Proverbs - సామెతలు 28 | View All

1. ఎవడును తరుమకుండనే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె ధైర్యముగా నుందురు.

2. దేశస్థుల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకు లగుదురు బుద్ధిజ్ఞానములు గలవారిచేత దాని అధికారము స్థిరపరచబడును.

3. బీదలను బాధించు దరిద్రుడు ఆహారవస్తువులను ఉండనియ్యక కొట్టుకొనిపోవు వానతో సమానుడు.

4. ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేయువారు దుష్టులను పొగడు చుందురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు.

5. దుష్టులు న్యాయమెట్టిదైనది గ్రహింపరు యెహోవాను ఆశ్రయించువారు సమస్తమును గ్రహించుదురు.

6. వంచకుడై ధనము సంపాదించినవానికంటె యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడు వాసి.

7. ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుద్ధిగలవాడు తుంటరుల సహవాసము చేయువాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెచ్చును.

8. వడ్డిచేతను దుర్లాభముచేతను ఆస్తి పెంచుకొనువాడు దరిద్రులను కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెట్టును.

9. ధర్మశాస్త్రమువినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని ప్రార్థన హేయము.

10. యథార్థవంతులను దుర్మార్గమందు చొప్పించువాడు తాను త్రవ్విన గోతిలో తానే పడును యథార్థవంతులు మేలైనదానిని స్వతంత్రించుకొందురు.

11. ఐశ్వర్యవంతుడు తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని వివేకముగల దరిద్రుడు వానిని పరిశోధించును.

12. నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కారణము దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగియుం దురు.

13. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును.
1 యోహాను 1:9

14. నిత్యము భయముగలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు హృదయమును కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును.

15. బొబ్బరించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిద్రులైన జనుల నేలు దుష్టుడును సమానములు.

16. వివేకములేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెట్టు అధికారీ, దుర్లాభమును ద్వేషించువాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును.

17. ప్రాణము తీసి దోషము కట్టుకొనినవాడు గోతికి పరుగెత్తుచున్నాడు ఎవరును అట్టివానిని ఆపకూడదు.

18. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు రక్షింపబడును మూర్ఖప్రవర్తన గలవాడు హఠాత్తుగా పడిపోవును.

19. తన పొలము సేద్యము చేసికొనువానికి కడుపునిండన్నము దొరకును వ్యర్థమైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు.

20. నమ్మకమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు.

21. పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొట్టెముక్కకొరకు ఒకడు దోషముచేయును.

22. చెడు దృష్టిగలవాడు ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిద్రత వచ్చునని వానికి తెలియదు.
1 తిమోతికి 6:9

23. నాలుకతో ఇచ్చకములాడు వానికంటె నరులను గద్దించువాడు తుదకు ఎక్కువ దయపొందును.

24. తన తలిదండ్రుల సొమ్ము దోచుకొని అది ద్రోహముకాదనుకొనువాడు నశింపజేయువానికి జతకాడు.

25. పేరాసగలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును.

26. తన మనస్సును నమ్ముకొనువాడు బుద్ధిహీనుడు జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకొనును.

27. బీదలకిచ్చువానికి లేమి కలుగదు కన్నులు మూసికొనువానికి బహు శాపములు కలుగును.

28. దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునప్పుడు నీతిమంతులు ఎక్కువగుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
పాపం మనుషుల్లో పిరికితనాన్ని పెంచుతుంది. నీతిమంతులు తమ కర్తవ్య మార్గంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లు ఉన్నా, వారు ధైర్యంగా నిలబడతారు.

2
జాతీయ స్థాయిలో పాపాలు ప్రజల శాంతికి భంగం కలిగిస్తాయి.

3
అవసరమైన వ్యక్తులు ఇతరులను దోపిడీ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు, వారి దోపిడీ ధనవంతుల కంటే మరింత క్రూరంగా ఉంటుంది.

4
దుష్ట వ్యక్తులు తమ దుర్మార్గపు పనిలో ఒకరినొకరు బలపరుస్తారు.

5
ఒక వ్యక్తి ప్రభువును వెదకినప్పుడు, అది వారి లోతైన అవగాహనకు ప్రోత్సాహకరమైన సూచన, మరియు అది మరింత జ్ఞానాన్ని పొందేందుకు సానుకూల మార్గంగా ఉపయోగపడుతుంది.

6
నిష్కపటమైన, సద్గుణ, దరిద్రుడైన వ్యక్తి చెడ్డ, మతపరమైన, సంపన్న వ్యక్తి కంటే గొప్పవాడు; వారు తమలో తాము మరింత సంతృప్తిని పొందుతారు మరియు ప్రపంచానికి గొప్ప ఆశీర్వాదాలను అందిస్తారు.

7
వికృత వ్యక్తుల సహచరులు వారి తల్లిదండ్రులకు బాధ కలిగించడమే కాకుండా వారిపై అవమానాన్ని కూడా కలిగిస్తారు.

8
నిజాయితీ లేని మార్గాల ద్వారా సంపాదించినది, అది గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ, ఎక్కువ కాలం సహించదు. ఈ విధంగా, నిరుపేదలు వారి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు మరియు దేవుని మహిమను నిలబెట్టుకుంటారు.

9
దేవుని కోపానికి లోనయ్యే పాపాత్ముడు దేవుని సూచనలను వినడానికి నిరాకరిస్తాడు.

10
మతం లేని వ్యక్తుల శ్రేయస్సు వారి స్వంత అసంతృప్తికి దారి తీస్తుంది.

11
సంపన్న వ్యక్తులు తరచుగా చాలా ప్రశంసలను అందుకుంటారు, కొన్నిసార్లు వారు ఇతరులకన్నా గొప్పవారని నమ్ముతారు.

12
సద్గురువులకు స్వాతంత్ర్యం లభించినప్పుడు భూమి కీర్తితో ప్రకాశిస్తుంది.

13
పాపం చేయడం, దానికి సాకులు చెప్పడం తెలివితక్కువ పని. తమ పాపాలను దాచడానికి ప్రయత్నించే వారికి నిజమైన శాంతి లభించదు. అయితే, నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసంతో వినయంగా తమ పాపాలను ఒప్పుకునే వారు దేవుని నుండి దయ పొందుతారు. దేవుని కుమారుడు మన అంతిమ ప్రాయశ్చిత్తంగా పనిచేస్తాడు. మన అపరాధాన్ని మరియు ఆపదను మనం లోతుగా గుర్తించినప్పుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, నిత్యజీవానికి నీతి ద్వారా మంజూరు చేయబడిన దయ ద్వారా మనం మోక్షాన్ని పొందవచ్చు.

14
ఆనందానికి దారితీసే భయం ఉంది. విశ్వాసం మరియు ప్రేమ శాశ్వతమైన బాధల భయం నుండి మనలను రక్షించగలవు, అయితే దేవుణ్ణి అసహ్యించుకోవడం మరియు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పాపాలు చేయడం పట్ల మనం ఎల్లప్పుడూ భక్తిపూర్వక భయాన్ని కలిగి ఉండాలి.

15
మనం ఉపయోగించే లేబుల్‌లతో సంబంధం లేకుండా, ఈ గ్రంథం దుర్మార్గుడైన పాలకుని గర్జించే సింహం మరియు విపరీతమైన ఎలుగుబంటిగా సూచిస్తుంది.

16
అణచివేసే వారు గ్రహణశక్తిని కోరుకుంటారు కానీ ఈ ప్రక్రియలో వారి స్వంత గౌరవం, సౌలభ్యం మరియు భద్రతను విస్మరిస్తారు.

17
హంతకుడు భయంతో హింసించబడతాడు. వారి న్యాయమైన శిక్ష నుండి వారిని రక్షించాలని ఎవరూ కోరుకోరు లేదా వారిపై కనికరం చూపరు.

18
చిత్తశుద్ధి అనేది అత్యంత సవాలుగా ఉన్న కాలాల్లో కూడా వ్యక్తులకు పవిత్రమైన హామీని అందిస్తుంది, అయితే మోసపూరిత మరియు అసత్యం చేసేవారు నిజమైన భద్రతను ఎప్పటికీ కనుగొనలేరు.

19
కష్టపడే వారు సుఖవంతమైన జీవితానికి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు.

20
నైతిక పరిగణనలతో సంబంధం లేకుండా వేగంగా సంపదను కూడబెట్టుకోవడం కంటే, సద్గుణంగా మరియు గౌరవప్రదంగా ఉండటంలోనే సంతోషానికి నిజమైన మార్గం ఉంది.

21
సంపూర్ణ ధర్మాన్ని తప్ప మరేదైనా పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు తీర్పు వక్రీకరించబడుతుంది.

22
సంపదను పోగుచేయడానికి తొందరపడే ఎవరైనా, దేవుడు వారి సంపదలను ఎంత త్వరగా దోచుకోగలడని, వారిని నిరుపేదకు గురిచేస్తాడని చాలా అరుదుగా ఆలోచిస్తాడు.

23
జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత, మెజారిటీ ప్రజలు పొగిడే సైకోఫాంట్ కంటే నిజాయితీగల విమర్శకుడి పట్ల ఎక్కువ గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటారు.

24
అవకతవకలు, బెదిరింపులు, వారి వనరులను వృధా చేయడం లేదా అప్పులు చేయడం ద్వారా వారి తల్లిదండ్రులను దోపిడీ చేయడం తప్పు కాదని నమ్మే వారు ప్రదర్శించే దుర్మార్గం ఇది.

25
నిరంతరం దేవునిపై మరియు ఆయన కృపపై ఆధారపడేవారు, విశ్వాసంతో తమ జీవితాలను గడుపుతూ, స్థిరంగా తమను తాము శాంతిగా మరియు తేలికగా కనుగొంటారు.

26
ఒక మూర్ఖుడు వారి స్వంత బలం, యోగ్యత మరియు నీతిపై, అలాగే వారి స్వంత హృదయంపై విశ్వాసం ఉంచుతాడు, ఇది అన్నిటికంటే మోసపూరితమైనదిగా పరిగణించబడడమే కాకుండా తరచుగా వారిని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది.

27
స్వీయ-కేంద్రీకృత వ్యక్తి కరుణకు అర్హులైన వారిని వెతకడానికి నిరాకరించడమే కాకుండా, వారి దృష్టిని కోరుకునే వారి నుండి వారి దృష్టిని కూడా దూరం చేస్తాడు.

28
అధర్మపరులకు అధికారం అప్పగించబడినప్పుడు, తెలివైన వ్యక్తులు ప్రజా వ్యవహారాల నుండి వైదొలగుతారు. పాఠకుడు ఈ అధ్యాయం మరియు ఇతర అధ్యాయం రెండింటినీ జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే, క్రీస్తు గురించిన ప్రస్తావన తక్కువగా ఉందని ఎవరైనా మొదట భావించే విభాగాలలో కూడా, చివరికి ఆయన వైపు చూపే అంశాలను వారు ఇప్పటికీ కనుగొంటారు.


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |