Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 34 | View All

1. నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను. నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును.

2. యెహోవానుబట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను. దీనులు దానిని విని సంతోషించెదరు.

3. నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదము.

4. నేను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయగా ఆయన నాకుత్తరమిచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలోనుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను.

5. వారు ఆయనతట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖము లెన్నడును లజ్జింపకపోవును.

6. ఈ దీనుడు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి అతని రక్షించెను.

7. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టు ఆయనదూత కావలియుండి వారిని రక్షించును
హెబ్రీయులకు 1:14

8. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు.
1 పేతురు 2:3

9. యెహోవా భక్తులారా, ఆయనయందు భయభక్తులు ఉంచుడి. ఆయనయందు భయభక్తులు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.

10. సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశ్రయించువారికి ఏ మేలు కొదువయై యుండదు.

11. పిల్లలారా, మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పెదను.

12. బ్రతుక గోరువాడెవడైన నున్నాడా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బ్రతుక గోరువాడెవడైన నున్నాడా?
1 పేతురు 3:10-12

13. చెడ్డ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ పెదవులను కాచు కొనుము.
యాకోబు 1:26

14. కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము.
హెబ్రీయులకు 12:14

15. యెహోవా దృష్టి నీతిమంతులమీద నున్నది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గియున్నవి.
యోహాను 9:31

16. దుష్‌క్రియలు చేయువారి జ్ఞాపకమును భూమిమీద నుండి కొట్టివేయుటకై యెహోవా సన్నిధి వారికి విరోధముగా నున్నది.

17. నీతిమంతులు మొఱ్ఱపెట్టగా యెహోవా ఆలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలోనుండి వారిని విడిపించును.

18. విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనస్సుగలవారిని ఆయన రక్షించును.

19. నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అన్నిటిలోనుండి యెహోవా వానిని విడిపించును.
2 కోరింథీయులకు 1:5, 2 తిమోతికి 3:11

20. ఆయన వాని యెముకలన్నిటిని కాపాడును వాటిలో ఒక్కటియైనను విరిగిపోదు.
యోహాను 19:36

21. చెడుతనము భక్తిహీనులను సంహరించును నీతిమంతుని ద్వేషించువారు అపరాధులుగా ఎంచ బడుదురు

22. యెహోవా తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచించును ఆయన శరణుజొచ్చినవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు దేవుణ్ణి స్తుతించాడు మరియు ఆయనను విశ్వసించమని ప్రోత్సహిస్తాడు. (1-10) 
దేవుని స్తుతిస్తూ నిత్యం గడపాలని మనం కోరుకుంటే, మన భూసంబంధమైన ఉనికిలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఈ ప్రయత్నానికి అంకితం చేయడం సరైనది. దేవుడు తనను వెదకువారిని ఎన్నడూ తిప్పికొట్టలేదు. డేవిడ్ ప్రార్థనలు అతని ఆందోళనలను తగ్గించాయి మరియు అతనిలాగే అనేకమంది విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ద్వారా ప్రభువు వైపు చూడటం ద్వారా ఓదార్పు మరియు పునర్ యవ్వనాన్ని పొందారు.
మనం ప్రపంచంపై మన దృష్టిని నిలబెట్టినప్పుడు, మనల్ని మనం తరచుగా కలవరపెడతాము మరియు కోల్పోయాము. అయితే, మన మోక్షం అంతటితో పాటు దానికి అవసరమైనదంతా క్రీస్తు వైపు చూడటంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇతరుల నుండి గౌరవం లేదా శ్రద్ధ పొందని ఈ వినయపూర్వకమైన వ్యక్తి కూడా కృప సింహాసనం వద్ద స్వాగతించబడ్డాడు. ప్రభువు అతని విన్నపము విని అతని కష్టములన్నిటి నుండి అతనిని విడిపించెను. పవిత్ర దేవదూతలు సాధువులకు సేవ చేస్తారు మరియు రక్షిస్తారు, చీకటి శక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడతారు. మహిమ అంతా దేవదూతల ప్రభువుకే చెందుతుంది.
మన ఇంద్రియాలు మరియు అనుభవాలు రెండింటి ద్వారా, మనం దేవుని మంచితనాన్ని కనుగొని ఆస్వాదించగలము. మనం దానిని చురుకుగా గుర్తించాలి మరియు దానిలో సౌకర్యాన్ని పొందాలి. ఆయనను విశ్వసించే వారు నిజమైన ఆనందాన్ని పొందుతారు. మరణానంతర జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ జీవితంలో, దేవుడు అవసరమైనవన్నీ ఇస్తాడు. అపొస్తలుడైన పౌలు తన తృప్తి కారణంగా అతనికి కావలసినవన్నీ మరియు మరెన్నో కలిగి ఉన్నట్లే ఫిలిప్పీయులకు 4:11-18 చూడండి, తమపై తాము ఆధారపడేవారు మరియు తమ స్వంత ప్రయత్నాలు సరిపోతాయని విశ్వసించే వారు తక్కువగా ఉంటారు. అయితే, ప్రభువును విశ్వసించే వారు ఎప్పటికీ లేకుండా పోరు. నిశ్చింతగా పనిచేసి సొంత వ్యవహారాలను ప్రశాంతంగా చూసుకునే వారికి అనుకూలత లభిస్తుంది.

అతను భయపడమని ఉద్బోధించాడు. (11-22)
యువకులు దేవుని పట్ల భక్తిని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా జీవితంలో తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాలి, ప్రత్యేకించి వారు వర్తమానంలో నిజమైన సంతృప్తిని మరియు పరలోకంలో శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని కోరుకుంటే. అటువంటి దయగల గురువును చిన్న వయస్సులోనే సేవించడం ప్రారంభించిన వారు అత్యంత గాఢమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందాన్ని కోరుకుంటారు, ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రపంచం యొక్క పరిమితులను దాటి విస్తరించి ఉంటుంది. అన్నింటికంటే, భూమిపై మానవ జీవితం క్లుప్తమైనది మరియు పరీక్షలతో నిండి ఉంటుంది. మనలో ఎవరు సంపూర్ణమైన ఆనందంలో పాలుపంచుకోవాలని కోరుకోరు?
దురదృష్టవశాత్తు, కొంతమంది మాత్రమే అటువంటి లోతైన మంచిని ఆలోచిస్తారు. నిజమైన మతం అనేది ఒకరి హృదయం మరియు నాలుకపై అప్రమత్తతను కలిగించేది. కేవలం హాని నుండి దూరంగా ఉండటం సరిపోదు; మనం సేవ చేయడానికి మరియు ఉద్దేశ్య భావంతో జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. దాని కొరకు ఎంతో కొంత త్యాగం చేసినా మనం చురుకుగా శాంతిని వెతకాలి మరియు వెంబడించాలి. నిజమైన విశ్వాసులు, కష్ట సమయాల్లో, నిరంతరం ప్రార్థనలో దేవుని వైపు తిరుగుతారు, అతను వాటిని వింటాడు అనే జ్ఞానంలో ఓదార్పుని పొందుతాడు.
నీతిమంతులు తమ పాపాలచే లోతుగా వినయానికి గురవుతారు మరియు లోతైన వినయాన్ని కలిగి ఉంటారు. నిజమైన దైవభక్తి అన్ని రకాల స్వావలంబన నుండి వేరు చేయబడిన పశ్చాత్తాప హృదయం అవసరం. ఈ సారవంతమైన నేలలో, ప్రతి ధర్మం వర్ధిల్లుతుంది మరియు యేసుక్రీస్తు సువార్త యొక్క సమృద్ధి కృప కంటే మరేదీ అలాంటి వ్యక్తిని ప్రేరేపించదు.
ప్రభువు నీతిమంతులకు ప్రత్యేక రక్షణను అందజేస్తాడు, అయితే వారు ఇప్పటికీ ఈ ప్రపంచంలో తమ వంతు పరీక్షలను ఎదుర్కొంటారు, ఎందుకంటే వారి పట్ల దురభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు ఉన్నారు. స్వర్గం యొక్క దయ మరియు నరకం యొక్క దుర్మార్గం ద్వారా, నీతిమంతులు అనేక బాధలను భరించాలి. అయినప్పటికీ, వారు ఎదుర్కొనే ఎలాంటి కష్టాలు వారి ఆత్మలకు హాని కలిగించవు, ఎందుకంటే వారి పరీక్షల మధ్య పాపం చేయకుండా దేవుడు వారిని కాపాడతాడు. దేవుడు విడిచిపెట్టినంత మాత్రాన ఎవరూ నిజంగా విడిచిపెట్టబడరు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |