Isaiah - యెషయా 55 | View All

1. దప్పిగొనినవారలారా, నీళ్లయొద్దకు రండి రూకలులేనివారలారా, మీరు వచ్చి కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియ్యకయే ద్రాక్షారసమును పాలను కొనుడి.
యోహాను 7:37, ప్రకటన గ్రంథం 21:6, ప్రకటన గ్రంథం 22:17

2. ఆహారము కానిదానికొరకు మీ రేల రూకలిచ్చెదరు? సంతుష్టి కలుగజేయనిదానికొరకు మీ కష్టార్జితమును ఎందుకు వ్యయపరచెదరు? నా మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించి మంచి పదార్థము భుజించుడి మీ ప్రాణముసారమైనదానియందు సుఖింపనియ్యుడి.

3. చెవియొగ్గి నాయొద్దకు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బ్రదుకుదురు నేను మీతో నిత్యనిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశ్వతకృపను మీకు చూపుదును.
అపో. కార్యములు 13:34, 1 థెస్సలొనీకయులకు 13:20

4. ఇదిగో జనములకు సాక్షిగా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను అధిపతిగాను అతని నియమించి తిని
యోహాను 3:11-32

5. నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నిన్నెరుగని జనులు యెహోవా నిన్ను మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబట్టి ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునిబట్టి నీయొద్దకు పరుగెత్తి వచ్చెదరు.

6. యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి.
అపో. కార్యములు 17:27

7. భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడువవలెను దుష్టులు తమ తలంపులను మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారి యందు జాలిపడును వారు మన దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.

8. నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలవంటిని కావు ఇదే యెహోవా వాక్కు
రోమీయులకు 11:33

9. ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెత్తుగా ఉన్నవో మీ మార్గములకంటె నా మార్గములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెత్తుగా ఉన్నవి.

10. వర్షమును హిమమును ఆకాశమునుండి వచ్చి అక్కడికి ఏలాగు మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిర్చి వర్ధిల్లునట్లు చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచ్చువచనమును ఉండును
2 కోరింథీయులకు 9:10

11. నిష్ఫలముగా నాయొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యమును సఫలముచేయును.

12. మీరు సంతోషముగా బయలువెళ్లుదురు సమాధానము పొంది తోడుకొని పోబడుదురు మీ యెదుట పర్వతములును మెట్టలును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని చెట్లన్నియు చప్పట్లు కొట్టును.

13. ముండ్లచెట్లకు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెట్లకు బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదు గును అది యెహోవాకు ఖ్యాతిగాను ఆయనకు కొట్టివేయబడని నిత్యమైన జ్ఞాపక సూచన గాను ఉండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 55 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

రక్షకుని ఆశీర్వాదాలను ఉచితంగా పొందేందుకు ఆహ్వానం. (1-5) 
ప్రతి ఒక్కరూ మోక్షం యొక్క ఆశీర్వాదాలను స్వీకరించమని ఆహ్వానించబడ్డారు, అయితే ఈ ఆశీర్వాదాలను హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించడానికి ఇష్టపడే వారికి ఈ ఆహ్వానం అందించబడుతుంది. క్రీస్తులో, అందరికీ సమృద్ధిగా ఉంది మరియు ప్రతి వ్యక్తికి సరిపోతుంది. ప్రాపంచిక విషయాలలో తృప్తి పొందేవారు మరియు క్రీస్తు కోసం తమ అవసరాన్ని గుర్తించని వారు ఆధ్యాత్మిక దాహాన్ని అనుభవించరు. వారు తమ ఆత్మల స్థితి గురించి తేలికగా ఉన్నారు. అయితే, దేవుడు తన దయను ఇచ్చే చోట, అతను దాని కోసం దాహాన్ని కూడా రేకెత్తిస్తాడు మరియు అతని దయ కోసం దాహం ఉన్న చోట, అతను దానిని తీర్చగలడు.
కాబట్టి, క్రీస్తు దగ్గరకు రండి, ఎందుకంటే ఆయన జీవజలానికి మూలం, మరియు అతను నీరు ప్రవహించే రాయి. మన దేవుని నగరానికి ఆనందాన్ని కలిగించే పవిత్రమైన ఆచారాలు మరియు అభ్యాసాలను చేరుకోండి. 1 పేతురు 1:19లో పేర్కొన్నట్లుగా స్వస్థత మరియు జీవ జలాలను వెతకండి. మన అవసరాలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి మరియు వాటిని నెరవేర్చడానికి మన దగ్గర ఏమీ లేదు. క్రీస్తు మరియు స్వర్గం మనకు చెందినట్లయితే, దేవుని అపూర్వమైన అనుగ్రహానికి మన శాశ్వతమైన ఋణాన్ని మనం గుర్తిస్తాము. అమిత శ్రద్ద వహించు; అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి, రావడమే కాకుండా దేవుని అర్పణలను కూడా స్వీకరించండి.
ప్రపంచంలోని అన్ని సంపదలు మరియు ఆనందాలు ఆత్మకు నిజమైన సుఖాన్ని మరియు సంతృప్తిని అందించలేవు. వారు భౌతిక కోరికలను కూడా పూర్తిగా సంతృప్తి పరచలేరు, ఎందుకంటే అవి చివరికి ఖాళీగా మరియు నిరాశపరిచాయి. ప్రపంచంలో మనకు ఎదురయ్యే నిరుత్సాహాలు మనల్ని క్రీస్తు వైపు నడిపించనివ్వండి మరియు ఆయనలో మాత్రమే నిజమైన సంతృప్తిని పొందేలా మనల్ని నడిపించనివ్వండి. అప్పుడు మాత్రమే, అంతకు ముందు కాదు, మన ఆత్మలకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది. వినండి, మీ ఆత్మ సజీవంగా ఉంటుంది. ఆనందం మనకు ఎంత త్వరగా అందించబడుతుంది! "డేవిడ్ యొక్క ఖచ్చితంగా దయ" మెస్సీయను సూచిస్తుంది. అతని దయలన్నీ ఒడంబడికలో భాగమే; వారు ఆయన ద్వారా భద్రపరచబడ్డారు, ఆయనలో వాగ్దానం చేయబడ్డారు మరియు ఆయన చేతి ద్వారా మనకు పంచిపెట్టబడ్డారు.
ఈ జీవాన్ని ఇచ్చే జలాలకు మార్గాన్ని ఎలా కనుగొనాలో మనకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ మనకు మార్గాన్ని చూపించడానికి మరియు దానిని అనుసరించడానికి మాకు అధికారం ఇవ్వడానికి క్రీస్తు మన మార్గదర్శకుడు మరియు కమాండర్‌గా ఇవ్వబడ్డాడు. ఆయనకు లోబడి ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవడమే మన కర్తవ్యం. ఆయన ద్వారా తప్ప తండ్రికి చేరువకాదు. ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడు, తన వాగ్దానాలకు నమ్మకమైనవాడు. అతను తన వారసత్వంగా దేశాలను మంజూరు చేయడం ద్వారా క్రీస్తును గౌరవిస్తానని ప్రమాణం చేశాడు.

క్షమాపణ మరియు శాంతి యొక్క దయగల ఆఫర్లు. (6-13)
ఇక్కడ క్షమాపణ, శాంతి మరియు అనంతమైన ఆనందం యొక్క దయగల ఆఫర్ ఉంది. ఆయన వాక్యం మనల్ని పిలుస్తుంది మరియు ఆయన ఆత్మ మనలో ప్రయాసపడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుణ్ణి వెతకడం వ్యర్థం కాదు. అయితే, ఆయన దొరకని రోజు వస్తుంది. మన భూసంబంధమైన జీవితాలలో అలాంటి సమయం రావచ్చు మరియు మరణం మరియు తీర్పు సమయంలో, తలుపు మూసివేయబడటం ఖాయం. మన పరివర్తన అనేది మన చర్యలలో మార్పును మాత్రమే కాకుండా మన మనస్సు యొక్క పరివర్తనను కూడా కలిగి ఉండాలి. వ్యక్తులు మరియు విషయాల గురించి మన తీర్పులను మనం సవరించుకోవాలి. కేవలం పాపపు అభ్యాసాలను నిలిపివేయడం సరిపోదు; పాపపు ఆలోచనలతో మనం చురుకుగా పోరాడాలి. నిజమైన పశ్చాత్తాపం అంటే మనం తిరుగుబాటు చేసిన మన ప్రభువు వద్దకు తిరిగి రావడం. మనం అలా చేస్తే, మన అపరాధాలు పెరిగినట్లే దేవుని క్షమాపణ కూడా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమృద్ధిగా ఉన్న దయను ఎవరూ ఉపయోగించుకోవద్దు లేదా పాపానికి సాకుగా ఉపయోగించవద్దు. పాపం, క్రీస్తు, పవిత్రత, ఈ ప్రపంచం మరియు తదుపరి ప్రపంచం గురించి మానవ దృక్కోణాలు దేవునికి, ముఖ్యంగా క్షమాపణకు సంబంధించి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. మనం క్షమించవచ్చు కానీ మరచిపోకూడదు, అయినప్పటికీ దేవుడు పాపాన్ని క్షమించినప్పుడు, అతను దానిని పూర్తిగా మరచిపోతాడు.
ప్రావిడెన్స్ మరియు దయ యొక్క రంగాలలో దేవుని పదం యొక్క శక్తి సహజ ప్రపంచంలో ఉన్నంత ఖచ్చితంగా ఉంది. దేవుని సత్యం ప్రజల మనస్సులలో ఆధ్యాత్మిక పరివర్తనను తీసుకువస్తుంది, భూమిపై వర్షం లేదా మంచు ఉత్పత్తి చేయలేని పరివర్తన. ముఖ్యమైన ప్రభావాలను సాధించకుండా దేవుని వాక్యం ఆయన వద్దకు తిరిగి రాదు. మనం చర్చిని నిశితంగా పరిశీలిస్తే, దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలను మనం చూస్తాము మరియు దాని కోసం చేస్తూనే ఉంటాము. యూదులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి రావడం వాగ్దానం చేయబడిన ఆశీర్వాదాలను సూచిస్తుంది. సువార్త కృప ప్రజలలో లోతైన మార్పును తీసుకువస్తుంది. రాబోయే తీర్పు నుండి విమోచించబడి, మార్చబడిన పాపి వారి మనస్సాక్షిలో శాంతిని కనుగొంటాడు మరియు ప్రేమ వారి విమోచకుని సేవకు తమను తాము అంకితం చేసుకునేలా వారిని బలవంతం చేస్తుంది. అపవిత్రంగా, వివాదాస్పదంగా, స్వార్థపూరితంగా లేదా ఇంద్రియాలకు బదులు, వారు సహనం, వినయం, దయ మరియు శాంతిని ప్రదర్శిస్తారు. అటువంటి పనికి సహకరించాలనే ఆశ మనల్ని మోక్ష సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రేరేపించాలి. సార్వభౌమ కృపకు సంబంధించిన అన్ని పరిమిత దృక్కోణాలను మనం పక్కన పెట్టడానికి, క్రీస్తులో దేవుని గొప్ప దయ యొక్క సంపూర్ణత, స్వేచ్ఛ మరియు గొప్పతనం గురించి లోతైన అవగాహన పొందడంలో సర్వ సత్యం యొక్క ఆత్మ మనకు సహాయం చేస్తుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |