Hosea - హోషేయ 5 | View All

1. యాజకులారా, నామాట ఆలకించుడి; ఇశ్రాయేలు వారలారా, చెవిని బెట్టి ఆలోచించుడి; రాజసంతతివారలారా, చెవియొగ్గి ఆలకించుడి, మీరు మిస్పామీద ఉరి గాను తాబోరుమీద వలగాను ఉన్నారు గనుక మిమ్మును బట్టి ఈ తీర్పు జరుగును.

2. వారు మితి లేకుండ తిరుగు బాటుచేసిరి గనుక నేను వారినందరిని శిక్షింతును.

3. ఎఫ్రాయిమును నేనెరుగుదును; ఇశ్రాయేలువారు నాకు మరుగైనవారు కారు. ఎఫ్రాయిమూ, నీవు ఇప్పుడే వ్యభిచరించుచున్నావు; ఇశ్రాయేలువారు అపవిత్రులైరి.

4. తమ క్రియలచేత అభ్యంతరపరచబడినవారై వారు తమ దేవునియొద్దకు తిరిగి రాలేకపోవుదురు. వారిలో వ్యభిచార మనస్సుండుటవలన వారు యెహోవాను ఎరుగక యుందురు.

5. ఇశ్రాయేలుయొక్క అతిశయాస్పదము అతనిమీద సాక్ష్యమిచ్చును. ఇశ్రాయేలువారును ఎఫ్రాయిమువారును తమ దోషములో చిక్కుపడి తొట్రిల్లు చున్నారు; వారితోకూడ యూదావారును తొట్రిల్లు చున్నారు.

6. వారు గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను తీసికొని యెహో వాను వెదకబోవుదురు గాని ఆయన వారికి తన్ను మరుగు చేసికొనినందున వారికి కనబడకుండును.

7. యెహోవాకు విశ్వాసఘాతకులై వారు అన్యులైన పిల్లలను కనిరి; ఇంకొక నెల అయిన తర్వాత వారు వారి స్వాస్థ్యములతో కూడ లయమగుదురు.

8. గిబియాలో బాకానాదము చేయుడి, రామాలో బూర ఊదుడి; బెన్యామీనీయులారా మీ మీదికి శిక్ష వచ్చుచున్నదని బేతావెనులో బొబ్బపెట్టుడి.

9. శిక్షా దినమున ఎఫ్రాయిము పాడైపోవును; నిశ్చయముగా జరుగబోవు దానిని ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రపువారికి నేను తెలియజేయుచున్నాను.

10. యుదావారి అధిపతులు సరి హద్దు రాళ్లను తీసివేయువారివలెనున్నారు; నీళ్లు ప్రవ హించినట్లు నేను వారిమీద నా ఉగ్రతను కుమ్మరింతును.

11. ఎఫ్రాయిమీయులు మానవపద్ధతిని బట్టి ప్రవర్తింప గోరు వారు; వారికధికశ్రమ కలుగును, వారు శిక్షింపబడి హింసనొందుదురు బాధింపబడుదురు.

12. ఎఫ్రాయిమీయులకు చిమ్మట పురుగువలెను యూదావారికి వత్సపురుగు వలెను నేనుందును.

13. తాను రోగియవుట ఎఫ్రాయిము చూచెను, తనకు పుండు కలుగుట యూదా చూచెను అప్పుడు ఎఫ్రాయిము అష్షూరీయులయొద్దకు పోయెను, రాజైన యారేబును పిలుచుకొనెను. అయితే అతడు నిన్ను స్వస్థపరచజాలడు, నీ పుండు బాగు చేయజాలడు.

14. ఏలయనగా ఎఫ్రాయిమీయులకు సింహమువంటివాడను గాను యూదావారికి కొదమ సింహమువంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వారిని పట్టుకొని చీల్చెదను, నేనే వారిని కొనిపోవుదును, విడిపించువాడొకడును లేక పోవును

15. వారు మనస్సు త్రిప్పుకొని నన్ను వెదకువరకు నేను తిరిగి నా స్థలమునకు పోవుదును; తమకు దురవస్థ సంభవింపగా వారు నన్ను బహు శీఘ్రముగా వెదకుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా దైవిక తీర్పులు. (1-7)
దైవం యొక్క అన్ని-చూసే చూపులు ప్రజల హృదయాలలో పాపం పట్ల దాగి ఉన్న వాత్సల్యాన్ని మరియు తప్పు వైపు మొగ్గును గమనించాయి. ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారి అతిక్రమాల పట్ల ఉన్న అభిమానాన్ని మరియు ఆ పాపాలు వారిలో ఎంతగా నాటుకుపోయాయో అది గుర్తించింది. అహంకారం, ప్రత్యేకించి, వ్యక్తులు తమ పాపపు మార్గాల్లో మొండిగా ఉండేందుకు దారితీసింది. యూదా అదే పాపపు మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లే, వారు కూడా చివరికి ఇశ్రాయేలులా పొరపాట్లు చేస్తారు.
ప్రజలు ప్రభువు పట్ల మోసపూరితంగా ప్రవర్తించినప్పుడు, వారు చివరికి తమను తాము మోసం చేసుకుంటున్నారు. తమ హృదయాలు మరియు ఆత్మల నుండి నిజమైన భక్తితో కాకుండా, మందలు మరియు మందలు వంటి భౌతిక సమర్పణలతో దేవుడిని చేరుకునే వారు ఆయనను కనుగొంటారని ఊహించకూడదు. దేవుడు అందుబాటులో ఉండగానే ఆయనను వెతకడంలో విఫలమైన వారు విజయం సాధించలేరు. మనకు దేవుని వెతకడం చాలా ముఖ్యం, అది అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే - ఆయన దయ విస్తరించి మోక్షం అందించే సమయం.

విధ్వంసాలకు చేరుకోవడం బెదిరించింది. (8-15)
పశ్చాత్తాపపడని పాపులకు ఎదురుచూసే విధ్వంసం వారిని భయపెట్టడానికి ఉద్దేశించిన ఖాళీ వాక్చాతుర్యం కాదు; అది తిరుగులేని తీర్పు. కృతజ్ఞతగా, రాబోయే కోపం నుండి మనం తప్పించుకోవడానికి దయతో ముందస్తు హెచ్చరికలు ఇవ్వబడ్డాయి. దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధమైన మానవ అధికారుల ఆదేశాలను పాటించడం ఒక దేశం పతనానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. దేవుని తీర్పులు పాపిష్టి ప్రజలకు చిమ్మట, తెగులు లేదా పురుగు లాగా ఉంటాయి. ఈ మూలకాలు బట్టలు మరియు కలపను తినే విధంగా, దేవుని తీర్పులు వాటిని తినేస్తాయి. నిశ్శబ్దంగా, వారు సురక్షితంగా మరియు సంపన్నంగా ఉన్నారని నమ్ముతారు, కానీ వారు తమ పరిస్థితిని అంచనా వేసినప్పుడు, వారు క్షీణిస్తున్నారని మరియు క్షీణిస్తున్నారని వారు గ్రహిస్తారు. దేవుడు ఓపికగా ఉంటాడు, పశ్చాత్తాపం చెందడానికి వారికి సమయం ఇస్తాడు. అనేక దేశాలు, వ్యక్తుల వలె, క్రమక్రమంగా నశిస్తాయి, ఎవరైనా వృధా వ్యాధికి లొంగిపోతారు. దేవుడు కొన్నిసార్లు పాపాత్ములకు తక్కువ తీర్పులను పంపుతాడు, వారు తెలివైనవారు మరియు శ్రద్ధ వహించినట్లయితే మరింత తీవ్రమైన వాటిని నిరోధించడానికి హెచ్చరికగా ఉంటారు.
ఇజ్రాయెల్ మరియు యూదా ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, వారు అష్షూరీయులతో ఆశ్రయం పొందారు, అయితే ఇది వారి గాయాలను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. వారికి చివరికి దేవుని వైపు తిరగడం తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు. బాధల ద్వారా వారిని తిరిగి తనవైపుకు లాక్కున్నాడు. ప్రజలు తమ బాధల కంటే తమ పాపాల గురించి ఎక్కువగా విలపించడం ప్రారంభించినప్పుడు, వారికి ఆశ ఉంటుంది. పాపం యొక్క నమ్మకం మరియు పరీక్షల క్రమశిక్షణ క్రింద, మనం దేవుని జ్ఞానాన్ని వెతకాలి. దేవుని హృదయపూర్వకంగా మరియు హృదయపూర్వకంగా వెదకడానికి తీవ్రమైన పరీక్షల ద్వారా నడిపించబడిన వారు ఆయనను సమయానుకూలమైన సహాయాన్ని మరియు నమ్మదగిన ఆశ్రయాన్ని కనుగొంటారు, ఎందుకంటే ఆయనను ప్రార్థించే వారందరికీ ఆయనలో సమృద్ధిగా విముక్తి ఉంది. దేవుడు నివసించే చోట మాత్రమే నిజమైన మరియు శాశ్వతమైన శాంతి లభిస్తుంది.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |