Proverbs - సామెతలు 16 | View All

1. హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశము, చక్కని ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు యెహోవావలన కలు గును.

2. ఒకని నడతలన్నియు వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనబడును యెహోవా ఆత్మలను పరిశోధించును.

3. నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును.

4. యెహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేసెను నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేసెను.
కొలొస్సయులకు 1:16

5. గర్వహృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశ్చయముగా వారు శిక్ష నొందుదురు.

6. కృపాసత్యములవలన దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగును యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుటవలన మనుష్యులు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు.

7. ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమగునప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రులుగా చేయును.

8. అన్యాయము చేత కలిగిన గొప్ప వచ్చుబడికంటె నీతితోకూడిన కొంచెమే శ్రేష్ఠము.

9. ఒకడు తాను చేయబోవునది హృదయములో యోచించుకొనును యెహోవా వాని నడతను స్థిరపరచును

10. దేవోక్తి పలుకుట రాజువశము న్యాయము విధించుటయందు అతని మాట న్యాయము తప్పదు.

11. న్యాయమైన త్రాసును తూనికరాళ్లును యెహోవా యొక్క యేర్పాటులు సంచిలోని గుండ్లన్నియు ఆయన నియమించెను.

12. రాజులు దుష్టక్రియలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము స్థిరపరచబడును.

13. నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరములు యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు.

14. రాజు క్రోధము మరణదూత జ్ఞానియైనవాడు ఆ క్రోధమును శాంతిపరచును.

15. రాజుల ముఖప్రకాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి వానమబ్బు.

16. అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జ్ఞానమును సంపా దించుట ఎంతో శ్రేష్ఠము వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు.

17. చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథార్థవంతులకు రాజమార్గము తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును.

18. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును

19. గర్విష్ఠులతో దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనుటకంటె దీనమనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తుచేయుట మేలు.

20. ఉపదేశమునకు చెవి యొగ్గువాడు మేలునొందును యెహోవాను ఆశ్రయించువాడు ధన్యుడు.

21. జ్ఞానహృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విద్యయెక్కువగును.

22. తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢత్వమే శిక్ష

23. జ్ఞానుని హృదయము వానినోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపజేయును.

24. ఇంపైన మాటలు తేనెపట్టువంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి యెముకలకు ఆరోగ్య కరమైనవి.

25. ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనబడును అయినను తుదకు అది మరణమునకు చేరును.

26. కష్టము చేయువాని ఆకలి వానికొరకు వానిచేత కష్టము చేయించును వాని కడుపు వానిని తొందరపెట్టును.

27. పనికిమాలినవాడు కీడును త్రవ్వి పైకెత్తును వాని పెదవులమీద అగ్ని మండుచున్నట్టున్నది.

28. మూర్ఖుడు కలహము పుట్టించును కొండెగాడు మిత్రభేదము చేయును.

29. బలాత్కారి తన పొరుగువానిని లాలనచేయును కానిమార్గములో వాని నడిపించును.

30. కృత్రిమములు కల్పింపవలెనని కన్నులు మూసికొని తన పెదవులు బిగబట్టువాడే కీడు పుట్టించువాడు.

31. నెరసిన వెండ్రుకలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిప్రవర్తన గలవానికి కలిగి యుండును.

32. పరాక్రమశాలికంటె దీర్ఘశాంతముగలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొనువానికంటె తన మనస్సును స్వాధీన పరచుకొనువాడు శ్రేష్ఠుడు

33. చీట్లు ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీర్పు యెహోవా వశము.
అపో. కార్యములు 1:26Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే ప్రతి సద్గుణ ప్రయత్నానికి హృదయాన్ని సిద్ధం చేయవచ్చు. ఇది నిజంగా తెలివైన మరియు సద్గుణమైన దేనినైనా గర్భం ధరించే లేదా వ్యక్తీకరించే సామర్థ్యం మనకు లేదని నొక్కి చెబుతుంది.

2
అజ్ఞానం, అహంకారం మరియు స్వీయ ముఖస్తుతి మన స్వంత ప్రవర్తనను అంచనా వేసే విషయంలో మనల్ని పక్షపాతం చేస్తాయి.

3
మీ చింతల బరువును దేవునిపై ఉంచండి, విశ్వాసం మరియు ఆధారపడటంతో వాటిని ఆయనకు అప్పగించండి.

4
దేవుడు దుర్మార్గులను ఒకరిపై ఒకరు నీతిమంతమైన ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి నియమించుకుంటాడు మరియు చివరికి వారి పతనం ద్వారా ఆయన కీర్తిని పొందుతాడు.

5
పాపులు తమను తాము బలపరచుకొని ఒకరినొకరు ఆదరించినప్పటికీ, వారు దేవుని తీర్పులను తప్పించుకోరు.

6
దేవుని దయ మరియు క్రీస్తు యేసులో కనుగొనబడిన సత్యం ద్వారా, విశ్వాసుల పాపాలు క్షమించబడతాయి మరియు పాపం యొక్క పట్టు విచ్ఛిన్నమైంది.

7
అందరి హృదయాలను తన అధీనంలో ఉంచుకున్న వ్యక్తి శత్రువులను శాంతింపజేసి శాంతిని కలిగించగలడు.

8
నిరాడంబరంగా సంపాదించిన ఎస్టేట్, నిజాయితీతో కూడిన మార్గాల ద్వారా పొందిన, నిజాయితీతో సంపాదించిన అపారమైన సంపద కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

9
మనుష్యులు దేవుని మహిమను వారి అంతిమ ఉద్దేశ్యంగా కోరుకోవడం మరియు ఆయన చిత్తాన్ని వారి మార్గదర్శక సూత్రంగా ఉంచడం ప్రాధాన్యతనిస్తే, వారు అతని ఆత్మ మరియు దయతో మార్గనిర్దేశం చేయబడతారు.

10
ప్రపంచంలోని రాజులు మరియు న్యాయమూర్తులు న్యాయాన్ని నిర్వహించి, దేవుని పట్ల భక్తితో పరిపాలించండి.

11
వ్యక్తుల మధ్య మానవ పరస్పర చర్యలలో న్యాయాన్ని పాటించాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు.

12
అధికారాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకునే పాలకుడు దానిని తమకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రక్షణగా గుర్తిస్తాడు.

13
ఉద్దేశ్యంతో సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను అధికార స్థానాలకు ఎలివేట్ చేయండి.

14-15
భూలోక పాలకుని అనుగ్రహాన్ని వెంబడిస్తూ, దేవుని అనుగ్రహానికి దూరంగా ఉండేవారు నిజానికి మూర్ఖులు.

16
ఆత్మ యొక్క నిజమైన ఆనందం మరియు సంతృప్తి జ్ఞానం సంపాదించడం ద్వారా మాత్రమే కనుగొనబడుతుంది.

17
నిజమైన భక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఏదైనా తప్పు చేసే సారూప్యత నుండి సురక్షితమైన దూరాన్ని నిర్వహిస్తాడు. క్రీస్తు మార్గాన్ని అనుసరించి, క్రీస్తు ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన వ్యక్తి ధన్యుడు.

18
వ్యక్తులు దేవుని తీర్పులను సవాలు చేసినప్పుడు మరియు వారు వాటిని అతీతంగా విశ్వసిస్తే, వారు అంచున ఉన్నారని ఇది సూచన. ఇతరుల అహంకారానికి భయపడే బదులు, మనలోని అహంకారం గురించి జాగ్రత్తగా ఉందాం.

19-20
నమ్రత, లోకంలో ధిక్కారానికి లోనయ్యేలా చేసినప్పటికీ, దేవుణ్ణి విరోధిగా మార్చే అత్యుత్సాహం కంటే చాలా గొప్పది. దేవుని వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని గ్రహించిన వారు మంచితనాన్ని కనుగొంటారు.

21
ఆకట్టుకునే ప్రతిభను కలిగి ఉన్న అనేకమంది ఇతరుల కంటే జ్ఞానం వారి హృదయంలో నివసించే వ్యక్తి జ్ఞానవంతుడిగా నిరూపించబడతాడు.

22
ఎండిపోయిన భూమికి నీరు ఎంత ప్రాముఖ్యమో, జ్ఞానవంతుడు తన స్నేహితులకు మరియు ఇరుగుపొరుగు వారికి అమూల్యమైనవాడు.

23
తెలివైన వ్యక్తి యొక్క స్వీయ-అవగాహన ఇతరులతో తగిన విధంగా మాట్లాడటానికి వారిని నిరంతరం నడిపిస్తుంది.

24
దైవిక వాక్యం మన ఆత్మలను బాధించే రుగ్మతలను నయం చేస్తుంది.

25
ఇది ప్రతిఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండమని మరియు వారి ఆత్మల స్థితికి సంబంధించి తమను తాము మోసం చేసుకోవద్దని హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది.

26
మనం నిత్యజీవానికి దారితీసే జీవనోపాధి కోసం ప్రయత్నించాలి, లేకుంటే మనం నశించవలసి ఉంటుంది.

27-28
చెడ్డ వ్యక్తులు మంచి చేయడానికి అవసరమైన దానికంటే హాని కలిగించడానికి ఎక్కువ కృషి చేస్తారు. గాసిపర్‌లు స్నేహితుల మధ్య చీలికను పెంచుతారు, ఇది అసహ్యకరమైన మరియు విచారకరమైన సాధారణ లక్షణం!

29-30
దూకుడు మరియు క్రూరత్వం ద్వారా హాని కలిగించడంలో చురుకుగా నిమగ్నమై ఉన్నవారు ఉన్నారు, తరచుగా పరిణామాలను విస్మరిస్తారు.

31
వృద్ధులు, ప్రత్యేకించి, ఆధ్యాత్మికత మరియు నైతిక మంచితనం యొక్క మార్గాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రోత్సహించాలి.

32
బాహ్య ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించడం కంటే మన స్వంత అభిరుచులపై పట్టు సాధించడం మరింత స్థిరమైన మరియు నియంత్రిత విధానాన్ని కోరుతుంది.

33
విధి ద్వారా మన జీవితంలో జరిగే అన్ని సంఘటనలను దేవుని నిర్ణయాలుగా పరిగణించాలి మరియు వాటిని సంతృప్తితో అంగీకరించాలి. దేవుని చిత్తానికి తమను తాము అప్పగించుకునే వారు ధన్యులు, ఎందుకంటే వారికి ఏది ఉత్తమమో ఆయన అర్థం చేసుకుంటాడు.
Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |