James - యాకోబు 3 | View All

1. నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి.

2. అనేకవిషయములలో మన మందరము తప్పిపోవుచున్నాము. ఎవడైనను మాటయందు తప్పనియెడల అట్టివాడు లోపము లేనివాడై, తన సర్వశరీరమును స్వాధీనమందుంచుకొన శక్తిగలవాడగును

3. గుఱ్ఱములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళ్లెముపెట్టి, వాటి శరీరమంతయు త్రిప్పుదుము గదా

4. ఓడలనుకూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను, ఓడ నడుపువాని ఉద్దేశముచొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చుక్కానిచేత త్రిప్పబడును.

5. ఆలాగుననే నాలుకకూడ చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదిరి పడును. ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగులబెట్టును!

6. నాలుక అగ్నియే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాపప్రపంచమై సర్వశరీర మునకు మాలిన్యము కలుగజేయుచు, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును; అది నరకముచేత చిచ్చు పెట్టబడును.

7. మృగ పక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతిజాతియు నరజాతిచేత సాధుకాజాలును, సాధు ఆయెను గాని

8. యే నరుడును నాలుకను సాధుచేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది, అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే.
కీర్తనల గ్రంథము 140:3

9. దీనితో తండ్రియైన ప్రభువును స్తుతింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము.
ఆదికాండము 1:26

10. ఒక్కనోటనుండియే ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెళ్లును; నా సహోదరులారా, యీలాగుండ కూడదు.

11. నీటిబుగ్గలో ఒక్క జెలనుండియే తియ్యని నీరును చేదునీరును ఊరునా?

12. నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెట్టున ఒలీవ పండ్లయినను ద్రాక్షతీగెను అంజూరపు పండ్లయినను కాయునా? అటువలెనే ఉప్పు నీళ్లలోనుండి తియ్యని నీళ్లును ఊరవు.

13. మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జ్ఞానముతోకూడిన సాత్వికముగలవాడై, తన యోగ్య ప్రవర్తనవలన తన క్రియలను కనుపరచవలెను.

14. అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మత్సరమును వివాదమును ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవద్దు, సత్యమునకు విరోధముగా అబద్ధమాడవద్దు.

15. ఈ జ్ఞానము పైనుండి దిగివచ్చునదికాక భూసంబంధమైనదియు ప్రకృతి సంబంధమైనదియు దయ్యముల జ్ఞానము వంటిదియునై యున్నది.

16. ఏలయనగా, మత్సరమును వివాదమును ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచకార్యమును ఉండును.

17. అయితే పైనుండివచ్చు జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది, తరువాత సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరము తోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునై యున్నది.

18. నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు విత్తబడును.
యెషయా 32:17Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గర్వించదగిన ప్రవర్తన మరియు వికృత నాలుక యొక్క దుర్మార్గానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు. (1-12) 
అనియంత్రిత నాలుకకు భయంకరమైన దుర్గుణాలలో ఒకటిగా భయపడాలని మనకు సూచించబడింది. వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటల కారణంగా మానవత్వం యొక్క వ్యవహారాలు తరచుగా గందరగోళంలో పడతాయి. వివిధ యుగాలలో మరియు జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో, ప్రైవేట్ లేదా పబ్లిక్ అయినా, ఈ దృగ్విషయం యొక్క ఉదాహరణలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. చాలా మంది ప్రజలు గ్రహించిన దానికంటే నాలుక యొక్క విధ్వంసక శక్తిని పెంచడంలో నరకం మరింత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎప్పుడైతే నాలుకలు పాపాత్మకమైన మార్గాలలో ఉపయోగించబడుతున్నాయో, అవి నరకపు మంటలచే మండిపోతాయి. నాలుకను మచ్చిక చేసుకోవడం అనేది దైవానుగ్రహం మరియు సహాయం లేకుండా సాధించలేని కష్టమైన పని. అపొస్తలుడు దానిని అసాధ్యమైనదిగా ప్రదర్శించలేదు కానీ దాని తీవ్ర కష్టాన్ని నొక్కి చెప్పాడు.
ఇతర పాపాలు వయస్సుతో తగ్గిపోవచ్చు, నాలుక యొక్క వికృతత్వం తరచుగా తీవ్రమవుతుంది. సహజ శక్తి క్షీణించడం మరియు ఆనందం లేని రోజులు సమీపించడంతో, వ్యక్తులు మరింత మొండిగా మరియు చిరాకుగా మారతారు. ఇతర పాపాలు వయస్సు యొక్క బలహీనతల ద్వారా అణచివేయబడినందున, ఆత్మ కొన్నిసార్లు మరింత క్రూరంగా మారుతుంది, వ్యక్తీకరణలు మరింత ఉద్రేకంతో పెరుగుతాయి. ఒక సందర్భంలో, ఒక సందర్భంలో, అది దేవుని పరిపూర్ణతలను ఆరాధిస్తానని మరియు అన్నిటినీ ఆయనకు ఆపాదించమని చెప్పినప్పుడు, మరొక సందర్భంలో, అదే పదాలు మరియు వ్యక్తీకరణలను ఉపయోగించనందుకు సద్గురువులను కూడా ఖండిస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క నాలుక విరుద్ధంగా ఉంటుంది.
నిజమైన మతం వైరుధ్యాలను సహించదు. వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ దానిని నిర్వహించినట్లయితే స్థిరత్వం అనేక పాపాలను నివారిస్తుంది. పవిత్రమైన హృదయం నుండి పవిత్రమైన మరియు ఉత్తేజపరిచే భాష సహజంగా ఉద్భవిస్తుంది. క్రైస్తవ మతాన్ని అర్థం చేసుకున్నవారు, నిజమైన విశ్వాసి నోటి నుండి ఒక రకమైన పండ్లను ఉత్పత్తి చేసే చెట్టు నుండి ఆశించే దానికంటే ఎక్కువగా శాపాలు, అబద్ధాలు, గొప్ప వాదనలు మరియు దూషించడాన్ని ఊహించరు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు తమ నాలుకలను సరిగ్గా అదుపులో ఉంచుకోవడం కంటే వారి ఇంద్రియాలను మరియు ఆకలిని నియంత్రించడంలో విజయం సాధిస్తారని అనుభావిక ఆధారాలు చూపిస్తున్నాయి. కావున, దైవానుగ్రహంపై ఆధారపడి, శపించకుండా, ఆశీర్వదించడానికి జాగ్రత్తగా ఉందాం. మన మాటలు మరియు చర్యలు రెండింటిలోనూ స్థిరత్వం కోసం కృషి చేద్దాం.

పరలోక జ్ఞానం యొక్క శ్రేష్ఠత, ప్రాపంచికమైన దానికి విరుద్ధంగా. (13-18)
ఈ వచనాలు కేవలం వివేకం మరియు నిజమైన జ్ఞానం యొక్క నెపం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి. కేవలం ఆలోచించే లేదా బాగా మాట్లాడే వ్యక్తి స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారం వారి చర్యలు మరియు జీవన విధానం జ్ఞానంతో సరిపోలితే తప్ప నిజంగా జ్ఞాని కాదు. ఒకరి ఆత్మ మరియు స్వభావము యొక్క సాత్వికత ద్వారా నిజమైన జ్ఞానం గుర్తించబడుతుంది. ద్వేషం, అసూయ మరియు వివాదాలలో నివసించేవారు గందరగోళ స్థితిలో జీవిస్తారు, రెచ్చగొట్టబడటానికి మరియు తప్పు చేయడానికి మొగ్గు చూపుతారు. ఈ రకమైన జ్ఞానం దైవిక మూలాల నుండి వచ్చింది కాదు కానీ భూసంబంధమైన సూత్రాల నుండి ఉద్భవించింది, భూసంబంధమైన ఉద్దేశ్యాలపై పనిచేస్తుంది మరియు ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది.
అపొస్తలుడైన జేమ్స్ వర్ణించిన జ్ఞానం, అహంకారం మరియు భూసంబంధమైన ప్రేరణలతో వర్ణించబడింది, అపొస్తలుడైన పౌలు వర్ణించిన క్రైస్తవ ప్రేమకు భిన్నంగా ఉంది. రెండు వివరణలు వ్యక్తులు జ్ఞానంలో వారి వ్యక్తిగత వృద్ధి యొక్క ప్రామాణికతను పూర్తిగా అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తాయి. ఈ జ్ఞానానికి ఎలాంటి నెపం లేదా మోసం లేదు; ఇది ప్రపంచంలోని మోసపూరిత మరియు మోసపూరిత వ్యూహాలకు అనుగుణంగా లేదు. బదులుగా, అది దాని వ్యక్తీకరణలో నిజాయితీగా, బహిరంగంగా, దృఢంగా, స్థిరంగా మరియు ఏకరీతిగా ఉంటుంది. పవిత్రత, శాంతి, సౌమ్యత, బోధన మరియు దయ వంటి లక్షణాలు మన జీవితంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి, అలాగే మన జీవితాల్లో సమృద్ధిగా ఉన్న నీతి ఫలాలు, దేవుడు మనకు ఈ అమూల్యమైన జ్ఞాన బహుమతిని దయగా ఇచ్చాడనడానికి నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |