Matthew - మత్తయి సువార్త 28 | View All

1. విశ్రాంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెల్లవారుచుండగా మగ్దలేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచ్చిరి.

2. ఇదిగో ప్రభువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచ్చి, రాయి పొర్లించి దాని మీద కూర్చుండెను; అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగెను.

3. ఆ దూత స్వరూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వస్త్రము హిమమంత తెల్లగా ఉండెను.

4. అతనికి భయ పడుటవలన కావలివారు వణకి చచ్చినవారివలె నుండిరి.

5. దూత ఆ స్త్రీలను చూచిమీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదకుచున్నారని నాకు తెలియును;

6. ఆయన ఇక్కడ లేడు; తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి యున్నాడు; రండి ప్రభువు పండుకొనిన స్థలము చూచి

7. త్వరగా వెళ్లి, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియున్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళ్లు చున్నాడు, అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెప్పితిననెను.

8. వారు భయముతోను మహా ఆనందముతోను సమాధియొద్దనుండి త్వరగా వెళ్లి ఆయన శిష్యులకు ఆ వర్తమానము తెలుప పరుగెత్తుచుండగా

9. యేసు వారిని ఎదుర్కొని మీకు శుభమని చెప్పెను. వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, ఆయన పాదములు పట్టుకొని ఆయనకు మ్రొక్కగా

10. యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళ్లి, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళ్లవలెననియు వారక్కడ నన్ను చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను.

11. వారు వెళ్లుచుండగా కావలివారిలో కొందరు పట్టణము లోనికి వచ్చి జరిగిన సంగతులన్నిటిని ప్రధాన యాజకులతో చెప్పిరి.

12. కాబట్టి వారు పెద్దలతో కూడి వచ్చి ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల ద్రవ్యమిచ్చి

13. మేము నిద్రపోవుచుండగా అతని శిష్యులు రాత్రి వేళవచ్చి అతనిని ఎత్తికొనిపోయిరని మీరు చెప్పుడి;

14. ఇది అధిపతి చెవిని బడినయెడల మేమతని సమ్మతిపరచి మీకేమియు తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెప్పిరి.

15. అప్పుడు వారు ఆ ద్రవ్యము తీసికొని తమకు బోధింపబడినప్రకారము చేసిరి. ఈ మాట యూదులలో వ్యాపించి నేటివరకు ప్రసిద్ధమైయున్నది.

16. పదునొకండుమంది శిష్యులు యేసు తమకు నిర్ణయించిన గలిలయలోని కొండకు వెళ్లిరి.

17. వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మ్రొక్కిరిగాని, కొందరు సందేహించిరి.

18. అయితే యేసు వారియొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు సర్వాధి కారము ఇయ్యబడియున్నది.
దానియేలు 7:14

19. కాబట్టి మీరు వెళ్లి, సమస్త జనులను శిష్యులనుగాచేయుడి; తండ్రియొక్కయు కుమారునియొక్కయు పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మ మిచ్చుచు

20. నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటినన్నిటిని గైకొన వలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పెను.
హగ్గయి 1:13Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


క్రీస్తు పునరుత్థానం. (1-8) 
అతని మరణం తరువాత మూడవ రోజు, క్రీస్తు లేచాడు, అతను తరచుగా ప్రస్తావించిన ప్రవచించిన కాలపరిమితిని నెరవేర్చాడు. వారంలోని మొదటి రోజున చీకటి నుండి వెలుగును ఉద్భవించమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా, ఈ ముఖ్యమైన రోజున ప్రపంచపు వెలుగు, క్రీస్తు సమాధి యొక్క చీకటి నుండి ఉద్భవించాడు. ఈ రోజు, ఇప్పుడు తరచుగా క్రొత్త నిబంధనలో ప్రస్తావించబడింది, క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానాన్ని గౌరవిస్తూ క్రైస్తవ ఆచారాలు మరియు ఆరాధనకు మూలస్తంభంగా మారింది. సమాధికి అడ్డుగా ఉన్న రాయిని తరలించడానికి యేసుకు అధికారం ఉన్నప్పటికీ, అతను ఈ పనిని దేవదూతకు అప్పగించాడు.
పునరుత్థానం, క్రీస్తు అనుచరులకు ఆనందానికి మూలం, అతని శత్రువులలో భయం మరియు గందరగోళాన్ని కలిగించింది. దేవదూత స్త్రీలకు భరోసా ఇచ్చాడు, వారి భయాలను పోగొట్టాడు మరియు వారిని ప్రోత్సహించాడు. పాపభరిత హృదయాలతో సీయోనులో ఉన్నవారికి, విస్మయం మరియు వణుకు యొక్క భావం అవసరం. అయితే, విశ్వాసులకు, క్రీస్తు పునరుత్థానంలో ఓదార్పు ఉంది.
క్రీస్తుతో మనకున్న అనుబంధం ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలి, ఆయన బోధలపై విశ్వాసంతో ఉండాలి. ఈ ప్రపంచాన్ని మన శాశ్వత నివాసంగా మార్చుకోవాలని శోదించబడినప్పుడు, యేసు ఇక్కడ లేడని మనం గుర్తుంచుకోవాలి; ఆయన లేచెను. పర్యవసానంగా, మన హృదయాలు స్వర్గపు లక్ష్యాలను కోరుకుంటూ పైకి లేవాలి. ఈ సంఘటన క్రీస్తు అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, ప్రస్తుత బాధలు మరియు భవిష్యత్తు కీర్తి రెండింటినీ ఆశించాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
విశ్వాసం ద్వారా ఖాళీ సమాధిపై ప్రతిబింబించడం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. స్త్రీలు సమాధి వద్ద ఉండడం మంచిదే అయినప్పటికీ, దేవుని సేవకులకు విస్తృత బాధ్యతలు ఉన్నాయి. దేవునితో ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ కంటే ప్రజా సేవకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. శిష్యులకు పునరుత్థానం గురించి తెలియజేయమని, వారి ప్రస్తుత దుఃఖాల మధ్య వారికి ఓదార్పును అందించాలని స్త్రీలకు సూచించబడింది.
తన శిష్యుల ఆచూకీ తెలుసుకున్న క్రీస్తు వారిని సందర్శిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. సమృద్ధిగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక వనరులకు దూరంగా ఉన్నవారు కూడా ఆయన దయగల ఉనికిని అనుభవిస్తారు. భయం మరియు ఆనందం యొక్క మిశ్రమం స్త్రీలను తొందరపాటుకు ప్రేరేపించింది. అలాగే, క్రీస్తు శిష్యులు తమ ఆత్మల కోసం దేవుడు చేసిన దానికి సాక్ష్యమిస్తూ, ప్రభువుతో సహవాసం యొక్క అనుభవాలను ఆసక్తిగా పంచుకోవాలి.

అతను స్త్రీలకు కనిపిస్తాడు. (9,10) 
మనం మన విధులలో నిమగ్నమైనప్పుడు దేవుని నుండి దైవిక సందర్శనలు తరచుగా జరుగుతాయి. ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం తమ వనరులను ఉపయోగించే వారికి, మరిన్ని ఆశీర్వాదాలు వాగ్దానం చేయబడ్డాయి. ఈ సందర్భంలో క్రీస్తుని కలుసుకోవడం ఊహించనిది అయినప్పటికీ, క్రీస్తు తన మాట ద్వారా మనకు దగ్గరగా ఉన్నాడు. ఈ శుభాకాంక్షల ద్వారా క్రీస్తు మానవాళి పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధిని వ్యక్తపరుస్తుంది, ఆయన ఉన్నత స్థితిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా.
క్రీస్తు తన అనుచరులు ఆనందంగా మరియు ఉల్లాసంగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు మరియు అతని పునరుత్థానం వేడుకలకు తగినంత కారణాన్ని అందిస్తుంది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్రీస్తు పునరుత్థానం ఆయన ప్రజలకు ఉన్న భయాలను అణచివేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తన బాధల సమయంలో శిష్యులు ఇటీవల విడిచిపెట్టిన చర్య ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు క్షమాపణ చర్యలో మరియు మనకు ఒక పాఠంగా, వారిని సోదరులుగా సూచిస్తాడు. క్రీస్తు మరియు విశ్వాసుల మధ్య మహిమ మరియు స్వచ్ఛతలో అపారమైన వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ, వారిని తన సహోదరులుగా సంబోధించడానికి అతను దయతో వంగి ఉంటాడు.

సైనికుల ఒప్పుకోలు. (11-15) 
ధన వ్యామోహం ప్రజలను నీచమైన చర్యలకు పురికొల్పుతుంది. ఈ సందర్భంలో, తెలిసిన అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేసినందుకు సైనికులకు ఉదారంగా రివార్డ్ ఇవ్వబడింది, అయితే చాలామంది తెలిసిన సత్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి చిన్న మొత్తాన్ని అందించడానికి వెనుకాడతారు. యోగ్యమైన వారు జీవనోపాధి కోసం కష్టపడుతున్నప్పుడు సందేహాస్పద కారణాల కోసం గణనీయమైన మద్దతును చూడటం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. పూజారులు పిలాతు కోపం నుండి సైనికులను రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు, కాని వారు అబద్ధాలను ఆలింగనం చేసి ప్రచారం చేసే వారిపై దైవిక న్యాయం నుండి తప్పించుకోలేకపోయారు.
ఉద్దేశపూర్వక పాపాల పర్యవసానాల నుండి వ్యక్తులను కాపాడతామని చెప్పుకునే వారు తరచుగా అతిగా ప్రామిస్ చేసి డెలివరీ చేస్తారు. సైనికులు రూపొందించిన కథ దానంతట అదే విడిపోయింది. వారంతా నిద్రపోయి ఉంటే, ఈ సంఘటనలు వారికి తెలియవు. ఎవరైనా మేల్కొని ఉంటే, వారు మోసాన్ని నిరోధించేవారు మరియు డ్యూటీలో నిద్రపోతున్నట్లు అంగీకరించడం శిక్షకు దారితీయవచ్చు. ఇంకా, నివేదిక ఏదైనా నిజం కలిగి ఉంటే, అధికారులు అపొస్తలులను కఠినంగా విచారించేవారు. మొత్తం కథనం దాని అబద్ధాన్ని వెల్లడిస్తుంది.
ఇటువంటి చర్యలకు కేవలం మేధోపరమైన లోపాలను మాత్రమే కాకుండా గుండె యొక్క నైతిక అవినీతికి కారణమని చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. వారి మోసపూరిత మార్గాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి దేవుడు వారిని అనుమతించాడు. క్రీస్తు యొక్క దైవిక గుర్తింపుకు అత్యంత బలవంతపు రుజువు అతని పునరుత్థానం, ఈ సైనికులు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంతో, లంచాల కోసం తిరస్కరించడానికి ఎంచుకున్నారు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరివర్తనాత్మక పని లేకుండా స్పష్టమైన సాక్ష్యం కూడా వ్యక్తులను ఒప్పించదు అనే గంభీరమైన వాస్తవాన్ని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.

తన శిష్యులకు క్రీస్తు ఆజ్ఞ. (16-20)
ఈ సువార్తికుడు లూకా మరియు జాన్‌లచే డాక్యుమెంట్ చేయబడినట్లుగా, క్రీస్తు కనిపించిన ఇతర సందర్భాలను విస్మరించడాన్ని ఎంచుకుంటాడు మరియు ఒక ముఖ్యమైన సంఘటనపై దృష్టి సారిస్తాడు-అతని మరణానికి ముందు మరియు అతని పునరుత్థానం తర్వాత సంభవించే ఒక సంఘటన. విశ్వాసం అనే కటకం ద్వారా ప్రభువైన యేసును గ్రహించేవారు నిస్సందేహంగా ఆయనను ఆరాధిస్తారు. అయినప్పటికీ, భక్తుల విశ్వాసం కూడా బలహీనంగా మరియు అనిశ్చితంగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు తన పునరుత్థానానికి సంబంధించిన బలమైన సాక్ష్యాలను అందించాడు, అది వారి సందేహాలను అధిగమించింది.
ఈ గంభీరమైన క్షణంలో, క్రీస్తు అపొస్తలులు మరియు అతని పరిచారకులను అన్ని దేశాలలోకి ప్రవేశించడానికి అధికారికంగా అధికారం ఇస్తాడు. వారు ప్రకటించే మోక్షం విశ్వవ్యాప్తం; దాని ప్రయోజనాలను కోరుకునే ఎవరికైనా ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. క్రీస్తు యేసు అందరినీ స్వాగతిస్తున్నాడు. క్రైస్తవ మతం, దాని ప్రధాన భాగం, అర్హమైన కోపం మరియు పాపం నుండి విముక్తిని కోరుకునే పాపి విశ్వాసం. ఇది అవతార కుమారుని ప్రాయశ్చిత్తం ద్వారా తండ్రి దయను చేరుకోవడం, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పవిత్రం చేయబడడం మరియు అన్ని శాసనాలు మరియు ఆజ్ఞలలో త్రియేక దేవుడు-తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ-ఆరాధన మరియు సేవకు తనను తాను అంకితం చేసుకోవడం.
బాప్టిజం ఆత్మ ద్వారా అంతర్గత పవిత్రీకరణ యొక్క బాహ్య అభివ్యక్తిని సూచిస్తుంది, విశ్వాసి యొక్క సమర్థనను నిర్ధారిస్తుంది మరియు బహిర్గతం చేస్తుంది. అందువల్ల, వ్యక్తులు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం అత్యవసరం, వారు పాపానికి చనిపోవడం మరియు ధర్మానికి పునర్జన్మ పొందడం వంటి అంతర్గత మరియు ఆధ్యాత్మిక దయను నిజంగా కలిగి ఉన్నారో లేదో అంచనా వేయండి.
విశ్వాసులు తమ ప్రభువు యొక్క శాశ్వత ఉనికిని అన్ని సమయాలలో-ప్రతిరోజు వాగ్దానం చేస్తారు. మన ప్రభువైన యేసు తన చర్చిలు మరియు మంత్రులతో నిరంతరం ఉంటాడు; అతని ఉనికి లేకుండా, వారు కోల్పోతారు. ఇజ్రాయెల్ దేవుడు, రక్షకుడు, కొన్నిసార్లు దాగి కనిపించవచ్చు, అతను ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండడు. ఈ లోతైన పదాలకు, ప్రతిస్పందన "ఆమెన్" జోడించబడింది. లార్డ్ జీసస్, అలాగే ఉండండి. మీరు మాతో మరియు మీ ప్రజలందరితో ఉండండి. మా జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేయండి, తద్వారా మీ మార్గాలు భూమిపై తెలుస్తుంది మరియు మీ మోక్షం అన్ని దేశాలకు చేరుతుంది.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |