Samuel I- 1 సమూయేలు 3 | View All

1. బాలుడైన సమూయేలు ఏలీయెదుట యెహోవాకు పరిచర్య చేయుచుండెను. ఆ దినములలో యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమగుట అరుదు, ప్రత్యక్షము తరుచుగా తటస్థించుటలేదు.

2. ఆ కాలమందు ఏలీ కన్నులు మంద దృష్టి గలవైనందున అతడు చూడలేక తనస్థలమందు పండు కొనియుండగాను

3. దీపము ఆరిపోకమునుపు సమూయేలు దేవుని మందసమున్న యెహోవా మందిరములో పండుకొనియుండగాను

4. యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చిత్తమండి నేనున్నానని చెప్పి

5. ఏలీదగ్గరకు పోయి నీవు నన్ను పిలిచితివి గదా నేను వచ్చినాననెను. అతడు నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమ్మని చెప్పగా అతడు పోయి పండుకొనెను.

6. యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీయొద్దకు పోయి చిత్తము నీవు నన్ను పిలిచితివి గనుక వచ్చితిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నిన్ను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమ్మనెను.

7. సమూయేలు అప్పటికి యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాక్కు అతనికి ఇంక ప్రత్యక్షము కాలేదు.

8. యెహోవా మూడవమారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ దగ్గరకు పోయి చిత్తము నీవు నన్ను పిలిచితివే; యిదిగో వచ్చితిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని పిలిచెనని గ్రహించి

9. నీవు పోయి, పండుకొమ్ము, ఎవరైన నిన్ను పిలిచినయెడల యెహోవా, నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు, ఆజ్ఞనిమ్మని చెప్పుమని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన స్థలమందు పండుకొనెను.

10. తరువాత యెహోవా ప్రత్యక్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆల కించుచున్నాడు ఆజ్ఞయిమ్మనెను.

11. అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఇశ్రాయేలులో నేనొక కార్యము చేయబోవుచున్నాను; దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును.

12. ఆ దినమున ఏలీయొక్క యింటివారిని గురించి నేను చెప్పినదంతయు వారిమీదికి రప్పింతును. దాని చేయ మొదలుపెట్టి దాని ముగింతును.

13. తన కుమారులు తమ్మును తాము శాపగ్రస్తులగా చేసికొనుచున్నారని తానెరిగియు వారిని అడ్డగించలేదు గనుక అతని యింటికి నిత్యమైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి తెలియజేయుచున్నాను.

14. కాబట్టి ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలిచేతనైనను నైవేద్యముచేతనైనను ఎన్నటికిని ప్రాయశ్చిత్తము జేయబడదని నేను ప్రమాణపూర్వకముగా ఆజ్ఞా పించితిని.

15. తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను తీసెను గాని, భయపడి తనకు కలిగిన దర్శన సంగతి ఏలీతో చెప్పక పోయెను.

16. అయితే ఏలీ సమూయేలూ నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా అతడు చిత్తము నేనిక్కడ ఉన్నాననెను.

17. ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచ్చెనో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో చెప్పుము. ఆయన నీతో సెలవిచ్చిన సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగుచేసినయెడల అంతకంటె అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెప్పగా

18. సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి తెలియజెప్పెను. ఏలీ విని సెలవిచ్చినవాడు యెహోవా; తన దృష్ఠికి అనుకూలమైనదానిని ఆయన చేయునుగాక అనెను.

19. సమూయేలు పెద్దవాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయున్నందున అతని మాటలలో ఏదియు తప్పిపోలేదు.

20. కాబట్టి సమూయేలు యెహోవాకు ప్రవక్తగా స్థిరపడెనని దాను మొదలుకొని బెయేరషెబా వరకు ఇశ్రాయేలీయులందరు తెలిసికొనిరి
అపో. కార్యములు 13:20

21. మరియషిలోహులో యెహోవా మరల దర్శనమిచ్చుచుండెను. షిలోహులో యెహోవా తన వాక్కు చేత సమూయేలునకు ప్రత్యక్షమగుచు వచ్చెను. సమూయేలు మాట ఇశ్రాయేలీయులందరిలో వెల్లడియాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రభువు వాక్యం మొదట సమూయేలుకు బయలుపరచబడింది. (1-10) 
దైవిక దయ ఉద్దేశించిన కాల్ ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది, దానికి సమాధానం వచ్చే వరకు నిరంతరం పునరావృతమవుతుంది. సమూయేలు దేవుని స్వరాన్ని వింటున్నాడని ఏలీ గుర్తించాడు మరియు ఏమి చెప్పాలో అతనికి మార్గనిర్దేశం చేశాడు. ఏలీకి ఇది కొంత అసౌకర్యమైన పరిస్థితి అయినప్పటికీ, దేవుని పిలుపు తనకు బదులుగా సమూయేలుకు పంపబడింది, అతను ఇప్పటికీ చిన్న పిల్లవాడికి మార్గదర్శకత్వం అందించాడు. ఎదుగుతున్న తరానికి తోడ్పాటు అందించడం మరియు వారికి మార్గదర్శకత్వం వహించడం పెద్దల బాధ్యతను ఇది వివరిస్తుంది. మన తర్వాత వచ్చే వారికి, భవిష్యత్తులో మనల్ని మించిపోయే వారికి కూడా బోధించడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉండాలి యోహాను 1:30. చిన్న వయస్సు నుండే పిల్లలలో సానుకూల మరియు అర్థవంతమైన పదాలను నాటడం, వారి జీవితమంతా దైవిక బోధనలను నేర్చుకోవడానికి మరియు స్వీకరించడానికి వారిని సిద్ధం చేయడం చాలా అవసరం.

దేవుడు ఏలీ ఇంటి నాశనాన్ని సమూయేలుకి చెప్పాడు. (11-18) 
మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో గణనీయమైన అపరాధం మరియు అవినీతి ఉంది, ఇది మన స్వంత హృదయాలకు తెలిసిన అన్యాయం కాబట్టి మనం తిరస్కరించలేము. ఈ అంతర్గత పోరాటాలు మరియు లోపాల గురించి మాకు అవగాహన ఉంది. మనకు జోక్యం చేసుకునే అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇతరుల పాపాలను నిరోధించడంలో విఫలమైతే, వారి అపరాధంలో మనల్ని ఇరికించి, మన సంక్లిష్టతకు మనల్ని బాధ్యులను చేస్తుంది.
ఈ తీవ్రమైన తీర్పును ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఎలీ అసాధారణంగా స్పందించాడు. దేవుడు ఎప్పటికీ అన్యాయం చేయడని పూర్తిగా నమ్మి, తాను సరైనదిగా భావించే విధంగా ప్రవర్తించే అధికారం ప్రభువుకు ఉందని అతను అంగీకరించాడు. ఏలీ యొక్క ప్రతిస్పందన సౌమ్యత, సహనం మరియు వినయాన్ని ప్రదర్శించింది, అతను తన పాపాల పర్యవసానాలను అంగీకరించినప్పుడు అతని నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని వెల్లడి చేసింది.

సమూయేలు ప్రవక్తగా స్థిరపడ్డాడు. (19-21)
మనం అనుభవించే జ్ఞానం మరియు దయ యొక్క అన్ని పెరుగుదల మన జీవితంలో దేవుని ఉనికికి కారణమని చెప్పవచ్చు. మనం ఆయన సందర్శనలను హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించి, స్వాగతించినప్పుడు, దేవుడు దయతో ఆయన మార్గదర్శకత్వంతో మనలను అనుగ్రహిస్తూనే ఉంటాడు. యౌవనస్థులకు, దైవభక్తి పట్ల ముందస్తు భక్తి అనేది గొప్ప గౌరవాన్ని తెచ్చే గొప్ప ధర్మం. దేవుని పట్ల భక్తిని ప్రదర్శించే వారు ప్రతిఫలంగా ఆయన చేత గౌరవించబడతారు.
యౌవనస్థులు తమ యౌవనంలో తమ సృష్టికర్తను గుర్తుంచుకోవడానికి సమూయేలు ఉదాహరణ ఒక శక్తివంతమైన పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది. పిల్లలు కూడా మతం పట్ల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారని మరియు ప్రభువు సన్నిధిని కోరుకునే వారి అంకితభావం ఖచ్చితంగా ఆయనను సంతోషపరుస్తుందని ఇది చూపిస్తుంది. సమూయేలు పాత్ర యువతను అందంగా అలంకరించే మరియు నిజమైన ఆనందానికి దారితీసే అన్ని ప్రశంసనీయ లక్షణాలను ఉదాహరణగా చూపుతుంది.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |