Zechariah - జెకర్యా 2 | View All

1. మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలు చేతపట్టు కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:1

2. నీ వెక్కడికి పోవు చున్నావని నేనతని నడుగగా అతడు యెరూషలేము యొక్క వెడల్పును పొడుగును ఎంతైనది కొలిచిచూడ బోవుచున్నాననెను.

3. అంతట నాతో మాటలాడుచున్న దూత బయలుదేరగా మరియొక దూత యతనిని ఎదు ర్కొనవచ్చెను.

4. రెండవ దూతపరుగెత్తిపోయి యెరూషలేములో మనుష్యులును పశువులును విస్తార మైనందున అది ప్రాకారములు లేని మైదానముగా ఉండునని ఈ ¸యౌవనునికి తెలియజేయుమని మొదటి దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

5. నేను దానిచుట్టు అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును, నేను దాని మధ్యను నివాసినై మహిమకు కారణ ముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

6. ఉత్తర దేశములో ఉన్నవారలారా, తప్పించుకొని రండి; ఆకా శపు నాలుగు వాయువులంత విశాలముగా నేను మిమ్మును వ్యాపింపజేసియున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 24:31, మార్కు 13:27

7. బబులోనుదేశములో నివాసివగు సీయోనూ, అచ్చటనుండి తప్పించుకొని పొమ్ము; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

8. సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచ్చుకొనదలచి, మిమ్మును దోచు కొనిన అన్యజనులయొద్దకు ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు.

9. నేను నా చేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసు లకు దోపుడు సొమ్మగుదురు; అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా నన్ను పంపియున్నాడని మీరు తెలిసి కొందురు.

10. సీయోను నివాసులారా, నేను వచ్చి మీ మధ్యను నివాసముచేతును; సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:3

11. ఆ దినమున అన్య జనులనేకులు యెహోవాను హత్తుకొని నాకు జనులగుదురు, నేను మీ మధ్య నివాసముచేతును; అప్పుడు యెహోవా నన్ను మీ యొద్దకు పంపియున్నాడని మీరు తెలిసి కొందురు.

12. మరియు తనకు స్వాస్థ్యమని యెహోవా ప్రతిష్ఠితమైన దేశములో యూదాను స్వతంత్రించు కొనును, యెరూషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొనును.

13. సకలజనులారా, యెహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసము విడిచి వచ్చుచున్నాడు, ఆయన సన్నిధిని మౌనులై యుండుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం యొక్క శ్రేయస్సు. (1-5) 
దావీదు కుమారుడు, మనుష్య క్రీస్తు జీసస్ అని కూడా పిలుస్తారు, ప్రవక్త కొలిచే రేఖను పట్టుకున్నట్లు అతని చర్చి యొక్క మాస్టర్-బిల్డర్. దేవుడు చర్చి పరిమాణాన్ని గమనిస్తాడు మరియు వివాహ విందులో అతిథులందరికీ ఎల్లప్పుడూ తగినంత స్థలం ఉండేలా చూస్తాడు. ఈ దర్శనం యెరూషలేముకు మంచి సూచన. ఒక నగరం యొక్క గోడలు దాని నివాసులను నిర్బంధించగలిగినప్పటికీ, యెరూషలేము దాని గోడలు లేనట్లుగా విస్తరిస్తుంది, అయినప్పటికీ అది బలమైన కోటలను కలిగి ఉన్నట్లు సురక్షితంగా ఉంటుంది.
దేవుని చర్చిలో, లెక్కలేనన్ని వ్యక్తులకు ఇంకా స్థలం ఉంది, లెక్కించదగిన దానికంటే ఎక్కువ. వారు క్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఎవరూ దూరంగా ఉండరు మరియు ఆయన తన భూసంబంధమైన చర్చిలోని ఏ నిజమైన సభ్యుడిని పరలోకంలోకి ప్రవేశించకుండా ఎప్పటికీ మినహాయించడు. దేవుడు వారి చుట్టూ అభేద్యమైన అగ్నిగోడలా ఉంటాడు, విడదీయలేనివాడు, దాడి చేయలేడు మరియు దానిని ఉల్లంఘించడానికి ప్రయత్నించేవారికి ప్రమాదకరమైనవాడు.
ఈ దర్శనం యొక్క అంతిమ నెరవేర్పు సువార్త చర్చిలో ఉంది, ఇది అన్యజనులను దాని మడతలోకి స్వాగతించడం ద్వారా విస్తరించబడింది, దాని నాయకుడిగా దేవుని కుమారునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది మరియు రక్షించబడుతుంది, ముఖ్యంగా రాబోయే అద్భుతమైన సమయాల్లో.

యూదులు తమ సొంత దేశానికి తిరిగి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. (6-9)
దేవుడు యెరూషలేమును ప్రజల కొరకు మరియు వారి శ్రేయస్సు కొరకు నిర్మించబోతున్నట్లయితే, వారు ఆయన మహిమ కొరకు అందులో నివసించుట తప్పనిసరి. దేవుని ప్రజలకు ఇవ్వబడిన వాగ్దానాలు మరియు అధికారాలు వ్యక్తిగత ఖర్చుతో సంబంధం లేకుండా వారి శ్రేణిలో చేరడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి. దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలందరికీ వసతి కల్పించడానికి సీయోను విస్తరించబడినప్పుడు, వారిలో ఎవరైనా బబులోనులో ఉండడం పూర్తిగా మూర్ఖత్వం. లౌకిక విషయాలలో సుఖంగా ఉన్నప్పటికీ, పాపాత్మకమైన బందీ స్థితిలో ఉండడం ఎక్కువ కాలం ఉండకూడదు. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల కోసం మనం తప్పించుకోవాలి, వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు.
క్రీస్తు బానిసత్వంలో ఉన్నవారికి విమోచనను ప్రకటించాడు, అతను స్వయంగా సాధించిన విమోచన, మరియు పాపం మనపై రాజ్యం చేయదని నిర్ణయించడం మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ కీలకం. దేవుని పిల్లలలో లెక్కించబడాలని కోరుకునే వారు ఈ ప్రపంచపు బారి నుండి తమను తాము తప్పించుకోవాలి act 2:40 చూడండి). క్రీస్తు తన చర్చి కోసం ఏమి చేస్తాడు అనేది దేవుని శ్రద్ధ మరియు ఆప్యాయతకు స్పష్టమైన రుజువుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆమెకు ఏదైనా హాని జరిగితే అది కంటిలోని అత్యంత సున్నితమైన భాగానికి జరిగిన గాయంగా భావిస్తాడు, అక్కడ చిన్న స్పర్శ కూడా ఘోరమైన నేరం. క్రీస్తు తన చర్చికి సంరక్షకుడిగా మరియు రక్షకుడిగా పంపబడ్డాడు.

దేవుని సన్నిధికి సంబంధించిన వాగ్దానం. (10-13)
ఈ ఖండిక మానవ రూపంలో క్రీస్తు రాకను ప్రవచిస్తుంది. ఆ యుగంలో, అనేక దేశాలు విగ్రహారాధనను విడిచిపెడతాయి, మరియు హృదయపూర్వకంగా ఆయనతో చేరిన వారు దేవుడు తన ప్రజలుగా గుర్తించబడతారు. మన ప్రభువు ఆగమనం మరియు ఆయన పాలనకు ముందస్తు సూచనగా భవిష్యత్తు అద్భుతమైన కాలాల వాగ్దానాన్ని కలిగి ఉంది. చాలా కాలంగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన తన ప్రజల కోసం వాదిస్తూ, ఊహించని మరియు ఆశ్చర్యపరిచే చర్యను చేపట్టడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవుడు తన పనిని పూర్తి ఫలవంతం చేస్తాడనే విశ్వాసంతో, అతని దైవిక సంకల్పానికి నిశ్శబ్దంగా లొంగిపోండి, సంఘటనల గురించి ఓపికగా వేచి ఉండండి. తగిన సమయంలో, అతను తన అనుచరుల మోక్షాన్ని ఖరారు చేయడానికి మరియు వారి అతిక్రమణలకు ప్రపంచ నివాసులకు శిక్షను అమలు చేయడానికి తీర్పు ఇవ్వడానికి వస్తాడు.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |