Job - యోబు 39 | View All

1. అడవిలోని కొండమేకలు ఈనుకాలము నీకు తెలియునా? లేళ్లు పిల్లలు వేయు కాలమును గ్రహింపగలవా?

2. అవి మోయు మాసములను నీవు లెక్క పెట్టగలవా? అవి యీనుకాలము ఎరుగుదువా?

3. అవి వంగి తమ పిల్లలను కనును తమ పిల్లలను వేయును.

4. వాటి పిల్లలు పుష్టికలిగి యెడారిలో పెరుగును అవి తల్లులను విడిచిపోయి వాటియొద్దకు తిరిగి రావు.

5. అడవిగాడిదను స్వేచ్ఛగా పోనిచ్చినవాడెవడు? అడవిగాడిద కట్లను విప్పినవాడెవడు?

6. నేను అరణ్యమును దానికి ఇల్లుగాను ఉప్పుపఱ్ఱను దానికి నివాసస్థలముగాను నియమించితిని.

7. పట్టణపు కోలాహలమును అది తిరస్కరించును తోలువాని కేకలను అది వినదు.

8. పర్వతముల పంక్తియే దానికి మేతభూమి ప్రతివిధమైన పచ్చని మొలకను అది వెదకుకొనును.

9. గురుపోతు నీకు లోబడుటకు సమ్మతించునా? అది నీ శాలలో నిలుచునా?

10. పగ్గము వేసి గురుపోతును నాగటిచాలులో కట్ట గలవా? అది నీచేత తోలబడి లోయలను చదరము చేయునా?

11. దాని బలము గొప్పదని దాని నమ్ముదువా? దానికి నీ పని అప్పగించెదవా?

12. అది నీ ధాన్యమును ఇంటికి తెచ్చి నీ కళ్లమందున్న ధాన్యమును కూర్చునని దాని నమ్ముదువా?

13. నిప్పుకోడి సంతోషముచేత రెక్కల నాడించును. రెక్కలును వెండ్రుకలును దాని కున్నందున అది వాత్సల్యము కలదిగా నున్నదా?

14. లేదుసుమీ, అది నేలను దాని గుడ్లను పెట్టును ధూళిలో వాటిని కాచును.

15. దేనిపాదమైన వాటిని త్రొక్క వచ్చుననియైనను అడవిజంతువు వాటిని చితక ద్రొక్కవచ్చుననియైనను అనుకొనకయే యున్నది.

16. తన పిల్లలు తనవికానట్టు వాటియెడల అది కాఠిన్యము చూపును దాని కష్టము వ్యర్థమైనను దానికి చింతలేదు

17. దేవుడు దానిని తెలివిలేనిదిగా జేసెను ఆయన దానికి వివేచనాశక్తి ననుగ్రహించి యుండ లేదు.

18. అది లేచునప్పుడు గుఱ్ఱమును దాని రౌతును తిరస్క రించును.

19. గుఱ్ఱమునకు నీవు బలమునిచ్చితివా? జూలు వెండ్రుకలతో దాని మెడను కప్పితివా?

20. మిడతవలె అది గంతులు వేయునట్లు చేయుదువా? దాని నాసికారంధ్ర ధ్వని భీకరము.

21. మైదానములో అది కాలు దువ్వి తన బలమునుబట్టి సంతోషించును అది ఆయుధధారులను ఎదుర్కొనబోవును.

22. అది భయము పుట్టించుదానిని వెక్కిరించి భీతినొంద కుండును ఖడ్గమును చూచి వెనుకకు తిరుగదు.

23. అంబుల పొదియు తళతళలాడు ఈటెలును బల్లెమును దానిమీద గలగల లాడించబడునప్పుడు

24. ఉద్దండకోపముతో అది బహుగా పరుగులెత్తును అది బాకానాదము విని ఊరకుండదు.

25. బాకానాదము వినబడినప్పుడెల్ల అది అహా అహా అనుకొని దూరమునుండి యుద్ధవాసన తెలిసి కొనును సేనాధిపతుల ఆర్భాటమును యుద్ధఘోషను వినును.

26. డేగ నీ జ్ఞానముచేతనే ఎగురునా? అది నీ ఆజ్ఞవలననే తన రెక్కలు దక్షిణదిక్కునకు చాచునా?

27. పక్షిరాజు నీ ఆజ్ఞకు లోబడి ఆకాశవీధి కెక్కునా? తన గూడు ఎత్తయినచోటను కట్టుకొనునా?

28. అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎక్కజాలని యెత్తు చోటను గూడు కట్టుకొనును.

29. అక్కడనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కన్నులు దానిని దూరమునుండి కనిపెట్టును.

30. దాని పిల్లలు రక్తము పీల్చును హతులైనవారు ఎక్కడనుందురో అక్కడనే అది యుండును.
లూకా 17:37Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 39 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుడు అనేక జంతువులకు సంబంధించిన యోబును విచారిస్తాడు.

ఈ విచారణలలో, ప్రభువు యోబును వినయం చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ అధ్యాయంలో, వివిధ జంతువులు చర్చించబడ్డాయి, వాటి లక్షణాలు మరియు పరిస్థితులు దేవుని శక్తి, జ్ఞానం మరియు బహుముఖ సృష్టిని వివరించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకు అడవి గాడిదనే తీసుకోండి. లక్ష్యం లేకుండా తిరుగుతూ ఏమీ లేకుండా ఉండడం కంటే శ్రమించడం మరియు సహకరించడం చాలా విలువైనది. ఇది మరియు ఇతర జీవుల యొక్క అపరిమితమైన స్వభావం ప్రొవిడెన్స్‌కు నిర్దేశించడంలో మన అసమర్థతను హైలైట్ చేస్తుంది; మేము అడవి గాడిద పిల్లల ప్రవర్తనను కూడా నియంత్రించడానికి కష్టపడుతున్నాము. అప్పుడు యునికార్న్, దృఢమైన మరియు గౌరవప్రదమైన జీవి ఉంది. అది సేవ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, దాని సుముఖత లేదు. దేవుడు యోబుకు సవాలును అందజేస్తాడు: యునికార్న్‌ను విధేయతతో బలవంతం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. దేవుడు సేవకు బలాన్ని అందించినప్పుడు, అతను దాని కోసం హృదయాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తే అది గొప్ప ఆశీర్వాదం-జంతువుల మాదిరిగా కాకుండా మనం ప్రార్థించాల్సిన మరియు పెంపొందించుకోవాల్సిన లక్షణం.
అత్యంత విలువైన బహుమతులు ఎల్లప్పుడూ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శనలను కలిగి ఉండవని గమనించాలి. దీనిని పరిగణించండి: మీరు నైటింగేల్ యొక్క మధురమైన స్వరాన్ని ఇష్టపడతారా లేదా నెమలి యొక్క విపరీత తోకను ఇష్టపడతారా? డేగ యొక్క చురుకైన కన్ను మరియు ఎగురుతున్న రెక్కలు, కొంగ యొక్క సహజమైన సంరక్షణతో పాటుగా, లేదా పెంపకం ప్రవృత్తి లేని ఉష్ట్రపక్షి యొక్క అద్భుతమైన ఇంకా భూమికి కట్టుబడి ఉన్న ఈకలు? యుద్ధ-గుర్రాన్ని వర్ణించడం ధైర్యమైన పాపుల వైఖరిపై వెలుగునిస్తుంది. ప్రతి గుర్రం యుద్ధంలోకి దూసుకెళ్లినట్లే, వ్యక్తులు తాము ఎంచుకున్న మార్గాలను అనుసరిస్తారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయం దుష్టత్వం వైపు దృఢంగా వంగి ఉన్నప్పుడు మరియు కోరికలు మరియు భావోద్వేగాల శక్తితో నడపబడినప్పుడు, వారు దైవిక కోపానికి మరియు అతిక్రమణ యొక్క భయంకరమైన పరిణామాలకు భయపడకుండా ఉంటారు. సురక్షితమైన పాపులు తమ అతిక్రమణలలో తమను తాము సురక్షితంగా ఒప్పించుకుంటారు, రాతి పగుళ్ల మధ్య ఉన్న ఎత్తైన గూడులో ఉన్న డేగ వలె. అయినప్పటికీ, యిర్మియా 49:16లో ప్రభువు ప్రకటించినట్లుగా, "నేను నిన్ను అక్కడ నుండి దించుతాను."
సహజ ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఈ అనర్గళమైన ప్రస్తావనలన్నీ సృష్టికర్త, సమస్త వస్తువులను రూపొందించి, నిలబెట్టే వ్యక్తి యొక్క ప్రగాఢ జ్ఞానం గురించి సరైన ప్రశంసలను మనలో కలిగించాలి. అస్తిత్వంలోని అన్ని కోణాల్లో శాశ్వతంగా ఉన్న దేవుని జ్ఞానం గురించి యోబు యొక్క తప్పుదారి పట్టించే అవగాహన, దైవిక ప్రావిడెన్స్ గురించి అనర్హులుగా ఆలోచించేలా మరియు వ్యక్తీకరించేలా చేసింది.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |