Proverbs - సామెతలు 19 | View All

1. బుద్ధిహీనుడై తన పెదవులతో మూర్ఖముగా మాటలాడు వానికంటె యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు.

2. ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిది కాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి తప్పిపోవును. ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారు చేయును

3. అట్టివాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును.

4. ధనముగలవానికి స్నేహితులు అధికముగానుందురు, దరిద్రుడు తన స్నేహితులను పోగొట్టుకొనును.

5. కూటసాక్షి శిక్ష నొందకపోడు అబద్ధములాడువాడు తప్పించుకొనడు.

6. అనేకులు గొప్పవారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు స్నేహితులే.

7. బీదవాడు తన చుట్టములందరికి అసహ్యుడు అట్టివానికి స్నేహితులు మరి దూరస్థులగుదురు వాడు నిరర్థకమైన మాటలు వెంటాడువాడు.

8. బుద్ధి సంపాదించుకొనువాడు తన ప్రాణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్ష్యము చేయువాడు మేలు పొందును.

9. కూటసాక్షి శిక్షనొందకపోడు అబద్ధములాడువాడు నశించును.

10. భోగముల ననుభవించుట బుద్ధిహీనునికి తగదు రాజులనేలుట దాసునికి బొత్తిగా తగదు.

11. ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘశాంతము నిచ్చును తప్పులు క్షమించుట అట్టివానికి ఘనతనిచ్చును.

12. రాజు కోపము సింహగర్జనవంటిది అతని కటాక్షము గడ్డిమీద కురియు మంచు వంటిది.

13. బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి చేటుతెచ్చును భార్యతోడి పోరు ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము.

14. గృహమును విత్తమును పితరులిచ్చిన స్వాస్థ్యము సుబుద్ధిగల భార్య యెహోవాయొక్క దానము.

15. సోమరితనము గాఢనిద్రలో పడవేయును సోమరివాడు పస్తు పడియుండును.

16. ఆజ్ఞను గైకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనువాడు తన ప్రవర్తన విషయమై అజాగ్రతగా నుండువాడు చచ్చును.

17. బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అప్పిచ్చు వాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయును.
మత్తయి 25:40

18. బుద్ధి వచ్చునని నీ కుమారుని శిక్షింపుము అయితే వాడు చావవలెనని కోరవద్దు.
ఎఫెసీయులకు 6:4

19. మహా కోపియగువాడు దండన తప్పించుకొనడు వాని తప్పించినను వాడు మరల కోపించుచునే యుండును.

20. నీవు ముందుకు జ్ఞానివగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము.

21. నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యెహోవాయొక్క తీర్మానమే స్థిరము.

22. కృప చూపుట నరుని పరులకు ప్రియునిగా చేయును అబద్ధికునికంటె దరిద్రుడే మేలు.

23. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది కలిగినవాడు తృప్తుడై అపాయము లేకుండ బ్రదుకును.

24. సోమరి పాత్రలో చెయ్యి ముంచునేగాని తన నోటికి దాని తిరిగి ఎత్తనైన ఎత్తడు.

25. అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జ్ఞానము లేని వారు జ్ఞానము నొందుదురు వివేకులను గద్దించినయెడల వారు జ్ఞానవృద్ధి నొందుదురు.

26. తండ్రికి కీడుచేసి తల్లిని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీర్తిని కలుగజేయువాడు.

27. నా కుమారుడా, తెలివి పుట్టించు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము వినుట ఇక మానుకొనుము.

28. వ్యర్థుడైన సాక్షి న్యాయము నపహసించును భక్తిహీనుల నోరు దోషమును జుర్రుకొనును.

29. అపహాసకులకు తీర్పులును బుద్ధిహీనుల వీపులకు దెబ్బలును నియమింపబడినవి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 19 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
జ్ఞానం మరియు దయ లేని ధనవంతుడు మరియు ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి కంటే దేవునికి భయపడే పేదవాడు ఎక్కువ గౌరవం మరియు ఆనందాన్ని కలిగి ఉంటాడు.

2
జ్ఞానం లేనప్పుడు ఆత్మ ఎలాంటి ప్రయోజనాన్ని పొందగలదు? మరియు ఒకరు తమ చర్యల గమనాన్ని విస్మరించడం ద్వారా తప్పుకు దారి తీస్తారు.

3
పురుషులు వారి స్వంత మూర్ఖత్వం కారణంగా తరచుగా ఇబ్బందుల్లో పడతారు, తరువాత దేవుని రక్షణ గురించి విలపిస్తారు.

4
సంపద పట్ల ప్రజల అనుబంధం యొక్క బలీయమైన బలాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు.

5
సంభాషణ సమయంలో అబద్ధంలో పాల్గొనేవారు తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పే పాపానికి స్పష్టమైన మార్గంలో ఉన్నారు.

6
మనం దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించడంలో విఫలమైతే మనకు ఎటువంటి సమర్థన లేదు. ఆయన మనకు అందించిన లెక్కలేనన్ని బహుమతులు అపరిమితమైనవి మరియు ఇతరుల నుండి మనకు లభించే బహుమతులన్నీ ఆయన దాతృత్వానికి సంబంధించినవి.

7
క్రీస్తు శిష్యులందరూ అతన్ని విడిచిపెట్టారు, అయినప్పటికీ అతను తండ్రి సమక్షంలో ఓదార్పు పొందాడు. అతను పేదరికం యొక్క తీవ్ర పరీక్షలను సహించాడని తెలుసుకోవడం మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది.

8
తమ ఆత్మలను నిజంగా ప్రేమించే వారు నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతారు.

9
నిజాయితీ లేనిది ఖండించదగిన మరియు విధ్వంసక పాపం.

10
జ్ఞానం మరియు దయ రెండూ లేని వ్యక్తికి నిజమైన ఆనందానికి చట్టబద్ధమైన హక్కు ఉండదు. పాపానికి బానిసలైన ఎవరైనా దేవునిచే విముక్తి పొందిన వారిని అణచివేయడం చాలా సరికాదు.

11
మంచితనంతో చెడును జయించడానికి నిరంతరం శ్రమించే వారికే గొప్ప నిజమైన కీర్తి లభిస్తుంది.

12
క్రీస్తు ఒక సార్వభౌమ పాలకుడు, అతనిని వ్యతిరేకించే వారి పట్ల కోపం సింహం యొక్క శక్తివంతమైన గర్జనలా ప్రతిధ్వనిస్తుంది, అయితే అతని అనుచరులపై అతని ఆశీర్వాదాలు సున్నితమైన, పునరుజ్జీవింపజేసే మంచులా దిగుతాయి.

13
ఇది ప్రాపంచిక ప్రయత్నాల వ్యర్థతను హైలైట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మనం గొప్ప ఓదార్పుని ఆశించే ప్రదేశాలలో మనం తరచుగా తీవ్ర దుఃఖాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము.

14
నిరాడంబరమైన మరియు ధర్మబద్ధమైన జీవిత భాగస్వామి సంపద మరియు విలాసవంతమైన ఇంటి కంటే గొప్ప విలువను కలిగి ఉంటారు.

15
సోమరితనం మరియు ఉదాసీన వైఖరి వ్యక్తులను వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులలో మరియు వారి భవిష్యత్ అవకాశాలలో పేదరికానికి దారి తీస్తుంది.

16
మనం దేవుని బోధలకు నమ్మకంగా కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు, ఆయన మార్గనిర్దేశం మనకు ఊహించదగిన ప్రతి విధంగా హాని నుండి కాపాడుతుంది. ఇది విధేయత యొక్క అవసరాన్ని మరియు ప్రయోజనాలను తొలగిస్తుందని విశ్వసించడం ఉచిత దయ యొక్క భావన యొక్క అపార్థం. క్రమశిక్షణ మరియు క్రమశిక్షణ లేకుండా జీవించే వారు చివరికి పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు. ఈ వాస్తవికత నిస్సందేహంగా పదాలలో తెలియజేయబడింది, ఇది చాలా పాపులకు కూడా హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది.

17
విశ్వాసంతో సంపదలను వారసత్వంగా పొందేందుకు మరియు తన రాజ్యానికి వారసులుగా మారడానికి దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో పేదవారిని ఎన్నుకున్నాడు.

18
తల్లిదండ్రులు మితిమీరిన మనోభావాలకు లోనైనప్పుడు, వారు తమ పిల్లలను తమకు మరియు పిల్లలకు తాము ఓదార్పు మరియు ఆనందానికి మూలంగా మార్చడానికి వ్యతిరేకంగా సమర్థవంతంగా పని చేస్తారు.

19
నిరంతరం తప్పించుకునే మరియు అతిగా మునిగిపోయే పిల్లవాడు తీవ్రమైన కోపంతో కూడిన వ్యక్తిగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది.

20
వారి తరువాతి సంవత్సరాలలో జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే, వ్యక్తులు వారి యవ్వనంలో విద్యావంతులుగా మరియు మార్గనిర్దేశం చేయాలి.

21
దేవుని పవిత్ర చిత్తానికి అనుగుణంగా మన ఉద్దేశాలన్నింటి కంటే మనం ఏమి కోరుకోవాలి?

22
సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండటం కంటే సిద్ధంగా ఉన్న హృదయంతో మంచి చేయాలనే కోరిక కలిగి ఉండటం చాలా గొప్పది, కానీ దాని కోసం హృదయం లేకపోవడం.

23
దేవుని భక్తితో జీవించేవారు భద్రత, సంతృప్తి మరియు నిజమైన మరియు అంతిమ ఆనందాన్ని పొందుతారు.

24
ప్రజలు సోమరితనానికి లొంగిపోతే, అది వారిలో పెరుగుతుంది, వారు తమ కోసం చాలా అవసరమైన పనులను కూడా చేయాలనే ప్రేరణను కోల్పోతారు.

25
అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి సున్నితమైన మందలింపుకు అత్యంత ప్రతిస్పందిస్తాడు.

26
తన తండ్రి యొక్క సంపదను వృధా చేసే లేదా తన వృద్ధ తల్లిని అవసరం లేని యువకుడు అసహ్యకరమైనవాడు మరియు చివరికి అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటాడు.

27
యౌవనస్థులు తమ మనస్సులలో విశృంఖలమైన మరియు అవినీతి సూత్రాలను నింపే సంభాషణలకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు వారు జ్ఞానాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.

28
పాపాలు చేయడానికి అవకాశాలను ఆత్రంగా ఉపయోగించుకునే వారు ఘోర పాపులు.

29
మనిషి యొక్క అవిశ్వాసం దేవుని హెచ్చరికలను రద్దు చేయదు. క్రీస్తు కూడా, తన స్వంత పాపాలను మోస్తున్నప్పుడు, న్యాయం మరియు తీర్పు యొక్క పట్టు నుండి మినహాయించబడలేదు. పాపంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారిని దేవుడు విడిచిపెడతాడా?


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |