John I - 1 యోహాను 5 | View All

1. యేసే క్రీస్తయి యున్నాడని నమ్ము ప్రతివాడును దేవునిమూలముగా పుట్టియున్నాడు. పుట్టించినవానిని ప్రేమించు ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టిన వానిని ప్రేమించును.

2. మనము దేవుని ప్రేమించుచు ఆయన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చువారమైతిమా దేవుని పిల్లలను ప్రేమించుచున్నామని దానివలననే యెరుగుదుము.

3. మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనుటయే. దేవుని ప్రేమించుట; ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:11

4. దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే

5. యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్ము వాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు?

6. నీళ్లద్వారాను రక్తముద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసుక్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమేగాక నీళ్లతోను రక్తముతోను వచ్చెను. ఆత్మ సత్యము గనుక సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే.

7. సాక్ష్య మిచ్చువారు ముగ్గురు, అనగా ఆత్మయు, నీళ్లును, రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి యున్నారు.

8. మనము మనుష్యుల సాక్ష్యము అంగీకరించుచున్నాము గదా! దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. దేవుని సాక్ష్యము ఆయన తన కుమారుని గూర్చి యిచ్చినదే.

9. దేవుని కుమారునియందు విశ్వాస ముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్ష్యము కలిగియున్నాడు; దేవుని నమ్మనివాడు ఆయన తన కుమారునిగూర్చి యిచ్చిన సాక్ష్యమును నమ్మలేదు గనుక అతడు దేవుని అబద్ధికునిగా చేసినవాడే.

10. ఆ సాక్ష్యమేమనగా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము ఆయన కుమారుని యందున్నది.

11. దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడే.

12. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

13. ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మన మేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే.

14. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని మన మెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము.

15. తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను చూచినయెడల అతడు వేడు కొనును; అతనిబట్టి దేవుడు మరణకరముకాని పాపము చేసినవారికి జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అట్టిదానిగూర్చి వేడుకొనవలెనని నేను చెప్పుటలేదు.

16. సకల దుర్ణీతియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు.

17. దేవుని మూలముగా పుట్టియున్న వాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము. దేవునిమూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రముచేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు.

18. మనము దేవుని సంబంధులమనియు, లోకమంతయు దుష్టుని యందున్నదనియు ఎరుగుదుము.

19. మనము సత్యవంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచ్చిమనకు వివేక మనుగ్రహించియున్నాడని యెరుగుదుము.

20. మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందున్న వారమై సత్య వంతుని యందున్నాము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నిత్యజీవమునై యున్నాడు.

21. చిన్న పిల్లలారా, విగ్రహముల జోలికి పోకుండ జాగ్రత్తగా ఉండుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John I - 1 యోహాను 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సోదర ప్రేమ అనేది కొత్త జన్మ యొక్క ప్రభావం, ఇది అన్ని దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపుతుంది. (1-5) 
దేవుని ప్రజలలో నిజమైన ప్రేమ అనేది కేవలం సహజమైన దయ లేదా పక్షపాత అనుబంధాల నుండి దేవుని ప్రేమతో మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా వేరు చేయవచ్చు. ప్రేమ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే పరిశుద్ధాత్మ కూడా విధేయతను కలిగిస్తుంది. అలవాటుగా పాపంలో నిమగ్నమై లేదా తెలిసిన విధులను విస్మరిస్తూ దేవుని పిల్లలను నిశ్చయంగా ప్రేమించలేరు. దేవుని ఆజ్ఞలు పవిత్రమైన, న్యాయమైన మరియు విముక్తి కలిగించే సూత్రాలను కలిగి ఉన్నందున, దేవుని నుండి జన్మించినవారు మరియు ఆయనను ప్రేమించేవారు వాటిని భారంగా భావించరు; బదులుగా, వారు మరింత పరిపూర్ణంగా ఆయనను సేవించడంలో తమ అసమర్థతను విలపిస్తారు.
స్వీయ-తిరస్కరణ అవసరం, అయినప్పటికీ నిజమైన క్రైస్తవులు వారిని అడ్డంకులను అధిగమించే మార్గదర్శక సూత్రాన్ని కలిగి ఉన్నారు. పోరాటం తీవ్రంగా ఉండవచ్చు మరియు పునర్జన్మ పొందిన వ్యక్తి తాత్కాలికంగా ఓడిపోయినప్పటికీ, వారు మళ్లీ పైకి లేస్తారు, పోరాడాలనే వారి సంకల్పాన్ని పునరుద్ధరించుకుంటారు. దీనికి విరుద్ధంగా, క్రీస్తును విశ్వసించని వారు ప్రపంచంలోని ఆచారాలు, అభిప్రాయాలు లేదా ఆసక్తుల ద్వారా చిక్కుకుంటారు. విశ్వాసం విజయానికి ఉత్ప్రేరకం- సాధనం, సాధనం, విజయాన్ని సాధించే ఆధ్యాత్మిక కవచం.
విశ్వాసం ద్వారా, వ్యక్తులు ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోకుండా మరియు వ్యతిరేకిస్తూ క్రీస్తుకు కట్టుబడి ఉంటారు. విశ్వాసం హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, ఇంద్రియ కోరికల నుండి విముక్తి చేస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రపంచం ఆత్మలపై నియంత్రణను కలిగి ఉంటుంది. విశ్వాసులలో నివసించే దయ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఉనికి ప్రపంచం యొక్క ప్రభావాన్ని అధిగమిస్తుంది. నిజమైన క్రైస్తవులు విశ్వాసం ద్వారా ప్రపంచాన్ని జయించారు, భూమిపై యేసు ప్రభువు యొక్క జీవితం మరియు చర్యల ద్వారా, ఈ ప్రపంచాన్ని త్యజించడం మరియు జయించడం అవసరమని గుర్తించడం. ప్రస్తుత ప్రపంచంతో తృప్తి చెందకుండా, వారు పరలోకం వైపు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ, దాటి చూస్తున్నారు. క్రీస్తు మాదిరిని అనుసరించి, మనమందరం ప్రపంచాన్ని అధిగమించాలి, లేదా అది మనల్ని జయించి, మన నాశనానికి దారి తీస్తుంది.

దేవుని కుమారుడైన యేసు నిజమైన మెస్సీయ అని నిరూపించడానికి సాక్షులు అంగీకరించడం గురించి ప్రస్తావించడం. (6-8) 
మన స్వభావంలో పాపం యొక్క ప్రభావం మరియు కలుషితం కారణంగా మనం అంతర్గత మరియు బాహ్య అపవిత్రతను అనుభవిస్తాము. అయినప్పటికీ, మన శుద్ధీకరణ కొరకు, క్రీస్తు యేసులో మరియు దాని ద్వారా మనం దానిని కనుగొంటాము-పునరుత్పత్తి యొక్క శుద్ధీకరణ మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పునరుద్ధరణ పని. కొందరు వీటిని రెండు మతకర్మలను సూచిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకుంటారు: నీటితో బాప్టిజం బాహ్య పునరుత్పత్తిని సూచిస్తుంది మరియు పవిత్రాత్మ ద్వారా పాపం యొక్క కాలుష్యం నుండి శుద్ధి చేయబడుతుంది మరియు ప్రభువు భోజనం క్రీస్తు రక్తాన్ని చిందించడం మరియు క్షమాపణ మరియు సమర్థన కోసం విశ్వాసం ద్వారా ఆయనను స్వీకరించడం. ఈ ప్రక్షాళన విధానాలు పాత ఆచార ఆచారాలు మరియు శుద్దీకరణలలో సూచించబడ్డాయి.
నీరు మరియు రక్తం మన మోక్షానికి అవసరమైన అన్నింటిని కలిగి ఉంటాయి. నీటి ద్వారా, మన ఆత్మలు స్వర్గం మరియు వెలుగులో ఉన్న సాధువుల నివాస స్థలం కోసం శుద్ధి చేయబడతాయి మరియు శుద్ధి చేయబడతాయి. రక్తము ద్వారా, మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడతాము, సమాధానపరచబడతాము మరియు దేవుని యెదుట నీతిమంతులుగా సమర్పించబడతాము. రక్తం చట్టం యొక్క శాపాన్ని సంతృప్తిపరుస్తుంది మరియు మన స్వభావాల అంతర్గత శుద్ధీకరణ కోసం శుద్ధి చేసే ఆత్మ పొందబడుతుంది. బలి ఇచ్చిన రిడీమర్ వైపు నుండి నీరు మరియు రక్తం రెండూ ప్రవహించాయి, చర్చి పట్ల అతని ప్రేమను ప్రదర్శిస్తాయి. దానిని మహిమాన్వితమైన చర్చిగా ప్రదర్శించాలనే లక్ష్యంతో, పదం ద్వారా నీటిని కడగడం ద్వారా దానిని పవిత్రం చేయడానికి మరియు శుభ్రపరచడానికి అతను తనను తాను ఇచ్చుకున్నాడు ఎఫెసీయులకు 5:25-27 ఈ పవిత్రీకరణ దేవుని ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా సంభవించింది, రక్షకుని ప్రకటన ద్వారా ధృవీకరించబడింది.
ఈ భాగాన్ని ఉదహరించినా, చెప్పకపోయినా ఐక్యతలో ట్రినిటీ సిద్ధాంతం దృఢంగా మరియు నిశ్చయంగా నిలుస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తి మరియు మోక్షంపై అపొస్తలుల బోధన మూడు సాక్ష్యాల ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది. మొదటిగా, పునరుత్పత్తి ద్వారా మన అవినీతి, శరీర సంబంధమైన స్వభావాన్ని తొలగించడానికి పరిశుద్ధాత్మ సాక్ష్యమిచ్చాడు-రక్షకునికి సాక్ష్యంగా. రెండవది, నీరు రక్షకుని స్వచ్ఛతను మరియు శుద్ధి చేసే శక్తిని సూచిస్తుంది. బాప్టిజం అనేది శిష్యుల నిజమైన మరియు చురుకైన స్వచ్ఛత మరియు పవిత్రతను సూచిస్తుంది. మూడవది, చిందించిన రక్తం మన విమోచన క్రయధనంగా పనిచేస్తుంది మరియు యేసుక్రీస్తుకు సాక్ష్యమిస్తుంది, పాత నిబంధన యొక్క త్యాగాలను మూసివేసి పూర్తి చేస్తుంది. అతని రక్తం ద్వారా పొందబడిన ప్రయోజనాలు ఆయనను ప్రపంచ రక్షకునిగా ధృవీకరిస్తాయి. ఈ సాక్ష్యాన్ని తిరస్కరించడం దేవుని ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా దైవదూషణగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ముగ్గురు సాక్షులు ఒకే ప్రయోజనం కోసం కలుస్తారు, ఒకే సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తారు.

విశ్వాసి క్రీస్తును గూర్చి కలిగియున్న సంతృప్తి మరియు అతని ద్వారా నిత్యజీవము. (9-12) 
క్రైస్తవ మతం యొక్క సత్యాన్ని అనుమానించే వారి ప్రవర్తన రోజువారీ విషయాలలో మానవ సాక్ష్యంపై ఆధారపడటాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు చాలా అసంబద్ధంగా కనిపిస్తుంది. జీవితంలోని ఆచరణాత్మక విషయాలలో, వారు అలాంటి సాక్ష్యం ఆధారంగా తక్షణమే ముందుకు సాగుతారు మరియు ఎవరైనా అలా చేయడానికి నిరాకరిస్తే అహేతుకంగా పరిగణిస్తారు. నిజమైన క్రైస్తవుడు వారి అపరాధాన్ని మరియు బాధను గుర్తించాడు, రక్షకుని అవసరాన్ని అంగీకరిస్తాడు. తమ ఆధ్యాత్మిక అవసరాలు మరియు పరిస్థితులను పరిష్కరించడానికి అటువంటి రక్షకుని అనుకూలతను వారు గ్రహించారు. క్రీస్తు యొక్క వాక్యం మరియు సిద్ధాంతం యొక్క పరివర్తన శక్తిని అనుభవిస్తూ, వారి ఆత్మను వినయం, స్వస్థత, వేగవంతం మరియు ఓదార్పునిస్తుంది, నిజమైన క్రైస్తవుడు గణనీయమైన మార్పును పొందుతాడు. వారు కొత్త స్వభావాన్ని పొందుతారు మరియు విభిన్న విషయాలలో ఆనందాన్ని పొందుతారు, వారు ఒకప్పుడు ఉన్న వ్యక్తి కాదు. తమతో, పాపం, శరీరం, ప్రపంచం మరియు దుష్ట శక్తులతో కొనసాగుతున్న వైరుధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, విశ్వాసి ఈ సవాళ్లను అధిగమించి మెరుగైన జీవితం వైపు ప్రయాణించడానికి క్రీస్తుపై విశ్వాసం నుండి బలాన్ని పొందుతాడు.
గాస్పెల్ నమ్మిన వ్యక్తి ఒక లోతైన హామీని కలిగి ఉంటాడు, అది చీకటి లేదా సంఘర్షణ యొక్క క్షణాల సమయంలో తప్ప, సందేహాలకు చోటు ఇవ్వని వ్యక్తిగత సాక్షిలో ఆధారపడి ఉంటుంది. సువార్త యొక్క ప్రముఖ సత్యాలను వాటి నుండి దూరంగా వాదించలేము. అవిశ్వాసి పాపం యొక్క గురుత్వాకర్షణ వారు దేవుని సాక్ష్యాన్ని తిరస్కరించడంలో ఉంది, ముఖ్యంగా అవిశ్వాసం యొక్క పాపంలో. క్రీస్తును దేవుని కుమారునిగా విశ్వసించడానికి మరియు గౌరవించడానికి నిరాకరించడం ద్వారా, ప్రవక్తగా అతని బోధలను తిరస్కరించడం, ప్రధాన యాజకునిగా అతని ప్రాయశ్చిత్తం మరియు మధ్యవర్తిత్వాన్ని విస్మరించడం లేదా రాజుగా అతనికి విధేయత చూపడం విస్మరించడం ద్వారా, అవిశ్వాసి ఆత్మీయంగా మరణించి, ఖండించబడ్డాడు. నైతికత, అభ్యాసం, ఆచారాలు, నమ్మకాలు లేదా ఆత్మవిశ్వాసం వంటి బాహ్య కారకాలు వారిని ఈ స్థితి నుండి రక్షించవు.

దేవుని వినికిడి మరియు సమాధాన ప్రార్థన యొక్క హామీ. (13-17) 
ఈ సాక్ష్యాలన్నిటి ఆధారంగా, మనం దేవుని కుమారుని పేరు మీద నమ్మకం ఉంచడం సముచితం. విశ్వాసులకు సువార్త ఒడంబడిక ద్వారా నిత్యజీవం లభిస్తుంది. కాబట్టి, లేఖనం యొక్క సాక్ష్యాన్ని కృతజ్ఞతతో అంగీకరిస్తాం. మనం అచంచలమైన కృషితో దేవుని పనిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, మన శ్రమ ప్రభువులో ప్రయోజనం లేకుండా ఉండదని మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రతి పరిస్థితిలో, మనలను చిక్కుల్లో పడేసే పాపాలు ఉన్నప్పటికీ, మన విన్నపాలను మరియు అభ్యర్థనలను అందజేస్తూ, తనను సమీపించమని ప్రభువైన క్రీస్తు మనకు ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తాడు. మన ప్రార్థనలు ఎల్లప్పుడూ దేవుని చిత్తానికి వినయపూర్వకంగా సమర్పించబడాలి. కొన్ని ప్రార్థనలకు త్వరితగతిన సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది, మరికొందరు కోరినట్లుగా కాకపోయినా ఉత్తమమైన పద్ధతిలో మంజూరు చేయబడుతుంది.
మన ప్రార్థనలలో మన కోసం మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేయడం ముఖ్యం. కొన్ని పాపాలు ఆత్మలోని ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మరియు పై జీవికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తాయి. పశ్చాత్తాపం చెందని మరియు అవిశ్వాసంగా ఉన్నవారి కోసం పాప క్షమాపణ కోసం లేదా పాప క్షమాపణను సూచించే దయ కోసం, వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా అవిధేయతతో కొనసాగుతున్నప్పుడు మంజూరు చేయమని మనం ప్రార్థించలేము. అయినప్పటికీ, వారి పశ్చాత్తాపం కోసం, క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో వారి సుసంపన్నత కోసం మరియు తదనంతరం, అన్ని ఇతర విమోచన దయల కోసం మనం ప్రార్థించవచ్చు. మన ప్రార్థనలు ఇతరులకు విస్తరింపజేయాలి, పడిపోయిన వారిని క్షమించి పునరుద్ధరించమని ప్రభువును వేడుకోవాలి, అలాగే శోదించబడిన మరియు బాధపడ్డవారిని ఓదార్చడానికి మరియు విడిపించడానికి. ఏదైనా పాపం, నిజంగా పశ్చాత్తాపపడినప్పుడు, అది మరణానికి సంబంధించినది కాదని నిజమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము.

నిజమైన విశ్వాసుల సంతోషకరమైన స్థితి, మరియు అన్ని విగ్రహారాధనలను త్యజించమని ఆజ్ఞ. (18-21)
మానవత్వం ప్రాథమికంగా రెండు రాజ్యాలు లేదా సార్వభౌమాధికారాలుగా విభజించబడింది: అవి దేవునితో మరియు దుష్టునితో సమలేఖనం చేయబడినవి. నిజమైన విశ్వాసులు దేవుని డొమైన్‌లో భాగం; అవి అతని నుండి ఉద్భవించాయి, ఆయనకు చెందినవి, అతని కోసం ఉన్నాయి మరియు ఆయనకు అంకితం చేయబడ్డాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, మెజారిటీ, అవిశ్వాసులు, దుష్టుని ప్రభావానికి లోనవుతారు, అతని పనిలో నిమగ్నమై మరియు అతని కారణానికి మద్దతు ఇస్తారు. ఈ విస్తృత ప్రకటన వారి వృత్తి, హోదా లేదా పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా మరియు వారు ధరించే బిరుదులతో సంబంధం లేకుండా విశ్వసించని వారందరినీ కలుపుతుంది.
విశ్వాసులు, కుమారుని నేతృత్వంలో, తండ్రి వద్దకు తమ మార్గాన్ని కనుగొంటారు మరియు ఇద్దరి ప్రేమ మరియు అనుగ్రహంలో నివసిస్తారు, పవిత్రాత్మ యొక్క నివాసం మరియు ఆపరేషన్ ద్వారా ఐక్యతను అనుభవిస్తారు. దేవుని కుమారుడు వచ్చాడని మరియు నిజమైన రక్షకుని విశ్వసించటానికి మరియు ఆధారపడటానికి ఇష్టపడే హృదయాలను కలిగి ఉన్నాడని జ్ఞానాన్ని పొందిన వారు ఎంత అదృష్టవంతులు! విగ్రహాల నుండి, తప్పుడు సిద్ధాంతాల నుండి మరియు ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల విగ్రహారాధన ప్రేమ నుండి మనలను రక్షించే ఈ ఆధిక్యత మనకు దక్కుతుంది. విశ్వాసం ద్వారా, దేవుని శక్తి ద్వారా సమర్థించబడి, మనం శాశ్వతమైన మోక్షానికి భద్రపరచబడతాము. ఈ సజీవమైన మరియు నిజమైన దేవునికి మహిమ మరియు ఆధిపత్యం ఎప్పటికీ మరియు ఎప్పటికీ ఆపాదించబడాలి. ఆమెన్.Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |