Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 5 | View All

1. భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, చేతిపనికాక దేవునిచేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని యెరుగుదుము.
యోబు 4:19

2. మనము దిగంబరులము కాక వస్త్రము ధరించుకొనినవారముగా కనబడుదుము. కాబట్టి పరలోకమునుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేక్షించుచు దీనిలో మూల్గుచున్నాము.

3. ఈ గుడారములోనున్న మనము భారము మోసికొని మూల్గు చున్నాము.

4. ఇది తీసివేయవలెనని కాదు గాని మర్త్యమైనది జీవముచేత మింగివేయబడునట్లు, ఆ నివాసమును దీనిపైని ధరించుకొన గోరుచున్నాము.

5. దీని నిమిత్తము మనలను సిద్ధపరచినవాడు దేవుడే;మరియు ఆయన తన ఆత్మ అను సంచకరువును మన కనుగ్రహించియున్నాడు.

6. వెలి చూపువలన కాక విశ్వాసమువలననే నడుచుకొను చున్నాము

7. గనుక ఈ దేహములో నివసించుచున్నంత కాలము ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నామనియెరిగి యుండియు, ఎల్లప్పుడును ధైర్యముగలవారమై యున్నాము.

8. ఇట్లు ధైర్యము గలిగి యీ దేహమును విడిచి పెట్టి ప్రభువునొద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాము.

9. కావున దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిష్టులమై యుండవలెనని మిగుల అపేక్షించుచున్నాము.

10. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియలచొప్పున, అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందునట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠము ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, ప్రసంగి 12:14

11. కావున మేము ప్రభువు విషయమైన భయము నెరిగి మనుష్యులను ప్రేరేపించుచున్నాము. మేము దేవునికి ప్రత్యక్షపరచబడినవారము; మీ మనస్సాక్షులకు కూడ ప్రత్యక్షపరచబడియున్నామని నమ్ముచున్నాను.

12. మమ్మును మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెప్పించుకొనుట లేదు గాని, హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చుటకు మీకు ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచున్నాము.

13. ఏలయనగా మేము వెఱ్రివారమైతిమా దేవుని నిమిత్తమే; స్వస్థబుద్ధిగలవారమైతిమా మీ నిమిత్తమే.

14. క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మును బలవంతము చేయుచున్నది; ఏలాగనగా అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు,

15. జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమిత్తము మృతిపొంది తిరిగి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు నిశ్చయించు కొనుచున్నాము.

16. కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము క్రీస్తును శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము.

17. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్నయెడల వాడు నూతన సృష్టి; పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్త వాయెను;
యెషయా 43:18-21

18. సమస్తమును దేవుని వలననైనవి; ఆయన మనలను క్రీస్తుద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను.

19. అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధానవాక్యమును మాకు అప్పగించెను.

20. కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాము.
యెషయా 52:7

21. ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మనకోసము పాపముగాచేసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుని ఆశ మరియు పరలోక మహిమ కోరిక. (1-8) 
విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి ఈ జీవితాన్ని మించిన మరొక సంతోషకరమైన జీవితం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడనే దృఢమైన హామీని కలిగి ఉండటమే కాకుండా, స్వర్గం నివాసం, విశ్రాంతి మరియు అభయారణ్యం వంటి దయ ద్వారా మంజూరు చేయబడిన ఆశాజనకమైన నిరీక్షణను కూడా పెంపొందించుకుంటాడు. మా తండ్రి నివాసంలో, అంతిమ నిర్మాత మరియు సృష్టికర్త అయిన దేవునిచే నిర్మించబడిన అనేక నివాసాలు వేచి ఉన్నాయి. రాబోయే అస్తిత్వం యొక్క ఆనందం దేవుడు తన పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉన్నవారికి అందించిన సదుపాయం: శాశ్వతమైన భూసంబంధమైన నివాసాలకు భిన్నమైన శాశ్వత నివాసాలు, మన ఆత్మలు ప్రస్తుతం నివసించే మట్టితో కూడిన బలహీనమైన నివాసాలు, ధూళిలో వేయబడిన పునాదులతో కుళ్ళిపోతాయి. శారీరక రూపం ఒక భారమైన బరువు, మరియు జీవితం యొక్క కష్టాలు భారీ భారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు పాపంతో నిండిన శరీరం యొక్క బరువుతో నిట్టూర్చి, లోపల నిరంతర మరియు అల్లకల్లోలమైన అవినీతితో పోరాడుతున్నారు. మృత్యువు మనలను భౌతిక ఆవరణను మరియు అన్ని ప్రాపంచిక సుఖాలను దూరం చేస్తుంది, ఈ విమానంలో మన కష్టాలను అంతం చేస్తుంది. అయితే, విశ్వసించే వారు స్తుతి వస్త్రాలు ధరించి, నీతి మరియు కీర్తి వస్త్రాలతో అలంకరించబడతారు. స్పిరిట్ అందించిన ప్రస్తుత దయ మరియు ఓదార్పులు శాశ్వతమైన దయ మరియు సౌకర్యాల ప్రతిజ్ఞగా పనిచేస్తాయి. దేవుడు తన ఆత్మ మరియు శాసనాల ద్వారా ఈ రాజ్యంలో మనతో ఉన్నప్పటికీ, మనం మరింత లోతైన ఐక్యత కోసం ఆరాటపడుతుండగా, ఆయనతో మనకున్న అనుబంధం అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఈ రాజ్యంలో విశ్వాసం మనకు మార్గదర్శి, అయితే తర్వాతి కాలంలో మనకు చూపు ఎదురుచూస్తుంది. మనం దృష్టితో జీవించే స్థితికి మారే వరకు విశ్వాసం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన జీవితాన్ని నావిగేట్ చేయడం మా బాధ్యత మరియు ప్రయోజనం రెండూ. యేసు తన మహిమాన్వితమైన వ్యక్తిని బహిర్గతం చేసే సన్నిధిలో, భూసంబంధమైన పాత్ర నుండి విడిపోయినప్పుడు విశ్వాసుల ఆత్మల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆనందాన్ని ఇది నిస్సందేహంగా వివరిస్తుంది. మనకు భూసంబంధమైన శరీరం మరియు ప్రభువుతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి మనపై దావా వేస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విశ్వాసి యొక్క ఆత్మతో సన్నిహిత సంబంధం కోసం ప్రభువు తీవ్రంగా వాదించాడు, "నేను ప్రేమించిన మరియు ఎంచుకున్న ఆత్మలలో మీరు ఒకరు, నాకు ఇవ్వబడిన వారిలో ఒకరు" అని ప్రకటిస్తాడు. మరణ భయంతో పోల్చినప్పుడు, ప్రభువు నుండి దూరంగా ఉండే అవకాశంతో విభేదించినప్పుడు అది ఏ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది?

ఇది శ్రద్ధకు ఉత్తేజాన్నిచ్చింది. అతను కొరింథీయుల పట్ల ఉత్సాహంతో ప్రభావితం కావడానికి కారణాలు. (9-15) 
అపొస్తలుడు తనను మరియు ఇతరులను విధుల్లో నిమగ్నమవ్వమని ఉద్బోధించాడు, స్వర్గం యొక్క బాగా స్థాపించబడిన ఆశలు సోమరితనానికి లేదా పాపాత్మకమైన ఆత్మసంతృప్తికి దారితీయకూడదని నొక్కి చెప్పాడు. ప్రతి ఒక్కరూ రాబోయే తీర్పు గురించి ఆలోచించడం చాలా అవసరం, దీనిని తరచుగా "లార్డ్ యొక్క భయం" అని పిలుస్తారు. దుష్టత్వాన్ని ఆచరించే వారిపై ప్రభువు విధించే తీవ్రమైన పరిణామాలను గుర్తించి, అపొస్తలుడు మరియు అతని తోటి విశ్వాసులు యేసు ప్రభువుపై విశ్వాసం ఉంచడానికి మరియు ఆయన శిష్యులుగా జీవించడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహించడానికి వివిధ వాదనలు మరియు ఒప్పందాలను ఉపయోగించారు. వారి ఉత్సాహం మరియు శ్రద్ధ దేవుని మహిమ మరియు చర్చి యొక్క సంక్షేమం కోసం కోరికతో నడిచింది.
అదేవిధంగా, మనపట్ల క్రీస్తు ప్రేమను సరిగ్గా ఆలోచించినప్పుడు మరియు సరిగ్గా అంచనా వేసినప్పుడు పోల్చదగిన ప్రతిస్పందనను పొందాలి. క్రీస్తు జోక్యానికి ముందు, ప్రతి ఒక్కరూ కోల్పోయారు, ఖండించారు, ఆధ్యాత్మికంగా మరణించారు మరియు తమను తాము రక్షించుకునే సామర్థ్యం లేకుండా పాపానికి బానిసలుగా ఉన్నారు. క్రీస్తు బలి మరణం లేకపోతే వారి శాశ్వతమైన దుఃఖం కొనసాగేది. పర్యవసానంగా, మన దృష్టి మన ఉనికి మరియు చర్యల యొక్క ఉద్దేశ్యంగా కాకుండా క్రీస్తును చేయడంపైనే ఉండాలి. క్రైస్తవుని జీవితం పూర్తిగా క్రీస్తుకు అంకితం కావాలి. విచారకరంగా, చాలామంది తమ కోసం మరియు ప్రపంచం కోసం మాత్రమే జీవించడం ద్వారా తమ విశ్వాసం మరియు ప్రేమ యొక్క నిష్కపటతను వెల్లడి చేస్తారు.

పునరుత్పత్తి యొక్క ఆవశ్యకత మరియు క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సయోధ్య. (16-21)
రూపాంతరం చెందిన వ్యక్తి తాజా సూత్రాలపై పనిచేస్తాడు, కొత్త ప్రమాణాల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు, కొత్త లక్ష్యాలను అనుసరిస్తాడు మరియు కొత్త సంఘంతో అనుబంధం కలిగి ఉంటాడు. విశ్వాసి లోతైన పునరుద్ధరణను అనుభవిస్తాడు; వారి హృదయాన్ని సరిగ్గా అమర్చడమే కాకుండా, వారు పూర్తిగా కొత్త హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారు. అవి దేవుని చేతిపనులు, సద్గుణాల కోసం క్రీస్తు యేసులో రూపొందించబడ్డాయి. మనిషిగా ఉన్నప్పుడు, వారి స్వభావం మరియు ప్రవర్తన గణనీయమైన పరివర్తనకు లోనవుతాయి. ఈ పదాలు కేవలం బాహ్య సంస్కరణకు మించి విస్తరించాయి.
ఒకప్పుడు రక్షకునిలో ఎటువంటి ఆకర్షణను కనుగొనని వ్యక్తి, ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాడు. హృదయం, ఒకసారి దేవునిపై శత్రుత్వంతో నిండిపోయి, రాజీపడుతుంది. పునరుత్పత్తి చేయని వ్యక్తి దేవుని న్యాయబద్ధమైన అసంతృప్తిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, సయోధ్య సాధ్యమవుతుంది. మన మనస్తాపం చెందిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సయోధ్యను తీసుకువచ్చాడు. దేవునిచే ప్రేరేపించబడిన లేఖనాలు, సయోధ్య సందేశంగా పనిచేస్తాయి, సిలువ ద్వారా శాంతి స్థాపించబడిందని మరియు దానిలో మనం ఎలా పాలుపంచుకోవాలో వెల్లడిస్తుంది.
దేవుడు సంఘర్షణలో ఏమీ కోల్పోకుండా మరియు శాంతిలో ఏమీ పొందనప్పటికీ, పాపులను వారి శత్రుత్వాన్ని పక్కనపెట్టి, అందించే మోక్షాన్ని స్వీకరించమని ఆయన వేడుకుంటున్నాడు. క్రీస్తు, పాపరహితుడు, పాపం పాత్రను ధరించాడు-పాపిగా కాదు, పాపం-అర్పణగా, పాపం కోసం త్యాగం చేశాడు. అంతిమ ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, మనం ఆయనలో దేవుని నీతిగా మారడానికి, క్రీస్తు యేసులో కనుగొనబడిన విమోచన ద్వారా దేవుని కృప ద్వారా స్వేచ్ఛగా సమర్థించబడటానికి వీలు కల్పించడం.
మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆయన తన ప్రియమైన కుమారుడిని బలి ఇచ్చాడని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఎవరైనా అతని కోసం ఎక్కువ శ్రమ, శ్రమ లేదా ఓర్పు పెట్టుబడి పెట్టగలరా? వ్యక్తులు ఆయనలో దేవుని నీతిగా చేయడమే లక్ష్యం.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |