Isaiah - యెషయా 25 | View All

1. యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నిన్ను హెచ్చించెదను నీ నామమును స్తుతించె దను నీవు అద్భుతములు చేసితివి, సత్యస్వభావము ననుస రించి నీవు పూర్వకాలమున చేసిన నీ ఆలోచనలు నెరవేర్చితివి

2. నీవు పట్టణము దిబ్బగాను ప్రాకారముగల పట్టణము పాడుగాను అన్యుల నగరి పట్టణముగా మరల ఉండకుండ నీవు చేసితివి అది మరల ఎన్నడును కట్టబడకుండ చేసితివి.

3. భీకరుల ఊపిరి గోడకు తగిలిన గాలివానవలె ఉండగా నీవు బీదలకు శరణ్యముగా ఉంటివి దరిద్రులకు కలిగిన శ్రమలో వారికి శరణ్యముగాను గాలివాన తగులకుండ ఆశ్రయముగాను వెట్ట తగుల కుండ నీడగాను ఉంటివి.

4. కాబట్టి బలిష్ఠులైన జనులు నిన్ను ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పట్టణస్థులు నీకు భయపడుదురు.

5. ఎండిన దేశములో ఎండ వేడిమి అణగిపోవునట్లు నీవు అన్యుల ఘోషను అణచివేసితివి మేఘచ్ఛాయవలన ఎండ అణచివేయబడునట్లు బలాత్కారుల జయకీర్తన అణచివేయబడును.

6. ఈ పర్వతముమీద సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సమస్తజనముల నిమిత్తము క్రొవ్వినవాటితో విందు చేయును మడ్డిమీదనున్న ద్రాక్షారసముతో విందుచేయును nమూలుగుగల క్రొవ్వినవాటితో విందుచేయును మడ్డిమీది నిర్మలమైన ద్రాక్షారసముతో విందుచేయును.

7. సమస్తజనముల ముఖములను కప్పుచున్న ముసుకును సమస్త జనములమీద పరచబడిన తెరను ఈ పర్వతము మీద ఆయన తీసివేయును
లూకా 2:32, 2 కోరింథీయులకు 3:16

8. మరెన్నడును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగి వేయును. ప్రభువైన యెహోవా ప్రతివాని ముఖముమీది బాష్ప బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనులనిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.
1 కోరింథీయులకు 15:54, ప్రకటన గ్రంథం 7:17, ప్రకటన గ్రంథం 21:4

9. ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రక్షించునని మనము కనిపెట్టుకొని యున్న మన దేవుడు మనము కనిపెట్టుకొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబట్టి సంతోషించి ఉత్సహింతము.

10. యెహోవా హస్తము ఈ పర్వతముమీద నిలుచును పెంటకుప్పలో వరిగడ్డి త్రొక్కబడునట్లు మోయాబీయులు తమ చోటనే త్రొక్కబడుదురు.

11. ఈతగాండ్రు ఈదుటకు తమ చేతులను చాపునట్లు వారు దాని మధ్యను తమ చేతులను చాపుదురు వారెన్ని తంత్రములు పన్నినను యెహోవా వారి గర్వమును అణచివేయును.

12. మోయాబూ, నీ ప్రాకారముల పొడవైన కోటలను ఆయన క్రుంగగొట్టును వాటిని నేలకు అణగద్రొక్కి ధూళిపాలుచేయును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రశంసల పాట. (1-5) 
ఇది బందిఖానా నుండి యూదుల విముక్తిని వర్ణించినప్పటికీ, మన ఆధ్యాత్మిక విరోధులపై క్రీస్తు విజయాలు మరియు విశ్వాసులందరికీ ఆయన అందించే ఓదార్పు కోసం దేవునికి అర్పించాల్సిన ప్రశంసలను గుర్తించడం కూడా అంతకు మించి కనిపిస్తుంది. నిజమైన విశ్వాసం ప్రభువు వాక్యాన్ని హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తుంది మరియు ఆయన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి ఆయన విశ్వసనీయతపై ఆధారపడుతుంది. దేవుడు గర్విష్ఠులను మరియు సురక్షితమైనవారిని బలహీనపరచినట్లే, ఆయనపై ఆధారపడిన వినయస్థులను బలపరుస్తాడు. దేవుడు తన ప్రజలను అన్ని పరిస్థితులలో రక్షిస్తాడు. ప్రభువు తనపై నమ్మకం ఉంచేవారిని అణచివేతదారుల అహంకారం నుండి రక్షించాడు. వారి అహంకారం అపరిచితుల అరుపులా ఉంటుంది, మధ్యాహ్న సూర్యుడిలా ఉంటుంది, కానీ సూర్యుడు అస్తమించేటప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు? కష్టాల్లో ఉన్న విశ్వాసులకు ప్రభువు ఎల్లప్పుడూ ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు మరియు ఎప్పటికీ ఉంటాడు. వారికి ఆశ్రయం కల్పించిన తర్వాత, దానిని ఆశ్రయించమని వారికి ఆదేశిస్తాడు.

సువార్త ఆశీర్వాదాల ప్రకటన. (6-8) 
పశ్చాత్తాపపడిన పాపులకు అందించబడిన సాదర స్వాగతం తరచుగా క్రొత్త నిబంధనలో విందుతో పోల్చబడుతుంది. అన్యజనులు మరియు యూదులతో సహా ప్రజలందరికీ ఆహ్వానం తెరిచి ఉంటుంది. సువార్తలో, హృదయాన్ని బలపరిచే మరియు ఉద్ధరించే ఏదో ఉంది, పాపం యొక్క బరువుతో మరియు లోతైన శోకంలో ఉన్నవారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఒక తెర అన్ని దేశాలను కప్పివేసింది, వారిని చీకటిలోకి నెట్టివేసింది. అయినప్పటికీ, ప్రభువు తన సువార్త యొక్క ప్రకాశవంతమైన కాంతి ద్వారా ఈ ముసుగును తొలగిస్తాడు, ఇది ప్రపంచమంతటా ప్రకాశిస్తుంది. తన ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, అతను ఈ కాంతిని పొందేందుకు ప్రజల కళ్ళు తెరుస్తాడు. వారి అతిక్రమాలు మరియు పాపాల కారణంగా చాలాకాలంగా ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయిన వారిని ఆయన పునరుత్థానం చేస్తాడు. క్రీస్తు తన పునరుత్థానం ద్వారా మరణాన్ని జయిస్తాడు. దుఃఖం బహిష్కరించబడుతుంది, దాని స్థానంలో పరిపూర్ణమైన మరియు శాశ్వతమైన ఆనందం వస్తుంది. తమ పాపాల కోసం దుఃఖించే వారికి ఓదార్పు లభిస్తుంది, క్రీస్తు కోసం బాధలను సహించే వారు ఓదార్పు పొందుతారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, స్వర్గం యొక్క ఆనందాల వరకు మరియు వాటిని దాటి, ఈ వాగ్దానం పూర్తిగా గ్రహించబడదు: "దేవుడు అన్ని కన్నీళ్లను తుడిచివేస్తాడు." ఈ భవిష్యత్తు యొక్క నిరీక్షణ అధిక దుఃఖాన్ని మరియు ఈ ప్రపంచంలో మన ప్రయత్నాలను అడ్డుకునే అన్ని ఏడుపులను దూరం చేయాలి. కొన్నిసార్లు, ఈ భూసంబంధమైన జీవితంలో కూడా, దేవుడు మానవాళిలో తన ప్రజల నుండి నిందను తొలగిస్తాడు. అయినప్పటికీ, అది గొప్ప రోజున పూర్తిగా నెరవేరుతుంది. అందుచేత, ఈ రెండూ త్వరలోనే నిర్మూలించబడతాయని తెలుసుకుని, ప్రస్తుతానికి దుఃఖాన్ని, అవమానాన్ని ఓపికగా భరిద్దాం.

క్రీస్తు చర్చి యొక్క శత్రువుల నాశనం. (9-12)
విమోచకుని కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన వారు సంతోషకరమైన వార్తలను మరియు ప్రశంసలతో ఆనందాన్ని అందుకుంటారు. మహిమాన్వితులైన సాధువులు కూడా విజయగీతంతో తమ ప్రభువు ఆనందంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అతని కోసం ఎదురుచూడటం ఎప్పుడూ ఫలించదు, అతని దయ చివరికి వస్తుంది, ఆలస్యానికి సమృద్ధిగా పరిహారం లభిస్తుంది.
మన మోక్షానికి మార్గం సుగమం చేయడానికి ఒకప్పుడు సిలువపై చాచిన అదే చేతులు చివరికి పశ్చాత్తాపం చెందని పాపులందరిపై తీర్పు తీసుకురావడానికి విస్తరించబడతాయి. ఇక్కడ "మోయాబు" అనే పదం దేవుని ప్రజలను వ్యతిరేకించే వారందరినీ సూచిస్తుంది మరియు వారందరూ తక్కువ చేసి ఓడిపోతారు. వరుస తీర్పుల ద్వారా దేవుడు తన విరోధుల గర్వాన్ని తగ్గించుకుంటాడు. మోయాబు నాశనము క్రీస్తు విజయానికి మరియు సాతాను కోటలను కూల్చివేయడానికి సూచనగా పనిచేస్తుంది.
కావున, ప్రియ సహోదరులారా, దృఢంగా, అచంచలంగా, ఎల్లప్పుడూ ప్రభువు పనికి అంకితమై నిలబడండి. ప్రభువులో మీ శ్రమ వ్యర్థం కాదని తెలుసుకోండి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |