Hebrews - హెబ్రీయులకు 6 | View All

1. కాబట్టి నిర్జీవక్రియలను విడిచి, మారుమనస్సు పొందు టయు,

2. దేవునియందలి విశ్వాసమును బాప్తిస్మములను గూర్చిన బోధయు, హస్తనిక్షేపణమును, మృతుల పునరుత్థానమును, నిత్యమైనతీర్పును అను పునాది మరల వేయక, క్రీస్తునుగూర్చిన మూలోపదేశము మాని, సంపూర్ణుల మగుటకు సాగిపోదము.

3. దేవుడు సెలవిచ్చినయెడల మనమాలాగు చేయుదము.

4. ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోకసంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై

5. దేవుని దివ్యవాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయినవారు,

6. తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా ఆయనను అవమాన పరచుచున్నారు గనుక మారుమనస్సు పొందునట్లు అట్టి వారిని మరల నూతనపరచుట అసాధ్యము.

7. ఎట్లనగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వర్షమును త్రాగి, యెవరికొరకు వ్యవసాయము చేయబడునో వారికి అను కూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనము పొందును.

8. అయితే ముండ్లతుప్పలును గచ్చ తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది పనికిరానిదని విసర్జింపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాల్చివేయబడును.
ఆదికాండము 3:17-18

9. అయితే ప్రియులారా, మేమీలాగు చెప్పుచున్నను, మీరింతకంటె మంచిదియు రక్షణకరమైనదియునైన స్థితిలోనే యున్నారని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము.

10. మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాడు.

11. మీరు మందులు కాక, విశ్వాసము చేతను ఓర్పుచేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునట్లుగా మీలో ప్రతివాడును

12. మీ నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనుపరచవలెనని అపేక్షించు చున్నాము.

13. దేవుడు అబ్రాహామునకు వాగ్దానము చేసినప్పుడు తనకంటె ఏ గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేయలేక పోయెను గనుక
ఆదికాండము 22:16-17, ఆదికాండము 22:17

14. తనతోడు అని ప్రమాణముచేసి నిశ్చయముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదింతును నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింపజేతును అని చెప్పెను.
ఆదికాండము 22:16-17, ఆదికాండము 22:17

15. ఆ మాట నమ్మి అతడు ఓర్పుతో సహించి ఆ వాగ్దానఫలము పొందెను.

16. మనుష్యులు తమకంటె గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చేతురు; వారి ప్రతి వివాదములోను వివాదాంశమును పరిష్కారము చేయునది ప్రమాణమే.
నిర్గమకాండము 22:11

17. ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకల్పము నిశ్చలమైనదని ఆ వాగ్దానమునకు వారసులైనవారికి మరి నిశ్చయముగా కనుపరచవలెనని ఉద్దేశించినవాడై, తాను అబద్ధమాడజాలని నిశ్చలమైన రెండు సంగతులనుబట్టి,

18. మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపట్టుటకు శరణా గతులమైన మనకు బలమైన ధైర్యము కలుగునట్లు ప్రమాణము చేసి వాగ్దానమును దృఢపరచెను.
సంఖ్యాకాండము 23:19, 1 సమూయేలు 15:29

19. ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును, స్థిరమునై, మన ఆత్మకు లంగరువలెనుండి తెరలోపల ప్రవేశించుచున్నది.
లేవీయకాండము 16:2, లేవీయకాండము 16:12, లేవీయకాండము 16:15

20. నిరంతరము మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున ప్రధానయాజకుడైన యేసు అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున ప్రవేశించెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:4Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హీబ్రూలు క్రీస్తు సిద్ధాంతంలో ముందుకు సాగాలని కోరారు మరియు మతభ్రష్టత్వం లేదా వెనుకకు తిరగడం యొక్క పరిణామాలు వివరించబడ్డాయి. (1-8) 
దేవుని సత్యం మరియు దైవిక సంకల్పం యొక్క అన్ని అంశాలు సువార్తను ప్రకటించే వారందరికీ అందజేయాలి, వారి హృదయాలపై మరియు మనస్సాక్షిపై ముద్రించబడతాయి. బాహ్య విషయాలను పరిష్కరించడానికి దాని సమయం మరియు స్థలం ఉన్నప్పటికీ, వాటిని మన దృష్టిని ఆధిపత్యం చేయనివ్వకూడదు మరియు బాగా ఉపయోగించగల విలువైన సమయాన్ని వినియోగించకూడదు. పశ్చాత్తాపపడిన పాపాత్ముడు, అపరాధాన్ని అంగీకరించి, దయ కోసం వేడుకుంటున్నాడు, వారి మనస్సాక్షి యొక్క ఆరోపణలతో సంబంధం లేకుండా, ఈ భాగాన్ని చూసి నిరుత్సాహపడవలసిన అవసరం లేదు. క్రీస్తులో రూపాంతరం చెందిన వ్యక్తి అనివార్యంగా శాశ్వత మతభ్రష్టుడు అవుతాడని అది సూచించదు. అపొస్తలుడు సువార్త ద్వారా ఎన్నడూ నిజంగా ప్రభావితం కానటువంటి కేవలం ప్రకటించుకునే వ్యక్తుల పతనాన్ని సూచించడం లేదు. అలాంటి వ్యక్తులకు ఖాళీ పేరు లేదా కపట ముఖభాగం తప్ప ఏమీ ఉండదు.
ప్రకరణం పాక్షిక క్షీణతలను లేదా వెనుకకు జారుకోవడం గురించి ప్రస్తావించదు, లేదా ప్రలోభాల బలం లేదా ప్రాపంచిక లేదా శారీరక కోరికల ప్రభావం కారణంగా క్రైస్తవులు పొరపాట్లు చేయగలిగే పాపాలను కలిగి ఉండదు. ప్రస్తావించబడిన పడిపోవడం అనేది క్రీస్తును కఠోరమైన మరియు అంగీకరించిన తిరస్కరణను కలిగి ఉంటుంది, ఇది అతని పట్ల, అతని కారణం మరియు అతని ప్రజల పట్ల లోతైన శత్రుత్వం నుండి ఉద్భవించింది. వ్యక్తులు సత్యం గురించిన జ్ఞానాన్ని పొంది, దానిలోని కొన్ని సుఖాలను అనుభవించిన తర్వాత కూడా ఈ తిరస్కరణ జరుగుతుంది. అటువంటి వ్యక్తుల తీర్పు ఏమిటంటే, వారిని పశ్చాత్తాపానికి పునరుద్ధరించడం అసాధ్యం - క్రీస్తు రక్తానికి ఈ పాపాన్ని క్షమించే శక్తి లేనందున కాదు, కానీ ఈ పాపం యొక్క స్వభావం పశ్చాత్తాపాన్ని మరియు దాని యొక్క అన్ని అవసరాలను వ్యతిరేకిస్తుంది.
ఈ ప్రకరణం లేదా వారి స్వంత పరిస్థితి గురించి అపోహల కారణంగా, వారి పట్ల దయ లేకపోవడంతో భయపడేవారు ఈ పాపం యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఇది క్రీస్తు మరియు అతని కారణాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు పూర్తిగా త్యజించడం, అతని శత్రువులతో తనను తాను సమం చేసుకోవడం. ఈ అవగాహన నిరాధారమైన భయాలను దూరం చేస్తుంది. మతభ్రష్టత్వపు ప్రమాదానికి వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తూనే, మనం దేవుని వాక్యానికి దగ్గరగా కట్టుబడి ఉండాలి, బలహీనులను గాయపరచకుండా మరియు భయపెట్టకుండా లేదా పడిపోయిన కానీ పశ్చాత్తాపపడుతున్న వారిని నిరుత్సాహపరచకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
విశ్వాసులు దేవుని వాక్యాన్ని ఉపరితలంగా ఎదుర్కోవడమే కాకుండా దానిలో పూర్తిగా మునిగిపోతారు. ఫలవంతమైన పొలం లేదా ఉద్యానవనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతుంది, కృప ప్రభావంతో ఉత్పాదకత లేని నామమాత్రపు క్రైస్తవుడితో విభేదిస్తుంది, మోసం మరియు స్వార్థం తప్ప మరేమీ ఉత్పత్తి చేయదు. అటువంటి వ్యక్తి వర్ణించబడిన భయంకరమైన స్థితి యొక్క అంచున నిలబడి, శాశ్వతమైన దుఃఖం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. కాబట్టి, మన స్వంత జీవితాలను పర్యవేక్షించడంలో మనం అప్రమత్తంగా వినయం మరియు ప్రార్థన చేద్దాం.

వారిలో ఎక్కువమంది గురించి అపొస్తలుడు సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు. (9,10) 
కొన్ని అంశాలు మోక్షం నుండి విడదీయరానివి, ఒక వ్యక్తి యొక్క రక్షించబడిన స్థితికి సూచికలుగా పనిచేస్తాయి మరియు చివరికి శాశ్వతమైన మోక్షానికి దారితీస్తాయి. మోక్షానికి సంబంధించిన ఈ కారకాలు నిజాయితీ లేని వ్యక్తులు లేదా మతభ్రష్టుల అనుభవాలను అధిగమిస్తాయి. క్రీస్తు మహిమ కొరకు లేదా ఆయన పరిశుద్ధుల కొరకు నిర్వహించబడే ప్రేమ క్రియలు, దేవుని మార్గదర్శకత్వం ప్రకారం ఏర్పడే అవకాశాలు ఒకరి మోక్షానికి స్పష్టమైన సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. జ్ఞానోదయం మరియు రుచి గురించి గతంలో పేర్కొన్న అనుభవాల కంటే ఈ వ్యక్తీకరణలు ప్రసాదించిన పొదుపు దయకు మరింత నమ్మదగిన సాక్ష్యం. నిజమైన ప్రేమ కేవలం అంగీకరించబడదు కానీ చర్య ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుంది మరియు క్రీస్తు పట్ల ప్రేమలో పాతుకుపోయిన పనులు మాత్రమే నీతివంతమైన పనులుగా పరిగణించబడతాయి.

మరియు విశ్వాసం మరియు పవిత్రతలో పట్టుదలతో ఉండమని వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. (11-20)
ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన నిరీక్షణ, ప్రేమ, కోరిక మరియు ఈ వాగ్దానాల పట్ల లోతైన కృతజ్ఞతతో నడిచే దేవుడు వాగ్దానం చేసిన మంచి విషయాల గురించి నమ్మకంగా ఎదురుచూడడం. విశ్వాసం వంటి ఆశ కూడా వివిధ స్థాయిలలో ఉంటుంది. దేవుడు విశ్వాసులకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం యొక్క ప్రతిజ్ఞ తండ్రి, కుమారుడు మరియు ఆత్మ యొక్క శాశ్వతమైన సహవాసంలో స్థాపించబడిన అతని శాశ్వతమైన ఉద్దేశ్యం నుండి ఉద్భవించింది. దేవుని నుండి వచ్చిన ఈ వాగ్దానాలు పూర్తిగా నమ్మదగినవి, రెండు మార్పులేని కారకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి: తిరుగులేని సలహా మరియు దేవుని ప్రమాణం. దేవుడు అబద్ధం చెప్పడం అసాధ్యం; అటువంటి చర్య అతని స్వభావానికి మరియు సంకల్పానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. పర్యవసానంగా, అవిశ్వాసుల విధి మరియు విశ్వాసుల మోక్షం సమానంగా ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి.
ఆనందం యొక్క పూర్తి హామీని మంజూరు చేసిన వారు ఈ వాగ్దానాలకు ఒక శీర్షికను వారసత్వంగా పొందడం గమనార్హం. దేవుడు అందించిన సాంత్వనలు అతని ప్రజలను వారి అత్యంత భయంకరమైన పరీక్షల ద్వారా నిలబెట్టడానికి తగినంత బలంగా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో, పాపులు విశ్వాసం యొక్క అన్ని ఇతర వనరులను పక్కనపెట్టి, కృప యొక్క ఒడంబడికకు అనుగుణంగా, క్రీస్తు యొక్క విమోచన ద్వారా దేవుని దయను వెతకడం ద్వారా ఆశ్రయం పొందుతారు. అల్లకల్లోలమైన జీవన సముద్రంలో, మనం విసిరివేయబడిన ఓడల వలె మరియు దూరంగా విసిరివేయబడే ప్రమాదంలో ఉన్నాము, మన స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి ఒక యాంకర్ అవసరం. సువార్త నిరీక్షణ ఈ ప్రపంచంలోని తుఫానుల మధ్య అస్థిరంగా మరియు దృఢంగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఉచిత దయ, క్రీస్తు యొక్క యోగ్యతలు మరియు మధ్యవర్తిత్వం మరియు అతని ఆత్మ యొక్క శక్తివంతమైన ప్రభావంపై ఆధారపడుతుంది.
క్రీస్తు విశ్వాసి యొక్క నిరీక్షణకు వస్తువుగా మరియు పునాదిగా నిలిచాడు. పర్యవసానంగా, ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనం నిస్సందేహంగా ఆయన మహిమలో పాలుపంచుకుంటామని తెలుసుకుని, పరలోక విషయాలపై మన ప్రేమను ఉంచడం మరియు ఆయన తిరిగి వచ్చే వరకు ఓపికగా ఎదురుచూడడం మనకు తగినది.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |