Esther - ఎస్తేరు 6 | View All

1. ఆ రాత్రి నిద్రపట్టక పోయినందున రాజ్యపు సమాచార గ్రంథము తెమ్మని రాజు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా అది రాజు ఎదుట చదివి వినిపింపబడెను.

2. ద్వారపాలకులైన బిగ్తాను తెరెషు అను రాజుయొక్క యిద్దరు నపుంసకులు రాజైన అహష్వేరోషును చంప యత్నించిన సంగతి మొర్దెకై తెలిపినట్టు అందులో వ్రాయబడి యుండెను.

3. రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమిత్తము మొర్దెకైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరి.

4. అప్పుడు ఆవరణములో ఎవరో యున్నారని రాజు చెప్పెను. అప్పటికి హామాను తాను చేయించిన ఉరికొయ్యమీద మొర్దెకైని ఉరితీయింప సెలవిమ్మని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరుయొక్క ఆవరణము లోనికి వచ్చియుండెను.

5. రాజ సేవకులుఏలినవాడా చిత్త గించుము, హామాను ఆవరణములో నిలువబడియున్నాడని రాజుతో చెప్పగా రాజు అతని రానియ్యుడని సెలవిచ్చి నందున హామాను లోపలికి వచ్చెను.

6. రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఏమిచేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా హామానునన్ను గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపే క్షించునని తనలో తాననుకొని రాజుతో ఇట్లనెను

7. రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి చేయ తగినదేమనగా

8. రాజు ధరించుకొను రాజవస్త్రములను రాజు ఎక్కు గుఱ్ఱమును రాజు తన తలమీద ఉంచుకొను రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా

9. ఘనులైన రాజుయొక్క అధిపతులలో ఒకడు ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును పట్టుకొని, రాజు ఘనపరచ నపేక్షించు వానికి ఆ వస్త్రములను ధరింప జేసి ఆ గుఱ్ఱముమీద అతనిని ఎక్కించి రాజవీధిలో అతని నడిపించుచురాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఈప్రకారముగా చేయతగునని అతనిముందర చాటింపవలెను.

10. అందుకు రాజునీవు చెప్పినప్రకారమే శీఘ్రముగా ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, రాజు గుమ్మమునొద్ద కూర్చునియున్న యూదుడైన మొర్దెకైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు చెప్పినదానిలో ఒకటియు విడువక అంతయు చేయుమని హామానునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

11. ఆ ప్రకారమే హామాను ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, మొర్దెకైకి ఆ వస్త్రములను ధరింపజేసి ఆ గుఱ్ఱము మీద అతనిని ఎక్కించి రాజ వీధిలో అతని నడిపించుచు, రాజు ఘనపరచ నపేక్షించువానికి ఈ ప్రకారము చేయ తగునని అతని ముందర చాటించెను.

12. తరువాత మొర్దెకై రాజు గుమ్మమునొద్దకు వచ్చెను; అయితే హామాను తల కప్పుకొని దుఃఖించుచు తన యింటికి త్వరగా వెళ్లి పోయెను.

13. హామాను తనకు సంభవించినదంతయు తన భార్యయైన జెరెషుకును తన స్నేహితులకందరికిని తెలుపగా, అతని యొద్దనున్న జ్ఞానులును అతని భార్యయైన జెరెషును ఎవనిచేత నీకు అధికార నష్టము కలుగుచున్నదో ఆ మొర్దెకై యూదుల వంశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు జయము కలుగదు, అతనిచేత అవశ్యముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి.

14. వారు ఇంక మాటలాడుచుండగా రాజుయొక్క నపుంసకులు వచ్చి ఎస్తేరు చేయిం చిన విందునకు రమ్మని హామానును త్వరపెట్టిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Esther - ఎస్తేరు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రొవిడెన్స్ మొర్దెకైని రాజుకు అనుకూలంగా సిఫార్సు చేస్తున్నాడు. (1-3) 
దేవుని దివ్య ప్రణాళిక మానవ జీవితంలోని అతిచిన్న అంశాలను కూడా నియంత్రిస్తుంది. అతనికి తెలియకుండా ఏ ఒక్క పిచ్చుక కూడా అంతం కాదు. మొర్దెకైని ఉన్నతీకరించడానికి ప్రొవిడెన్స్ రూపొందించిన మార్గాన్ని పరిశీలించండి. ప్రొవిడెన్స్‌కు ఒక ఉద్దేశ్యం నెరవేరినప్పుడు, రాజు నిద్రపోలేక నిశ్చలంగా ఉన్నాడు. అతని నిద్రలేమికి కారణమయ్యే ఏ వ్యాధి ప్రస్తావన లేదు; బదులుగా, నిద్రను ఇచ్చే దేవుడే దానిని నిలిపివేశాడు. నూట ఇరవై ఏడు ప్రావిన్సుల విస్తారమైన రాజ్యంపై ఆధిపత్యం వహించిన అదే వ్యక్తి ఒక గంట నిద్రపోవడానికి కూడా అశక్తుడు.

హామాన్ సలహా మొర్దెకైని గౌరవిస్తుంది. (4-11) 
మానవ అహంకారం వారిని ఎలా దారి తీస్తుందో సాక్షి. మన గురించి మరియు మన విజయాల గురించి మనం పెంచుకున్న అభిప్రాయాల కంటే మన హృదయాల మోసపూరితం ఎక్కడా స్పష్టంగా కనిపించదు. దీని నుండి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే, మనం అప్రమత్తంగా మరియు ప్రార్థనతో ఉండాలి. రాజు తనకంటే ఎవ్వరినీ ఉన్నతంగా భావించడని హామాన్ నమ్మాడు, అయితే ఇది ఒక అపోహ. ఇతరులు వ్యక్తం చేసే ప్రశంసలను మనం సందేహంతో సంప్రదించాలి, అది కనిపించేంత అసలైనది కాకపోవచ్చు. ఈ విధంగా, మన విలువను అతిగా అంచనా వేయకుండా మరియు ఇతరులపై అధిక నమ్మకాన్ని ఉంచుతాము. యూదుడైన మొర్దెకైని గౌరవించమని రాజు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు హామాన్ ఎలా ఆశ్చర్యపోయాడో గమనించండి, అతను ఇతరులందరి కంటే తృణీకరించిన మరియు చురుకుగా కుట్ర పన్నుతున్న వ్యక్తి.

హామాన్ స్నేహితులు అతని ప్రమాదం గురించి అతనికి చెప్పారు. (12-14)
మొర్దెకై తన గౌరవాలు ఉన్నప్పటికీ వినయంగా ఉండి, అహంకారం లేకుండా తన విధులను తిరిగి ప్రారంభించాడు. తమ బాధ్యతల కంటే తమను తాము ఉన్నతంగా భావించని వారికే నిజమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. దానికి విరుద్ధంగా, హామాన్ దానిని సహించలేకపోయాడు. అతనికి ఏమి హాని జరిగింది? అయినప్పటికీ, ఒక వ్యక్తి యొక్క అహంకారాన్ని బద్దలుకొట్టేది వినయంతో మరొకరి ప్రశాంతమైన నిద్రకు భంగం కలిగించదు. ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో అతని భార్య మరియు స్నేహితుల మాటల ద్వారా హామాన్ యొక్క రాబోయే వినాశనం అతనికి ఆవిష్కృతమైంది. యూదులు వివిధ దేశాల మధ్య చెదరగొట్టబడినప్పటికీ, ప్రత్యేక దైవిక సంరక్షణను పొందేవారని వారు బహిరంగంగా అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ, వారి ఓదార్పు బలహీనమైనదిగా నిరూపించబడింది; హామాను పశ్చాత్తాపపడమని సలహా ఇవ్వడం కంటే, వారు తప్పించుకోలేని విధిని ఊహించారు. దేవుని జ్ఞానము ఆయన చర్చి యొక్క విమోచనము విప్పి, ఆయన స్వంత మహిమను వెల్లడిచేసే సమయములో స్పష్టమవుతుంది.
Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |