Isaiah - యెషయా 3 | View All

1. ఆలకించుడి ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా పోషణమును పోషణాధారమును అన్నోదకముల ఆధారమంతయు పోషణమంతయు

2. శూరులను యోధులను న్యాయాధిపతులను ప్రవక్తలను

3. సోదెకాండ్రను పెద్దలను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని మంత్రులను శిల్పశాస్త్రములను ఎరిగినవారిని మాంత్రికులను యెరూషలేములోనుండియు యూదాదేశములో నుండియు తీసివేయును.

4. బాలకులను వారికి అధిపతులనుగా నియమించెదను వారు బాలచేష్టలుచేసి జనులను ఏలెదరు.

5. ప్రజలలో ఒకడిట్లును మరియొకడట్లును ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని ఒత్తుడు చేయును. పెద్దవానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గర్వించి తిరస్కారముగా నడుచును.

6. ఒకడు తన తండ్రియింట తన సహోదరుని పట్టుకొని నీకు వస్త్రము కలదు నీవు మామీద అధిపతివై యుందువు ఈ పాడుస్థలము నీ వశముండనిమ్మనును

7. అతడు ఆ దినమున కేకవేసినేను సంరక్షణ కర్తనుగా ఉండనొల్లను నాయింట ఆహారమేమియు లేదు వస్త్రమేమియు లేదు నన్ను జనాధిపతిగా నియమింపరాదనును.

8. యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశన మాయెను యెహోవా మహిమగల దృష్టికి తిరుగుబాటు చేయు నంతగా వారి మాటలును క్రియలును ఆయనకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవి.

9. వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్ష్యమిచ్చును. తమ పాపమును మరుగుచేయక సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొని యున్నారు వారికి శ్రమ

10. మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెప్పుము వారు తమ క్రియల ఫలము అనుభవింతురు.

11. దుష్టులకు శ్రమ, వారి క్రియల ఫలము వారికి కలుగును.

12. నా ప్రజలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెట్టుచున్నారు స్త్రీలు వారిని ఏలుచున్నారు. నా ప్రజలారా, మీ నాయకులు త్రోవను తప్పించు వారు

13. వారు నీ త్రోవల జాడను చెరిపివేయుదురు. యెహోవా వాదించుటకు నిలువబడియున్నాడు జనములను విమర్శించుటకు లేచియున్నాడు

14. యెహోవా తన జనుల పెద్దలను వారి యధిపతులను విమర్శింప వచ్చుచున్నాడు. మీరే ద్రాక్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిద్రుల సొమ్ము మీ యిండ్లలోనే యున్నది

15. నా ప్రజలను నలుగగొట్టి మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి మీరేమి చేయుదురు? అని ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

16. మరియయెహోవా సెలవిచ్చినదేదనగా సీయోను కుమార్తెలు గర్విష్ఠురాండ్రై మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళ్లగజ్జలను మ్రోగించు చున్నారు;

17. కాబట్టి ప్రభువు సీయోను కుమార్తెల నడినెత్తి బోడి చేయును యెహోవా వారి మానమును బయలుపరచును.

18. ఆ దినమున యెహోవా గల్లుగల్లుమను వారి పాద భూషణములను సూర్యబింబ భూషణములను చంద్రవంకలను భూషణములను

19. కర్ణభూషణములను కడియములను నాణమైన ముసుకు లను

20. కుల్లాయీలను కాళ్ల గొలుసులను ఒడ్డాణములను పరిమళ ద్రవ్యపు బరిణలను

21. రక్షరేకులను ఉంగరములను ముక్కు కమ్ములను

22. ఉత్సవ వస్త్రములను ఉత్తరీయములను పైటలను సంచులను

23. చేతి అద్దములను సన్నపునారతో చేసిన ముసుకులను పాగాలను శాలువులను తీసివేయును.

24. అప్పుడు పరిమళ ద్రవ్యమునకు ప్రతిగా మురుగుడును నడికట్టుకు ప్రతిగా త్రాడును అల్లిన జడకు ప్రతిగా బోడితలయు ప్రశస్తమైన పైవస్త్రమునకు ప్రతిగా గోనెపట్టయు అందమునకు ప్రతిగా వాతయును ఉండును.

25. ఖడ్గముచేత మనుష్యులు కూలుదురు యుద్ధమున నీ బలాఢ్యులు పడుదురు

26. పట్టణపు గుమ్మములు బాధపడి దుఃఖించును ఆమె ఏమియు లేనిదై నేల కూర్చుండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భూమిపైకి రాబోయే విపత్తులు. (1-9) 
దేవుడు యూదా వారి సౌలభ్యం మరియు సహాయం యొక్క అన్ని వనరులను తీసివేయడానికి అంచున ఉన్నాడు. నగరం మరియు భూమి మొత్తం బంజరు భూములుగా మారాయి, వారి తిరుగుబాటు మాటలు మరియు ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పనుల పర్యవసానంగా, అతని పవిత్ర ఆలయంలో కూడా. ప్రజలు తమ యాంకర్‌గా దేవునిపై ఆధారపడడంలో విఫలమైనప్పుడు, అతను త్వరగా అన్ని ఇతర మద్దతులను తొలగిస్తాడు, వారిని నిరాశకు గురిచేస్తాడు. ఆధ్యాత్మిక పోషణ మరియు జీవనోపాధికి మూలమైన క్రీస్తు జీవపు రొట్టె మరియు జీవ జలం వంటివాడు. మనము ఆయనను మన పునాదిగా చేసుకున్నట్లయితే, అది తీసివేయబడని అమూల్యమైన ఆస్తి అని మనము కనుగొంటాము john 6:27. ఇక్కడ గమనించడం చాలా ముఖ్యం: 1. పాపుల విచారకరమైన స్థితి నిజంగా భయంకరంగా ఉంది. 2. పాపం వల్ల కలిగే నష్టాన్ని భరించేది ఆత్మ. 3. పాపులు తమకు ఎదురయ్యే ఆపదలకు పూర్తి బాధ్యత వహిస్తారు.

ప్రజల దుర్మార్గం. (10-15) 
ఈ సూత్రం అస్థిరంగా ఉంది: ఒక దేశం శ్రేయస్సు లేదా ప్రతికూలతను అనుభవించినా, దుర్మార్గులు బాధపడుతుండగా నీతిమంతులు అభివృద్ధి చెందుతారు. మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి, ఎందుకంటే నీతిమంతులు ఆయనపై విశ్వాసం ఉంచడానికి మరియు పాపులు పశ్చాత్తాపాన్ని వెతకడానికి మరియు అతని కౌగిలికి తిరిగి రావడానికి పుష్కలమైన ప్రేరణ ఉంది. ప్రభువు తన బలాన్ని ప్రదర్శించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. వారికి అప్పగించబడిన సంపద మరియు అధికారం కోసం అతను వ్యక్తులను జవాబుదారీగా ఉంచుతాడు, ప్రత్యేకించి అది దుర్వినియోగం చేయబడినప్పుడు. పేదవారి అవసరాలను విస్మరించడం పాపమని భావిస్తే, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతరులను పేదరికం చేసి, వారిని అణచివేతకు గురిచేసే వారి ప్రవర్తన ఎంత అసహ్యకరమైనది మరియు దుర్మార్గమైనది!

జియోను గర్వించదగిన, విలాసవంతమైన స్త్రీల బాధ. (16-26)
ప్రవక్త సీయోను కుమార్తెలను వారు ఎదుర్కొనబోయే కష్టాల గురించి మందలించి, హెచ్చరించాడు. గర్వించే స్త్రీల అహంకారాన్ని, అహంకారాన్ని, వారి దుస్తుల ఎంపికలో కూడా దేవుడు గమనిస్తాడని వారు గుర్తించాలి. బెదిరించే శిక్షలు వారి పాపం యొక్క గురుత్వాకర్షణతో సమానంగా ఉంటాయి. తరచుగా, అసహ్యకరమైన వ్యాధులు అటువంటి అహంకారం యొక్క సరైన పర్యవసానంగా ఉంటాయి. వారు ధరించే ఆభరణాల యొక్క ఖచ్చితమైన రకాన్ని పేర్కొనడం ముఖ్యం కాదు, ఎందుకంటే వీటిలో చాలా విషయాలు, ఫ్యాషన్‌గా ఉన్నా లేదా కాకపోయినా, అవి ఈనాటి విమర్శలకు గురవుతాయి. వారి ఫ్యాషన్ మన సమకాలీన శైలుల నుండి చాలా భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, మానవ స్వభావం స్థిరంగా ఉంటుంది.
దైవభక్తి, దాతృత్వం మరియు న్యాయానికి కూడా హాని కలిగించే విధంగా అధిక అలంకారానికి సమయం మరియు వనరులను వృధా చేయడం దేవుని అసంతృప్తికి గురి చేస్తుంది. చాలా మంది సమకాలీన విశ్వాసులు ప్రాపంచిక సొగసును హానిచేయనిదిగా భావించవచ్చు, కానీ అది ఒక ముఖ్యమైన సమస్య కాకపోతే, పరిశుద్ధాత్మ ప్రవక్తను ఇంత గట్టిగా ఖండించేలా ప్రేరేపించి ఉండేదా? యూదులు ఓటమిని ఎదుర్కొంటున్నందున, జెరూసలేం శిథిలావస్థకు తీసుకురాబడుతుంది, ఇది నేలపై కూర్చున్న నిర్జనమైన స్త్రీ యొక్క చిత్రం ద్వారా సూచించబడుతుంది. వాస్తవానికి, రోమన్లు ​​జెరూసలేంను జయించిన తర్వాత, వారు అదే భంగిమలో దుఃఖిస్తున్న స్త్రీని చిత్రీకరించే పతకాన్ని ముద్రించారు. పాపం గోడలలో పాతుకుపోయినప్పుడు, దుఃఖం మరియు దుఃఖం గేట్‌ల వద్ద వెంటనే కనిపిస్తాయి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |