Peter I - 1 పేతురు 3 | View All

1. అటువలె స్త్రీలారా, మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడియుండుడి;

2. అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాక్యమునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతోకూడిన మీ పవిత్రప్రవర్తన చూచి, వాక్యము లేకుండనే తమ భార్యల నడవడివలన రాబట్టబడవచ్చును.

3. జడలు అల్లుకొనుటయు, బంగారునగలు పెట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు ధరించు కొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకార ముగా ఉండక,

4. సాధువైనట్టియు, మృదువైనట్టియునైన గుణమను అక్షయాలంకారముగల మీ హృదయపు అంత రంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది.

5. అటువలె పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలును తమ స్వపురుషులకు లోబడియుండుటచేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనిరి.

6. ఆ ప్రకారము శారా అబ్రాహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి యుండెను. మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరకయున్నయెడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు.
ఆదికాండము 18:12, ఆదికాండము 18:15, సామెతలు 3:25

7. అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారైయున్నారని యెరిగి, యెక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి, మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగక

8. తుదకు మీరందరు ఏకమనస్కులై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు పాలుపడి, సహోదరప్రేమ గలవారును, కరుణాచిత్తులును, వినయమనస్కులునై యుండుడి.

9. ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు ప్రతికీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి.

10. జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ్డదాని పలుకకుండ తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెప్పకుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 34:12-16

11. అతడు కీడునుండి తొలగి మేలుచేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని వెంటాడవలెను.

12. ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి గాని ప్రభువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉన్నది.

13. మీరు మంచి విషయములో ఆసక్తిగలవారైతే మీకు హానిచేయువాడెవడు?

14. మీరొకవేళ నీతినిమిత్తము శ్రమ పడినను మీరు ధన్యులే; వారి బెదరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి;
యెషయా 8:12-13

15. నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగినవారై, మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూర్చి మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్ధముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి;
యెషయా 8:12-13

16. అప్పుడు మీరు దేనివిషయమై దుర్మార్గులని దూషింపబడు దురో దాని విషయమై క్రీస్తునందున్న మీ సత్‌ప్రవర్తన మీద అపనింద వేయువారు సిగ్గుపడుదురు.

17. దేవుని చిత్త మాలాగున్నయెడల కీడుచేసి శ్రమపడుటకంటె మేలుచేసి శ్రమపడుటయే బహు మంచిది.

18. ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్దకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతు డైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు,

19. ఆత్మవిషయములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్రమపడెను.

20. దేవుని దీర్ఘశాంతము ఇంక కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచబడుచుండగా, అవిధేయులైనవారియొద్దకు, అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మలయొద్దకు, ఆయన ఆత్మరూపి గానే వెళ్లి వారికి ప్రకటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది మంది నీటిద్వారా రక్షణపొందిరి.
ఆదికాండము 6:1-724

21. దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మిమ్మును రక్షించు చున్నది; అదేదనగా శరీరమాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన మూలముగా దేవుని విషయము నిర్మలమైన మనస్సాక్షినిచ్చు ప్రత్యుత్తరమే.

22. ఆయన పరలోకమునకు వెళ్లి దూతలమీదను అధికారుల మీదను శక్తులమీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Peter I - 1 పేతురు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భార్యలు మరియు భర్తల విధులు. (1-7) 
భర్త తన విధులకు కట్టుబడి ఉండకపోయినా, భార్య తన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. నిష్కపటమైన వ్యక్తులు మత విశ్వాసాలను ప్రకటించే వారి చర్యలను మరియు జీవనశైలిని ఎంత నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారో మనం తరచుగా గమనిస్తూ ఉంటాము. దుస్తులు ధరించడం నిషేధించబడలేదు, కానీ మితిమీరిన వానిటీ మరియు విపరీత అలంకారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తులు వారి ప్రవర్తన తమ విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, కొంతమంది మాత్రమే జీవితంలోని రెండు ముఖ్యమైన అంశాలకు సంబంధించి సరైన పరిమితులు మరియు సరిహద్దులను అర్థం చేసుకుంటారు: జీవనోపాధి మరియు వస్త్రధారణ. పేదరికం మన ఎంపికలను నిర్దేశిస్తుంది మరియు మనలను పరిమితం చేయకపోతే, దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ నిజంగా ప్రయోజనకరమైన దానికంటే ఎక్కువగా కోరుకుంటారు. చాలామంది తమ శ్రేయస్సు కోసం వారి వినయ వైఖరి కంటే వారి వినయపూర్వకమైన పరిస్థితులకు ఎక్కువ రుణపడి ఉంటారు. కొందరు తమ సమయాన్ని మరియు వనరులను పనికిమాలిన విషయాలపై వెచ్చిస్తూ నిర్బంధంగా ఉండడానికి నిరాకరిస్తారు.
క్రైస్తవ స్త్రీలు నశించని, ఆత్మను మెరుగుపరిచే-ప్రత్యేకంగా, దేవుని పవిత్రాత్మ యొక్క కృపలను స్వీకరించాలని అపొస్తలుడు సలహా ఇస్తున్నాడు. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుని ప్రాథమిక శ్రద్ధ తమ స్వంత ఆత్మను సరిగ్గా పరిపాలించడమే. ఇది వివాదాస్పదమైన మరియు వాదించే ప్రవర్తనతో పాటుగా, విస్తృతమైన అలంకరణలు లేదా నాగరీకమైన దుస్తుల కంటే భర్త యొక్క ఆప్యాయతను పొందడం మరియు అతని గౌరవాన్ని సంపాదించుకోవడంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. క్రైస్తవులు దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయతతో ఒకరికొకరు తమ బాధ్యతలను ఇష్టపూర్వకంగా నెరవేర్చాలి. భార్యలు తమ భర్తలకు లొంగిపోవాలి అంటే భయంతో కాదు, దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలనే కోరికతో. భర్త తన భార్య పట్ల సముచితమైన గౌరవం చూపడం, ఆమె అధికారాన్ని నిలబెట్టడం, రక్షణ కల్పించడం మరియు ఆమెపై నమ్మకం ఉంచడం వంటివి ఇమిడి ఉన్నాయి. ఉమ్మడి వారసులుగా ఈ జీవితం మరియు రాబోయే జీవితం యొక్క దీవెనలను వారు పంచుకుంటారు మరియు సామరస్యంగా జీవించాలి. ప్రార్థన వారి సంభాషణను మెరుగుపరుస్తుంది. కుటుంబ సమేతంగా ప్రార్థన చేయడం సరిపోదు; భార్యాభర్తలు కూడా వ్యక్తిగతంగా మరియు వారి పిల్లలతో కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన గురించి తెలిసిన వారు అందులో వర్ణించలేని మాధుర్యాన్ని కనుగొంటారు, అది వారికి ఏమీ అడ్డుకాదు. సమృద్ధిగా ప్రార్థించడానికి, పవిత్ర జీవితాన్ని గడపండి; మరియు పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపడానికి, సమృద్ధిగా ప్రార్థనలో పాల్గొనండి.

క్రైస్తవులు అంగీకరించమని ఉద్బోధించారు. (8-13) 
క్రైస్తవులు ఎల్లప్పుడూ ఒకే అభిప్రాయాలను పంచుకోకపోయినప్పటికీ, వారు కనికరం మరియు సోదర ప్రేమను చూపించడానికి పిలుస్తారు. భూమిపై సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి మరియు పరలోకంలో శాశ్వత జీవితాన్ని గడపడానికి, ఒకరు తమ నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవాలి, దుష్ట, దూషణ లేదా మోసపూరిత మాటలకు దూరంగా ఉండాలి. తప్పుడు పనుల నుండి దూరంగా ఉండటం, మంచి చేయడంలో చురుకుగా పాల్గొనడం మరియు అందరితో శాంతిని కొనసాగించడం చాలా అవసరం. దేవుడు సర్వ జ్ఞాని మరియు సర్వవ్యాపి, సద్గురువులను చూస్తూ వారిని రక్షిస్తాడు. క్రీస్తు మాదిరిని అనుకరిస్తూ, పరిపూర్ణమైన మంచితనాన్ని మూర్తీభవించి, ఇతరులకు మేలు చేసేవారు, ఎవరిచేత హాని చేయలేరు మరియు ఇతరులకు హాని చేయకూడదు.

మరియు క్రీస్తు సహనంతో బాధపడ్డాడని భావించి, నీతి కొరకు హింసల క్రింద సహనానికి ప్రోత్సహించారు. (14-22)
మన ప్రవర్తన ఇతరులను మహిమపరచడానికి మరియు గౌరవించడానికి వారిని ప్రేరేపించినప్పుడు మనం దేవుని ముందు గౌరవిస్తాము. దేవుని పట్ల మృదుత్వం మరియు భక్తితో మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం మన ఆశకు పునాది. ఈ గొప్ప భయం సమక్షంలో, ఇతర భయాలకు చోటు లేదు; అది కలవరపడకుండా ఉంటుంది. మనస్సాక్షి తన పాత్రను సమర్థవంతంగా నెరవేర్చినప్పుడు మంచిది. పాపం మరియు బాధలు కలిసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి భయంకరమైన స్థితిలో ఉంటాడు, ఎందుకంటే పాపం బాధను తీవ్ర, సుఖరహిత మరియు విధ్వంసకర స్థాయికి పెంచుతుంది. మనం అప్పుడప్పుడు అసహనానికి గురైనప్పటికీ, తప్పులో పాల్గొనడం కంటే మంచి చేయడం కోసం బాధలను భరించడం నిస్సందేహంగా మంచిది. క్రీస్తు ఉదాహరణ బాధల సమయాల్లో సహనానికి బలవంతపు వాదనగా పనిచేస్తుంది. క్రీస్తు బాధల విషయానికొస్తే, నీతి లేనివారి తరపున పాపం చేయనివాడు దానిని సహించాడు. క్రీస్తు బాధ యొక్క ఆశీర్వాద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మనలను దేవునితో సమాధానపరచడం మరియు మనలను శాశ్వతమైన మహిమలోకి తీసుకురావడం. అతను తన మానవ స్వభావంలో మరణాన్ని చవిచూశాడు కానీ పవిత్రాత్మ శక్తి ద్వారా పునరుద్ధరించబడ్డాడు మరియు పునరుత్థానం చేయబడ్డాడు. క్రీస్తు బాధ నుండి తప్పించుకోలేకపోతే, క్రైస్తవులు అలా చేయాలని ఎందుకు ఆశించాలి?
దేవుడు అన్ని వయసుల వారికి అందుబాటులో ఉండే సాధనాలు మరియు ప్రయోజనాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తాడు. పాత ప్రపంచం విషయంలో, క్రీస్తు తన ఆత్మను పంపాడు మరియు నోవహు ద్వారా హెచ్చరికను అందించాడు. దేవుని ఓర్పు చాలా కాలం పాటు ఉన్నప్పటికీ, చివరికి అది అంతం అవుతుంది. అవిధేయులైన పాపుల ఆత్మలు, ఒకప్పుడు వారి శరీరాల నుండి బయటకు వచ్చి, నరకం యొక్క జైలుకు పంపబడతాయి, నోవహు హెచ్చరికను విస్మరించిన వారు ఇప్పుడు విముక్తి పొందే అవకాశం లేకుండా ఉన్నారు. ఓడలో నోహ్ యొక్క మోక్షం, వరదలు పైకి ఎత్తి, నిజమైన విశ్వాసులందరి మోక్షానికి ప్రతీక. మందసము ద్వారా తాత్కాలిక రక్షణ అనేది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్టిజం ద్వారా విశ్వాసుల శాశ్వతమైన మోక్షానికి పూర్వరూపం.
గందరగోళాన్ని నివారించడానికి, అపొస్తలుడు బాప్టిజంను రక్షించడం యొక్క అర్ధాన్ని స్పష్టం చేశాడు-నీళ్లను కడగడం యొక్క బాహ్య వేడుక కాదు, ఇది కేవలం భౌతిక మలినాలను తొలగిస్తుంది, కానీ నీరు ఆధ్యాత్మిక వాస్తవికతను సూచించే బాప్టిజం. ఇది బాహ్య కర్మ కాదు కానీ ఆత్మ ద్వారా అంతర్గత పరివర్తన, ఒక వ్యక్తి పశ్చాత్తాపం చెందడానికి, విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికి మరియు దేవుని సన్నిధిలో నిటారుగా కొత్త జీవితాన్ని సంకల్పించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కేవలం బాహ్య ఆచారాలపై ఆధారపడకుండా జాగ్రత్తపడదాం. బదులుగా, దేవుని శాసనాలను ఆధ్యాత్మికంగా చూడడం నేర్చుకుందాం మరియు మన మనస్సాక్షిపై వాటి ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని వెతకాలి. బాప్టిజం పొంది, విశ్వాసపాత్రంగా విధులకు హాజరైన చాలామంది ఇప్పటికీ క్రీస్తును కలిగి ఉండలేదు, వారి పాపాలలో మరణించారు మరియు ఇప్పుడు కోలుకోవడానికి దూరంగా ఉన్నారు. కావున, క్రీస్తు ఆత్మ మరియు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా ప్రక్షాళన కొరకు వెదకుడి, మృతులలో నుండి ఆయన పునరుత్థానంలో శుద్ధి మరియు శాంతి యొక్క హామీని కనుగొనండి.



Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |