Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 6 | View All

1. మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వ్యాజ్యెమున్నప్పుడు వాడు పరిశుద్ధులయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వ్యాజ్యెమాడుటకు తెగించుచున్నాడా?

2. పరిశుద్ధులు లోకమునకు తీర్పు తీర్చుదురని మీరె రుగరా? మీవలన లోకమునకు తీర్పు జరుగవలసి యుండగా, మిక్కిలి అల్ప మైన సంగతులనుగూర్చి తీర్పు తీర్చుటకు మీకు యోగ్యత లేదా?
దానియేలు 7:22

3. మనము దేవదూతలకు తీర్పు తీర్చుదుమని యెరుగరా? ఈ జీవన సంబంధమైన సంగతులనుగూర్చి మరిముఖ్యముగా తీర్పు తీర్చవచ్చును గదా?

4. కాబట్టి యీ జీవన సంబంధమైన వ్యాజ్యెములు మీకు కలిగిన యెడల వాటిని తీర్చుటకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూర్చుండబెట్టుదురా?

5. మీకు సిగ్గు రావలెనని చెప్పు చున్నాను. ఏమి? తన సహోదరుల మధ్యను వ్యాజ్యెము తీర్చగల బుద్ధిమంతుడు మీలో ఒకడైనను లేడా?

6. అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వ్యాజ్యెమాడు చున్నాడు, మరి అవిశ్వాసుల యెదుటనే వ్యాజ్యెమాడు చున్నాడు.

7. ఒకనిమీద ఒకడు వ్యాజ్యెమాడుట మీలో ఇప్పటికే కేవలము లోపము. అంతకంటె అన్యాయము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొత్తుల నపహరింపబడనిచ్చుట మేలు కాదా?

8. అయితే మీరే అన్యాయము చేయుచున్నారు, అపహరించుచున్నారు, మీ సహోదరులకే యీలాగు చేయుచున్నారు.

9. అన్యాయస్థులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరని మీకు తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగ్రహారాధకులైనను వ్యభిచారులైనను ఆడంగితనముగలవా రైనను పురుష సంయోగులైనను

10. దొంగలైనను లోభులైనను త్రాగు బోతులైనను దూషకులైనను దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు.

11. మీలో కొందరు అట్టివారై యుంటిరి గాని, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమునను మన దేవుని ఆత్మయందును మీరు కడుగబడి, పరిశుద్ధపరచబడినవారై నీతిమంతులుగా తీర్చ బడితిరి.

12. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదుగాని నేను దేనిచేతను లోపరచు కొనబడనొల్లను.

13. భోజనపదార్థములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదార్థములకును నియమింపబడి యున్నవి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారత్వము నిమిత్తము కాదు గాని, ప్రభువు నిమిత్తమే; ప్రభువు దేహము నిమిత్తమే.

14. దేవుడు ప్రభువును లేపెను; మనలను కూడ తన శక్తివలన లేపును.

15. మీ దేహములు క్రీస్తునకు అవయవములై యున్నవని మీరెరుగరా? నేను క్రీస్తుయొక్క అవయవములను తీసికొని వేశ్యయొక్క అవయవములుగా చేయుదునా? అదెంతమాత్రమును తగదు.

16. వేశ్యతో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యున్నాడని మీరెరుగరా? వారిద్దరు ఏకశరీరమై యుందురు అని మోషే చెప్పుచున్నాడు గదా?
ఆదికాండము 2:24

17. అటువలె ప్రభువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాత్మయై యున్నాడు.

18. జారత్వమునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుష్యుడు చేయు ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది గాని జారత్వము చేయువాడు తన సొంత శరీర మునకు హానికరముగా పాపము చేయుచున్నాడు.
యిర్మియా 31:9

19. మీ దేహము దేవునివలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొత్తు కారు,

20. విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అన్యమత న్యాయస్థానాలకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు. (1-8) 
క్రైస్తవులు సోదరులుగా పరిగణించబడుతున్నందున ఒకరితో ఒకరు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ సూత్రాన్ని పాటించినట్లయితే, ఇది అనేక న్యాయ పోరాటాలను నిరోధించవచ్చు మరియు అనేక వివాదాలను పరిష్కరించవచ్చు. మనకు లేదా మన కుటుంబాలకు గణనీయంగా హాని కలిగించే విషయాల్లో చట్టబద్ధమైన మార్గాలను ఉపయోగించడం ఆమోదయోగ్యమైనప్పటికీ, క్రైస్తవులు క్షమించే ప్రవృత్తిని కలిగి ఉండాలని ప్రోత్సహించబడ్డారు. చట్టపరమైన చర్యలను ఆశ్రయించకుండా వివాదాలను సూచించాలని సూచించారు. అనేక సమస్యలు, తరచుగా అల్పమైనవి, ఒకరి స్వంత భావోద్వేగాలను జయించడం ద్వారా సులభంగా పరిష్కరించవచ్చు. సహనం మరియు సహనాన్ని పాటించడం వల్ల మీలో నైపుణ్యం తక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా విభేదాలకు ముగింపు పలికేలా చేయవచ్చు. క్రైస్తవుల మధ్య చిన్నపాటి వివాదాలు పెరిగి సహోదరుల పరిష్కారం సవాలుగా మారడం నిరుత్సాహకరం. విజయం సాధించడం కంటే సొంత మనశ్శాంతి మరియు సమాజంలోని ప్రశాంతత విలువైనవి. క్రైస్తవ సమాజంలోని వ్యాజ్యాలు వారిలో ఉన్న లోపాల వల్ల మాత్రమే తలెత్తుతాయి.

పాపాలు, జీవించి చనిపోయినట్లయితే, దేవుని రాజ్యం నుండి మూసివేయబడతాయి. (9-11) 
కొరింథీయులు అనేక ఘోరమైన అతిక్రమణలకు, వారు గతంలో చేసిన పాపాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఉపదేశాలు గణనీయమైన బరువును కలిగి ఉంటాయి, ప్రత్యేకించి అహంకారంతో, జ్ఞానం మరియు జ్ఞానంలో తమను తాము ఉన్నతంగా భావించే వ్యక్తులకు ఉద్దేశించినప్పుడు. ఏ విధమైన అధర్మం పాపం అని నొక్కి చెప్పబడింది. అది ప్రబలమైన పాపమైనా లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా, పశ్చాత్తాపపడని పాపమైనా, అది పరలోక రాజ్యం నుండి ఒకరిని మినహాయిస్తుంది. ఆత్మవంచనకు వ్యతిరేకంగా గట్టి హెచ్చరిక ఉంది. ప్రజలు తరచుగా పాపంలో జీవించగలరని భావించి తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు, అయినప్పటికీ క్రీస్తులో చనిపోతారు మరియు ఇంకా మోక్షాన్ని పొందుతారు. అయితే, శరీరానికి విత్తడం నిత్యజీవపు పంటను ఇవ్వదు. కొరింథీయులు తమ జీవితాలపై సువార్త మరియు దేవుని దయ యొక్క రూపాంతర ప్రభావం గురించి గుర్తు చేస్తున్నారు. క్రీస్తు రక్తం యొక్క ప్రక్షాళన శక్తి మరియు పాపాలను కడగడం యొక్క పునరుత్పత్తి ప్రభావం అన్ని అపరాధాలను నిర్మూలించగలదు. జస్టిఫికేషన్ అనేది క్రీస్తు యొక్క బాధ మరియు యోగ్యతకు ఆపాదించబడింది, అయితే పవిత్రీకరణ అనేది పవిత్రాత్మ యొక్క పని ఫలితంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ప్రక్రియలు కలిసి ఉంటాయి. దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా భావించబడే వారందరూ ఏకకాలంలో దేవుని దయ ద్వారా పవిత్రులుగా మారారు.

క్రీస్తు అవయవాలైన మన శరీరాలు మరియు పరిశుద్ధాత్మ దేవాలయాలు అపవిత్రం కాకూడదు. (12-20)
కొరింథీయులలో కొంతమంది వ్యక్తులు "అన్ని విషయాలు నాకు చట్టబద్ధమైనవి" అనే భావనను స్వీకరించినట్లు కనిపించారు. సెయింట్ పాల్ ఈ ప్రమాదకరమైన నమ్మకాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. విశ్వాసులు సమర్థించవలసిన స్వేచ్ఛను క్రీస్తు మంజూరు చేసినప్పటికీ, ఒక క్రైస్తవుడు తమను తాము ఇష్టపూర్వకంగా ఏదైనా శారీరక ఆకలి నియంత్రణకు లోబడి చేసుకోవడం అనూహ్యమైనది. శరీరం దేవుని కోసం నియమించబడింది, పవిత్రతకు దారితీసే నీతి సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. పర్యవసానంగా, పాపాత్మకమైన ప్రయోజనాల కోసం దీనిని ఎప్పుడూ సాధనంగా ఉపయోగించకూడదు. మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం శరీరానికి గౌరవాన్ని ఇస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో పునరుత్థానంలో మన శరీరాలకు అలాంటి గౌరవం ఎదురుచూస్తుంది. మహిమాన్వితమైన పునరుత్థానానికి సంబంధించిన నిరీక్షణ క్రైస్తవులను శరీరానికి సంబంధించిన కోరికల ద్వారా తమ శరీరాలను అగౌరవపరచకుండా నిరోధించాలి. విశ్వాసం ద్వారా ఆత్మ క్రీస్తుతో చేరినప్పుడు, మొత్తం వ్యక్తి అతని ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో సభ్యుడిగా మారతాడు.
పోరాటం ద్వారా జయించగలిగే ఇతర దుర్గుణాల మాదిరిగా కాకుండా, ఇక్కడ హెచ్చరించిన వైస్ ఎగవేత లేదా "విమానం" అవసరం. చాలా మంది వ్యక్తులు తీవ్రమైన పరిణామాలను చవిచూశారు మరియు ఈ దుర్గుణం దాని వివిధ రూపాల్లో కత్తిరించబడ్డారు. దీని ప్రభావం కేవలం శరీరానికే పరిమితం కాకుండా తరచు మనసుకు విస్తరిస్తుంది. క్రీస్తు యొక్క విమోచన త్యాగం మన శరీరాలను అర్హమైన ఖండించడం మరియు నిస్సహాయ బానిసత్వం నుండి రక్షించింది. మాస్టర్ యొక్క ఉపయోగం కోసం అమర్చిన పాత్రల వలె, విశ్వాసులు పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవడానికి పిలుస్తారు. ఒక ఆత్మగా క్రీస్తుతో ఐక్యమై, అమూల్యమైన ధరకు కొనుగోలు చేయబడిన విశ్వాసి, బలమైన బంధాల ద్వారా తమను తాము పూర్తిగా ప్రభువుకు చెందిన వారిగా గుర్తించాలి. ప్రతి విశ్వాసి తమ శరీరాలతోనూ, ఆత్మలతోనూ దేవుణ్ణి మహిమపరచడం, వారు ఆయనవని అంగీకరించడం జీవితకాల నిబద్ధతగా ఉండాలి.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |