Song of Solomon - పరమగీతము 4 | View All

1. నా ప్రియురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కన్నులు గువ్వకన్నులవలె కనబడు చున్నవి నీ తలవెండ్రుకలు గిలాదు పర్వతముమీది మేకల మందను పోలియున్నవి.

2. నీ పలువరుస కత్తెరవేయబడినవియు కడుగబడి అప్పుడే పైకి వచ్చినవియునై జోడుజోడు పిల్లలు కలిగి ఒకదానినైన పోగొట్టుకొనక సుఖముగానున్న గొఱ్ఱెల కదుపులను పోలియున్నది.

3. నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియున్నవి. నీ నోరు సుందరము నీ ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచ్చిన దాడిమ ఫలము వలె నగపడుచున్నవి.

4. జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కట్టించిన గోపురముతోను వేయి డాలులును, శూరుల కవచములన్నియును వ్రేలాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము.

5. నీ యిరు కుచములు ఒక జింకపిల్లలయి తామరలో మేయు కవలను పోలియున్నవి.

6. ఎండ చల్లారి నీడలు జరిగిపోవువరకు గోపరస పర్వతములకు సాంబ్రాణి పర్వతములకు నేను వెళ్లుదును.

7. నా ప్రియురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు.

8. ప్రాణేశ్వరీ, లెబానోను విడిచి నాతోకూడ రమ్ము లెబానోను విడిచి నాతో కూడ రమ్ము అమానపర్వతపు శిఖరమునుండి శెనీరు హెర్మోనుల శిఖరమునుండి సింహవ్యాఘ్రములుండు గుహలుగల కొండలపైనుండి నీవు క్రిందికి చూచెదవు.

9. నా సహోదరీ, ప్రాణేశ్వరీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి. నీ హారములలో ఒకదానిచేత నన్ను వశపరచుకొంటివి.

10. సహోదరీ, ప్రాణేశ్వరీ, నీ ప్రేమ ఎంత మధురము! ద్రాక్షారసముకన్న నీ ప్రేమ ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవర్గములకన్న సంతోషకరము.

11. ప్రాణేశ్వరీ, నీ పెదవులు తేనియలొలుకుచున్న ట్టున్నవి నీ జిహ్వక్రింద మధుక్షీరములు కలవు నీ వస్త్రముల సువాసన లెబానోను సువాసనవలె నున్నది.

12. నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి మూయబడిన ఉద్యానము మూతవేయబడిన జలకూపము.

13. నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శ్రేష్ఠ ఫలవృక్షములు కర్పూరవృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు

14. జటామాంసియు కుంకుమయు నిమ్మగడ్డియు లవంగపట్టయు వివిధమైన పరిమళతైల వృక్షములు గోపరసమును అగరు వృక్షములు నానావిధ శ్రేష్ఠ పరిమళద్రవ్యములు.

15. నా సహోదరీ, నా ప్రాణేశ్వరీ, నీవు ఉద్యానజలాశయము ప్రవాహజలకూపము లెబానోను పర్వతప్రవాహము.

16. ఉత్తరవాయువూ, ఏతెంచుము దక్షిణవాయువూ, వేంచేయుము నా ఉద్యానవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిష్టమైన ఫలముల నతడు భుజించునుగాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Song of Solomon - పరమగీతము 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు చర్చి యొక్క కృపలను తెలియజేస్తాడు. (1-7) 
చర్చి యొక్క దయ లేదా నమ్మకమైన క్రైస్తవుల సందర్భంలో మనం ఈ ప్రతి పోలికలను పరిశీలిస్తే, వాటి అర్థాలు పూర్తిగా స్పష్టంగా లేవు, తరచుగా ఊహాజనిత ఊహాగానాలలో పాతుకుపోయిన తప్పుదారి పట్టించే వివరణలకు దారి తీస్తుంది. "మిర్రుల పర్వతం" గురించిన ప్రస్తావన మోరియా పర్వతాన్ని సూచిస్తుంది, అక్కడ ఆలయం ఉంది మరియు దేవుని పూజలో ధూపం సమర్పించబడింది. ఈ పవిత్ర స్థలం సువార్త శకం ప్రారంభం నాటికి మొజాయిక్ చట్టం యొక్క నీడలు తొలగిపోయే వరకు అతని నివాసంగా పనిచేసింది, ఇది నీతి సూర్యుని ఉదయానికి ప్రతీక. క్రీస్తు, తన మానవ రూపంలో, భౌతికంగా తన భూసంబంధమైన చర్చికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, పరలోక దినం వచ్చే వరకు అలాగే ఉంటాడు, అతని ఆధ్యాత్మిక ఉనికి చర్చి ఆచారాలలో మరియు అతని అనుచరుల మధ్య స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. క్రీస్తు నీతిని ధరించి, ఆధ్యాత్మిక సద్గుణాలతో అలంకరించబడినప్పుడు విశ్వాసులు ఎంత అద్భుతమైన మరియు అందమైనవారు అవుతారు! వారి ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యలు అసంపూర్ణంగా ఉన్నప్పటికీ, సువార్త ద్వారా పెంపొందించబడిన హృదయాలను బహిర్గతం చేస్తూ స్వచ్ఛతను ప్రతిబింబిస్తాయి.

చర్చి పట్ల క్రీస్తు ప్రేమ. (8-15) 
క్రీస్తు తన చర్చికి అందించిన దయగల ఆహ్వానాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ కాల్ ద్వంద్వ ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడుతుంది:
1. ఇది ఒక ఆజ్ఞగా పనిచేస్తుంది, ప్రపంచ ప్రలోభాల నుండి తనను తాను వేరుచేయడానికి క్రీస్తు తన చర్చికి పిలుపునిచ్చాడు. ఈ కొండలు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినప్పటికీ, అవి సింహాల గుహలను కప్పివేస్తాయి మరియు చిరుతపులులు నివసిస్తాయి.
2. ఇది వాగ్దానంగా కూడా నిలుస్తుంది; చాలా మంది అన్ని దిశల నుండి చర్చిలోకి ప్రవేశిస్తారు. నిర్ణీత సమయంలో, చర్చి ప్రస్తుతం సింహాల మధ్య నివసిస్తున్నప్పటికీ, దానిని హింసించేవారి నుండి రక్షించబడుతుంది. ఈ రక్షణ యోహాను 4:14 యోహాను 7:38 ద్వారా సూచించబడింది, ఇది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జీవమిచ్చే ప్రభావాలను సూచిస్తుంది. మోక్షానికి సంబంధించిన ఈ స్ప్రింగ్‌ల గురించి ప్రపంచానికి తెలియదు మరియు ఏ ప్రత్యర్థి కూడా ఈ మూలాన్ని పాడు చేయలేరు. చర్చిలోని సెయింట్స్ మరియు వారిలోని సద్గుణాలు సముచితంగా పండ్లు మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో పోల్చబడ్డాయి. వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా సాగు చేస్తారు మరియు వారి స్వంతంగా పెరగవు. అవి విలువైనవి; వారు ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యం యొక్క ఆశీర్వాదాలను సూచిస్తారు. వాడిపోయే పువ్వులలా కాకుండా, అవి అర్థవంతమైన ప్రయోజనం కోసం భద్రపరచబడతాయి. కృప, మహిమతో పరిణమించినప్పుడు, శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఈ ఉద్యానవనాలను సారవంతంగా మార్చే మూలం క్రీస్తు.

చర్చి దైవిక దయ యొక్క మరిన్ని ప్రభావాలను కోరుకుంటుంది. (16)
ఈ తోటను ఫలవంతమైన స్వర్గంగా మార్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ మార్గదర్శకత్వం కోసం చర్చి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తుంది. సుగంధ ద్రవ్యాలు తోట యొక్క విలువను మరియు ప్రయోజనాన్ని పెంచినట్లే, ఆత్మలోని దయలు దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి దృశ్యాన్ని సుసంపన్నం చేస్తాయి.
ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మ, ఆత్మపై తన పనిలో గాలిని పోలి ఉంటుంది. అతను ఉత్తర గాలి యొక్క నమ్మకాన్ని మరియు దక్షిణ గాలి యొక్క సౌకర్యాన్ని తెస్తాడు. అతను సద్గుణ ప్రేమానురాగాలను రేకెత్తిస్తాడు మరియు కోరిక మరియు మంచితనానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తాడు.
చర్చి క్రీస్తుకు ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తుంది. ఇది అతని అంగీకార సౌలభ్యాన్ని కోరుతూ తోట ఉత్పత్తి చేసే ప్రతిదానికీ అతనికి గౌరవాన్ని అందిస్తుంది. ఇప్పటికే ఆయనకు చెందిన దానిలో పాలుపంచుకోవడానికి మాత్రమే మనం ఆయనను ఆహ్వానించగలము. విశ్వాసి ఆ ఫలాలలో ఏదోవిధంగా క్రీస్తు మహిమకు తోడ్పడితేనే ఆనందాన్ని పొందగలడు. కాబట్టి, ప్రపంచం నుండి మన విడిపోవడాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మనల్ని మనం ఒక తోటలాగా ఉంచుకుని, దానికి అనుగుణంగా ఉండకుండా ఉండేందుకు కృషి చేద్దాం.Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |