడెను. నా అంతరింద్రియములలో నేను వ్యాకులపడితిని.

22. నేను తెలివిలేని పశుప్రాయుడనైతిని నీ సన్నిధిని మృగమువంటి వాడనైతిని.

23. అయినను నేను ఎల్లప్పుడు నీయొద్దనున్నాను నా కుడిచెయ్యి నీవు పట్టుకొని యున్నావు.

24. నీ ఆలోచనచేత నన్ను నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకొందువు

25. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియు నాకక్కర లేదు.

26. నా శరీరము నా హృదయము క్షీణించిపోయినను దేవుడు నిత్యము నా హృదయమునకు ఆశ్రయ దుర్గమును స్వాస్థ్యమునై యున్నాడు.

27. నిన్ను విసర్జించువారు నశించెదరు నిన్ను విడిచి వ్యభిచరించువారినందరిని నీవు సంహరించెదవు.

28. నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వకార్యములను నేను తెలియజేయునట్లు నేను ప్రభువైన యెహోవా శరణుజొచ్చియున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 73 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

కీర్తనకర్త యొక్క టెంప్టేషన్. (1-14) 
కీర్తనకర్త దుష్టుల శ్రేయస్సును చూసి అసూయపడే ప్రగాఢమైన శోధనను ఎదుర్కొన్నాడు, ఇది చాలా మంది పరిశుద్ధుల విశ్వాసాన్ని పరీక్షించే సాధారణ విచారణ. అయినప్పటికీ, అతను స్థిరమైన సూత్రాన్ని స్థాపించాడు, దానిపై అతను నిలబడటానికి ఎంచుకున్నాడు: దేవుని మంచితనం. ఇది తిరుగులేని సత్యం. దేవుని గురించి సానుకూల ఆలోచనలను కొనసాగించడం సాతాను ప్రలోభాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక కోటగా పనిచేస్తుంది. బలమైన విశ్వాసుల విశ్వాసం కూడా తీవ్రంగా కదిలిపోతుంది మరియు తడబాటు అంచున ఉంటుంది. అత్యంత దృఢమైన యాంకర్‌లను పరీక్షించగల తుఫానులు ఉన్నాయి.
కొన్నిసార్లు, మూర్ఖులు మరియు చెడ్డ వ్యక్తులు గణనీయమైన బాహ్య శ్రేయస్సును అనుభవిస్తున్నట్లు కనిపిస్తారు. వారు జీవితంలో తక్కువ కష్టాలను అనుభవిస్తారు మరియు ఎక్కువ సౌకర్యాన్ని అనుభవిస్తారు. వారు దేవుని భయం లేకుండా జీవిస్తారు, అయినప్పటికీ వారు ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందుతారు. దుర్మార్గులు తరచుగా తమ జీవితాలను తక్కువ అనారోగ్యంతో జీవిస్తారు మరియు గొప్ప నొప్పి లేకుండా మరణిస్తారు, అయితే చాలా మంది దైవభక్తిగల వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుభవిస్తారు మరియు గొప్ప బాధలను సహిస్తారు. తరచుగా, దుర్మార్గులు తమ గత పాపాలు లేదా భవిష్యత్తులో దుఃఖం యొక్క భవిష్యత్తుతో సంబంధం లేకుండా నిర్భయంగా మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు. మరణానంతరం వ్యక్తి యొక్క స్థితిని మనం మరణిస్తున్న సమయంలో వారి ప్రవర్తన ఆధారంగా అంచనా వేయలేమని గుర్తుంచుకోవడం చాలా అవసరం.
ఈ స్పష్టమైన అన్యాయం వల్ల అనేకమంది దేవుని ప్రజలు తీవ్ర కలత చెందారని కీర్తనకర్త గమనించాడు. దుష్టులు చాలా ధైర్యవంతులు కాబట్టి, దేవుని ప్రజల్లో కొందరు కలవరపడతారు. వారికి ఎలా స్పందించాలో తెలియదు, ప్రత్యేకించి వారు బాధ యొక్క చేదు కప్పు నుండి లోతుగా త్రాగుతున్నారు. కీర్తనకర్త తన స్వంత కష్టాలను చర్చిస్తున్నప్పుడు లోతైన భావోద్వేగం నుండి మాట్లాడాడు. విశ్వాసం ద్వారా తప్ప, ఒకరు గ్రహించగలిగే వాటికి వ్యతిరేకంగా వాదించడం సవాలుగా ఉంది.
ఈ పరిస్థితి నుండి, ఒకరి విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టడానికి బలమైన టెంప్టేషన్ తలెత్తింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన పవిత్రత అనేది ఆత్మ మరియు శరీరం రెండింటినీ శుద్ధి చేయడం అని మనం నేర్చుకోవాలి. విశ్వాసం ద్వారా స్వీకరించబడిన క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మరియు ప్రభువు యొక్క ఆత్మ యొక్క ప్రారంభ కార్యాల ద్వారా హృదయం శుద్ధి చేయబడింది, ఇవి పవిత్రతకు మరియు నిర్దోషమైన జీవన విధానానికి నిజాయితీగా నిబద్ధతతో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ధర్మబద్ధమైన చర్యల ద్వారా చేతులు శుద్ధి అవుతాయి. దేవుని సేవించడం మరియు ఆయన నియమాలకు కట్టుబడి ఉండడం వ్యర్థం కాదు.

అతను దానిపై ఎలా విజయం సాధించాడు. (15-20) 
తన టెంప్టేషన్ యొక్క పురోగతిని వివరించిన తర్వాత, కీర్తనకర్త విశ్వాసం మరియు కృప చివరకు ఎలా విజయం సాధించాయో ప్రదర్శించాడు. అతను దేవుని ప్రజల పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని కొనసాగించాడు మరియు అలా చేయడం ద్వారా, తన మనస్సులో ఉన్న అనుచితమైన ఆలోచనలను మాట్లాడకుండా తనను తాను నిగ్రహించుకున్నాడు. అలాంటి ఆలోచనలను అణచివేయడం హృదయంలోని చెడు ఆలోచనలకు పశ్చాత్తాపానికి సంకేతం. దేవుని సేవ చేయడం ఫలించదని చెప్పడం కంటే దేవుని పిల్లలకు అభ్యంతరకరమైనది మరొకటి లేదు, ఎందుకంటే ఇది వారి సామూహిక అనుభవానికి విరుద్ధంగా ఉంది.
అతను ఈ విషయంపై స్పష్టత కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు మరియు దుష్ట వ్యక్తుల దయనీయమైన విధిని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. వారి శ్రేయస్సు యొక్క అత్యున్నత సమయంలో కూడా, వారు కేవలం వారి స్వంత పతనం వైపు మాత్రమే ముందుకు సాగుతున్నారు. శోదించబడినప్పుడు, అభయారణ్యం అతని కలత చెందిన ఆత్మకు ఆశ్రయంగా మారింది. నీతిమంతుల బాధలు చివరికి శాంతికి దారితీస్తాయి, వారిని నిజంగా సంతోషపరుస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, దుష్టుల ఆనందాలు వారి నాశనానికి ముగుస్తాయి, వారిని దయనీయంగా మారుస్తాయి.
చెడ్డవారి శ్రేయస్సు తాత్కాలికంగా మరియు అనిశ్చితంగా ఉంటుంది, ఇది జారే నేలలా ఉంటుంది. వారి శ్రేయస్సును పరిశీలిస్తే, ఇది ఒక బోలుగా ఉన్న ముఖభాగం, పదార్ధం లేని నశ్వరమైన భ్రమ అని తెలుస్తుంది, ఇది మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు క్లుప్తంగా మనల్ని ఆహ్లాదపరుస్తుంది కానీ చివరికి మన విశ్రాంతికి అంతరాయం కలిగిస్తుంది.

అతను దాని ద్వారా ఎలా లాభపడ్డాడు. (21-28)
దేవుడు తన ప్రజలను హాని నుండి రక్షించడానికి మాత్రమే కాకుండా, దాని ద్వారా వారిని బలోపేతం చేయడానికి కూడా సరిపోకపోతే, శోధించబడటానికి అనుమతించడు. అసూయ మరియు అసంతృప్తికి ఆజ్యం పోసిన ఈ టెంప్టేషన్ చాలా బాధ కలిగిస్తుంది. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ, కీర్తనకర్త తనను తాను ఈ విధంగా హింసించుకోవడం మూర్ఖత్వం మరియు అజ్ఞానం అని అంగీకరించాడు. మంచి వ్యక్తులు, సందర్భానుసారంగా, టెంప్టేషన్ యొక్క ఆకస్మిక మరియు అధికమైన స్వభావం కారణంగా, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం లేదా తప్పుగా ప్రవర్తించినప్పుడు, వారు తరువాత దుఃఖంతో మరియు అవమానంతో పశ్చాత్తాపపడతారు.
ప్రలోభాల సమయాల్లో మన రక్షణను మరియు మన విజయాన్ని మన స్వంత జ్ఞానంతో కాకుండా మనతో ఉన్న దేవుని దయతో మరియు మన తరపున క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వానికి ఆపాదించాలి. దేవునికి తమను తాము అంకితం చేసుకునే వారు ఆయన వాక్యంలో ఉన్న సలహాల ద్వారా మరియు ఈ జీవితంలో ఉత్తమ సలహాదారులైన ఆయన ఆత్మ యొక్క ప్రేరేపణల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడతారు. తరువాతి కాలంలో వారు అతని మహిమలోకి స్వాగతించబడతారు మరియు వారి విశ్వాసం-ఆధారిత ఆశలు మరియు దృక్పథం జీవితంలోని అన్ని గందరగోళ పరిస్థితులతో వారిని పునరుద్దరిస్తుంది. ఈ గ్రహింపు కీర్తనకర్తను దేవునికి మరింత దగ్గరగా అంటిపెట్టుకునేలా చేసింది.
చివరికి, మన దేవుని ఉనికి మరియు ప్రేమ లేకుండా స్వర్గంలో లేదా భూమిపై ఏదీ మనకు నిజమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. ప్రపంచం మరియు దాని మహిమ అంతా నశ్వరమైనది. అనారోగ్యం, వృద్ధాప్యం మరియు చివరికి మరణం ద్వారా శరీరం బలహీనపడుతుంది. మాంసం విఫలమైనప్పుడు, మన సామర్థ్యాలు, ధైర్యం మరియు ఓదార్పు కూడా ఉంటాయి. అయితే, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు, భద్రత మరియు విశ్వాసం యొక్క ఇతర అన్ని వనరులను త్యజించే ప్రతి పేద పాపికి సర్వస్వంగా ఉండేందుకు అందిస్తున్నాడు.
పాపం ద్వారా మనమందరం దేవునికి దూరం అవుతాము. క్రీస్తును ప్రకటించుకుంటూ మనం పాపంలో కొనసాగితే, మన ఖండన పెరుగుతుంది. మనం దేవునికి దగ్గరవుదాం మరియు విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా సన్నిహితంగా ఉంటాము, ఎందుకంటే ఇది గొప్ప మంచితనానికి మూలంగా నిరూపించబడుతుంది. నిష్కపటమైన హృదయాలతో దేవుణ్ణి విశ్వసించే వారికి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఎప్పటికీ కారణం ఉండదు. పరలోకంలో మా భాగమని దయతో వాగ్దానం చేసిన బ్లెస్డ్ లార్డ్, ఈ ప్రస్తుత ప్రపంచంలో వేరొకరిని ఎన్నుకోకుండా మీరు మమ్మల్ని నిరోధించండి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |