Isaiah - యెషయా 53 | View All

1. మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను?
యోహాను 12:38, రోమీయులకు 10:16

2. లేతమొక్కవలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కవలెను అతడు ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, అపేక్షించునట్లుగా అతనియందు సురూపము లేదు.
మత్తయి 2:23

3. అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుష్యులవలన విసర్జింపబడినవాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధి ననుభవించినవాడు గాను మనుష్యులు చూడనొల్లనివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నికచేయకపోతివిు.
మార్కు 9:12

4. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను శ్రమనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.
మత్తయి 8:17, 1 పేతురు 2:24

5. మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది.
మత్తయి 26:67, లూకా 24:46, రోమీయులకు 4:25, 1 పేతురు 2:24, అపో. కార్యములు 10:43

6. మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.
1 పేతురు 2:25, యోహాను 1:29, అపో. కార్యములు 10:43

7. అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొఱ్ఱెపిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించువానియెదుట గొఱ్ఱెయు మౌనముగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరువలేదు.
మత్తయి 26:63, మత్తయి 27:12-14, మార్కు 14:60-61, మార్కు 15:4-5, యోహాను 1:36, 1 కోరింథీయులకు 5:7, 1 పేతురు 2:23, ప్రకటన గ్రంథం 5:6-12, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, అపో. కార్యములు 8:32-33, యోహాను 1:29

8. అన్యాయపు తీర్పునొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల యతిక్రమమునుబట్టి మొత్తబడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొట్టివేయబడెను అయినను అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలో చించినవారెవరు?
1 కోరింథీయులకు 15:3, అపో. కార్యములు 8:32-33

9. అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను ధనవంతునియొద్ద అతడు ఉంచబడెను నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయమేమియు చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమును లేదు.
మత్తయి 26:24, 1 పేతురు 2:22, 1 యోహాను 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 14:5, 1 కోరింథీయులకు 15:3

10. అతని నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తన్నుతానే అపరాధపరిహారార్థబలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును, యెహోవా ఉద్దేశము అతనివలన సఫలమగును.

11. అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.
రోమీయులకు 5:19

12. కావున గొప్పవారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెట్టెదను ఘనులతో కలిసి అతడు కొల్లసొమ్ము విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసెను అతిక్రమము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూర్చి విజ్ఞాపనముచేసెను
మత్తయి 27:38, మార్కు 15:28, లూకా 22:37, లూకా 23:33-34, రోమీయులకు 4:25, హెబ్రీయులకు 9:28, 1 పేతురు 2:24Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 53 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వ్యక్తి. (1-3) 
ఈ ప్రత్యేక అధ్యాయంలో కంటే క్రీస్తు తన మహిమలోకి ప్రవేశించే ముందు బాధలను సహించవలసి ఉంటుందని మొత్తం పాత నిబంధనలో ఎక్కడా స్పష్టంగా మరియు సమగ్రంగా ముందే చెప్పబడలేదు. విచారకరంగా, నేటికీ, ఈ సందేశంతో పాటుగా ఉన్న దైవిక శక్తిని కొద్దిమంది మాత్రమే గుర్తించగలరు లేదా గుర్తించగలరు. దేవుని కుమారుని ద్వారా పాపులకు మోక్షానికి సంబంధించిన నిజమైన మరియు చాలా ముఖ్యమైన సందేశం తరచుగా విస్మరించబడుతుంది. అతని వినయపూర్వకమైన భూసంబంధమైన స్థితి మరియు అతని నిరాడంబరమైన రాక, మెస్సీయ గురించి యూదులు కలిగి ఉన్న అంచనాలకు అనుగుణంగా లేదు. వారు గొప్ప ప్రవేశాన్ని ఊహించారు, కానీ బదులుగా, అతను ఒక మొక్క వలె నిశ్శబ్దంగా మరియు అస్పష్టంగా పెరిగాడు. చాలా మంది ఊహించిన ప్రాపంచిక మహిమ అతనికి లేదు. అతని జీవితమంతా బాహ్య పరిస్థితులలో వినయంతో మాత్రమే కాకుండా తీవ్ర దుఃఖంతో కూడా గుర్తించబడింది. ఆయన మన పాపాల భారాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు మరియు పాపం మనకు బహిర్గతం చేసిన శిక్షను భరించాడు. ప్రాపంచిక హృదయాలు ఉన్నవారు ప్రభువైన యేసును ఆలింగనం చేసుకోవడానికి ఎటువంటి కారణాన్ని చూడలేరు. దురదృష్టవశాత్తూ, ఇప్పుడు కూడా, ఆయన ప్రజలలో అనేకులచే తృణీకరించబడ్డాడు మరియు అతని బోధనలు మరియు అధికారం పరంగా తిరస్కరించబడ్డాడు.

బాధలు. (4-9) 
ఈ వచనాలు క్రీస్తు బాధలు మరియు వాటి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యాన్ని వివరిస్తాయి. అతని బాధ మన పాపాల కారణంగా మరియు మన స్థానంలో ఉంది. మనమందరం పాపాలు చేసాము మరియు దేవుని మహిమను పొందలేకపోయాము. పాపులు తరచుగా తమ ప్రియమైన పాపాలను మరియు వారి స్వంత చెడ్డ మార్గాలను అంటిపెట్టుకుని ఉంటారు, అవి వాటికి కట్టుబడి ఉంటాయి. మన పాపాలు అన్ని బాధలకు మరియు బాధలకు, అత్యంత తీవ్రమైన వాటికి కూడా అర్హులు. అయినప్పటికీ, మన పాపాలను క్రీస్తుపై ఉంచడం ద్వారా పాపం కారణంగా మనం పొందవలసిన విధ్వంసం నుండి మనం రక్షించబడ్డాము. మన పాపాల క్షమాపణ కోసం ఈ ప్రాయశ్చిత్త చర్య అవసరం మరియు మోక్షానికి ఏకైక మార్గం.
మన పాపాలు క్రీస్తు శిరస్సును గుచ్చుకున్న ముళ్ళు, చేతులు మరియు కాళ్ళను గుచ్చుకున్న గోర్లు మరియు అతని ప్రక్కకు గుచ్చుకున్న ఈటె. మన అతిక్రమములను బట్టి అతడు మరణమునకు అప్పగించబడ్డాడు. అతని బాధల ద్వారా, అతను మన కోసం ఆత్మ మరియు దేవుని దయను పొందాడు, ఇది మన అవినీతిని - మన ఆత్మల అనారోగ్యాలను అణచివేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తనతో పోల్చితే మిగతావన్నీ అమూల్యమైనవిగా పరిగణించాలని మరియు మనల్ని మొదట ప్రేమించిన వ్యక్తిని ప్రేమించమని ఆయన మనకు నేర్పినట్లయితే, మన తక్కువ బాధలను మనం ఖచ్చితంగా సహనంతో భరించగలము.

అవమానం, మరియు క్రీస్తు యొక్క ఔన్నత్యం, సూక్ష్మంగా వివరించబడ్డాయి; అతని మరణం నుండి మానవాళికి ఆశీస్సులతో. (10-12)
రండి, మనపట్ల క్రీస్తుకున్న ప్రగాఢ ప్రేమకు సాక్ష్యమివ్వండి! మనం ఆయనను మన స్థానంలో ఉంచుకోలేము, కానీ ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా ఆ పాత్రను తనపై వేసుకున్నాడు. అలా చేయడం ద్వారా, అతను తన స్వంత భుజాలపై మోయడం ద్వారా మొత్తం ప్రపంచంలోని పాపాలను తొలగించాడు. అతను మరణానికి లోనయ్యాడు, ఇది మనకు పాపం యొక్క పరిణామం. అతని ఉన్నత స్థితి యొక్క సద్గుణాలు మరియు మహిమలను గమనించండి. క్రీస్తు తన కుటుంబ సంరక్షణను మరెవరికీ అప్పగించడు. దేవుని ఉద్దేశాలు ఫలిస్తాయి మరియు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా చేపట్టే ఏదైనా వర్ధిల్లుతుంది. పాపుల పరివర్తన మరియు రక్షణలో దేవుని ప్రణాళిక నెరవేరుతుందని క్రీస్తు సాక్షిగా ఉంటాడు. చాలా మంది క్రీస్తు చేత సమర్థించబడ్డారు, ఖచ్చితంగా అతను తన జీవితాన్ని విమోచన క్రయధనంగా ఇచ్చినంత మంది. విశ్వాసం ద్వారా, మనం సమర్థించబడతాము మరియు ఈ విధంగా, దేవుడు చాలా మహిమపరచబడతాడు, ఉచిత దయ చాలా గొప్పది, స్వీయ అత్యంత వినయపూర్వకమైనది మరియు మన ఆనందం హామీ ఇవ్వబడుతుంది. మన పాపాలను మోసిన వ్యక్తిగా మనం గుర్తించి, విశ్వసించాలి మరియు వాటిని తనపైకి తీసుకోవడం ద్వారా వారి బరువుతో కృంగిపోకుండా మనలను రక్షించాడు. పాపం, సాతాను, మరణం, నరకం, ప్రపంచం మరియు మాంసం అతను జయించిన బలీయమైన విరోధులు. దేవుడు విమోచకుని కోసం ఉద్దేశించినది, అతను నిస్సందేహంగా కలిగి ఉంటాడు. అతను బందిఖానాను బందీగా నడిపించినప్పుడు, అతను మానవత్వం కోసం బహుమతులు పొందాడు, తద్వారా అతను వారికి బహుమతులు ఇచ్చాడు. దేవుని కుమారుని బాధల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, మన అతిక్రమాల యొక్క విస్తృతమైన జాబితాను గుర్తుంచుకుందాం మరియు మన అపరాధ భారం క్రింద బాధపడ్డ వ్యక్తిగా ఆయనను చూద్దాం. ఇది వణుకుతున్న పాపి తన ఆత్మకు విశ్రాంతినిచ్చే బలమైన పునాదిని అందిస్తుంది. మేము అతని రక్తపాతం యొక్క ఫలాలు మరియు అతని దయ యొక్క స్వరూపులు. అతను నిరంతరం మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాడు మరియు మన కోసం ప్రబలంగా ఉంటాడు, డెవిల్ యొక్క పనులను విచ్ఛిన్నం చేస్తాడు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |