Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 72 | View All

1. దేవా, రాజునకు నీ న్యాయవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము.

2. నీతినిబట్టి నీ ప్రజలకును న్యాయవిధులనుబట్టి శ్రమ నొందిన నీ వారికిని అతడు న్యాయము తీర్చును.
మత్తయి 25:31-34, అపో. కార్యములు 10:42, అపో. కార్యములు 17:31, రోమీయులకు 14:10, 2 కోరింథీయులకు 5:10

3. నీతినిబట్టి పర్వతములును చిన్నకొండలును ప్రజలకు నెమ్మది పుట్టించును.

4. ప్రజలలో శ్రమనొందువారికి అతడు న్యాయము తీర్చును బీదల పిల్లలను రక్షించి బాధపెట్టువారిని నలగగొట్టును.

5. సూర్యుడు నిలుచునంత కాలము చంద్రుడు నిలుచునంతకాలము తరములన్నిటను జనులు నీయందు భయభక్తులు కలిగియుందురు.

6. గడ్డికోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వర్షమువలెను అతడు విజ యము చేయును.

7. అతని దినములలో నీతిమంతులు వర్ధిల్లుదురు చంద్రుడు లేకపోవువరకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగును.

8. సముద్రమునుండి సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసునది మొదలుకొని భూదిగంతములవరకు అతడు రాజ్యము చేయును.

9. అరణ్యవాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శత్రువులు మన్ను నాకెదరు.

10. తర్షీషు రాజులు ద్వీపముల రాజులు కప్పము చెల్లించెదరు షేబరాజులును సెబారాజులును కానుకలు తీసికొని వచ్చెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:26, మత్తయి 2:11

11. రాజులందరు అతనికి నమస్కారము చేసెదరు. అన్యజనులందరు అతని సేవించెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:26

12. దరిద్రులు మొఱ్ఱపెట్టగా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను అతడు విడిపించును.

13. నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల ప్రాణములను అతడు రక్షించును

14. కపట బలాత్కారములనుండి అతడు వారి ప్రాణమును విమోచించును. వారి ప్రాణము అతని దృష్టికి ప్రియముగా ఉండును.
తీతుకు 2:14

15. అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయ్యబడును. అతని క్షేమమునకై జనులు నిత్యము ప్రార్థన చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు.
మత్తయి 2:11

16. దేశములోను పర్వత శిఖరములమీదను సస్యసమృద్ధి కలుగును దాని పంట లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచ్చికవలె పట్టణస్థులు తేజరిల్లుదురు.

17. అతని పేరు నిత్యము నిలుచును అతని నామము సూర్యుడున్నంతకాలము చిగుర్చుచుండును అతనినిబట్టి మనుష్యులు దీవింపబడుదురు అన్యజనులందరును అతడు ధన్యుడని చెప్పుకొందురు.

18. దేవుడైన యెహోవా ఇశ్రాయేలుయొక్క దేవుడు స్తుతింపబడును గాక ఆయన మాత్రమే ఆశ్చర్యకార్యములు చేయువాడు.
లూకా 1:68

19. ఆయన మహిమగల నామము నిత్యము స్తుతింపబడును గాక సర్వభూమియు ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన్‌ . ఆమేన్‌.

20. యెష్షయి కుమారుడగు దావీదు ప్రార్థనలు ముగిసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 72 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

డేవిడ్ సోలమన్ కోసం ప్రార్థనతో ప్రారంభించాడు. (1) 
ఈ కీర్తన కొంతవరకు సోలమన్‌కు ఆపాదించబడింది, అయితే ఇది మరింత లోతుగా మరియు స్పష్టంగా క్రీస్తును ప్రతిబింబిస్తుంది. రాజు మరియు రాజు కుమారుడు అయిన సొలొమోనుకు ఒక భక్తుడైన తండ్రి ఉన్నాడు, అతను దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందాలని కోరుకున్నాడు, అతని పాలన మెస్సీయ రాజ్యానికి ముందడుగు వేయాలని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ కీర్తన తప్పనిసరిగా తన బిడ్డ కోసం తండ్రి చేసే ప్రార్థన, జీవితాంతం సమీపిస్తున్నప్పుడు హృదయపూర్వకమైన ఆశీర్వాదం. మన పిల్లల కోసం మనం దేవునికి చేయగలిగే అత్యంత లోతైన అభ్యర్థన ఏమిటంటే, వారి విధులను వివేచించటానికి మరియు నెరవేర్చడానికి వారికి జ్ఞానాన్ని మరియు దయను ఇవ్వమని ఇది వివరిస్తుంది.

అతను తన పాలన మరియు క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క మహిమల ప్రవచనంలోకి వెళతాడు. (2-17) 
ఇది క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క ప్రవచనాత్మక దృష్టి, మరియు దానిలోని చాలా భాగాలు సోలమన్ పాలనతో సరిపోలడం లేదు. సొలొమోను పాలన మొదట్లో నీతి మరియు శాంతిని చూసింది, దాని తరువాతి సంవత్సరాల్లో అది కష్టాలు మరియు అన్యాయానికి దారితీసింది. ఇక్కడ వర్ణించబడిన రాజ్యం సూర్యుని ఉన్నంత కాలం సహించవలసి ఉంటుంది, అయితే సొలొమోను పాలన సాపేక్షంగా త్వరగా ముగిసింది. యూదు పండితులు కూడా ఈ వచనాలను మెస్సీయ రాజ్యాన్ని సూచిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకున్నారు.
ఇక్కడ చేసిన ముఖ్యమైన మరియు విలువైన వాగ్దానాల సమూహాన్ని గమనించండి, క్రీస్తు పాలనలో మాత్రమే పూర్తి నెరవేర్పు కోసం ఉద్దేశించబడింది. అతని రాజ్యం ఎక్కడ స్థాపించబడితే, కుటుంబాలు, చర్చిలు లేదా దేశాలలో విభేదాలు మరియు విభేదాలు నిలిచిపోతాయి. వ్యక్తుల హృదయాలలో నిక్షిప్తమైన క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం వారిని నిజాయితీ మరియు న్యాయం వైపు మొగ్గు చూపుతుంది, ప్రతిఒక్కరికీ వారి హక్కును ఇవ్వమని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు సమృద్ధిగా శాంతిని అందించే ప్రేమ వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. పవిత్రత మరియు ప్రేమ క్రీస్తు రాజ్యంలో కాల పరీక్షగా నిలుస్తాయి. ప్రపంచంలోని ఒడిదుడుకులు మరియు జీవిత మార్పుల మధ్య, క్రీస్తు రాజ్యం అస్థిరంగా ఉంటుంది.
అతను కోసిన గడ్డిపై వర్షంలా తన దయ మరియు సౌకర్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు-నరికివేయబడిన వాటిపై కాదు, కానీ మిగిలి ఉన్న వాటిపై, అది కొత్తగా చిగురించేలా చేస్తుంది. అతని సువార్త ఇప్పటికే ఉంది లేదా అన్ని దేశాలకు బోధించబడుతుంది. ఆయనకు ఎవరి సేవ అవసరం లేనప్పటికీ, ప్రాపంచిక సంపదను కలిగి ఉన్నవారు దానిని క్రీస్తును సేవించడానికి మరియు దానితో మంచి చేయడానికి ఉపయోగించాలి. ప్రార్థన అతని ద్వారా చేయబడుతుంది, లేదా అతని పేరు; తండ్రికి మన అభ్యర్థనలన్నీ ఆయన పేరు మీదనే చేయాలి. మనం ఆయనకు అత్యంత కృతజ్ఞతతో రుణపడి ఉంటాము కాబట్టి, ప్రశంసలు ఆయనకు ఎత్తబడతాయి. అన్ని తరాల అంతటా, క్రీస్తు మాత్రమే గౌరవించబడాలి, కాలం చివరి నుండి శాశ్వతత్వం వరకు విస్తరించబడుతుంది మరియు అతని పేరు నిరంతరం ఉన్నతంగా ఉంటుంది. అన్ని దేశాలు ఆయనను ధన్యుడు అంటారు.

దేవునికి స్తుతి. (18-20)
క్రీస్తులో దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించాలని మనకు బోధించబడింది, ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా ఆయన మనకు చేసినదంతా. ఈ ప్రవచనం మరియు వాగ్దాన నెరవేర్పు కోసం డేవిడ్ ప్రార్థనలో తీవ్రంగా ఉన్నాడు. దేవుని మహిమతో భూమి ఎంత శూన్యంగా ఉందో ఆలోచించడం విచారకరం, అతను చాలా గొప్పగా ఉన్న ప్రపంచం నుండి అతనికి ఎంత తక్కువ సేవ మరియు గౌరవం ఉంది. దావీదులాగే మనం కూడా క్రీస్తు అధికారానికి లోబడి, ఆయన నీతి మరియు శాంతిలో పాలుపంచుకుందాం. ప్రేమను విమోచించే అద్భుతాల కోసం మనం అతన్ని ఆశీర్వదిద్దాం. ఆయన సువార్త వ్యాప్తి కొరకు ప్రార్థిస్తూ మన రోజులు గడిపి, మన జీవితాలను ముగించుకుందాం.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |