Zechariah - జెకర్యా 3 | View All

1. మరియయెహోవా దూతయెదుట ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువ నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిర్యాదియై అతని కుడిపార్శ్వమున నిలువబడుటయు అతడు నాకు కనుపరచెను.
ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

2. సాతానూ, యెహోవా నిన్ను గద్దించును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా నిన్ను గద్దించును ఇతడు అగ్నిలోనుండి తీసిన కొరవివలెనే యున్నాడుగదా అని యెహోవా దూత సాతానుతో అనెను.
యూదా 1:9-23, ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

3. యెహోషువ మలిన వస్త్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో నిలువబడియుండగా
యూదా 1:9-23

4. దూత దగ్గర నిలిచియున్నవారిని పిలిచిఇతని మైలబట్టలు తీసివేయుడని ఆజ్ఞాపించినేను నీ దోషమును పరిహరించి ప్రశస్తమైన వస్త్రములతో నిన్ను అలంకరించుచున్నాను అని సెలవిచ్చెను.

5. అతని తలమీద తెల్లని పాగా పెట్టించుడని నేను మనవిచేయగా వారు అతని తలమీద తెల్లని పాగాపెట్టి వస్త్రములతో అతనిని అలంకరించిరి; యెహోవా దూత దగ్గర నిలు చుండెను.

6. అప్పుడు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

7. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానా మార్గములలొ నడుచుచు నేను నీ కప్పగించిన దానిని భద్రముగా గైకొనిన యెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై నా ఆవరణ ములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇక్కడ నిలువ బడు వారికి కలిగినట్లు నా సన్నిధిని నిలుచు భాగ్యము నీ కిత్తును.

8. ప్రధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీ యెదుట కూర్చుండు నీ సహకారులు సూచనలుగా ఉన్నారు; నీవును వారును నా మాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని నేను రప్పింపబోవు చున్నాను.
ఫిలిప్పీయులకు 2:7

9. యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు నేత్రములున్నవి, దాని చెక్కడపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు; మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ దేశముయొక్క దోషమును పరిహరింతును;

10. ఆ దినమున ద్రాక్షచెట్లక్రిందను అంజూరపు చెట్ల క్రిందను కూర్చుండుటకు మీరందరు ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

చర్చి పునరుద్ధరణ. (1-5) 
ఒక దర్శనంలో, ఒక దేవదూత ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువను జెకర్యాకు అందించాడు. మనం దేవుణ్ణి సంప్రదించినప్పుడు అపరాధం మరియు అవినీతి భారం తీవ్రంగా నిరుత్సాహపరుస్తుంది. మన పాపాలు మనల్ని దేవుని న్యాయానికి బాధ్యులుగా చేస్తాయి మరియు మనలో పాపం ఉండటం దేవుని దృష్టిలో మనల్ని అపవిత్రంగా మారుస్తుంది. దేవుని ప్రజలు, ఇజ్రాయెల్ కూడా ఈ ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటారు, అయితే వారు నీతి మరియు పవిత్రీకరణ రెండింటికి మూలంగా పనిచేస్తున్న యేసుక్రీస్తులో ఓదార్పును పొందుతారు. ఒకప్పుడు నేరస్థుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జాషువా ఇప్పుడు నీతిమంతుడిగా ప్రకటించబడ్డాడు.
మనం పరిచర్య చేయడానికి లేదా ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి దేవుని ఎదుట నిలబడితే, సాతాను కుతంత్రం మరియు దురాలోచన నుండి కనికరంలేని ప్రతిఘటనను మనం ఊహించాలి. అయితే, సాతాను అధికారాన్ని ఇప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో ఓడించి, నిశ్శబ్దం చేసిన వ్యక్తి ద్వారా నిర్బంధించబడింది. క్రీస్తుకు చెందిన వారు అతని మద్దతుపై ఆధారపడవచ్చు, ప్రత్యేకించి సాతాను తన దాడులను తీవ్రతరం చేసినప్పుడు.
పరివర్తన చెందిన ఆత్మ అనేది దేవుని ఉచిత దయ ద్వారా శాపమైన అగ్ని నుండి అద్భుతంగా రక్షించబడుతుంది మరియు అలాంటి ఆత్మ సాతానుకు వేటగా మారదు. జాషువా మొదట్లో అపవిత్రంగా కనిపించాడు, కానీ అతను శుద్ధి చేయబడతాడు, దేవుని ప్రజల పరివర్తనకు ప్రతీక, వారు మొదట్లో అపవిత్రంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రభువైన యేసు నామంలో మరియు దేవుని ఆత్మ ద్వారా శుద్ధి చేయబడతారు.
ఈ సమయంలో, ఇజ్రాయెల్ విగ్రహారాధన నుండి విముక్తి పొందింది, కానీ ఇతర సమస్యలు ఇప్పటికీ వారిని బాధించాయి. వారు పొరుగు దేశాల కంటే ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక విరోధులను ఎదుర్కొన్నారు. జాషువా వస్త్రాల కల్మషాన్ని చూసి క్రీస్తు విరక్తి చెందాడు కానీ అతనిని పక్కన పెట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. దేవుడు తన పూజారులుగా ఎంపిక చేసుకున్న వారితో సరిగ్గా ఇలాగే వ్యవహరిస్తాడు. దయను క్షమించడం ద్వారా పాపం యొక్క అపరాధం తొలగించబడుతుంది మరియు దయను పునరుద్ధరించడం ద్వారా పాపం యొక్క శక్తి విచ్ఛిన్నమవుతుంది. ఈ విధంగా, క్రీస్తు తాను దేవునికి రాజులుగా మరియు యాజకులుగా నియమించిన వారి పాపాలను కడిగివేస్తాడు. ఈ ఆధ్యాత్మిక పూజారులు క్రీస్తు యొక్క నీతి యొక్క మచ్చలేని వస్త్రాన్ని ధరించారు మరియు అతని ఆత్మ యొక్క కృపతో అలంకరించబడ్డారు.
పరిశుద్ధుల నీతి, ఆరోపించబడిన మరియు నింపబడినది, ప్రకటన 19:8లో వివరించినట్లుగా, గొర్రెపిల్ల వధువు అలంకరించబడిన చక్కటి నారతో, శుభ్రంగా మరియు తెలుపుతో సమానంగా ఉంటుంది. జాషువా తన మునుపటి గౌరవాలు మరియు బాధ్యతలకు తిరిగి నియమించబడ్డాడు, అర్చక కిరీటం అతనిపై ఉంచబడింది. ప్రభువు మతాన్ని పునరుద్ధరించాలని మరియు పునరుజ్జీవింపజేయాలని భావించినప్పుడు, దాని పునరుద్ధరణ కోసం ప్రార్థించేలా ప్రవక్తలను మరియు ప్రజలను ప్రేరేపిస్తాడు.

మెస్సీయకు సంబంధించిన వాగ్దానం. (6-10)
ఏ హోదాలోనైనా సేవ చేయమని దేవుడు పిలిచే వ్యక్తులందరిలో, అతను వారిని ఇప్పటికే తగినట్లుగా గుర్తించాడు లేదా వారిని అలా మార్చాడు. తన పవిత్రీకరణ కృప ద్వారా, ప్రభువు విశ్వాసి యొక్క పాపాలను ప్రక్షాళన చేసి, నూతన జీవితంలో నడవడానికి వారికి శక్తిని ఇస్తాడు. దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాలు తరచుగా మెస్సీయకు సంబంధించిన వాగ్దానాలను సూచిస్తున్నట్లే, యెహోషువకు చేసిన వాగ్దానాలు క్రీస్తును సూచిస్తాయి, వీరిలో జాషువా యాజకత్వం కేవలం ముందస్తు సూచన మాత్రమే.
మనం ఎదుర్కొనే పరీక్షలు లేదా మనం చేపట్టే సేవలతో సంబంధం లేకుండా, మన మొత్తం విశ్వాసం నీతి శాఖ అయిన క్రీస్తుపై ఉంచాలి. అతను దేవుని నమ్మకమైన సేవకుడు, అతని పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు, అతని ఇష్టానికి విధేయుడు మరియు అతని గౌరవం మరియు కీర్తికి అంకితం చేస్తాడు. మన ఆధ్యాత్మిక ఫలాలన్నీ సేకరించిన మూలం ఆయనే. అతని బాధలలో మరియు అతను సమాధిలో దాచబడినప్పుడు, నేల క్రింద దాగి ఉన్న పునాది రాళ్ల వలె, తండ్రి యొక్క శ్రద్ధగల కన్ను అతనిపై ఉంది.
ఈ ప్రవచనం ఈ విలువైన మూల రాయిపై ఉంచబడిన ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. మొదటి నుండి, విశ్వాసులందరూ వివిధ చిహ్నాలు మరియు ప్రవచనాల ద్వారా దాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. క్రీస్తు ఆగమనం తరువాత, విశ్వాసులందరూ విశ్వాసం, ఆశ మరియు ప్రేమతో ఆయన వైపు చూస్తారు. క్రీస్తు ప్రధాన యాజకునిగా నిలబడ్డాడు, అతను ప్రభువు ముందు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తన రొమ్ము పళ్లెం యొక్క విలువైన రాళ్లపై చెక్కబడి, తాను ఎంచుకున్న వారందరి పేర్లను కలిగి ఉన్నాడు. దేవుడు క్రీస్తుకు ఒక శేషాన్ని మంజూరు చేసినప్పుడు, మహిమ కోసం కృపతో ముందుగా నిర్ణయించబడ్డాడు, అతను ఈ విలువైన రాయిని చెక్కాడు. అతని ద్వారా, పాపం నిర్మూలించబడుతుంది, దాని అపరాధం మరియు దాని ఆధిపత్యం రెండూ; ఇది అతను ఒకే రోజులో సాధించాడు, అతని బాధ మరియు మరణం రోజు.
పాపం తొలగించబడినప్పుడు, మనల్ని భయపెట్టడానికి ఏమీ లేదు. ఏదీ మనకు హాని కలిగించదు మరియు క్రీస్తు యొక్క రక్షిత నీడలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం, ఆయనలో ఆశ్రయం పొందడం ద్వారా మనం ఆనందాన్ని పొందుతాము. సువార్త కృప, అది శక్తితో వచ్చినప్పుడు, ఇతరులను ఆసక్తిగా దాని వైపుకు ఆకర్షించడానికి వ్యక్తులను ప్రేరేపిస్తుంది.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |