Colossians - కొలస్సయులకు 4 | View All

1. యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజ మానుడున్నాడని యెరిగి, న్యాయమైనదియు ధర్మాను సార మైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

2. ప్రార్థనయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజ్ఞతగలవారై దానియందు మెలకువగా ఉండుడి.

3. మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే

4. ఆ మర్మమును వెల్లడిపరచునట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు ప్రార్థించుడి.

5. సమయము పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు వెలుపటి వారియెడల జ్ఞానము కలిగి నడుచు కొనుడి.

6. ప్రతి మనుష్యునికి ఏలాగు ప్రత్యుత్తరమియ్య వలెనో అది మీరు తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్టు ఎల్లప్పుడు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనియ్యుడి.

7. ప్రియసహోదరుడును, ప్రభువునందు నమ్మకమైన పరిచారకుడును, నా తోడి సేవకుడునైన తుకికు నన్నుగూర్చిన సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేయును.

8. మీరు మా స్థితి తెలిసికొనునట్లును మీ హృదయములను అతడు ఆదరించు నట్లును,

9. అతనిని అతనితోకూడ నమ్మకమైన ప్రియసహో దరుడైన ఒనేసిమును మీయొద్దకు పంపుచున్నాను; ఇతడు మీ యొద్దనుండి వచ్చినవాడే; వీరిక్కడి సంగతులన్నియు మీకు తెలియజేతురు.

10. నాతోకూడ చెరలో ఉన్న అరిస్తార్కును, బర్నబాకు సమీపజ్ఞాతియైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పు చున్నారు; ఈ మార్కునుగూర్చి మీరు ఆజ్ఞలు పొందితిరి, ఇతడు మీయొద్దకు వచ్చినయెడల ఇతని చేర్చుకొనుడి.

11. మరియయూస్తు అను యేసుకూడ మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు. వీరు సున్నతి పొందినవారిలో చేరిన వారు, వీరుమాత్రమే దేవుని రాజ్యము నిమిత్తము నా జత పనివారై యున్నారు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను.

12. మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.

13. ఇతడు మీకొరకును, లవొదికయవారి కొరకును, హియెరా పొలివారికొరకును బహు ప్రయాసపడుచున్నాడని యితనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను.

14. లూకా అను ప్రియుడైన వైద్యుడును, దేమాయు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

15. లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉన్న సంఘమునకును వందనములు చెప్పుడి.

16. ఈ పత్రిక మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వ్రాసి పంపిన పత్రికను మీరును చదివించుకొనుడి.

17. మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి.

18. పౌలను నేను స్వహస్తముతో నా వందనములు వ్రాయుచున్నాను; నా బంధకములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Colossians - కొలస్సయులకు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యజమానులు సేవకుల పట్ల తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలి. (1) 
అపొస్తలుడు వారి సేవకుల పట్ల యజమానుల బాధ్యతను ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నాడు. వారు కేవలం న్యాయాన్ని సమర్థించాల్సిన బాధ్యత మాత్రమే కాదు, అచంచలమైన న్యాయాన్ని మరియు దయను ప్రదర్శించాలని కూడా కోరారు. యజమానులు తమ సేవకులను దేవుని ద్వారా ఎలా ఆదుకుంటారో అదే విధంగా ప్రవర్తించాలి.

అన్ని స్థాయిల వ్యక్తులు ప్రార్థనలో పట్టుదలతో ఉండాలి మరియు క్రైస్తవ వివేకం. (2-6) 
విధులను సక్రమంగా నెరవేర్చడానికి, అప్రమత్తమైన జాగరూకత మరియు కృతజ్ఞతతో పాటుగా ప్రగాఢమైన ప్రార్థనలో స్థిరమైన పట్టుదల అవసరం. వ్యక్తులు తమ మంత్రుల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించమని ప్రోత్సహిస్తారు. విశ్వాసులు అవిశ్వాసులతో సంభాషించేటప్పుడు సరైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శించాలని, వారికి మంచి చేయాలని కోరుతూ మరియు తగిన మార్గాల ద్వారా మతాన్ని ప్రచారం చేయాలని సూచించారు. ఒకరి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో శ్రద్ధ చూపడం ఇతరులకు మతం పట్ల ఉన్న అవగాహనపై సానుకూలంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. సాధారణ అజాగ్రత్త కూడా సత్యానికి వ్యతిరేకంగా శాశ్వత పక్షపాతాన్ని సృష్టిస్తుంది. అన్ని సంభాషణలు వివేకం మరియు సమయానుకూలంగా ఉండాలి, ఇది క్రైస్తవుల ప్రవర్తనను ప్రతిబింబిస్తుంది. అంశంతో సంబంధం లేకుండా, ఉపన్యాసం అవినీతిగా మారకుండా నిరోధించే మసాలాగా వ్యవహరించి, దయతో నింపాలి. కేవలం విచారణలకు ప్రతిస్పందించడం సరిపోదు; ప్రతిస్పందనలు దయ యొక్క సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.

అపొస్తలుడు తన వ్యవహారాల ఖాతా కోసం ఇతరులను సూచిస్తాడు. (7-9) 
పరిచారకులు క్రీస్తుకు సేవ చేస్తారు మరియు ఒకరికొకరు సహ-సేవకులుగా ఉంటారు, వివిధ పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ ఒక సాధారణ ప్రభువు ద్వారా ఐక్యంగా ఉంటారు. కష్ట సమయాల్లో, తోటి క్రైస్తవుల మద్దతు ఎంతో ఓదార్పునిస్తుంది. జీవిత బాహ్య పరిస్థితులు నిజమైన విశ్వాసుల మధ్య ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని మార్చవు; వారు అదే అధికారాలను పంచుకుంటారు మరియు పరస్పర గౌరవానికి అర్హులు. దైవిక దయ యొక్క పరివర్తన శక్తి నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైనది-విశ్వాసం లేని సేవకులు విశ్వాసకులు మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన సోదరులుగా పరిణామం చెందుతారు మరియు ఒకసారి తప్పు చేసిన వారు మంచితనాన్ని ప్రోత్సహించడంలో సహకారులుగా మారవచ్చు.

శుభాకాంక్షలు పంపుతుంది; మరియు ఆశీర్వాదంతో ముగుస్తుంది. (10-18)
మార్క్‌పై బర్నబాస్‌తో పాల్‌కు ఇంతకు ముందు విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, అతను అతనితో రాజీపడడమే కాకుండా చర్చిలకు కూడా మద్దతు ఇచ్చాడు-ఇది నిజమైన క్రైస్తవుడు మరియు క్షమించే వైఖరి యొక్క స్వరూపం. వ్యక్తులు తప్పు చేసినప్పుడు, వారి తప్పులు ఎల్లప్పుడూ వారికి వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు; మర్చిపోవడం మరియు క్షమించడం రెండూ అవసరం. అపొస్తలుడు సాధువులు మరియు తోటి మంత్రుల సహవాసంలో ఓదార్పుని పొందాడు, వారిని సేవలో సహచరులుగా గుర్తించాడు. కొందరు తోటి సేవకులు, మరికొందరు తోటి ఖైదీలు, మరియు అందరూ తోటి కార్మికులు, వారి మోక్షాన్ని చురుకుగా వెంబడిస్తూ మరియు ఇతరుల మోక్షానికి సహకరించడానికి కృషి చేశారు. ప్రార్థన యొక్క ప్రభావం దాని ఉత్సాహంలో ఉంది మరియు అలాంటి ప్రార్థనకు చాలా ఎక్కువ విజయం సాధించే మరియు సాధించే శక్తి ఉంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రాపంచిక ఆమోదం యొక్క ఆకర్షణ, తప్పుడు బోధల మోసం లేదా స్వీయ-కేంద్రీకృత ఉద్దేశాల ప్రభావం తరచుగా వ్యక్తులను వారి పరిచర్యను నెరవేర్చడంలో లేని బోధ మరియు జీవన విధానానికి దారి తీస్తుంది. అయినప్పటికీ, పౌలు వలె అదే సిద్ధాంతాన్ని బోధించే మరియు అతని ఉదాహరణను అనుకరించే వారు దైవిక అనుగ్రహాన్ని మరియు ఆశీర్వాదాలను ఆశించవచ్చు.Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |