Isaiah - యెషయా 24 | View All

1. ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వట్టిదిగా చేయుచున్నాడు ఆయన దాని పాడుగాచేసి కల్లోలపరచుచున్నాడు దాని నివాసులను చెదరగొట్టుచున్నాడు.

2. ప్రజలకు కలిగినట్టు యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినట్లు యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినట్లు వారి యజమానురాండ్రకు కలుగును కొనువారికి కలిగినట్లు అమ్మువారికి కలుగును అప్పిచ్చువారికి కలిగినట్లు అప్పు పుచ్చుకొను వారికి కలుగును వడ్డికిచ్చువారికి కలిగినట్లు వడ్డికి తీసుకొనువారికి కలుగును.

3. దేశము కేవలము వట్టిదిగా చేయబడును అది కేవలము కొల్లసొమ్మగును. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చియున్నాడు

4. దేశము వ్యాకులముచేత వాడిపోవుచున్నది లోకము దుఃఖముచేత క్షీణించిపోవుచున్నది భూజనులలో గొప్పవారు క్షీణించిపోవుచున్నారు.

5. లోకనివాసులు ధర్మశాసనములను అతిక్రమించి యున్నారు కట్టడను మార్చి నిత్యనిబంధనను మీరియున్నారు. దాని నివాసులచేత లోకము అపవిత్రమాయెను.

6. శాపము దేశమును నాశనము చేయుచున్నది దాని నివాసులు శిక్షకు పాత్రులైరి దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుష్యులు కొద్దిగానే యున్నారు.

7. క్రొత్త ద్రాక్షారసము అంగలార్చుచున్నది ద్రాక్షావల్లి క్షీణించుచున్నది సంతోషహృదయులందరు నిట్టూర్పు విడుచు చున్నారు. తంబురల సంతోషనాదము నిలిచిపోయెను

8. ఉల్లసించువారి ధ్వని మానిపోయెను సితారాల యింపైన శబ్దము నిలిచిపోయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:22

9. పాటలు పాడుచు మనుష్యులు ద్రాక్షారసము త్రాగరు పానము చేయువారికి మద్యము చేదాయెను

10. నిరాకారమైనపట్టణము నిర్మూలము చేయబడెను ఎవడును ప్రవేశింపకుండ ప్రతి యిల్లు మూయబడి యున్నది.

11. ద్రాక్షారసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచున్నారు సంతోషమంతయు అస్తమించెను దేశములో ఆనందము లేదు.

12. పట్టణములో పాడు మాత్రము శేషించెను గుమ్మములు విరుగగొట్టబడెను.

13. ఒలీవ చెట్టును దులుపునప్పుడును ద్రాక్షఫలములకోత తీరినతరువాత పరిగె పండ్లను ఏరు కొనునప్పుడును జరుగునట్లుగా భూమిమధ్య జనములలో జరుగును.

14. శేషించినవారు బిగ్గరగా ఉత్సాహధ్వని చేయుదురు యెహోవా మహాత్మ్యమునుబట్టి సముద్రతీరమున నున్న వారు కేకలువేయుదురు.

15. అందునుబట్టి తూర్పుదిశనున్నవారలారా, యెహో వాను ఘనపరచుడి సముద్ర ద్వీపవాసులారా, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:12

16. నీతిమంతునికి స్తోత్రమని భూదిగంతమునుండి సంగీత ములు మనకు వినబడెను. అప్పుడు నేను అయ్యో నాకు శ్రమ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.

17. భూనివాసీ, నీమీదికి భయము వచ్చెను గుంటయు ఉరియు నీకు తటస్థించెను
లూకా 21:35

18. తూములు పైకి తీయబడియున్నవి భూమి పునాదులు కంపించుచున్నవి

19. భూమి బొత్తిగా బద్దలై పోవుచున్నది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచున్నది భూమి బహుగా దద్దరిల్లుచున్నది
లూకా 21:25

20. భూమి మత్తునివలె కేవలము తూలుచున్నది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచున్నది దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉన్నది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వర్తమానము విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తప్పించుకొనువాడు ఉరిలో చిక్కును.

21. ఆ దినమున యెహోవా ఉన్నత స్థలమందున్న ఉన్నత స్థల సమూహమును భూమిమీదనున్న భూరాజులను దండించును
ప్రకటన గ్రంథం 6:15

22. చెరపట్టపడినవారు గోతిలో చేర్చబడునట్లుగా వారు చేర్చబడి చెరసాలలో వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దర్శింపబడుదురు.

23. చంద్రుడు వెలవెలబోవును సూర్యుని ముఖము మారును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండ మీదను యెరూషలేములోను రాజగును. పెద్దలయెదుట ఆయన ప్రభావము కనబడును.
ప్రకటన గ్రంథం 4:4Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 24 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భూమి నిర్జనమైపోవడం. (1-12) 
తమ సంపదలను భద్రపరుచుకుని, కేవలం భూమిపై మాత్రమే ఆనందాన్ని వెతుక్కునే వారు చివరికి తమను తాము అవసరం మరియు కష్టాలకు గురిచేస్తారు. ప్రాపంచిక విషయాలన్నిటితో పాటు వచ్చే వ్యర్థం మరియు నిరాశ గురించి లేఖనాలు బోధిస్తున్న వాటిని మనకు అన్వయించుకోవడం తెలివైన పని. పాపం ప్రపంచం యొక్క సహజ క్రమాన్ని భంగపరిచింది; మానవాళికి నివాస స్థలంగా దేవుడు మొదట ఉద్దేశించిన దానికి భిన్నంగా భూమిని మార్చింది. ఉత్తమంగా, ఇది పెళుసుగా ఉండే పువ్వును పోలి ఉంటుంది, అది మునిగిపోయే వారి చేతుల్లో వాడిపోతుంది మరియు దానిని వారి హృదయాలకు దగ్గరగా ఉంచుతుంది.
మనం నివసించే ప్రపంచం నిరుత్సాహం మరియు దుఃఖంతో నిండి ఉంది, ప్రజలు నశ్వరమైన ఆనందాలు మరియు అనేక కష్టాలను అనుభవించే ప్రదేశం. మానవ జీవితం స్వల్పకాలికం, ఇబ్బందులతో గుర్తించబడింది. దేవుని శాపం యొక్క తీవ్ర ప్రభావానికి సాక్ష్యమివ్వండి, ఎందుకంటే ఇది ప్రతిదీ బోలుగా చేస్తుంది మరియు అన్ని సామాజిక హోదాలు మరియు పరిస్థితులను నాశనం చేస్తుంది. మానవ పాపాల వల్ల కలిగే కాలుష్యం కారణంగా ఈ విపత్తులు భూమికి వస్తాయి, ఇది దేవుని తీర్పుల ద్వారా నాశనానికి దారి తీస్తుంది.
ప్రాపంచిక సుఖాలు మరియు భౌతిక ఆనందాలు క్షణికమైనవి మరియు చివరికి దుఃఖానికి దారితీస్తాయి. ద్రాక్షారసాన్ని మరియు స్ట్రాంగ్ డ్రింక్‌ను కనికరం లేకుండా వెంబడించే వారికి చేదుగా చేయడానికి దేవుడు వివిధ మార్గాలను ఉపయోగిస్తాడు: శారీరక రుగ్మతలు, మానసిక వేదన మరియు ఆర్థిక వినాశనం ఈ భోగాలను చేదుగా మారుస్తాయి, ఇంద్రియ ఆనందాలు వాటి ఆకర్షణను కోల్పోతాయి. మన పాపాల కోసం దుఃఖించడం నేర్చుకుందాం మరియు దేవునిలో ఆనందాన్ని పొందండి. మనం ఇలా చేసినప్పుడు, ఏ వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి మన ఆనందాన్ని దోచుకోదు.

కొన్ని భద్రపరచబడతాయి. (13-15) 
విస్తృతమైన విధ్వంసం మధ్య ఒక శేషం భద్రపరచబడుతుంది మరియు ఈ శేషం వారి భక్తి మరియు పవిత్రమైన స్వభావంతో వర్గీకరించబడుతుంది. ఈ కొద్దిమంది వ్యక్తులు చెల్లాచెదురుగా ఉన్నారు, ఆలివ్‌లను పండించిన తర్వాత మిగిలిపోయిన అవశేషాలు, ఆకుల మధ్య దాగి ఉన్నాయి. లోకం గుర్తించకపోయినా ప్రభువు తనకు చెందిన వారిని గుర్తిస్తాడు. భౌతిక ఆనందాల కోసం జీవించే వారి ప్రాపంచిక ఆనందం క్షీణించినప్పటికీ, సాధువుల ఆనందం సజీవంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కృప యొక్క ఒడంబడిక, వారి సౌకర్యానికి మూలం మరియు వారి ఆశ యొక్క పునాది ఎప్పుడూ విఫలం కాదు.
ప్రభువులో తమ ఆనందాన్ని కనుగొనే వారు పరీక్షల మధ్య కూడా తమ ఆనందాన్ని కాపాడుకోగలరు మరియు వారి చుట్టూ ఉన్నవారు కన్నీళ్లతో ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం ద్వారా విజయం సాధించగలరు. వారు తమ తోటి బాధితులకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తారు, బాధల కొలిమిని సహించే వారితో సహా లేదా జీవితంలోని తక్కువ, చీకటి మరియు కష్టతరమైన లోయలను నావిగేట్ చేస్తారు. ప్రతి పరీక్షలోనూ, ఎంత తీవ్రమైనదైనా, ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ, ఎంత రిమోట్‌గా ఉన్నా, దేవుని గురించి సానుకూల ఆలోచనలను కలిగి ఉండటాన్ని కొనసాగిద్దాం. ఈ పరీక్షలలో ఏదీ మన విశ్వాసాన్ని కదిలించకపోతే, చాలా సవాలుగా ఉన్న పరిస్థితులలో కూడా మనం నిజంగా ప్రభువును మహిమపరుస్తాము.

ఆయన తీర్పుల ద్వారా దేవుని రాజ్యం పురోగమించింది. (16-23)
విశ్వాసులు తమను తాము భూమి యొక్క సుదూర మూలలకు నడిపించవచ్చు, అయినప్పటికీ వారి ప్రతిస్పందన ఒక పాట, దుఃఖం కాదు. ఈ ప్రవక్త పాపులకు గట్టి హెచ్చరికను కలిగి ఉంది, ప్రవక్త రాబోయే దురదృష్టాల గురించి విలపిస్తున్నాడు, అది కనికరంలేని ప్రవాహంలా ఉప్పొంగుతుంది, విశ్వసనీయ అనుచరుల సంఖ్య క్షీణించడాన్ని సూచిస్తుంది. పాపం విస్తరిస్తున్న ప్రపంచాన్ని అతను ముందుగానే చూస్తాడు, మరియు సందేశం స్పష్టంగా ఉంది: విపత్తు పాపులను కనికరం లేకుండా వెంటాడుతుంది.
ఈ ప్రాపంచిక విషయాలన్నీ తాత్కాలికమైనవి మరియు అనిశ్చితమైనవి. ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలలో మునిగిపోయిన వారు భూమిపై ఒక గొప్ప రాజభవనం లేదా కోటతో సమానమైన శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని స్థాపించారని నమ్ముతారు, అయితే అది ఒక సాధారణ కుటీరం లేదా రాత్రికి తాత్కాలిక లాడ్జ్ వలె తాత్కాలికంగా నిరూపించబడుతుంది. వారి ప్రాపంచిక ఆధిపత్యం కూలిపోతుంది మరియు మళ్లీ ఎప్పటికీ పైకి లేవదు. బదులుగా, నీతి మాత్రమే నివసించే కొత్త ఆకాశం మరియు కొత్త భూమి ఉంటుంది.
పాపం మొత్తం సృష్టిపై భారాన్ని మోపుతుంది, అది ఇప్పుడు మూలుగుతూ మరియు చివరికి దాని పతనానికి దారితీసే ఒక భయంకరమైన బరువు. అహంకారంతో, తమ గొప్పతనంపై గర్వించేవారు, తమకు హాని కలగలేమని భావించి, వారి అహంకారం మరియు క్రూరత్వానికి దేవుని తీర్పును ఎదుర్కొంటారు.
అకాల తీర్పుకు దూరంగా ఉందాం, ఎందుకంటే కొందరు పర్యవసానాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ తమ శ్రేయస్సుతో సంబంధం లేకుండా సురక్షితంగా భావించకూడదు. అలాగే, అత్యంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరూ నిరాశ చెందకూడదు. వీటన్నింటిలో దేవుని మహిమ వెల్లడి అవుతుంది. అయినప్పటికీ, దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క పూర్తి పరిధి రహస్యంగానే ఉంది. విమోచకుని శత్రువుల పతనం అతని రాజ్యానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది, ఆపై నీతి సూర్యుడు అతని మహిమలో ప్రకాశిస్తాడు.
ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులో కనిపించే హెచ్చరికను పాటించేవారు ధన్యులు. పశ్చాత్తాపం చెందని ప్రతి పాపి వారి అతిక్రమణల బరువులో మునిగిపోతాడు మరియు మళ్లీ పైకి లేవడు, విశ్వాసులు శాశ్వతమైన ఆనందంలో మునిగిపోతారు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |