Song of Solomon - పరమగీతము 2 | View All

1. నేను షారోను పొలములో పూయు పుష్పము వంటి దానను లోయలలో పుట్టు పద్మమువంటిదానను.

2. బలురక్కసి చెట్లలో వల్లిపద్మము కనబడునట్లు స్త్రీలలో నా ప్రియురాలు కనబడుచున్నది.

3. అడవి వృక్షములలో జల్దరు వృక్షమెట్లున్నదో పురుషులలో నా ప్రియుడు అట్లున్నాడు ఆనందభరితనై నేనతని నీడను కూర్చుంటిని అతని ఫలము నా జిహ్వకు మధురము.

4. అతడు నన్ను విందుశాలకు తోడుకొనిపోయెను నామీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తెను.

5. ప్రేమాతిశయముచేత నేను మూర్ఛిల్లుచున్నాను ద్రాక్షపండ్ల యడలు పెట్టి నన్ను బలపరచుడి జల్దరు పండ్లు పెట్టి నన్నాదరించుడి

6. అతని యెడమచెయ్యి నా తలక్రిందనున్నది కుడిచేత అతడు నన్ను కౌగిలించుచున్నాడు.

7. యెరూషలేము కుమార్తెలారా, పొలములోని యిఱ్ఱులనుబట్టియు లేళ్లనుబట్టియు మీచేత ప్రమాణము చేయించుకొని ప్రేమకు ఇష్టమగువరకు మీరు లేపకయు కలతపరచకయు నుండుడని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.

8. ఆలకించుడి; నా ప్రియుని స్వరము వినబడుచున్నది ఇదిగో అతడు వచ్చుచున్నాడు గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు మెట్టలమీదను అతడు వచ్చుచున్నాడు.

9. నా ప్రియుడు ఇఱ్ఱివలె నున్నాడు లేడిపిల్లవలె నున్నాడు అదిగో మన గోడకు వెలిగా నతడు నిలుచుచున్నాడు కిటికీగుండ చూచుచున్నాడు కిటికీకంతగుండ తొంగి చూచుచున్నాడు

10. ఇప్పుడు నా ప్రియుడు నాతో మాటలాడు చున్నాడు

11. నా ప్రియురాలా, సుందరవతీ, లెమ్ము రమ్ము చలికాలము గడిచిపోయెను వర్షకాలము తీరిపోయెను వర్షమిక రాదు.

12. దేశమంతట పువ్వులు పూసియున్నవి పిట్టలు కోలాహలము చేయు కాలము వచ్చెను పావుర స్వరము మన దేశములో వినబడుచున్నది.

13. అంజూరపుకాయలు పక్వమగుచున్నవి ద్రాక్షచెట్లు పూతపట్టి సువాసన నిచ్చుచున్నవి నా ప్రియురాలా, సుందరవతీ, లెమ్ము రమ్ము

14. బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశ్రయించు నా పావురమా, నీ స్వరము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిమ్ము నీ స్వరము నాకు వినబడనిమ్ము.

15. మన ద్రాక్షతోటలు పూతపట్టియున్నవి ద్రాక్షతోటలను చెరుపు నక్కలను పట్టుకొనుడి సహాయము చేసి గుంటనక్కలను పట్టుకొనుడి.

16. నా ప్రియుడు నా వాడు నేను అతనిదానను పద్మములున్నచోట అతడు మందను మేపుచున్నాడు

17. చల్లనిగాలి వీచువరకు నీడలు లేకపోవువరకు ఇఱ్ఱివలెను లేడిపిల్లవలెను కొండబాటలమీద త్వరపడి రమ్ము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Song of Solomon - పరమగీతము 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు మరియు అతని చర్చి యొక్క పరస్పర ప్రేమ. (1-7) 
విశ్వాసులు క్రీస్తు నీతి యొక్క అందంతో అలంకరించబడ్డారు, అతని ఆత్మ యొక్క కృప ద్వారా సువాసనగల సువాసనను వెదజల్లుతున్నారు. అవి నీతి సూర్యుని పునరుజ్జీవన కిరణాల క్రింద వర్ధిల్లుతాయి. లిల్లీ, తూర్పున ఒక గొప్ప మొక్క, పొడవుగా పెరుగుతుంది కానీ పెళుసుగా ఉండే కాండం కలిగి ఉంటుంది, చర్చి దానికదే బలహీనంగా ఉండవచ్చు కానీ క్రీస్తు మద్దతులో బలాన్ని పొందుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, క్రీస్తు పట్ల ప్రేమ లేని దుష్టులు, ప్రాపంచిక వ్యక్తులు ముళ్లతో సమానం-నిరుపయోగం, హానికరం మరియు ఉత్పాదకత లేనివారు.
అవినీతి ముళ్ల వంటిది, కానీ కలువ, ముళ్ల మధ్య కూడా, బ్రేర్స్ లేదా ముళ్ళు లేని స్వర్గానికి మార్పిడి చేయబడుతుంది. ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక బంజరును అందిస్తుంది, కానీ క్రీస్తులో సమృద్ధి ఉంది. కష్టాల్లో ఉన్న ఆత్మలు, పాపం, ధర్మశాస్త్రం యొక్క భయాలు లేదా ఈ లోకం యొక్క పరీక్షలతో భారమైనప్పుడు, అలసిపోయి మరియు భారమైన హృదయంతో ఉన్నప్పుడు, వారు క్రీస్తులో ఓదార్పుని పొందవచ్చు. కేవలం ఈ ఆశ్రయం ద్వారా వెళ్ళడం సరిపోదు; మనం దాని ఆశ్రయం క్రింద కూర్చోవాలి.
విశ్వాసులు యేసు ప్రభువు యొక్క మాధుర్యాన్ని రుచి చూశారు, కొత్త ఒడంబడిక యొక్క అమూల్యమైన అధికారాలను ఆస్వాదించారు, ఆయన రక్తం ద్వారా సురక్షితం మరియు అతని ఆత్మ ద్వారా అందించబడింది. వాగ్దానాలు మరియు ఆజ్ఞలు విశ్వాసులకు మధురమైనవి. మనస్సాక్షి యొక్క క్షమాపణ మరియు శాంతి మధురమైనది. పాపభరిత సుఖాల కోసం మన ఆకలి తగ్గినట్లయితే, దైవిక సాంత్వనలు మన ఆత్మలను ఆనందపరుస్తాయి. తన పరిశుద్ధులు అతనితో విందు చేసే విందు హాల్‌తో సమానమైన తన శాసనాలలో ఓదార్పును వెతకడానికి మరియు వెతకడానికి క్రీస్తు మనల్ని నడిపిస్తాడు.
క్రీస్తు ప్రేమ, అతని త్యాగం మరియు అతని మాట ద్వారా వెల్లడి చేయబడింది, అతను విప్పే బ్యానర్, మరియు విశ్వాసులు దాని చుట్టూ గుమిగూడారు. లోక ప్రేమతో తృప్తి చెందడం కంటే ఆత్మ క్రీస్తు పట్ల ప్రేమతో ఉండడం ఎంత మేలు! క్రీస్తు ఉపసంహరించుకున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ సహాయకుడిగా ఉన్నాడు. అతను తన సాధువులందరినీ తన సున్నితమైన పట్టులో ఉంచుతాడు, వారి కలత చెందిన హృదయాలను శాంతింపజేస్తాడు.
క్రీస్తు యొక్క సామీప్యాన్ని గుర్తించి, ఆత్మ అతనితో తన సహవాసాన్ని కాపాడుకోవడంలో అప్రమత్తంగా ఉంటుంది, ఆత్మను దుఃఖపరిచే సరికాని వైఖరుల వల్ల కలిగే అంతరాయాలను నివారించవచ్చు. సుఖాన్ని పొందిన వారు పాపం ద్వారా దానిని కోల్పోకుండా జాగ్రత్తపడాలి.

చర్చి యొక్క ఆశ మరియు పిలుపు. (8-13) 
చర్చి క్రీస్తుతో లోతైన కమ్యూనియన్ యొక్క నిరీక్షణలో ఆనందిస్తుంది. ఆమె హృదయంతో ఆయన మాట్లాడినట్లు మరెవరూ మాట్లాడలేరు. ఆమె అతని ఆసన్న రాకను ఊహించింది. క్రీస్తు అవతారం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాత నిబంధన పరిశుద్ధులకు కూడా ఇది వర్తించవచ్చు. అతను వస్తాడు, తన స్వంత మిషన్‌తో పూర్తిగా సంతృప్తి చెందాడు. అతని పునరాగమనం వేగంగా జరుగుతుంది. క్రీస్తు తాత్కాలికంగా వెళ్ళిపోయాడని అనిపించే క్షణాల్లో కూడా, ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమపూర్వక దయ ఆయనను తిరిగి తీసుకువస్తుంది.
పురాతన కాలంలో, సాధువులు త్యాగాలు మరియు ఆచార ఆచారాల ద్వారా ఆయన ఉనికిని చూసేవారు. గ్లింప్సెస్ మరియు కప్పబడిన ఎన్‌కౌంటర్‌ల ద్వారా ఆయన తనను తాను వెల్లడిస్తున్నందున, ఈరోజు మనం ఆయనను కొంత అస్పష్టంగా గ్రహిస్తాము. క్రీస్తు కొత్త విశ్వాసులకు ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తాడు, ఉదాసీనత మరియు నిరాశ నుండి బయటపడాలని, పాపం మరియు ప్రాపంచిక పరధ్యానాలను విడిచిపెట్టమని, తనతో లోతైన ఐక్యత మరియు సహవాసానికి బదులుగా వారిని ప్రోత్సహించాడు. రూపక శీతాకాలం అజ్ఞానం మరియు పాపంలో గడిపిన సంవత్సరాలను సూచిస్తుంది, ఉత్పాదకత లేని మరియు దయనీయమైనది, లేదా ఇది అపరాధం మరియు ప్రమాదం యొక్క అవగాహనతో కూడిన తుఫానులు మరియు పరీక్షలను సూచిస్తుంది. పవిత్రత యొక్క ప్రారంభ సంకేతాలు కూడా ఆయనకు సంతోషాన్నిస్తాయి, అతని దయ వాటిని ముందుకు తెచ్చింది. ఈ భరోసా కలిగించే సంకేతాలు మరియు దైవిక అనుగ్రహం యొక్క సూచనలన్నీ క్రీస్తును మరింత హృదయపూర్వకంగా అనుసరించడానికి ఆత్మకు ప్రోత్సాహకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి, లేచి ప్రపంచం నుండి మరియు శరీరానికి సంబంధించిన టెంప్టేషన్ల నుండి బయలుదేరండి మరియు క్రీస్తుతో సహవాసంలోకి ప్రవేశించండి. ఈ ఆశీర్వాద పరివర్తన పూర్తిగా నీతి సూర్యుని యొక్క విధానం మరియు ప్రభావానికి ఆపాదించబడింది.

చర్చి పట్ల క్రీస్తు సంరక్షణ, ఆమె విశ్వాసం మరియు ఆశ. (14-17)
చర్చి క్రీస్తు పావురం లాంటిది, ఆమె నోవహుగా అతని వద్దకు తిరిగి వస్తుంది. క్రీస్తు కదలలేని రాయి, ఆమె సురక్షితంగా మరియు తేలికగా భావించే ఏకైక ప్రదేశం, వేటాడే పక్షులచే బెదిరించబడినప్పుడు ఒక పావురం రాతి చీలికలో అభయారణ్యం కనుగొనడం వంటిది. ఆమె అభ్యర్థనలను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకుని, విశ్వాసంతో కృపా సింహాసనాన్ని చేరుకోమని క్రీస్తు ఆమెను పిలుస్తాడు. బహిరంగంగా మాట్లాడండి; తిరస్కరణ లేదా ఉదాసీనతకు భయపడవద్దు. ప్రార్థన యొక్క శబ్దం దేవునికి సంతోషకరమైనది మరియు ఆమోదయోగ్యమైనది, ప్రత్యేకించి అది పవిత్రమైన మరియు నిజమైన అందంతో అలంకరించబడిన వారి నుండి వచ్చినప్పుడు.
పాపపు ఆలోచనలు మరియు కోరికల యొక్క ప్రారంభ ప్రకంపనలు, సమయాన్ని వృధా చేసే పనికిమాలిన ప్రయత్నాల ప్రారంభం, మిడిమిడి సందర్శనలు, సత్యం నుండి చిన్న నిష్క్రమణలు, ప్రపంచానికి అనుగుణంగా దారితీసే ఏదైనా-ఇవన్నీ మరియు మరెన్నో చిన్న నక్కల లాంటివి. తరిమికొట్టారు. ఇది విశ్వాసులకు వారి పాపపు కోరికలు మరియు అభిరుచులను అణచివేయడానికి ఒక ప్రబోధం, ఇది వారి సద్గుణాలను మరియు ఆనందాలను అణగదొక్కవచ్చు, వారి మంచి ప్రారంభాలను అడ్డుకుంటుంది. మంచిలో మన పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే ఏదైనా పక్కన పెట్టాలి.
క్రీస్తు లిల్లీల మధ్య తినిపిస్తాడు, విశ్వాసుల మధ్య అతని దయగల ఉనికిని సూచిస్తుంది. అతను తన ప్రజలందరికీ దయగలవాడు. వారు దీనిని విశ్వసించడం చాలా ముఖ్యం, ప్రత్యేకించి ఆధ్యాత్మిక నిర్జనమై మరియు లేని సమయాల్లో, ఇది టెంప్టేషన్లను తిప్పికొట్టడానికి సహాయపడుతుంది. సువార్త శకం రాకతో పాత యూదుల కాలంనాటి ఛాయలు తొలగిపోయాయి. ఒక రాత్రి ఆధ్యాత్మిక పరిత్యాగం తర్వాత, ఓదార్పు దినం ఉదయిస్తుంది.
బెతేర్ పర్వతాలను దాటండి, "వేరుచేసే పర్వతాలు", ఆ కాంతి మరియు ప్రేమ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. మన నిజమైన గృహమైన తన వద్దకు మనలను తిరిగి తీసుకురావడానికి క్రీస్తు ప్రతి విభజన పర్వతాన్ని దాటుతాడు.Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |