Hosea - హోషేయ 11 | View All

1. ఇశ్రాయేలు బాలుడైయుండగా నేను అతనియెడల ప్రేమగలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తుదేశములోనుండి పిలిచి తిని.
మత్తయి 2:15

2. ప్రవక్తలు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనర్పించిరి, విగ్రహములకు ధూపము వేసిరి.

3. ఎఫ్రాయిమును చెయ్యిపట్టుకొని వానికి నడక నేర్పినవాడను నేనే; వారిని కౌగలించు కొనినవాడను నేనే; నేనే వారిని స్వస్థపరచినవాడనైనను ఆ సంగతి వారికి మనస్సున పట్ట లేదు

4. ఒకడు మనుష్యులను తోడుకొని పోవునట్లుగా స్నేహబంధములతో నేను వారిని బంధించి అకర్షించితిని; ఒకడు పశువులమీదికి కాడిని తీసినట్లు నేను వారి కాడిని తీసి వారి యెదుట భోజనము పెట్టితిని

5. ఐగుప్తుదేశమునకు వారు మరల దిగిపోరు గాని నన్ను విసర్జించినందున అష్షూరురాజు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయును.

6. వారు చేయుచున్న యోచనలనుబట్టి యుద్ధము వారి పట్టణము లను ఆవరించును; అది వారి పట్టణపు గడియలు తీసి వారిని మింగివేయును.

7. నన్ను విసర్జించవలెనని నా జనులు తీర్మానము చేసికొనియున్నారు; మహోన్నతుని తట్టు చూడవలెనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవ డును యత్నము చేయడు

8. ఎఫ్రాయిమూ, నేనెట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టుదును? ఇశ్రాయేలూ, నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జింతును? అద్మానువలె నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును? సెబో యీమునకు చేసినట్లు నీకు ఎట్లు చేతును? నా మనస్సు మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండు చున్నది.

9. నా ఉగ్రతాగ్నినిబట్టి నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేర్చను; నేను మరల ఎఫ్రాయిమును లయపర చను, నేను మీ మధ్య పరిశుద్ధదేవుడను గాని మనుష్యుడను కాను, మిమ్మును దహించునంతగా నేను కోపింపను.

10. వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గర్జించునట్లు ఆయన ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశ్చిమ దిక్కున నున్న జనులు వణకుచు వత్తురు.

11. వారు వణకుచు పక్షులు ఎగురునట్లుగా ఐగుప్తుదేశములోనుండి వత్తురు; గువ్వలు ఎగురునట్లుగా అష్షూరుదేశములోనుండి ఎగిరి వత్తురు; నేను వారిని తమ నివాసములలో కాపురముంతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. ఎఫ్రాయిమువారు అబద్ధములతో నన్ను ఆవరించి యున్నారు; ఇశ్రాయేలువారు మోసక్రియలతో నన్ను ఆవరించియున్నారు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు చేయుదురు, నమ్మకమైన పరిశుద్ధ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ పట్ల దేవుని గౌరవం; వారి కృతఘ్నత. (1-7) 
ఇజ్రాయెల్ బలహీనత మరియు దుర్బలత్వ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, చాలా చిన్న మరియు అపరిపక్వ పిల్లల వలె, వారి పట్ల దేవుని ప్రేమ ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. ఒక నర్సు పాలిచ్చే పిల్లవాడిని చూసుకునేలా అతను వారిని చూసుకున్నాడు, వారిని పోషించాడు మరియు వారి అవిధేయ ప్రవర్తనను ఓపికగా భరించాడు. పెద్దలందరూ తమ చిన్నతనంలో దేవుని దయ గురించి తరచుగా ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. అతను వారిని చూసాడు, వారి పెంపకంలో కృషి చేసాడు మరియు తండ్రి లేదా గురువు పాత్రను మాత్రమే కాకుండా తల్లి లేదా నర్సు పాత్రను కూడా పోషించాడు.
వారు అరణ్యంలో ఉన్న సమయంలో, దేవుడు వారికి మార్గదర్శిగా వ్యవహరించాడు, వారు అనుసరించాల్సిన మార్గాన్ని వారికి చూపాడు మరియు చేతులు పట్టుకున్నట్లుగా మద్దతునిచ్చాడు. మోషే ఇచ్చిన ఆచార చట్టాల ద్వారా, అతను తన ఆజ్ఞలను వారికి బోధించాడు. అతని మార్గనిర్దేశం వారు దారి తప్పకుండా నిరోధించడానికి మరియు పొరపాట్లు చేయకుండా మరియు పడిపోకుండా నిరోధించడానికి ఉద్దేశించబడింది.
దేవుడు తన ఆత్మీయ పిల్లలకు అటువంటి సహాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంటాడు, వారిని తన దగ్గరకు లాక్కుంటాడు, ఎందుకంటే అతని దైవిక జోక్యం లేకుండా ఎవరూ ఆయన వద్దకు రాలేరు. వారి పట్ల అతని ప్రేమ మరింత బలంగా ఉంది, విడదీయరాని త్రాడుల వలె ఉంటుంది. వారు చాలా కాలంగా మోస్తున్న భారాన్ని ఆయన తేలికపరిచాడు.
దేవుని మంచితనం మరియు తెలివైన సలహా ఉన్నప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్ కృతజ్ఞత చూపలేదు. వారు వెనుదిరిగారు, మరియు వారిలో స్థిరత్వం లేదు. వారు తమ మార్గం నుండి మాత్రమే కాకుండా, మంచితనానికి అంతిమ మూలమైన దేవుని నుండి కూడా వెనక్కి తగ్గారు. వారు తప్పుదారి పట్టించే ధోరణిని కలిగి ఉన్నారు, తక్షణమే టెంప్టేషన్‌ను స్వీకరించారు మరియు ఆసక్తిగా దానికి లొంగిపోయారు. వారి హృదయాలు దుష్టత్వంపై దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాయి.
ప్రభువు తన ఆత్మ ద్వారా ఎవరికి ఉపదేశిస్తాడో, తన శక్తితో ఆదుకుంటాడు మరియు అతని మార్గాల్లో నడిపించే వారి కోసం నిజమైన ఆనందం కేటాయించబడుతుంది. ఆయన కృప ద్వారా, పాపం యొక్క ప్రేమ మరియు ఆధిపత్యాన్ని తొలగించి, సువార్త యొక్క మహిమాన్వితమైన విందు కోసం వారిలో వాంఛను కలిగించాడు, అక్కడ వారు తమ ఆత్మలను పోషించగలరు మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని కనుగొనగలరు.

దైవిక దయ ఇంకా నిల్వ ఉంది. (8-12)
దేవుడు తన పేరును కలిగి ఉన్న ప్రజలను విడిచిపెట్టడానికి గొప్ప సహనాన్ని మరియు అయిష్టతను ప్రదర్శిస్తాడు, కోపానికి నిదానంగా ఉంటాడు. దేవుడు పాపానికి బలిని మరియు పాపులకు రక్షకుని అందించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు, అతను తన స్వంత కుమారుడిని విడిచిపెట్టలేదు, మనలను విడిచిపెట్టడానికి తన సుముఖతను ప్రదర్శించాడు. ఇది అతని సహనం యొక్క స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, కానీ ప్రజలు వారి పాపపు మార్గాల్లో కొనసాగినప్పుడు, చివరికి అతని ఉగ్రత రోజు వస్తుంది.
మన దేవుని కనికరంతో పోల్చితే మానవుల కరుణ మసకబారుతుంది. అతని ఆలోచనలు మరియు మార్గాలు, ప్రత్యేకించి పశ్చాత్తాపపడిన పాపులను స్వీకరించే విషయంలో, మన ఆలోచనలు మరియు మార్గాలు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాయి. అత్యంత దౌర్భాగ్యమైన పాపులను కూడా క్షమించగల జ్ఞానం మరియు సామర్థ్యం దేవునికి ఉంది. ఆయన మన పాపాలను క్షమించడంలో నమ్మకమైనవాడు మరియు న్యాయంగా ఉన్నాడు, క్రీస్తు కొనుగోలు మరియు క్షమాపణ వాగ్దానం ద్వారా నీతి సాధ్యమైంది.
పిల్లలు, గౌరవంతో వణుకుతూ, ఆయన వద్దకు పరిగెత్తినట్లుగా, క్రీస్తు సందేశం పట్ల భక్తిపూర్వకమైన విస్మయం మనలను తిప్పికొట్టడం కంటే ఆయన వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది. సువార్త పిలుపుకు సమాధానమిచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వాసుల సంఘంలో ఒక స్థలాన్ని మరియు పేరును కనుగొంటారు.
ఇజ్రాయెల్‌లో, మతపరమైన ఆచారాలు తరచుగా కేవలం వంచనగా దిగజారిపోయాయి. అయితే, యూదాలో, దేవుని చట్టాల పట్ల నిజమైన గౌరవం ఉంది మరియు ప్రజలు తమ భక్తులైన పూర్వీకుల అడుగుజాడలను అనుసరించారు. విశ్వాసం కోసం కృషి చేద్దాం: ఈ పద్ధతిలో దేవుణ్ణి గౌరవించే వారు ఆయనచే గౌరవించబడతారు, ఆయనను నిర్లక్ష్యం చేసేవారు తేలికగా గౌరవించబడతారు.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |