Job - యోబు 14 | View All

1. స్త్రీ కనిన నరుడు కొద్ది దినములవాడై మిక్కిలి బాధనొందును.

2. పువ్వు వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోవును నీడ కనబడకపోవునట్లు వాడు నిలువక పారిపోవును.

3. అట్టివాని మీద నీవు కనుదృష్టి యుంచియున్నావు తీర్పు నొందుటకై నన్ను నీ యెదుటికి రప్పించియున్నావు.

4. పాపసహితునిలో నుండి పాపరహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు?ఆలాగున ఎవడును పుట్టనేరడు.

5. నరుల ఆయుష్కాలము పరిమితి కలది, వారి నెలల సంఖ్య నీకు తెలిసేయున్నది. మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించి యున్నావు

6. కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు విశ్రమము నొందునట్లు వారివైపు చూడకయుండుము.

7. వృక్షము నరకబడినయెడల అది తిరిగి చిగుర్చుననియుదానికి లేతకొమ్మలు వేయుననియు నమ్మకముకలదు.

8. దాని వేరు భూమిలో పాతదై పోయినను దాని అడుగుమొద్దు మంటిలో చీకిపోయినను

9. నీటి వాసన మాత్రముచేత అది చిగుర్చునులేత మొక్కవలె అది కొమ్మలు వేయును.

10. అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు ప్రాణము విడిచిన తరువాత వారేమై పోవుదురు?

11. తటాక జలములు ఎట్లు ఇంకిపోవునో నది నీరు ఎట్లు ఎండి హరించిపోవునో ఆలాగుననే నరులు పండుకొని తిరిగి లేవరు.

12. ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిద్ర లేపజాలరు.

13. నీవు పాతాళములో నన్ను దాచినయెడల ఎంతోమేలునీ కోపము చల్లారువరకు నన్ను చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలునాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను.

14. మరణమైన తరువాత నరులు బ్రతుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల కలుగువరకు నా యుద్ధదినములన్నియు నేను కనిపెట్టియుందును

15. ఆలాగుండిన యెడల నీవు పిలిచెదవు నేను నీకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదను నీ హస్తకృత్యము ఎడల నీకు ఇష్టము కలుగును.

16. అయితే ఇప్పుడు నీవు నా అడుగుజాడలను లెక్కపెట్టుచున్నావు నా పాపమును సహింపలేకయున్నావు

17. నా అతిక్రమము సంచిలో ముద్రింపబడియున్నది నేను చేసిన దోషమును భద్రముగా ఉంచియున్నావు.

18. పర్వతమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని స్థానము తప్పును.

19. జలము రాళ్లను అరగదీయునుదాని ప్రవాహములు భూమియొక్క ధూళిని కొట్టుకొనిపోవును నీవైతే నరుల ఆశను భంగపరచుచున్నావు.

20. నీవు వారిని ఎల్లప్పుడు గెలుచుచున్నావు గనుక వారు గతించిపోవుదురునీవు వారికి ముఖవికారము కలుగజేసి వారిని వెళ్లగొట్టుచున్నావు.

21. వారి కుమారులు ఒకవేళ షునత వహించినను అదివారికి తెలియకపోవును. వారు ఒకవేళ అణిగిపోయినను అట్టి గతి వారికిపట్టెనని వారు గ్రహింపకయుందురు.

22. తమమట్టుకు తామే శరీరమునందు నొప్పి నొందుదురు తమమట్టుకు తామే ప్రాణమునందు దుఃఖపడుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు మనిషి జీవితం గురించి మాట్లాడుతుంది. (1-6) 
యోబు మానవ స్థితిని పరిశోధించాడు, తోటి మానవులతో మరియు దైవికంతో తన సంబంధాన్ని రెండింటినీ కలుపుకున్నాడు. ఆడమ్ పడిపోయిన వంశానికి చెందిన ప్రతి వ్యక్తి నశ్వరమైన ఉనికిని అనుభవిస్తాడు. మనోహరం, ఆనందం మరియు వైభవం యొక్క అన్ని ప్రదర్శనలు అనారోగ్యం లేదా మరణం నేపథ్యంలో విరిగిపోతాయి, కొడవలి బ్లేడ్ లేదా ప్రయాణిస్తున్న నీడకు లొంగిపోయే పువ్వులా ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి హృదయం అంతర్లీనంగా మలినాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు అతని చర్యలు ఎలా కలుషితం కాకుండా ఉంటాయి? ఇది యోబు యొక్క గ్రహణశక్తిని మరియు అసలు పాపం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించడాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. అతను ఈ భావనను ఒక అభ్యర్థనగా ఉపయోగించినట్లు కనిపిస్తుంది, ప్రభువు అతనిని కేవలం అతని పనుల ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా, దయ మరియు దయ యొక్క లెన్స్ ద్వారా తీర్పు ఇవ్వాలని సూచించాడు. మన జీవితాల వ్యవధి దైవిక సలహా మరియు డిక్రీలో ముందుగా నిర్ణయించబడింది; మన జీవితకాలం అతని చేతుల్లో ఉంటుంది మరియు ప్రకృతి శక్తులు అతని ఆధిపత్యంలో పనిచేస్తాయి. ఆయనలో, మన ఉనికి వృద్ధి చెందుతుంది మరియు కదులుతుంది. మానవ జీవితం యొక్క క్లుప్తత మరియు అనూహ్యతను, అలాగే అన్ని ప్రాపంచిక ఆనందాల యొక్క అస్థిర స్వభావాన్ని తీవ్రంగా ఆలోచించడం చాలా విలువైనదని రుజువు చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఈ ప్రతికూలతలకు కారణాలు మరియు పరిష్కారాలను పరిశోధించడం మరింత ముఖ్యమైనది. ఆత్మ ద్వారా పునర్జన్మ సంభవించే వరకు, ఆధ్యాత్మికంగా సద్గుణ సారాంశం మనలో నివసించదు లేదా వెలువడదు. మరుజన్మలో ఉన్న చిన్నపాటి పుణ్యాలు కూడా పాపం ద్వారా కలుషితమవుతాయి. పర్యవసానంగా, మన దైవిక మధ్యవర్తి ద్వారా ఆయన దయపై పూర్తిగా ఆధారపడి, దేవుని ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడం అత్యవసరం. మనం ఎడతెగకుండా పవిత్రాత్మ యొక్క పునరుజ్జీవన స్పర్శను వెతకాలి మరియు సంపూర్ణ పవిత్రత మరియు ఆనందం యొక్క ప్రత్యేక రాజ్యంగా స్వర్గం వైపు మన దృష్టిని మళ్లించాలి.

మనిషి మరణం. (7-15) 
ఒక చెట్టు, ఒకసారి నరికివేయబడినప్పుడు, కొత్త రెమ్మలు పుట్టి, తడి వాతావరణంలో కొత్తగా వర్ధిల్లగలదో, అదేవిధంగా, మానవుడు, మరణంతో తెగిపోయినప్పటికీ, ఈ భూలోకం నుండి శాశ్వతంగా స్థానభ్రంశం చెందుతాడు. ఒక వ్యక్తి ఉనికిని సముచితంగా ఒక తాత్కాలిక వరద నీటితో పోల్చవచ్చు, ఇది విస్తృతంగా వ్యాపించి వేగంగా ఆవిరైపోతుంది. ఈ భాగాల అంతటా, యోబ్ యొక్క వ్యక్తీకరణలు పునరుత్థానం యొక్క లోతైన సిద్ధాంతంపై అతని విశ్వాసాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడిస్తున్నాయి. తన స్నేహితుల ఓదార్పు ప్రయత్నాల అసమర్థతను ఎదుర్కొన్న అతను పరివర్తన కోసం ఎదురుచూస్తూ ఓదార్పుని పొందుతాడు. మన అతిక్రమణలు క్షమించబడి, మన హృదయాలు స్వచ్ఛతకు పునరుజ్జీవింపజేయబడితే, మన భౌతిక రూపాలు సమాధి యొక్క లోతులలో విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ, శత్రువుల శత్రుత్వం నుండి రక్షించబడినప్పుడు, మన అంతర్గత లోపాలతో లేదా బాహ్యంగా హింసించబడకుండా, స్వర్గం మన ఆత్మలకు అభయారణ్యం అవుతుంది. శిక్షలు.

పాపం ద్వారా మనిషి అవినీతికి గురవుతాడు. (16-22)
యోబు ప్రారంభంలో విశ్వాసం మరియు ఆశావాదంతో మాట్లాడాడు మరియు అతని ఆత్మను పునరుజ్జీవింపజేయడానికి దయ యొక్క సంగ్రహావలోకనం ఉద్భవించింది. అయితే, నైతిక అవినీతి మరోసారి పట్టుకుంది. అతను దేవునికి వ్యతిరేకంగా పరిస్థితులను తీవ్రస్థాయికి నెట్టివేస్తున్నట్లు చిత్రీకరిస్తాడు. సర్వశక్తిమంతుడు తనను వ్యతిరేకించే వారిపై విజయం సాధించడానికి కట్టుబడి ఉంటాడు. బాధ మరియు వేదన దేవుని ద్వారా పంపబడినప్పటికీ, ప్రతిష్టాత్మకమైన సంబంధాలు క్షీణించవచ్చు మరియు ప్రాపంచిక సంతోషం యొక్క అవకాశాలు కృంగిపోవచ్చు, విశ్వాసకులు చివరికి శాశ్వతమైన ఆనంద రంగాలలో ఓదార్పును పొందుతారు.
అయినప్పటికీ, సంపన్న అవిశ్వాసి కోసం ఎదురుచూస్తున్న లోతైన పరివర్తన గురించి ఆలోచించండి! దేవుని న్యాయపీఠం ముందు పిలిచినప్పుడు వారు ఎలా సమాధానం ఇస్తారు? ప్రభువు ఇప్పటికీ దయ యొక్క సీటును ఆక్రమించాడు, అతని కృపను విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఓహ్, పాపులు జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి, తమ చివరి రోజులను తలచుకుంటే! మానవత్వం దాని మర్త్య చట్రంలో నివసించేంత వరకు, ఇది ఒక వ్యక్తి వదులుకోవడానికి ఇష్టపడని శరీరం, నొప్పి కొనసాగుతుంది. అదే విధంగా, ఆత్మ ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉండగా, ఆత్మను విడుదల చేయడానికి ఇష్టపడదు, అది దుఃఖిస్తుంది. చనిపోయే చర్య ఒక కష్టమైన ప్రయత్నం; మృత్యువు తరచుగా వేదనకు గురిచేస్తుంది. వ్యక్తులు తమ మరణశయ్య వరకు పశ్చాత్తాపాన్ని వాయిదా వేసుకోవడం తెలివితక్కువ పని, వారు ఏదైనా పనిని చేయటానికి అనారోగ్యంతో ఉన్న సమయానికి అత్యంత కీలకమైన పనిని వదిలివేయడం, ముఖ్యమైనది మాత్రమే.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |